V Soči pořádali konferenci OSN o zajištění „nedělitelné biologické bezpečnosti v boji proti infekčním hrozbám“

V Soči pořádali konferenci OSN o zajištění „nedělitelné biologické bezpečnosti v boji proti infekčním hrozbám“

Ano, čtete správně, jednalo se o Soči, tedy ruské město. A jednalo se o konferenci OSN, tedy de facto americké organizace (či lépe řečeno organizace se sídlem v New Yorku, která je dlouhodobě řízena US Deep state).

Téže organizace, za níž stojí Rockefellerové, jimž patří budova, kterou kdysi věnovali právě pro účely této organizace.

V současné době prosazování stále tvrdších sankcí ze strany Západu by se dalo očekávat, že jakákoli konference pořádaná OSN (či organizací na ni napojenou) bude v kterékoli členské zemi – vyjma Ruska.

Ale skutečně proběhla před pár týdny v Rusku. A to není vše. I samotný její průběh o mnohém vypovídal.

22.-23. června 2023 hostilo Soči čtvrtou mezinárodní konferenci „Global Biosecurity Challenges: Problems and Solutions“ –  jednu z několika globálních iniciativ organizovaných v rámci Úmluvy OSN o biologických zbraních (BWC ).

Summitu předsedala ruská „Federální služba pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem“, kterou podpořilo ruské ministerstvo zahraničních věcí.

Webová stránka konference (v angličtině) vysvětluje :

Jejím cílem je diskuse o posílení mezinárodní biologické bezpečnosti. Očekává se, že se akce zúčastní více než 150 účastníků ze 70 zemí a také mezinárodní organizace a organizace občanské společnosti a vědci. […]

Setkání v Soči je platformou pro otevřenou odbornou diskusi všech zemí a organizací, které mají zájem o zajištění nedělitelné biologické bezpečnosti založené na respektování suverenity a zájmů států v této oblasti.

Konference v Soči umožní analyzovat současné hrozby pro biologickou bezpečnost ve světě a vypracovat návrhy, jak těmto hrozbám čelit za účelem ochrany zdraví a zajištění udržitelného rozvoje.

Delegáti budou diskutovat o současných globálních a regionálních rizicích biologické bezpečnosti, zkušenostech získaných při reakci na infekční hrozby a nových vědeckých příležitostech k zajištění biologické bezpečnosti.

To hovoří samo za sebe.

Na konferenci bylo také diskutováno „posílení nadnárodních mechanismů ke snížení hrozby vývoje a použití biologických a toxinových zbraní“ – což je samozřejmě velmi důležité téma, které si zaslouží mezinárodní dialog a spolupráci.

Pokud bylo dosaženo pokroku směrem k tomuto cíli, měli bychom být všichni rádi.

I když je okouzlující, že konference zdůrazňovala důležitost „respektování suverenity a zájmů států“, je nejisté, že globální zdravotnické projekty pod vedením OSN mají v této oblasti dobré výsledky.

Na webových stránkách konference je „administrativní oběžník,“  který obsahuje některé zajímavé podrobnosti o účastnících. Část tohoto dokumentu obsahuje seznam vedoucích různých delegací, který se však zdá být neúplný.

Je pravděpodobné, že některé země nechtěly sdělovat kontaktní údaje médiím, což je u tohoto typu akcí běžné.

Co však víme, je, že Univerzita Johnse Hopkinse vyslala jednoho nebo více „odborníků na zdraví“. Tohle není dobré.

Dále byli přítomni například zástupci WHO a evropské kanceláře této organizace.

Účastníci samozřejmě museli dodržovat mimořádně „bezpečná a účinná“ opatření k zamezení šíření COVID-19“. Na stránkách agentury je uvedeno:

V souladu s předpisy platnými v Ruské federaci k zamezení šíření nové koronavirové infekce:

– Cizinci cestující na konferenci musí při překračování hranic Ruské federace předložit potvrzení (v ruštině nebo angličtině), které potvrzuje negativní výsledek PCR testu na COVID-19, který byl proveden nejméně 72 hodin před příjezdem do Ruské federace. Při vstupu do Ruské federace se provádí zdravotní a karanténní kontrola;

– všem účastníkům akce bude při vstupu do budovy sledována tělesná teplota (osoby s tělesnou teplotou vyšší než 37,1 stupňů Celsia nebudou vpuštěny);

– prostory jsou čištěny dezinfekčními prostředky účinnými proti virům (dle návodu k použití výrobku);

– instalovaná zařízení na dezinfekci vzduchu mohou pracovat v přítomnosti lidí;

– uspořádání/usazení zaměstnanců, účastníků, zástupců médií a dalších skupin lidí, kteří se budou ve stejnou dobu nacházet na místě akce, bude organizováno s ohledem na sociální odstup;

– je zaručena přítomnost dezinfekčních prostředků na ruce u vchodu do budovy, v hlavní konferenční místnosti, v jídelnách atd.;

– zajištění používání ochranných prostředků účastníky, organizátory a dozor po celou dobu trvání akce.

Takže: negativní PCR „testy“, nějaká „kontrola karantény“, kontroly teploty, vše bylo postříkáno chemikáliemi (z bezpečnostních a zdravotních důvodů), vzduch „dezinfikován“ ve všech příslušných zařízeních, uspořádání sedadel pro zajištění správného „sociálního rozestupu“ , dezinfekce rukou u všech vchodů a roušky povinné.

Mimochodem: soudě podle fotografií zveřejněných na webu konference byl požadavek na roušky přísně dodržován i venku:

Ruský nezávislý web Kaťuša zveřejnil zajímavou  zprávu, která zahrnuje další pozoruhodné aspekty této konference. Pár úryvků:

Velmi zajímavým hostem v Soči je také Ženevské centrum pro bezpečnostní politiku (JCPS). Oficiální adresář Diplomatické akademie ruského ministerstva zahraničních věcí o této skupině říká:

„WCPB byla založena jako příspěvek Švýcarska k Partnerství NATO pro mír (PfP) … Personál se skládá z hostujících specialistů, 20 % zaměstnanců má zkušenosti jako analytici NATO a Pentagonu. Mezi vědeckými a pedagogickými pracovníky jsou i zaměstnanci, kteří se vzdělávali na univerzitách SSSR a Ruska a ovládají ruštinu.“

„Hlavním úkolem centra je školit odborníky z diplomacie, armády, státní úředníky z různých zemí a zaměstnance mezinárodních organizací na různá témata z oblasti bezpečnosti.

Převažujícími tématy kurzů jsou mezinárodní bezpečnostní politika včetně humanitární (sociální a individuální bezpečnost) a kybernetická bezpečnost, evropská bezpečnostní politika, demokratická kontrola mocenských struktur vedoucích států.“

Kaťuša k tomu na závěr uvádí:

Naši představitelé pozvali do Soči naprosto úžasné „partnery“ v době, kdy vrcholila ukrajinská protiofenzíva na pozice ozbrojených sil Ruské federace, v plné koordinaci s nepřítelem NATO.

O WHO, a zejména o evropské kanceláři WHO, která na znamení zvláštního „partnerství“ nedávno uzavřela svou kancelář v Moskvě, prostě mlčíme – jejich činnost Kaťuša podrobně rozebírá v jiných materiálech.

Co s nimi tedy „naši“ diplomaté a zdravotníci vyjednají, aby byl celý svět lepší, čistší a přátelštější, bez infekcí, bez chemických zbraní? O tom jsou bohužel velmi velké pochybnosti. Stejně jako existují pochybnosti, zda iniciátoři tohoto setkání nepředstavují hrozbu pro ruskou národní bezpečnost a suverenitu.

Tolik zhodnocení webu Kaťuša.

Putin adresoval účastníkům konference vzkaz :

„Neméně důležité je posilování kolektivního úsilí světového společenství v boji proti epidemiím. Chtěl bych potvrdit, že ruští specialisté jsou připraveni i nadále se aktivně podílet na eliminaci ohnisek nebezpečných infekcí v různých oblastech světa.

Putin také ve vzkazu poukázal skutečnost, že: „….v poslední době byly zásady stanovené v tomto základním dokumentu (Úmluva o biologických a toxinových zbraních) systematicky porušovány.

Smysluplné iniciativy k posílení příslušného režimu nešíření zbraní navíc často čelí odporu některých států, které se snaží využít stávajících mezinárodních problémů k zajištění vlastní biologické bezpečnosti na úkor ostatních.“

Zde předpokládám celkem jasné, o kom Putin mluví.

Problém je v tom, že snahou Ruska zajistit „biologickou bezpečnost“ je „sanitární ochrana“, která se opírá o PCR testování a urychlené genetické vakcíny. To je stejná „strategie“, jakou prosazuje WHO i celý Západ.

Nyní tak panují pochybnosti o tom, jak to vlastně jde dohromady s nedávným prohlášením ruské vlády, která deklarovala, že začne podnikat kroky k vystoupení z WHO a WTO, případně i některých dalších organizací.

Každopádně je tento summit, jehož se účastnili i zástupci NATO, dalším z mnoha náznaků, že multipolární svět je tvořen cíleně a byl předem dlouho plánován.

K těmto procesům zřejmě patří i stávající dedolarizace, posilování spolupráce tzv. „globálního jihu“ – který se zároveň odvrací od Západu –  a s tím související rozšiřování BRICS…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 20 Průměrně: 5]

5 thoughts on “V Soči pořádali konferenci OSN o zajištění „nedělitelné biologické bezpečnosti v boji proti infekčním hrozbám“

  1. 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

  2. Na hodné Rusko, které zlikvidovalo biolaboratoře ještě hodnějších ušáků na nejhodnější 🇺🇦 je radost pohledět, jak se orouškovaně kamarádičkují, hnus fialový. Co je to za lidi?

    1. Rusko počas Covidizmus sa vyfarbilo. Šikanovali vlastné obyvateľstvo úplne rovnako. Odvtedy je úplne jasné, že na Rusko sa netreba dívať nijak pozitívne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout