Děsivá tajná agenda OSN a WHO: Úplné zotročení lidstva prostřednictvím globální diktatury zdraví

Děsivá tajná agenda OSN a WHO: Úplné zotročení lidstva prostřednictvím globální diktatury zdraví

Po nedávném summitu OSN bylo zase o něco jasnější, že drtivá většina zemí světa souhlasí s navrhovanou zdravotní diktaturou v podobě pandemické smlouvy a změn Mezinárodních zdravotních předpisů.

Na půdě OSN již proběhlo tajné hlasování, takže detaily o tom, kdo jak hlasoval, se zjistit nedají. Nicméně podle všeho se proti těmto diktátorským smlouvám neohradila ani jedna západní země.

Ostatně, členské státy EU zcela dobrovolně předaly v tomto ohledu všechny rozhodovací kompetence EU, tedy zkorumpované Ursule von Lejno.

Oficiální závěrečná prohlášení OSN a WHO na dokončení Valného shromáždění OSN (VZ OSN) v New Yorku ohledně zasedání na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii jsou shrnuta takto:

Setkání na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii se zaměří na téma: „Vytváření a udržování politické dynamiky a solidarity pro prevenci, připravenost a reakci na pandemii.“ Plenární segment: Prohlášení členských států a členů specializovaných agentur OSN. Vydáno 20. září 2023 .

Prohlášení WHO o setkání na vysoké úrovni o prevenci pandemie, připravenosti a reakci:

Světová zdravotnická organizace uvítala dnešní historický závazek, který na Valném shromáždění OSN projevili světoví lídři, posílit mezinárodní spolupráci, koordinaci, řízení a investice potřebné k tomu, aby se zabránilo opakování ničivých zdravotních a socioekonomických dopadů způsobených COVID-19, aby se svět lépe připraveni na budoucí pandemii a vrátit se na cestu k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

„Vůbec první summit hlavy státu o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii je historickým milníkem v naléhavém úsilí učinit všechny lidi na světě bezpečnějšími a lépe chráněnými před ničivými dopady pandemií,“ řekl Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO.

„Vítám tento závazek světových vůdců poskytnout politickou podporu a směr potřebné k tomu, aby WHO, vlády a všichni zúčastnění mohli chránit zdraví lidí a podniknout konkrétní kroky směrem k investicím do místních kapacit, zajištění spravedlnosti a podpoře globální architektury nouzového zdraví.“

Politická deklarace zdůraznila klíčovou roli, kterou má WHO jako řídící a koordinační autorita v oblasti mezinárodního zdraví  a potřebu dále se zavázat k udržitelnému financování, které poskytuje WHO přiměřené a předvídatelné financování, což jí umožňuje mít zdroje potřebné k plnění jejích klíčových funkcí. Vydáno 20. září 2023

Ani OSN, ani prohlášení WHO nezmiňují počet světových vůdců nebo hlav států, kteří schválili zásadní dokumenty WHO, přísně revidované (více než 90 bodů revize) Mezinárodní zdravotnické předpisy (MZP), včetně Pandemické smlouvy, jejíž prosazení se plánuje během příštího Světového zdravotnického shromáždění (WHA) v květnu 2024, zatímco nové MZP se stanou účinným nařízením bez hlasování.

Zde připomínám, že k zatímco k pandemické smlouvě se bude hlasovat v květnu, tak k MZP již ne, protože u nich stačí souhlas nadpoloviční většiny členských zemí WHO.

Změny Mezinárodních zdravotních předpisů jsou již de facto schváleny, poslední připomínky lze posílat do 1. prosince. Pokud se do té doby neozve většina členských zemí (což rozhodně nelze očekávat), pak se již budou považovat za schválené.

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné oficiální záznamy z těchto „za zavřenými dveřmi“ zasedání OSN/WHO, můžeme se spolehnout pouze na „doslech“, podle kterého se několik členských států zdrželo hlasování a další, které měly námitky proti revidovaným MZP.

Mezi odpůrci byla zřejmě Ruská federace a dalších 10 zemí, které jsou pod sankcemi. Viz toto .

Rozhovor Dr. Astrid Stuckelbergerové s Mikem Adamsem (26. září 2023, pod článkem) o nadcházející (plánované) zdravotní diktatuře OSN a WHO staví vedle sebe oficiální prohlášení OSN/WHO.

Z těchto tajných setkání, debat nevzešlo nic konstruktivního, nic, na co by se svět mohl chtít těšit. Tajemství, jako kult smrti, plánování celosvětové genocidy jako součást „nové“ agendy WHO/OSN.

Představte si, kam se svět řítí? A kam nás zavede úplná Agenda OSN 2030?

Se zkorumpovaným systémem OSN, se Světovou zdravotnickou organizací, která se už nestará o zdraví a nemoci obyvatelstva, ale podporuje smrt.

A to na celosvětové úrovni. Všechny vlády – více než 190 národních vlád, byly všechny  zkorumpovány, vydírány a přímo vyhrožovány – pokud nebudou souhlasit a nebudou lhát lidem, kteří je údajně zvolili.

Níže najdete některé z klíčových poznámek, které Dr. Astrid Stuckelbergerová, která před lety pro WHO pracovala, takže moc dobře zná pozadí této zločinecké organizace, učinila během rozhovoru.

Dr. Stuckelbergerová od začátku vypuknutí této zločinecké plandemie odvážně sdělovala světu pravdu. Ženevská univerzita v reakci na to přerušila všechny její kurzy a připravila ji o místo na fakultě.

Je jí také jinak vyhrožováno, je často cenzurována – bezvýsledně: Astrid neustále mluví, aby šířila pravdu co nejdále a široce – aby se lidé nakonec probudili, vstali a přestali poslouchat politiky a korporátní média. Neposlušnost je právo každého.

Zde jsou některé z nejdůležitějších bodů rozhovoru s Dr. Stuckelbergerovou:

Zatímco v dřívějších dobách organizace WHO zastávala ochranu životů seniorů a dětí, dnes WHO propaguje sebevraždy starších lidí a nucené očkování dětí zabijáckými vakcínami.

WHO odstraňuje nezkorumpovatelné zaměstnance – vědce, lékaře a výzkumníky, kteří jsou skutečnými odborníky a nahrazuje je lidmi, kteří nejsou odborníky, jsou neetičtí a zkorumpovaní.

Programy WHO týkající se jídla, výživy nebo základní hygieny se proměnily v programy, které z velké části dohlížejí na vyhlazování lidí na planetě Zemi, spíše než na podporu zdraví lidí.

V 90. letech WHO ještě varovala před nebezpečím 5G mikrovln, negativními účinky držení telefonu u ucha a upozorňovala na to, jak to ovlivňuje mozek – nyní už ne. Tato varování byla z webových stránek WHO odstraněna.

Je to součást urychlení eliminace starých lidí a otupování mozků dětí a mladých dospělých.

Také WHO varovala před nebezpečím budování 5G antén na školních budovách, protože vliv na lidský mozek a vývoj lidského mozku je zničující – toto varování také zmizelo z webových stránek WHO.

Kolem roku 2000 vstoupil do WHO soukromý sektor s lobby – a Bill Gates vložil nohu do dveří WHO. V roce 2012 měl doslova on sám na starosti očkovací/imunizační programy WHO.

Dnes má pouze WHO monopol na vše, co se týká zdraví – je to tyranský diktát – a po něm následuje přísná cenzura, včetně trestů pro ty, kteří se neřídí nařízeními.

Generální tajemník OSN António Guterres opakuje to, co dělá WHO, tím, že podporuje cenzuru  a digitalizuje informace o zdraví – s monopolem WHO.

Ale WHO sama nemůže ovládat svět, protože ministři zdravotnictví, obvykle zástupci zemí na Světovém zdravotnickém shromáždění, nemusí souhlasit s některými diktáty a musí naslouchat svým vládám (ačkoli většina z nich byla zkorumpovaná), potřebují zastřešující orgán pro zajištění plného dodržování, Organizaci spojených národů.

OSN si proto bude nárokovat celkové právo na kontrolu cenzury, stejně jako diktát v oblasti zdraví, tj. očkování / programy imunizace, delegované na WHO – žádné otázky, vše s cílem masivně snížit světovou populaci, což je cíl, který je na politickém  rýsovacím prkně od 70. let.

Viz Kissingerova zpráva publikovaná v roce 1974, v roce následujícím po americkém vojenském převratu v Chile (11. září 1973):

„Depopulace by měla být nejvyšší prioritou zahraniční politiky vůči třetímu světu.“

WHO je bránou k nejcitlivějším a nejzranitelnějším bodům našeho života: životu a smrti, zdraví a nemoci. Je to vstup do jejich biotechnologické neurozbraně, kterou je takzvaná injekční vakcína – a chtějí zavést nespočetné tisíce nových typů vakcín.

Ty mají být aplikovány v nadcházejících letech miliardám lidí – věčný program, začlenění do Agendy OSN 2030. A mají prý pomoci dosáhnout „17 cílů udržitelného rozvoje“ (SDG).

První odstavec připravenosti na reakci na prevenci pandemie odkazuje na neustálé a opakované nebezpečí covidu a pandemií souvisejících s covidem… Spouští věčný strach, protože covid byl v mozcích lidí zapsán jako ta potenciálně smrt přinášející pandemie a nebezpečí.

Vyvolávají neustálý strach z něčeho, co ani neexistovalo, co nebylo nikdy vědecky analyzováno, nikdy nebylo izolováno v laboratořích ani pomocí nástrojů WHO – vždy jde o infekce, protože je nevidíte (viry) a lidé to nevědí.

WHO je spolu s koupenými médii psychologickou teroristickou organizací.

Podle nové deklarace se WHO stává trvalým mechanismem kampaně strachu, s překlenující celosvětovou tyranskou autoritou, která požaduje „preventivní“ karanténu i proti politice jednotlivých suverénních zemí.

A podle WHO musí být nařízení vynucována třeba i policií a armádou – a vlády zemí musí poslouchat, pod hrozbou.

Ale, jak říká Astrid, „tato bestie ztrácí sílu, protože se stáváme více vědomými, probouzíme se a vzdorujeme.“

To je vnucování OSN – sponzorované nebo vnucené USA. MZP / Pandemická smlouva budou přijaty WHA v květnu 2024 bez hlasování. A během tohoto Valného shromáždění OSN 2023 žádala WHO a její veřejní (zejména Bílý dům) a soukromí (zejména farmaceutický průmysl) sponzoři o požehnání OSN. A „oni“ požehnání OSN obdrželi.

Austrálie již školí svou policii a armádu, aby prosazovala povinné očkování – vrážela do dveří rodinných domů a ujistila se, že školy dodržují nařízené očkování.

Chtějí se zbavit dětí při vylidňování světa – a samozřejmě starých lidí, kteří nepřispívají do ekonomiky, ale využívají státní peníze (na které přispěli) na život v důchodu. Patří k těm, koho izraelský poradce Klause Schwaba Yuval Noah Hariri nazývá „zbytečnými jedlíky.“

WHO řídí McKinsey Consulting – Dr. Stuckelbergerová viděla smlouvu – a koupená média.

Oni vymyslí veřejnou nouzovou situaci, ať už „přirozenou“ nebo plánovanou epidemii, aby šířili strach a zavřeli lidi.

Rozvíjejí plán, jak zavřít lidi, chtějí zpět plošné vakcinace – to už je vidět z médií.

V Indii již byla vyhlášena nová pandemie s povinnými rouškami. V Indii bylo potvrzeno propuknutí viru Nipah (NiV). Bylo hlášeno šest případů Nipahu, včetně dvou úmrtí – viz video níže:

Tři hlavní korporátní média ovládají svět:

  • AP = American Press;
  • AFP = French Press; a
  • Reuters.

Jsou placeni za lhaní. Nelze jim věřit, ale své zprávy rozesílají do všech místních mainstreamových médií, která musí téměř doslovně informovat o probíhajícím vyprávění.

Musíme vytvořit vlastní protimédia, abychom šířili pravdu a dali lidem vědět, co se děje.

Oni – „bestie“ – dělají, co mohou, s pomocí vlád, které již nejsou VAŠIMI vládami. Dnešní vlády po celém světě jsou nuceny dělat to, co po nich „Bestie“ chce, ať už si je koupí nebo jim pohrozí.

Vytvoří cokoliv, aby udrželi úroveň strachu, dokonce i mor je možnost.

Vše, co potřebují, je vytvořit falešnou nemoc v jednom městě a pak ji prohlásit za pandemii – a vše, co s pandemií přichází – zavírání, vrážení do dveří kvůli nucenému očkování také ve školách, tyranii založenou na strachu – kde lidé budou poslouchat…

Pak použijí svou skutečnou zbraň, buď vakcínou, nebo v nemocnicích, jako v NY, kde ventilovali lidi… dokud nezemřeli.

Nebo pomocí 5G. 5G může být nasměrováno do mozku lidí, paralyzovat jednotlivce nebo je naprogramovat, à la transhumanismus Klause Schwaba, digitalizované, robotizované poslušné jedince

S 5G si mohou dělat, co chtějí; 5G není vyzařováno pouze z nekonečných antén po celém světě, ale také z pouličních lamp nebo jiných předmětů, kde to nejméně čekáte; případně také prostřednictvím vašeho televizoru.

„Očkováním“ bude lidem aplikována binární zbraň, kterou lze aktivovat dálkovou signalizací… přes 5G, možná brzy přijde i 6G.

To je umožněno oxidem grafenu v tělech lidí (těch, kteří byli očkováni) – kterým byly injekčně podány falešné covid vakcíny, z nichž některé obsahovaly oxid grafenu, vysoce elektromagnetickou citlivou látku, která bude reagovat na 5G vlny.

Bio-n-Tech vakcíny = bio nano technologie nebo bio neuro technologie … a mRNA – počítačový program – „režim“ RNA – učiní lidi vysoce zranitelnými vůči 5G.

Astrid Stuckelbergerová: Nabourání mysli je středobodem toho, co se děje.“

Dr. James Giordano: Mozek je bitevní pole budoucnosti:

„Havanský syndrom“ je jednou z mozkových manipulací – poprvé se objevil v roce 2016 na americkém a kanadském velvyslanectví v Havaně na Kubě. Od té doby se syndrom vyskytl na mnoha dalších místech – v Pekingu, Moskvě, Srbsku…

My lidé vysíláme vlny – „vlny lásky“ i „vlny hněvu“ – naše nálady se vyjadřují v elektromagnetických vlnách.

Mluví se o virech, covidu, mRNA, PCR-testech, očkování, které se všechno může vrátit… to je jejich plán – plán bestie, pokračování absolutního podvodu.

Mike Adams:

„Jsme svědky naprosté zvrácenosti vědy, která zničí důvěryhodnost vědy a medicíny.  Neexistuje žádný izolát SARS-Cov-2, nikdy nebyl – je to naprostý podvod.“

„Zatímco se rozjíždí další plandemie – a stále více lidí se stává obětí tohoto podvodu – odvíjí se před námi genocida.“

My, lidé, to nemůžeme dopustit; musíme tuto válku vyhrát

Toto jsou parafrázovaná závěrečná slova Astrid Stuckelbergerové:

„Teď nás čeká náročná vlna, může to trvat 6 měsíců v roce… kdo ví. Tak se o sebe dobře starejte. Pokud máte znalosti, jste lépe připraveni na to, co může přijít – a postarejte se o seniory a děti. Mám strach o děti. Teď půjdou po dětech…“

„Už je tu varování: v Norsku musí povinně očkovat všechny mladé lidi… Neberte žádnou vakcínu, snaží se vám prodat všechny druhy běžných vakcín – neberte je, všechno jsou to falešné vakcíny mRNA…“

Celý rozhovor s Dr. Astrid Stuckelbergerovou (anglicky):

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 22 Průměrně: 5]

4 thoughts on “Děsivá tajná agenda OSN a WHO: Úplné zotročení lidstva prostřednictvím globální diktatury zdraví

  1. Sionistický proces řizeni Bankovniho Domu Rothschildu pro nás odpurce se budou připravovat Karantenni Tábory a co se bude dít dal doporučím dokumenty o Osvětím z 2 světové války co se dělo s těmi lidmi co tam byli 😢

  2. tady se jasně ukazuje že nic jako skutečná Demokracie neexistuje a že to je jen nějaká vymyšlena chimera jako víra v Boha kdyby Demokracie existovala tak by se museli ve všech ohledech zajimat o to co chce člověk a ne par nejbohatšich Bankeřskych rodin na světě nikdo se lidi nikdy neptal jestli chtějí válku v Iraku, Afghanistanu, Syrii, Libyi, Ukrajině, Jugoslavii a tak dal a tak dal totež jestli lide chtějí nosit roušky cpát do sebe na silu vakciny ruzná opatřeni nikdo se ani neptal lidi jestli chtěji ty zloděje a Tunelaře za 33 let ničeni státu zavřit do vězeni nikdy se na nic neptaji dělaji to za sebe já nikdy nic jako Demokracii ani Boha nevyděl tak at si s tím jdou do hajzlu jedine s čeho Demokracii lze odvodit je tohle Demokracie = Dem okrást i je a tak se i děje jestli je tohle myšleno tou Demokracii tak já ji nechci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout