Bill Gates prosazuje digitální ID pro novorozence v Keni

Bill Gates prosazuje digitální ID pro novorozence v Keni

Nejjednodušší způsob, jak přidělit digitální ID celé společnosti, je přidělení ID každému hned po narození. Samozřejmě by se již nejednalo o kartičky či aplikace v mobilu, ale o čipy, které by byly aplikovány například v rámci povinného očkování.

Tento způsob „označení“ každého jedince byl před časem testován v rámci programu ID2020. V Keni se má nyní ID, které by mimo jiné nahradilo i rodný list, aplikovat každému novorozenci.

To, že bude časem ID napojeno na CBDC a sociální kredity, snad netřeba připomínat.

Nadace Billa a Melindy Gatesových pokračuje ve svém globálním úsilí o podporu vládou podporovaných  programů digitálního ID  – tentokrát se zaměří na Keňu, kde bude vládě radit ohledně iniciativy digitálního ID „Maisha Namba,“ která se právě vyvíjí.

Podle  Kenyan Daily Post byla Gatesova role při pomoci keňské vládě při jejím vývoji a zavádění Maisha Namba oznámena po nedávné sérii schůzek za zavřenými dveřmi s keňským prezidentem Williamem Rutem.

„Miliardář, o kterém je známo, že bojuje za  GMO  potraviny , se setkal s Rutem na řadě schůzek od doby, kdy se dostal k moci, přičemž většina závazků byla zahalena tajemstvím,“ napsal Kenyan Daily Post.

„Dohoda spojí vládu s klíčovými technickými odborníky a partnery, kteří nabídnou profesionální poradenství, aby bylo zaručeno hladké zavedení,“  uvádí Kenyans.co.ke.

Alexis Hancocková, ředitelka inženýrství pro  Electronic Frontier Foundation, řekla  The Defender, že takové utajení mezi vládami a soukromými subjekty je běžné.

„Externí společnosti často nabízejí řešení různým vládám, aby mohly vyřešit jejich problém s jejich produktem,“ řekla. „Pokud to mají vlády zavést, měly by si dotyčnou technologii nechat nejprve prozkoumat, než bude cokoli nasazeno, a odložit, pokud to nebude považováno za bezpečné a spravedlivé.“

Podle Biometric Update se od Maisha Namba očekává, že bude řešit různé problémy, jako je  identifikace a ověřování občanů, ochrana primárních registračních dokumentů, jako jsou rodné listy a národní průkazy totožnosti, a zlepšení správy sociálních programů a vládních operací.

Identifikační číslo připojené k Maisha Namba bude také použito k registraci do vládních služeb, včetně vzdělávání, zdravotního pojištění, daní a sociálního zabezpečení.

Někteří experti však uvedli, že se domnívají, že program Maisha Namba má jiné, neohlášené cíle. Dr. Wahome Ngare, předseda Asociace keňských katolických lékařů, řekl The Defender, že Maisha Namba bude fungovat jako program sledování očkování.

„Maisha Namba – Kiswahili pro ‚životní číslo‘ – je  biometrický očkovací systém pro novorozence, který nahradí rodné listy a pomůže sledovat děti od narození do 5 let,“ řekl Ngare. 

„Bude použit k monitorování a zajištění toho, aby všechny děti dostaly své vakcíny.“

Ngare řekl, že proces s Maisha Namba byl proveden mezi únorem a březnem a nyní jej vláda zavádí, pravděpodobně jako součást univerzálního zdravotního pojištění.

Gatesovo zapojení do Maisha Namba je patrné zapojením subjektů jako Microsoft a Gatesovy vakcinační aliance Gavi.

Gavi říká, že pomáhá očkovat téměř polovinu dětí na světě  proti smrtelným a oslabujícím infekčním nemocem. Byla založena v roce 1999, přičemž Gates Foundation byla jedním z jejích spoluzakladatelů a je jedním ze čtyř stálých členů správní rady.

Gavi udržuje základní partnerství s UNICEF, Světovou bankou a  Světovou zdravotnickou organizací  (WHO), která Gavi zahrnuje do svého seznamu relevantních zainteresovaných stran.

„Na hlubší úrovni a na základě mého chápání jsou Maisha Namba a karta Maisha součástí větší mezinárodní iniciativy ID2020, sponzorované  Gatesem prostřednictvím Gavi a Microsoftu a jejich neúspěšného očkovacího pasu,“ řekl.

„Z tohoto důvodu bude plná hodnota a bolest systému digitálních ID známa, až  Světová zdravotnická organizace oznámí další pandemii , zejména pokud budou příští rok přijaty Mezinárodní zdravotní předpisy,“ dodal Ngare.

Ngare odkazoval na změny stávajících  Mezinárodních zdravotních předpisů, o kterých v současnosti vyjednávají členové WHO spolu s navrhovanou pandemickou smlouvou.

ID2020  Alliance  dříve podporovala  vývoj digitálních ID  a očkovacích pasů. Microsoft je zakládajícím členem  ID2020 Alliance, stejně jako Gavi, Gates Foundation, Světová banka, Accenture a  Rockefeller Foundation.

„Pokud vše půjde podle plánu, Bill Gates nejenže vpíchne své mRNA vakcíny miliardám Afričanů,“ řekl Ngare.

„Vytvořil  digitální identifikační systém pro vlády po celém světě, aby zajistil, že nikdo se jejich vakcínám nevyhne, a že těm, kteří odmítnou očkování, může být omezeno cestování nebo přístup k vládním službám.“

Gates podporoval  iniciativy biometrického digitálního ID  po celém světě, včetně prvního takového programu, Aadhaar, který byl spuštěn v Indii v roce 2009. 

 Aadhaar  zaregistroval více než 99 % všech dospělých Indů a spojil je s mnoha  veřejnými a soukromými službami. Program vyvolal kontroverzi, kterou  Gates odmítl.

Další experti také vyjádřili obavy podobné těm z Ngare. Kalifornský právník pro ochranu soukromí  Greg Glaser  řekl The Defender: „Očkovací pasy byly testovacím provozem pro globální biometrické ID,“ dodal:

„Biometrické ID je pro budoucí dystopickou společnost stejně jako baterie v dálkovém ovladači vaší televize. Bez baterií dálkový ovladač nedělá nic. 

Bez biometrického ID dystopická technologie selhává:  sociální kreditní skóre,  CBDC, chytrá zařízení v internetu věcí.

„Všechny z nich jsou bez možnosti integrovat masy do nových technologických systémů prostřednictvím biometrické identifikace.“

Podle Glasera má takové úsilí větší smysl.

„ Transhumanismus  je konečná hra a biometrické ID je jeho Achillovou patou,“ řekl Glaser. 

„Všechny tyto věci v našem životě dnes zásadně závisí na ID: práva, občanský status, příslušnost, postavení u soudu, účty, privilegia, služby, pozemkový nárok a další. Člověk se k čemukoli z výše uvedeného jen stěží dostane bez nějaké formy ID, což většinou znamená jméno, ale často čísla, která jsou stále více spojena s biometrií,“ řekl.

„Kontrolovat lidi znamená ovládat ID,“ dodal. „Dokonce i národní vlády jsou nyní zcela závislé na svých organizačních a firemních ID.“

Podobně Irene Polansky, občanka, která se běžně účastní  National Call for Safe Technology  pořádané Wired Broadband Inc. a  Virginians for Safe Technology, řekla The Defender, že  COVID-19  byl beta test pro to, co přijde, proto je třeba si dávat pozor na ID a podobné technologie.

„Jinak budeme my – a životy našich dětí, tělesná autonomie a vrozená práva – a naše části planety, náš majetek a naše občanská práva a naše peněženky, naše těžce vydělané peníze a finanční prostředky – kolektivně a tyransky vynucovány a pohlceny.  A to bez ohledu na naše námitky,“ řekla.

Digitální ID pro novorozence je součástí obrovských příležitostí, které Gates vidí v Africe

Mark Suzman, generální ředitel Gates Foundation, řekl  Business Daily Africa, že jeho organizace propojí keňskou vládu s technickými experty a partnery.

„Naše role je vždy jako poradce. Můžeme propojit vládu s klíčovými technickými odborníky a partnery, ale jsme velmi povzbuzeni tím, co vidíme, a závazkem prezidenta. Máme řadu konkrétní investiční podpory v oblasti digitální identity. Ve skutečnosti to poskytujeme širším platformám,“ řekl.

Podle Business Daily Africa je taková pomoc keňské vládě součástí toho, co  Gatesova nadace  považuje za obrovské příležitosti, které lze odemknout díky existenci digitální identity v Keni.

„Toto je obrovská priorita prezidenta Willama Ruta a myslíme si to velmi správně, protože silný, robustní, open-source systém digitální identity se ve skutečnosti stává platformou, která nejen využívá finanční začlenění, kde je Keňa již globálním lídrem, ale může být platformou, která skutečně pohání důležitý pokrok ve zdravotnictví, vzdělávání a dalších službách,“ řekl Suzman.

Ale Gates Foundation není jediným globálním aktérem zapojeným do zavedení Maisha Namba. Podle Kenya’s Capital News podepsaly keňská vláda a Rozvojový program OSN (UNDP)  v srpnu memorandum o porozumění  na podporu začínajícího digitálního programu ID.

Podle  Reclaim the Net „Plán počítá s tím, že každému novorozenci bude přidělena Maisha Namba, která mu zůstane po celý život. 

Zástupce komisaře okresu Nyandarua Rukia Chitechi řekl: „Systém bude provozován ve školách tak, aby bylo zajištěno, že každé narozené dítě dostane  maisha namba.“

Jeden z cílů  udržitelného  rozvoje OSN – Agendy 2030 (SDG), vyzývá k zajištění digitální právní identity pro všechny, včetně novorozenců, do roku 2030.

Podle Glasera: „Cíl OSN pro SDG 16  potvrzuje, že vlády budou do roku 2030 vydávat každému biometrické ID, včetně nemluvňat… To znamená, že OSN spolupracuje s korporacemi a místními vládami, aby vám a vašim dětem do roku 2030 vystavily biometrické ID, ať už ty ID chcete nebo ne.“

V tweetu  Julius Kibet Bitok, hlavní keňský tajemník pro imigraci a služby občanům, uvedl:

„Systém digitální identity poskytne Keňanům bezpečný a spolehlivý způsob, jak ověřit jejich identitu pro různé účely, včetně přístupu k vládním službám, otevření bankovních účtů a cestování.“

„Pomůže to také omezit podvody a korupci a zlepšit efektivitu,“ dodal.

Hancocková řekla: „Pokud je digitální ID provedeno správně, faktor pohodlí může lidem pomoci cestovat na dlouhé vzdálenosti za obnovováním důležitých dokumentů nebo vydávat dočasné pověření, když čekají na svou oficiální dokumentaci. Existují i ​​​​jiné metody, jako je selektivní zveřejnění, kdy nemusíte zobrazovat všechny své informace, ale pouze to, co je vyžadováno pro určitou transakci.“

Hancocková uvedla, že má obavy z toho, že by mohl být dlouhodobý, trvalý identifikátor použit ke sledování lidí a vytvoření stavu sledování nebo být v průběhu času zneužit.

„Pokaždé, když držitel digitálního ID použije svůj ID, existuje příležitost pro vydavatele ID a ověřovatele ID shromáždit osobní údaje o držiteli ID,“ dodala.

Obavy z digitálního ID povedou k trvalé struktuře dohledu na státní úrovni

Podle Biometric Update: „Vzhledem k tomu, že  vláda usiluje o získání důvěry  obyvatelstva, pokud jde o kartu Maisha, také objasnila, že její vydání nebude povinné, ale místo toho bude akceptována jako doklad o legálním průkazu totožnosti spolu s existujícími identifikačními doklady.“

Samostatná  zpráva o aktualizaci biometrických údajů však  uvádí: „Je plánován přechod na dva až tři roky, přičemž starší národní průkazy totožnosti budou postupně vyřazeny.“

Hancocková uvedla, že upřednostňuje pomíjivé ID pro transakce a možnost je zahodit nebo změnit, když jsou kompromitovány. Je také znepokojena mandáty týkajícími se digitálního ID, které by mohly vést ke stálé struktuře dohledu na státní úrovni.

„Lidé by měli mít možnost odhlásit se z digitálních systémů a měli by mít právo na papír, pokud jim to nevyhovuje,“ řekla Hancocková.

Podobná tvrzení ohledně volitelnosti byla vznesena o indickém digitálním ID programu Aadhaar,  podle The Economist, který napsal: „Ačkoli Aadhaar měl být volitelný, je těžké bez něj fungovat.“

Keňská vláda tvrdí, že  implementace Maisha Namba  má také uvést zemi do souladu s  mezinárodními standardy pro globální cestování,  jak stanovila Mezinárodní organizace pro civilní letectví a další agentury.

Maisha Namba je financována z  rozpočtu 1 miliardy keňských šilinků  (přibližně 6,8 milionu dolarů), uvádí Biometric Update. Program měl být podle Business Daily Africa původně spuštěn 2. října, ale jeho  zavedení bylo odloženo  na 29. září.

Keňští představitelé „zdůrazňují, že nový systém je zaměřen na řešení řady problémů, jako je autentizace občanů, ochrana primárních identifikačních dokumentů, lepší správa sociálních programů a operací a zjednodušení přístupu ke službám, jako je např. jako zdravotnictví, vzdělávání, daně a sociální zabezpečení, ale k odloženému spuštění mohly přispět obavy veřejnosti.

„Navzdory těmto obavám se vládní úředníci pokusili ujistit své občany o jejich závazku k  ochraně soukromí  a inkluzivitě slíbené Maisha Namba,“ dodal.

Glaser taková tvrzení o „inkluzivitě“ zpochybnil.

„‚Inkluzivita‘ je… falešný bod, který politici používají na kameru,“ řekl. „Skutečnost je taková, že biometrické ID svádí každého na nejnižšího společného jmenovatele příjemců státní podpory… Inkluzivita je politicky řečeno pro vládu, která se vnucuje vaší rodině a zachází s vašimi dětmi jako s chráněnci státu.“

Glaser také kritizoval partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

„Když jsem zkoumal biometrické ID, zjistil jsem, že vlády nejsou na vrcholu potravního řetězce. Ve skutečnosti jsou to soukromé společnosti  – jako je Microsoft, Oracle, Accenture – protože vytvářejí a vlastní technologii a spravují data na vrcholu.

Někteří Keňané se velmi obávají a podezřívají Gatesovo úsilí v Keni

Keňští představitelé se snažili ujistit veřejnost, že jejich osobní údaje budou na nové digitální platformě v bezpečí.

Keňský registrátor národního registračního úřadu pro region Kipipiri, Joel Muchunu, uvedl, že program Maisha Namba bude zahrnovat pokročilé bezpečnostní funkce, včetně kryptografické technologie pro zabezpečení dat, uvedla agentura Kenya News Agency .

Taková ujištění však nepřesvědčila všechny Keňany, mezi nimiž je patrná zjevná vlna skepticismu, přičemž aktivisté z určitých regionů vyjadřují obavy z nedostatečné infrastruktury, nespolehlivého přístupu k síti a obav o soukromí a občanské svobody.

Někteří aktivisté tvrdili, že Maisha Namba je k nerozeznání od předchozí snahy o digitální ID, o kterou se pokusila keňská vláda, Huduma Namba, podle keňského výstupu  The Star

Tento program byl keňským vrchním soudem v říjnu 2021 prohlášen za protiústavní, protože byl v rozporu s tamním  zákonem o ochraně osobních údajů.

Ngare řekl, že Huduma Namba „selhal, protože vláda do něj  zamýšlela zahrnout DNA.

„Další aktivistické skupiny vedené  Keňskou komisí pro lidská práva volají po silnějším legislativním základu a varují před možností diskriminace a narušování soukromí. Dále varují, že chybí zapojení veřejnosti, stejně jako procedurální a právní záruky,“  uvedl Biometric Update .

„Jiní aktivisté obviňovali vládu, že ustoupila od svého slibu skoncovat s prověřováním osob hledajících identifikační průkazy a tvrdili, že nečestní vládní úředníci využívají prověřování k požadování úplatků,“ uvádí The Star.

Keňští představitelé tvrdili, že  země „zaostává“ v digitální implementaci, vystavuje Keňu riziku nedodržování standardů mezinárodních donucovacích orgánů.

Ngare řekl, že keňská veřejnost není s Gatesem příliš obeznámena, ale ti, kteří ho znají, jsou velmi znepokojeni a podezřívaví. Řekl, že proti Maisha Namba neexistuje rozsáhlá opozice, protože  to zní jako dobrý nápad.

„Většina lidí nezná temnou stránku Billa Gatese a jeho spojení s agendou depopulace,“ řekl. 

„Příznivci neziskovek, které jeho nadace podporuje a někteří příjemci jeho filantropie, ho obdivují. Těmi, kteří znají hlubší podtext eugenické agendy, je nenáviděný.“

Podle  listu The Financial Times Gates připouští, že digitální ID by mohlo být zneužito a řekl: „Cokoli, co dělá stát efektivnější, je dobré pro věci, které stát dělá rád, a špatné pro věci, které se vám nelíbí.“

„Ale pokud věříte ve stát, který by vám měl poskytnout vzdělání a měl by vás nechat volit a měl by vám poskytovat zdravotní služby, musí existovat určitá představa: ‚Kdo jsou moji občané a mají nárok na tuto výhodu?’“ dodal.

Ngare řekl, že Gatesova angažovanost ve společnosti Maisha Namba je pouze jedním z jeho mnoha zájmů v Africe, protože se již dříve podílel na utajeném podávání vakcín proti tetatu keňským  ženám v letech 2014-2015, za podpory Gavi a WHO, což říká, že je stále v čerstvé paměti.

„Má mnoho zájmů v Africe, včetně zdraví a výživy, rovnosti pohlaví, prevence nemocí, léčby a výzkumu, vody, hygieny a zemědělství a finančních služeb pro chudé,“ řekl Ngare a dodal, že Gatesova nadace v roce 2022 oznámila, že její  africké ústředí se bude nacházet v Keni .

„Gatesova nadace je také v čele  financování boje proti HIV, tuberkulóze a malárii v Africe,“ řekl Ngare, a „vkládá více finančních prostředků na  pokrok v přístupu k výzkumu mRNA  a technologii výroby vakcín, které podpoří země s nízkými a středními příjmy.“

„Hodně investuje do vývoje, výroby a distribuce vakcín prostřednictvím společnosti Gavi a činí vakcíny ‚dostupnými‘ pro ‚země s nízkými příjmy‘ za dostupné nebo dotované ceny,“ dodal Ngare.

„Americké a evropské vlády financují vývoj vakcíny, která obohacuje vývojáře a sponzory, jako je Gates.“

„Rozšíření technologie mRNA na tuberkulózu, malárii a HIV by Gatesovi poskytlo příležitost vyvinout vakcíny speciálně zaměřené na Afričany,“ řekl Ngare.

Keňská autorka Nanjala Nyabola, autorka knihy „Digitální demokracie, analogová politika: Jak internetová éra transformuje politiku v Keni“, prohlásila, že „systémy digitální identity pouze učiní vlády efektivnějšími v tom, co již dělají,“

Dodává, že digitální ID by mohly být použity jako nástroj k potlačení nebo diskriminaci některých občanů.

Technologie digitálního ID pomáhá usnadnit centralizovanou databázovou síť přístupnou vládě a podnikům, která je již zabudována do bezdrátové sítě.

Bezdrátová zařízení, o kterých jsou lidé přesvědčeni, že je jednoznačně potřebují k tomu, aby řídila jejich životy, životy jejich dětí a domovy a udržovala je v kontaktu se společností, jsou stejná zařízení, ze kterých je společnost již nasměrována na techno-totalitarismus.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 16 Průměrně: 4.9]

One thought on “Bill Gates prosazuje digitální ID pro novorozence v Keni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout