Floridský hlavní chirurg: Kontaminanty DNA v Covid vakcínách jsou „za hranou“

Floridský hlavní chirurg: Kontaminanty DNA v Covid vakcínách jsou „za hranou“

Už nějakou dobu se ví, že prakticky všechny dávky genových injekcí byly kontaminovány DNA, která by mohla být integrována do DNA pokusných subjektů, jimiž se stali všichni „očkovaní,“ případně může způsobit rakovinu. Nejhorší kontaminace pak byla potvrzena u mRNA genových injekcí Pfizer.

Hlavní floridský chirurg již vydal proti genovým injekcím varování a požaduje, aby byla jejich aplikace po celém světě zakázána.

Dne 3. ledna vydal úřad floridského hlavního chirurga Dr. Josepha Ladapa prohlášení, v němž vyzval k zastavení používání mRNA vakcín proti COVID-19 s odvoláním na nedávný objev kontaminantů DNA v lahvičkách s vakcínou.

V epizodě „American Thought Leaders“ na EpochTV z 12. ledna Dr. Ladapo vysvětlil, proč vyzval k zastavení, a řekl, že i když existují také obavy o bezpečnost mRNA vakcín COVID, které je spojují s množstvím nežádoucích účinků, nedávný objev je již „za hranou.“

DNA je běžným kontaminantem mnoha biologických produktů,“ řekl moderátorovi pořadu Janu Jekielekovi. „Můžeme použít DNA k výrobě různých léků, jako je inzulín a další biologická léčiva – a to je úžasná inovace, a za normálních okolností tato DNA nepředstavuje problém.“

Lidské buňky jsou odolné vůči vstupu DNA, což zabraňuje poškození integrity buněčné DNA.

Vzhledem k tomu, že mRNA vakcíny používají lipidové nanočástice, které dodávají mRNA přímo do buněk, mohly by se do buněk dostat i kontaminanty DNA. Někteří vědci, jako Dr. Ladapo, se obávají, že DNA z vakcíny se může integrovat s lidským genomem.

6. prosince poslal Dr. Ladapo dopis komisaři FDA Dr. Robertu Califfovi a ředitelce amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Dr. Mandy Cohenové.

Ve svém dopise se ptal, zda došlo k posouzení rizik integrace DNA vakcíny do lidské DNA, zejména pokud jde o kontroverzní oblast promotoru/zesilovače SV40, která se nachází ve vakcíně společnosti Pfizer.

Mezi další otázky patřilo, zda bylo provedeno hodnocení rizik integrace DNA v reprodukčních buňkách a zda jsou současné úrovně reziduí DNA přijatelné podle standardů FDA.

Dr. Peter Marks, ředitel Centra pro hodnocení a výzkum biologických látek FDA, odpověděl Dr. Ladapovi 14. prosince.

„Dostali jsme zdlouhavé odpovědi, které neodpovídají na otázku,“ řekl Dr. Ladapo.

Ve své odpovědi Dr. Marks napsal, že integrace DNA „je zcela nepravděpodobná“ a dodal, že studie na zvířatech neukazují „žádné důkazy svědčící o genotoxicitě.“

Nebyly však zmíněny žádné konkrétní testy, které by posoudily, zda dochází k integraci DNA.

Dr. Ladapo se domnívá, že by bylo lehkomyslné netestovat integraci DNA, což je potenciální riziko, jakmile DNA vstoupí do buňky.

„Jejich postoj je, že je to v pořádku. Všechno je v pořádku; bezpečné a účinné. To nejen není dost dobré, ale je to naprosto nepřijatelné,“ řekl Dr. Ladapo.

„A to je důvod, proč jsem se tak rozhodl, a je to naprosto správné rozhodnutí.“

Kontaminace DNA: Kontroverze promotoru SV40

MRNA vakcíny Moderna i Pfizer obsahují kontaminanty DNA, ale pouze u vakcín Pfizer bylo zjištěno, že obsahují DNA promotoru SV40, která se od té doby stala předmětem debaty.

SV40 neboli opičí vakuolizující virus 40 je DNA virus, který někdy způsobuje rakovinu u zvířat.

Promotor/zesilovač SV40, který se nachází ve vakcínách, je však jen malou částí DNA; není ekvivalentní celému viru SV40 nebo jeho proteinu.

Promotory jsou úseky DNA, které mohou řídit aktivitu jiné DNA.

„U DNA existují různé oblasti, které říkají ostatním částem DNA, zda mají být aktivní nebo ne,“ řekl Dr. Ladapo. „Tento typ kontrolního procesu je velmi důležitý… Absence kontroly může například vést k rakovině a dalším metabolickým abnormalitám.“

Ve svém dopise FDA se Dr. Ladapo ptal na další riziko integrace DNA promotoru/zesilovače SV40.

Dr. Marks odpověděl, že ve vakcíně nejsou přítomny žádné geny pro proteiny SV40 ani samotné proteiny SV40.

Dr. Ladapo se však domnívá, že Dr. Marks záměrně neodpovídá na otázku.

Nikdo nemluví o proteinu SV40… Musí to dělat záměrně,“ řekl Dr. Ladapo.

Rizika integrace DNA

V současné době není známo, zda je DNA zavedená do těla integrována do lidského genomu buňky. A pokud je integrovaná, jaký to bude mít dopad.

Pouze asi 1 procento lidské DNA produkuje bílkoviny; úloha zbylých 99 procent DNA je většinou neznámá.

„Je tu  hodně nejistoty ohledně našeho genomu – co dělá, jak podporuje život a vytváří život a vytváří zázrak každé jednotlivé lidské bytosti,“ řekl Dr. Ladapo. „Chápeme, že některá z potenciálních rizik integrace DNA zahrnují rozvoj rakoviny.“

„Mezi další možnosti patří narušení normální exprese některých proteinů, což by následně mohlo vést k narušení normální lidské funkce.“

Vzhledem k tomu, že biodistribuční studie na potkanech ukázaly, že mRNA vakcíny se mohou hromadit v reprodukčních orgánech, Dr. Ladapo, v dopise vyjádřil obavy, že může dojít také k integraci DNA reprodukčních buněk.

„Jsme ty nejsložitější bytosti – nejsložitější stroje, chcete-li – živé stroje, které existují na této Zemi. Věřím tedy, že náš genom je součástí našeho spojení s Bohem.

To znamená, že je zde poměrně velké riziko, pokud jde o nepřijetí náležitých a rozumných opatření, s udržením integrity na nejlepší možnou úroveň….“

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 15 Průměrně: 4.9]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout