Orgán EU HERA: I bez WHO hrozí občanům EU další zrušení jejich ústavních práv

Orgán EU HERA: I bez WHO hrozí občanům EU další zrušení jejich ústavních práv

Věděli jste o tom, že podobný orgán existuje? Samozřejmě – tak jako vše s čím přijde EU – má opět za cíl pouze diktát a dohled.

I kdyby se stalo (což je nepravděpodobné), že by se schválení diktátorských dokumentů nějak pozdrželo, pak EU má nástroj, který umožní diktaturu zavést i bez WHO…

Zatímco stále více lidí vyjadřuje svůj nesouhlas s plánovanými smlouvami WHO, vysoce kontroverznímu „zdravotnickému úřadu“ se zatím věnuje jen malá pozornost.

Přibližně před dvěma lety byla v Evropské unii spuštěna malá sestra WHO: HERA (Úřad pro pohotovost a reakci v oblasti zdraví).

Slouží celoevropské koordinaci „nouzových situací v oblasti zdraví“ a je odmítnutím suverenity a ústavních práv, protože stejně jako Světová zdravotnická organizace prosazuje EU nadnárodní zdravotní diktát a otevírá dveře sledování a kontrole populace.

Evropská unie (EU) sama sebe chápe nejen jako hospodářská a měnová unie, ale nyní také jako „evropská zdravotní unie.“ Na základě covidové krize založila komise na podzim 2021 nový zdravotnický úřad HERA.

V případě skutečných pandemií nebo krizí může nyní EU nezávisle vyhlásit „zdravotní nouzi“ ve svých členských státech a nařídit opatření. Deklarovaným cílem je působit přeshraničně a převést nástroje řízení pandemie vytvořené ad hoc na úrovni EU během pandemie  na trvalou strukturu.

Zvýšený dohled a elektronické zdravotní záznamy dále podkopávají ochranu údajů. Ohlašovací povinnosti členských států otevírají dveře kontrolám a možným omezením – se slepými argumenty ochrany zdraví a ochrany klimatu.

Oficiální odpovědnosti za záležitosti týkající se zdraví lidí a zvířat jsou rozsáhlé, od  ministerstva zdravotnictví a úřadů v jednotlivých zemích až po Evropskou unii a celosvětově aktivní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO).

Téměř bez povšimnutí médií – a také obyvatel –  byl tedy v Evropě zhruba před dvěma lety založen další zdravotnický úřad. Jak je patrné z veřejných sdělení Komise z podzimu 2020, spustily to tehdejší události.

Nově zřízený úřad  HERA  (Health Emergency Prepared and Response Authority) je orgánem  pro krizovou připravenost a reakci na zdravotní mimořádné události.

Profil HERA

  • Založeno dne 16. září 2021 oznámením a rozhodnutím komise
  • Vedení a organizace: komisařka Stella Kyriakides, zástupce generálního ředitele Laurent Muschel 
  • Rozpočet 6 miliard eur do roku 2027 na prevenci a připravenost, včetně 1,3 miliardy eur v prvním roce činnosti v roce 2022
  • Kromě covidu se primárně zaměřují na tři zdravotní hrozby: antimikrobiální rezistenci, chřipku a bioterorismus

HERA má působit přes hranice a mimo jiné vyhlašovat „zdravotní pohotovost“ v celé EU a koordinovat lékařská a nelékařská protiopatření v celé EU.

WHO a její dárci pracují na širokém rozšíření svých pravomocí. Se zástupci 194 členských států WHO se v současné době vyjednávají rozsáhlé změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) a nová pandemická smlouva. Dokončení a vyřešení plánováno na květen 2024.

Cílem Komise je posílit schopnost Evropy předcházet mimořádným zdravotním situacím, odhalovat je a rychle na ně reagovat zajištěním vývoje, výroby, nákupu a spravedlivé distribuce základních lékařských protiopatření (tedy něco ve stylu nákupu předražených experimentálních injekcí, nakupovaných tajně a po dohodách přes SMS). 

Mezi hlavní úkoly HERA patří mimořádná opatření pomoci v případě krize, výzkum a vývoj, porovnávání výrobních kapacit, řádné zásobování nebo bezpečné dodavatelské řetězce pro lékařská protiopatření, jako jsou léky, vakcíny, diagnostické testy nebo osobní ochranné prostředky (rukavice, roušky).

Jako kvazi třetí pilíř má HERA podporovat činnost Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské lékové agentury (EMA). Současně Komise také posílila mandáty ECDC a EMA.

Koordinace společného úsilí členských států EU v případě zdravotních krizí je jistě vhodné. Co je však třeba odmítnout, je absolutní tvrzení a zdravotní diktát, který Evropská komise – stejně jako WHO – nyní v otázkách zdraví nastavuje. 

Osobní odpovědnost za zdraví a vědomé posilování lidí? Vůbec ne!

  • Rovnost a technokracie za každou cenu

HERA má zajistit, aby EU a její členské státy mohly v případě zdravotní nouze rychle přijmout nejmodernější lékařská a jiná opatření.

Tisíce let znalostí o zdraví, regionální a etické podmínky, stejně jako  holistický přístup ke zdraví jsou zcela ignorovány!  Stejně tak přístup veřejného zdravotnictví a prevence

  • Dohled versus ochrana dat

Velké znepokojení vzbuzuje plánované vytvoření posíleného  integrovaného systému dohledu  na úrovni EU, založeného na elektronických zdravotních záznamech a harmonizovaných souborech dat, environmentálních datech, analýze dat a umělé inteligenci a také sociálních médiích. 

K dispozici je také systém včasného varování v reálném čase. Vyžaduje se komplexní výměna dat a členské státy jsou povinny rozšířit své podávání zpráv o ukazatelích systému zdravotnictví. 

Narušení  ochrany dat  je nevyhnutelné! Vytvořené sledovací systémy a IT nástroje otevírají dveře všem elektronickým, sociálním a finančním kontrolám a omezením! Dokonce celosvětově!

  • Ignorování zdravotního sebeurčení

Proč EU prohlašuje, že všechna tato lékařská protiopatření (od očkovacích látek, diagnostických testů až po ochranná opatření) musí být vždy přínosem pro všechny občany, ať už jde o zdraví či nikoli, ať už existuje riziko nebo ne?

Kritici zde nejsou slyšet. Přístupy Evropské komise zcela ignorují jakoukoli individuální  odpovědnost lidí ve věcech zdraví

Ústavní práva  a právo na fyzickou integritu však  musí být prosazovány všemi prostředky – směrem k EU – a zejména s vládami a poslanci.

  • Žádná oficiální nezávislost

Na rozdíl od ECDC a EMA nebude HERA pracovat samostatně, protože je organizována v rámci  Evropské komise….

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 20 Průměrně: 4.8]

3 thoughts on “Orgán EU HERA: I bez WHO hrozí občanům EU další zrušení jejich ústavních práv

  1. „Věděli jste o tom, že podobný orgán existuje?“ Absolutně nechápu, proč by měl tupý plebs, který nepřestává nadšeně hýkat, že patří do EU…o tom vědět. Mu je to totiž totálně u prdele. Tupý plebs chce jen nakupovat v akcích a nechat se očkovat na nádraží 😉

  2. Kde se nachází ten zbabělec z Holomóce, který si koupil u ťamťamů vysloužilou americkou uniformu a hned se stal bojovníkem? Jen jestli si nenasral do kalhot, hrdina…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout