Válka proti zemědělství: Globální hladomor pro dosažení čisté nuly (video)

Válka proti zemědělství: Globální hladomor pro dosažení čisté nuly (video)

V současné době dochází k likvidaci zemědělských podniků v zemích, které zároveň patří ke dvěma největším vývozcům zemědělských produktů na světě.

Vše je nejvíce patrné v Nizozemsku, které jen odstartovalo trend, který nyní pokračuje v dalších zemích EU.

Záminkou pro likvidaci zemědělství je nutnost dosažení „čisté nuly“ – a týká se to jak uhlíku, tak dusíku. Klimatická politika, která je kompletně založena na lžích, v podstatě jen plní plány Agendy 2030 – tzv. „udržitelného rozvoje.“

Jenže udržitelný rozvoj není ve skutečnosti rozvoj. Je to cesta zpět, tedy anti-pokrok, chcete-li. Jak dopadne země, která se rozhodně stát plně udržitelnou, nám názorně ukázali na dnes udržitelností zdevastované Srí Lance.

Eva Vlaardingenbroek, Holanďanka, která často informuje o ničivé politice nizozemské vlády, ve videu níže vysvětluje, proč je tato ničivá politika zaváděna…

Holanďanka byla pozvána do USA farmáři, které nyní na základě Bidenových nařízení a Kerryho tlaku může potkat něco velmi podobného – a to obzvlášť v demokraty ovládaných státech, které kopírují politiku EU.

Byla hlavním hostem na akci v Rapid City, kde varovala před ničivou politikou „uhlíkové a dusíkové nuly.“

Dále již přepis videa:

„Pro ty z vás, kteří neznají mou rodnou zemi, Nizozemsko je malá země v severozápadní Evropě, a když říkám malá, myslím tím malou.

Pro srovnání, samotný stát Jižní Dakota je 5x větší než celá moje země.

Možná jsme malí, ale v jedné věci jsme velcí. A to je zemědělství.

Zemědělství je páteří nejen naší ekonomiky, ale i historieidentity a kultury našeho národa.

Základy moderního zemědělství v Nizozemsku byly položeny na počátku roku 1500 a současní zemědělci často pocházejí z rodin, jejichž zemědělská historie sahá stovky let zpět.

Díky tomu nyní patříme mezi nejlukrativnější, nejproduktivnější a technologicky nejvyspělejší zemědělce na světě.

Ve skutečnosti jsme po vás tady v Americe druhým největším vývozcem zemědělských produktů na celém světě a největším vývozcem hovězího masa v Evropské unii.

Není přehnané říci, že my společně, Spojené státy americké a Nizozemsko, krmíme svět.

Prozatím. Protože, bohužel, nejmocnější lidé na světě nás chtějí zastavit.

Dovolte mi tedy, abych vám vyprávěla varovný příběh ze skutečného života. Dovolte mi, abych vám pověděla o tom, co přesně se děje s nizozemskými zemědělci a co je přimělo jít protestovat.

V roce 2019 skupina ekologických aktivistů zažalovala nizozemskou vládu s tvrzením, že nizozemské přírodní rezervace jsou ohroženy kvůli takzvané „dusíkové krizi,“ a že nizozemská vláda porušila nizozemské zákony a evropské předpisy tím, že dostatečně nechránila přírodu.

Nizozemský soud dal ekologickým aktivistům za pravdu a tak to začalo: Nizozemsko oficiálně vstoupilo do takzvané „dusíkové krize.“

Ne velké korporace, ne letecký průmysl… Ne. EU i nizozemská vláda se shodují, že říhání krav je považováno za největší hnací sílu změny klimatu.

A po rozhodnutí v roce 2019 se věci rychle vyhrotily.

V loňském roce nizozemská vláda rozhodla, že do roku 2030 musí být vybito nejméně 30% veškerého dobytka, aby byly splněny klimatické cíle.

A pak vláda rozhodla, že by to znamenalo, že v příštích několika letech bude muset být uzavřeno nejméně 3000 farem.

Pokud zemědělci odmítnou prodat svou půdu státu „dobrovolně“ nyní, riskují, že budou později vyvlastněni.

Ano, slyšeli jste správně. Budou bez náhrady vyvlastněni. Vaše vlastnická práva vám budou jednoduše odebrána.

Dámy a pánové, chci se zde skutečně zmínit o tom, že bych samozřejmě mohla zabíhat do všech podrobností o tom, co přesně podle vlády znamená dusíková krize, ale to by byla chyba.

Naše vláda si jen potřebovala záminku. Neexistuje žádná dusíková krize.

Je to všechno jedna velká lež. Je to záminka

A debatovat o nich v rámci parametrů, které nám stanovili, není vítězná strategie. Nemáme co do činění s lidmi, kteří jednají v dobré víře.

Nikdo, kdo jedná v dobré víře, by nešel po jednom z nejpracovitějších, nejslušnějších a nejlukrativnějších sektorů naší společnosti.

Zvláště ne, když nám toto odvětví dává jídlo na talíř. Zvláště ne v době, kdy již řešíme nedostatek potravin po celém světě.

Otázkou tedy zůstává, proč to dělají?

Odpověď zní: útok na zemědělství je součástí širší agendy totální kontroly a my v Nizozemsku jsme prostě pilotní zemí. Jsme testovací  země.

Realita je taková, že nizozemský stát se dopouští záboru půdy. A klima/čistá nula je používána jako záminka.

Je to typická globalistická strategie: pod rouškou morálně znějících vět jako „musíme zachránit klima“ se rozvíjí skrytá totalitní agenda.

Co za tím vším tedy stojí?

Za prvé, v nizozemském případě skutečné státní dokumenty ukázaly, že nizozemská vláda potřebuje půdu k výstavbě nových domů pro migranty.

Jak jsem řekla, jsme malá země, ale co se týče hustoty obyvatelstva, praskáme ve švech.

Kvůli masové migraci z Afriky a Blízkého východu se letos blížíme k 18 milionům obyvatel.

Ale vzhledem k tomu, že polovina veškeré půdy v Nizozemsku je vlastněna zemědělci a stát prostě nemá prostor na výstavbu nových domů pro všechny migranty, které dovážejí, potřebují řešení.

A řešení, se kterým přišli, je: krást cizí půdu.

Dovolte mi, abych se dostala ke 2. a nejdůležitějšímu důvodu, proč je vedena válka proti našim zemědělcům.

Pamatujete si, jak jsem řekla, že vláda chce snížit stav hospodářských zvířat o 30% do roku 2030?

Konkrétní zmínka o roce 2030 není náhodná. Je to proto, že to je termín, který jim globální elity daly, aby zavedly novou agendu.

A tato agenda se nazývá Agenda 2030.

Co to tedy přesně je?

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Agenda 2030 se skládá ze 17 cílů udržitelného rozvoje, které stanovila Organizace spojených národů. Když se na tyto cíle podíváme povrchně, všechny se zdají být velmi vznešené.

Chci říct… „Žádná chudoba“ a „Žádný hlad“, kdo by mohl být proti tomu?

Pokud se však na tyto cíle podíváme blíže, uvědomíte si, že toho nikdy nemohou dosáhnout bez násilného ,,přerozdělování zboží, potravin a práv“, neboli: jde o vyhlazení základních občanských svobod a vlastnických práv.

A samozřejmě se nám to vždy snaží prodat pod rouškou rovnosti. Je spravedlivé, když mají všichni stejné zdroje, argumentují. Přesto pro nic z toho nikdo nikdy nehlasoval.

Páchne to jako komunismus, že? No, měli byste pravdu, kdybyste to řekli, protože to je přesně to, co to je.

Jednoduše to bude znamenat, že velmi malá skupina super bohatých elit zbohatne a všichni ostatní se stanou stejně chudými a bídnými.

A tyto cíle nejsou omezeny na Nizozemsko – jsou to cíle pro svět jako celek. A opět zde vidíme skutečný motiv: nastolení světové vlády.

Nový světový řád.

Ve kterém naše globální elity rozhodují o tom, co jíme, kdy jíme, kam smíme cestovat, jak smíme cestovat, co smíme vlastnit a s kým se smíme setkávat.

Jsem si jistá, že jste slyšeli o plánech Klause Schwaba na Velký reset a jeho prohlášení, že: „Nic nebudeš vlastnit a budeš šťastný.“ Tak to je ono. To je ta agenda.

Je naprosto klíčové vědět, že první část této věty je pravda a druhá část této věty je lež.

Globalisté se specificky zaměřují na farmáře, protože chtějí, aby se náš způsob života a stravování radikálně změnily a chápou, že to nemohou udělat, aniž by se vás zbavili.

Jste jedni z nejvíce nezávislýchtvrdě pracujících a hlavně bohabojných lidí na planetě. A tyto lidi není snadné ovládat.

Navíc produkujete potraviny, které nechtějí, abychom jedli. Živočišné tuky a bílkoviny z masa, vajec a mléka nás posilují.

Místo toho chtějí, abychom jedli syntetické maso vytvořené Billem Gatesem, chtějí, abychom jedli brouky a pili sójové mléko, které nás učiní slabými a poslušnými, takže uděláme, co říkají, a koupíme si to, co nabízejí.

A to mě přivádí k názvu této prezentace: ti, kteří kontrolují jídlo, ovládají lidi. A dnešní globalisté tuto strategii jen kopírují, ale tentokrát používají hezká/ctnostná slova, aby zakryli své skutečné záměry.

A možná si říkáte, no, to může být pravda pro Nizozemsko, ale tady se to tak daleko nedostane.

Dámy a pánové, to záleží na tom, zda lidé jako vy udrží linii. Protože agenda je globální a je otázkou času, kdy dorazí i do USA.

Globalisté mají peníze, čas a moc.

Pokud existuje jedna věc, kterou byste vy, američtí farmáři, měli vědět z naší zkušenosti v Nizozemsku, je to to, že globalisté vedou opotřebovávací válku.

Začínají tím, že vás zasáhnou novými pravidly a předpisy, které vás nutí přizpůsobit své podnikání.

Pak vás zasáhnou drahými právními postupy. Mezitím mobilizují média, aby vás očernila jako jeden z hlavních hnacích motorů změny klimatu tím, že používají „vědu“ a uplácejí „experty, kteří na vás budou ukazovat prstem.“

A vím, že se to již děje i zde v USA. Vím, že Bill Gates se snaží skoupit zemědělskou půdu, vím, že tady v Jižní Dakotě se obskurní ze zahraničí financované společnosti jako „Summit Carbon Solutions“ snaží zakročit proti vašim vlastnickým právům, vím, že John Kerry zahájil vládní útok na zemědělský sektor.

Poslechněme si to z koňské tlamy (Kerry):

„Zemědělství přispívá k 30% oxidu uhličitého a bez zemědělského sektoru se nemůžeme dostat na čistou nulu.“

Je to jednoduchá matematika.

„Čistá nula“ a americký hovězí průmysl nemohou koexistovat. Je to jedno nebo druhé. Poučte se z chyb, které nizozemští zemědělci udělali. Zůstaňte jednotní, nenechte se rozdělit médii. Bojujte.

Otázka, kterou si farmáři po celém světě musí položit, je, zda udrží linii, nebo zda se zaprodají a ponechají své potomky jíst brouky.

A dovolte mi, abych vám řekla, že vkládám větší naději do vás, amerických farmářů, než do jakékoli jiné skupiny farmářů. V žilách vám koluje hluboká láska ke svobodě, Bohu a vaší zemi.

A vaši otcové zakladatelé vám dali prostředky k jeho ochraně.

V Nizozemsku nemáme druhý dodatek. A i když holandští farmáři statečně bojovali a pokračují, příliš dlouho se drželi vládních lží, dovolili, aby se rozdělili a byli nuceni čelit realitě, že stojíme docela bezbranní tváří v tvář tyranovi v okamžiku, kdy na vás namíří zbraň.

Protože taková byla naše realita. Policie namířila zbraně na naše farmáře a postřelila a téměř zabila 16letého farmářského chlapce.

Nejsem zemědělec, ale určitě jsem na vás hrdá.

Bůh vám všem žehnej!“

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 15 Průměrně: 4.9]

2 thoughts on “Válka proti zemědělství: Globální hladomor pro dosažení čisté nuly (video)

  1. Dievča má v mnohom pravdu. Len naozaj zabudla dodať, že Holanďania kruto prehnojujú pôdu syntetickými hnojivami a majú ozaj prílišné zaťaženie kravami na tak malú plochu.
    Pravdou zostáva, že načasovanie „riešenia“ tohto problému zapadá do rámca vytvorenia hladomoru…

  2. Ani jeden európsky národ si nezaslúži zavedenie tej najtvrdšej saudskoarabskej šaríe viac ako ten najzvrhlejší a po švédskom najvygumovanejší – holandský. Vrátane get pre nemoslimov, náboženskej polície, tvrdých zákonov týkajúcich sa stravy , verejnej dopravy či škôl a podobných „chuťoviek“. Už teraz sa teším na to, kedy tam bude za zločiny ako fajčenie marihuany, prostitúcia, nenosenie burky, homosexuálny styk, odpadlíctvo od islamu, opustenie spomínaných get bez povolenia a pod. hroziť t r e s t s m r t i a popravy bude vykonávať verejne a každý deň profesionálny kat vyškolený v Rijáde. Tento odporný štát plný legálnych úchylností, akou je napríklad okrem už uvedených genocída bielej rasy a pomalá likvidácia holandčiny v prospech americkej angličtiny, si zaslúži, aby zanikol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout