Austrálie varuje trajekty před přepravou elektromobilů

Austrálie varuje trajekty před přepravou elektromobilů

Den za dnem se ukazuje, že se celá šílená klimatická agenda hroutí.

Elektromobily měly do roku 2035 zcela vyměnit auta na fosilní paliva, přičemž nikdo neuvažoval nad tím, jak by takovou zátěž mohla zvládnout elektrická síť, poháněná – podle představ pokrokářů – zejména větrníky a fotovoltaikou.

Na to, že by další zátěží pro elektrickou síť byla také povinná tepelná čerpadla, zřejmě také nikdo nepomyslel.

U elektromobilů se navíc ukazuje spousta nevýhod, které mohou jejich majitele omezit například při parkování, neboť v některých zemích již zakazují parkování v podzemních parkovištích či v garážích bytových domů.

Majitelé elektromobilů také se zděšením zjišťují, že nejsou příliš vhodné pro jízdu v dešti, což by se mělo zdůraznit zejména v EU, která na plnou elektromobilitu tlačí v poměrně deštivé Evropě.

Problém je ovšem i v případě pojištění, stále více pojišťoven odmítá elektromobily pojistit nebo nasazuje příliš vysoké pojistné. Zjištění, že za novou baterii – v případě jakéhokoli poškození té původní – dáte majlant, také není tím, co by řidiče k elektromobilům příliš přitahovalo.

Nemluvě pak o přibývajících případech samovznícení, které vede nejen k již zmíněným zákazům parkování v některých prostorách, ale také k zákazům jejich přepravy. Například některé lodní společnosti již odmítají elektromobily převážet.

A zdá se, že přichází doba, kdy bude totéž platit pro trajekty.

Australský úřad pro námořní bezpečnost vydal varování pro bezpečnost domácích komerčních plavidel o rizicích přepravy automobilů poháněných bateriemi (EV).

Každý provozovatel trajektu musí provést posouzení rizik pro své plavidlo, aby se ujistil, že je schopen vypořádat se s potenciálními požáry elektromobilů. Rizika spojená s přepravou elektromobilů uvádějí následovně:

  • Vysokonapěťové šoky
  • Přímé plameny
  • Požáry se rychle rozvíjejí a rychle dosahují maximální intenzity (obvykle během 2-3 minut)
  • Toxické plyny
  • Výbuch plynu (pokud se uvolněný plyn před zapálením chvíli hromadí)
  • Dlouhodobé riziko opětovného vznícení (může se vznítit nebo znovu vznítit týdny nebo možná měsíce po příslušné události)
  • Jakmile jsou požáry jednou založeny, je obtížné je zastavit/uhasit
  • Tepelný únik

Dále dodávají, že elektromobily jsou přibližně o 25 % těžší než vozidla se spalovacími motory. To je třeba vzít v úvahu při umisťování vozidel na trajekt nebo loď, aby se minimalizoval potenciální dopad na stabilitu plavidla.

Je známo, že lithium-iontové baterie trpí spontánními tepelnými požáry. Čím nižší je náboj zadržovaný baterií vozidla, tím nižší je pravděpodobnost požáru z tepelného úniku, kontrola nabití každého vozidla může pomoci při hodnocení rizika.

Některá vozidla poháněná bateriemi mají nižší světlou výšku než vozidla se spalovacím motorem. To znamená, že jsou náchylnější k poškození rampami při nastupování. Před nástupem do trajektu je třeba dbát na identifikaci těchto vozidel, aby nedošlo k poškození baterie.

Jakékoli poškození jakékoli části baterie zvyšuje riziko požáru. Fyzické poškození baterie může vést k tepelnému úniku. Poškozené elektromobily by neměly být naloženy.

Nabíjení baterie na palubě je velmi nebezpečné a může zvýšit pravděpodobnost požáru tepelného úniku, nedovolte nabíjení žádného elektromobilu na vašem plavidle.

Výpary uvolňované lithium-iontovými bateriemi jsou toxické, při hašení požáru jsou nutné plynové masky. Při hašení požáru vozidla s lithium-iontovou baterií vodou je zapotřebí podstatně vyšší množství vody ve srovnání s požárem vozidla se spalovacím motorem. Voda musí být také aplikována po delší dobu.

Existuje také riziko opětovného vznícení. Pomoci může použití jiných metod, jako je hasicí deka do auta určená k hašení požárů elektromobilů. Poškozený vysokonapěťový akumulátor může způsobit rychlé zahřátí článků akumulátoru.

Pokud si všimnete syčení, pískání nebo praskání, možného nasládlého chemického zápachu, pak černého „kouře“ (nanočástice těžkých kovů, ne kouř) a poté bílé páry vycházející z vysokonapěťového akumulátoru, předpokládá se, že došlo k tepelnému úniku.

Přímé hašení ohně vodními hadicemi a vylomení baterie vyžaduje speciální výcvik a vybavení. Nepokoušejte se o to bez rozsáhlého tréninku a praxe.

 

Elektromobily jsou ve skutečných problémech. Sazby pojištění elektromobilů jsou vyšší než u automobilů se spalovacím motorem (ICE) kvůli riziku intenzivních požárů, vyšším nákladům na opravy a nákladům na výměnu baterií.

U elektromobilů je mnohem pravděpodobnější, že budou po nehodě totálně zničené a jejich oprava trvá mnohem déle než u ICE. Buďte velmi opatrní při umístění elektromobilu do garáže, zejména s vestavěnou nabíjecí stanicí.

Ignacio Galán, generální ředitel španělské energetické společnosti Iberdrola, v roce 2018 uvedl, že odvětví obnovitelných zdrojů čelí možnému kolapsu ve stylu „Enronu.“

Éra levných peněz je pryč a nové vyšší úrokové sazby otřesou všemi slabými společnostmi zabývajícími se obnovitelnými zdroji energie i slabými výrobci elektromobilů. Z pohledu investora buďte velmi opatrní.

K bankrotům výrobců elektromobilů již došlo (viz také zde) a další jsou na cestě. Bankrotů solárních startupů přibývá. Větrná energetika na tom není o moc lépeSiemens je ve skutečných problémech (viz zde). Texas také trpí.

Výše uvedené informace jen potvrzují, že celá zelená politika je jeden velký nesmysl, který bude stát spoustu peněz, ale nepřinese žádný užitek.

Problém je, že EU se zatím nehodlá této šílené politiky vzdát. Naopak, toto téma je nyní v Bruselu jedno z nejvíce prosazovaných. Budou nakonec země EU poslední, kdo bude tuto šílenou politiku stále praktikovat?

Zdá se, že ano. Mezitím však dojde k totální destrukci a deindustrializaci Evropy, která se po všech směrech stane Afrikou…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 17 Průměrně: 5]

One thought on “Austrálie varuje trajekty před přepravou elektromobilů

  1. Aj Škody 105/120 vydržali neporovnateľne dlhšie, než ktorýkoľvek elektromobil – a vlastne aj dlhšie než veľká väčšina áut na „normálny“ pohon vyrobených v tomto storočí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout