Nový Zéland: Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimky na očkování stovkám svých klíčových pracovníků

Nový Zéland: Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimky na očkování stovkám svých klíčových pracovníků

Nový Zéland platil za „doby covidové“ a vlády členky WEF Jacindy Ardernové za zemi s jednou z nejtvrdších politik – a to jak co se týká restrikcí, tak také ohledně nuceného očkování experimentálními injekcemi.

Nyní se však zjistilo, že tehdejší ministerstvo zdravotnictví vydalo mnoho výjimek z očkování svým lidem, zatímco řadový občan neměl za žádných okolností na výjimku sebemenší šanci.

Pokud se pak jakýkoli člověk vzepřel a očkování odmítl, zpravidla přišel o práci. Pokrytecká vláda však takto hrubě nezacházela rozhodně se všemi. Opět se ukázalo, že ne všichni si jsou rovni – někteří jsou si rovnější…

Nový Zéland: Dotaz podle OIA HNZ00023978 ze dne 2. srpna 2023 položil následující otázku:

„Podle legislativy v této době v roce 2021 existovaly provozní výjimky pro ty, kteří se nenechali očkovat proti Covid 19. Jejich webová stránka nastiňuje proces žádosti o provozní výjimku podle článku 12a. Kolik žádostí bylo přijato? Kolik jich ministerstvo schválilo?

Matt Hannant , prozatímní ředitel prevence, National Public Health Service, Te Whatu Ora odpověděl:

„Od 13. listopadu 2021 do 26. září 2022 bylo podáno celkem 478 žádostí o výjimky. Schváleno bylo 103 žádostí, které se týkaly přibližně 11 005 zaměstnanců. Upozorňujeme, že není možné poskytnout přesný počet zaměstnanců, kterých se SSD výjimky týkají. Je to proto, že organizace mohla podat žádost pro více než jednoho zaměstnance.“

Kolik zaměstnanců ministerstva zdravotnictví a souvisejících dodavatelů tedy využilo výjimky z očkovacích látek?

Jen v regionu Dunedin mělo 95 poradců prospěch z výjimek z očkování. Jiný zdroj poukázal na skupinu lékařů na severu, kteří se mezi sebou dohodli, že nebudou očkováni. Celkový počet se zdá být ve stovkách a možná i více.

Zdá se, že ti, kterým byly uděleny výjimky, byli omezeni pravidly mlčení. Jinými slovy, nesměli nikomu sdělit, že dostali výjimky – šlo o tajný proces, který chtělo ministerstvo zdravotnictví před veřejností utajit.

V každém případě každý lékař, který informoval pacienta, že očkování mRNA Covid může být riskantní, čelil disciplinárnímu řízení a mnoho z nich bylo skutečně suspendováno.

To znamenalo, že zdravotnický personál, i když sám nebyl očkován, byl stále povinen radit svým pacientům, aby se nechali očkovat – recept na rozšířené pokrytectví ve zdravotnictví.

Tento proces byl jistě iniciován Dr. Ashley Bloomfield, který si sám získal značnou proslulost tím, že odmítl výjimku z očkovací látky pro ty na veřejnosti vážně zraněné prvním výstřelem a trval na tom, aby pokračovali v očkovacím plánu. Vzhledem k úzké spolupráci Dr. Bloomfield s Jacindou Ardern a Chrisem Hipkinsem, je velmi pravděpodobné, že oba o procesu věděli a schválili ho. Pravděpodobně byli informováni i opoziční vůdci.

Zdá se, že mezi kritéria pro udělování výjimek patří posouzení toho, jak důležitý je personál pro chod zdravotnictví. Jinými slovy, vedoucí pracovníci a ti na klíčových chirurgických pozicích skutečně mohli trvat na tom, aby nebyli očkováni a pokračovali v práci. Zatímco například neočkované sestry nemohly získat výjimky a o svá místa přišly.

Pokud by vedoucí zaměstnanci, kteří chtěli zůstat neočkovaní, veřejně promluvili, mohla by se veřejně diskutovat otázka bezpečnosti takzvané vakcíny Covid.

Místo toho ministerstvo zdravotnictví a vláda držely jakoukoli diskusi pod pokličkou. Dokázali to tím, že spolupracovali s mainstreamovými a sociálními médii na cenzuře obsahu a prostřednictvím přísné kontroly zaměstnanců.

Proč se vedoucí lékaři rozhodli zůstat neočkovaní?

Možná věděli o článku z roku 2019 v časopise Frontiers in Oncology Journal s názvem „Gene Therapy Leaves a Vicious Cycle“, ve kterém bylo uvedeno:

„…genová terapie uvízla v začarovaném kruhu už téměř dvě desetiletí kvůli imunitním reakcím, inzerční mutagenezi, virovému tropismu, aktivitě mimo cíl, nepříznivým klinickým výsledkům (od nemoci až po smrt u účastníků klinických studií) a mezerám v regulaci.“

 Je neuvěřitelné, že navzdory důkazům vlády stále vyzývají veřejnost, aby se nechala očkovat.

Posouzení bezpečnosti trvá roky. Jak nebezpečná je tedy takzvaná vakcína mRNA Covid? Extrémně nebezpečná.

Údaje o nadměrném počtu úmrtí v zemích OECD za rok 2023.

Nejproočkovanějšími zeměmi OECD proti Covidu jsou v pořadí Portugalsko, Chile, Kanada, Island, Nový Zéland, Španělsko a Austrálie. Jejich průměrné procento proočkované populace je 91 %. 

Jejich průměrná míra nadměrných úmrtí v roce 2023 je o 12 % vyšší než historický průměr za posledních pět let.

Nejméně proočkovanými zeměmi v OECD  jsou Slovensko, Slovinsko, Polsko, Estonsko, Česká republika, Maďarsko a Švýcarsko. Jejich průměrné procento proočkované populace je pouze 63 %. 

Jejich průměrná míra nadměrného úmrtí v roce 2023 je 0 % ve srovnání s historickým průměrem za posledních pět let. Jinými slovy, mají průměrnou úmrtnost.

Každý, kdo naznačuje, že úmrtnost mezi neočkovanými je vyšší než mezi očkovanými, odporuje důkazům. Tento pohled neodpovídá mezinárodním údajům.

Standardním způsobem, jak tuto nekonzistenci objasnit, by bylo odkázat na prospektivní studie, které dají dohromady dvě skupiny, jednu skupinu očkují a druhou odpovídající skupinu nechají neočkovanou a změří, co se děje po výrazně dlouhou dobu. 

V normálním průběhu schvalování vakcíny by to bylo provedeno asi deset let před schválením. Nikdo to neudělal.

Ve studii Pfizer byly všechny neočkované kontrolní skupiny očkovány po několika měsících, takže dlouhodobé srovnávací výsledky nejsou k dispozici. Každopádně v očkované skupině během těch pár měsíců zemřelo více lidí než v neočkované kontrolní skupině. 

V současnosti je také publikováno mnoho studií, které rozlišují výsledky očkovaných a neočkovaných.

Jak znepokojivý je ve skutečnosti problém nadměrného počtu úmrtí?

Podle OECD bylo v roce 2022 mezi jejími členskými zeměmi více než 1,2 milionu úmrtí z celkového počtu 1,2 miliardy obyvatel. To odpovídá míře jednoho nadměrného úmrtí na 1 000 obyvatel.

Nyní se široce věří, že jak Covid, tak očkování Covid byly vytvořeny v biotechnologické laboratoři. Zdá se tedy, že nezáleží tolik na tom, jaký podíl nadměrných úmrtí je způsoben Covidem a jaký je způsoben takzvaným očkováním proti Covidu. 

Lze pochopit, proč je tak důležité, aby ti, kdo se podílejí na vytváření politiky Covid a prosazování restrikcí a povinného očkování, zajistili, že se bude i nadále věřit, že umírá více neočkovaných lidí než očkovaných.

Jinak se jejich vyprávění, že covidová politika zachraňuje miliony životů, úplně rozpadne.

S ohledem na to nyní můžeme hodnotit motivace těch, kteří se stále vysmívají těm, kteří byli poškozeni očkováním nebo obviňují ty, kdo  očkování odmítají, že chtějí podkopat novozélandskou vládu.

Patří mezi ně i Dezinformační projekt financovaný ministerským úřadem, který stejně jako mnoho politiků označil poškození zdraví způsobené očkováním za konspirační teorii. Snaží se skrývat své vlastní chyby, které podkopaly zdraví národa.

V posledních letech si Hatchardova zpráva neustále stěžovala, že „nikdo v odpovědné pozici se nezdá být ochotný ptát se, proč na Novém Zélandu dochází k nadměrným úmrtím v bezprecedentní míře.“

Úmrtí jsou vlastně velmi stabilní součástí života.  V normálním roce nedochází k nadměrným úmrtím. 

Pojistní matematici tráví svůj život tím, že přesně počítají, kolik z nás zemře a kdy. Podle toho nastavili pojistné na životní pojištění. Pojistní matematici mají v současnosti mnoho bezesných nocí, protože se něco strašně pokazilo, co se za posledních 100 let mimo válečné a konfliktní zóny nestalo.

Mnoho lidí náhle onemocní a zemře, i když by měli být zdraví a šťastní.

Ministerstvo zdravotnictví tyto znepokojivé skutečnosti zatajilo, přičemž mlčky a pokrytecky uznalo, že jeho pracovníci mají právo těmto rizikům předcházet. Nejenže oklamali veřejnost, ale také lehkomyslně riskovali životy občanů. 

To rozbilo rodiny a komunity a obrátilo je proti sobě. Způsobilo to tragédie postihující rodiny po celé zemi, zatímco ministerstvo zdravotnictví a vláda procházejí složitými a tajnůstkářskými procesy, aby zakryly, co se děje. 

Mají také plány na zavedení dalších experimentálních vakcín…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 29 Průměrně: 4.1]

One thought on “Nový Zéland: Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimky na očkování stovkám svých klíčových pracovníků

  1. V OECD je i Švédsko, kolik je tam opíchanců?

    Ono % je s velkou mírou jistoty nadhodnocený švindl, ale určitě v poměru vypovídá, kde je více a méně.

    Rozhodně není normální, když už se i mladí dostanou do život ohrožujícího stavu bez zjevné příčiny, aby jim nebylo možné pomoci. To musí být z opíchaní toxínou. Nedovedu si totiž představit, že by mocní riskovali spike protein v oběhu, když by existovala smrt i pro ně – ale toxíny se jich netýkají, jsou výhradně pro ovce. Kdy už ten poslušný dobytek začne kriticky myslet? Vždyť jim jde jen o prachy a toxíny nejsou novinka, zkouší se už dost dlouho a nejsou dosud bezpečné a vypadá, že ani nebudou, jelikož výrobce zavřou na mnoho let a budou spolu s onálepkovanými v převýchově…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout