Rockefellerovi připravovali převzetí světa již od 19. století

Rockefellerovi připravovali převzetí světa již od 19. století

O tom, že vznik tzv. nového světového řádu pod jednou světovou vládou, jednou bankou, jedním jediným skutečným centrem moci, je záležitostí, která je plánována ji několik generací, jste již jistě slyšeli.

Současný směr politiky byl v jasnějších obrysech nastíněn již poměrně záhy po 2. světové válce, i když mnohé prvky v západních zemích převládající ideologie se objevily mnohem dřív v tom, co prosazovala tzv. „Frankfurtská škola.“

Nicméně ideologie může být pouhou cestou – a ani nemusí být implementována všude stejným způsobem – cíle, ke kterým má vést, jsou pak již jednoznačné.

Těmi cíli je zavedení jednotného světového řádu, ve kterém bude každý jedinec pod trvalým dohledem. Veškeré soukromé vlastnictví má být převedeno hrstce lidí.

Pokud jste se hlouběji zajímali o to, kdo ve skutečnosti ovládá loutky v nižších patrech pyramidy moci, tedy kdo patří na samotný vrchol, jistě jste přišli na to, že k těmto světovládcům patří i rodina Rockefellerových.

Ve videu uvedeném pod článkem Ivor Cummins, biochemický inženýr se zkušenostmi s vývojem lékařských přístrojů a vedoucí týmy řešící složité problémy, vede rozhovor s Jacobem Nordangardem, švédským výzkumníkem a autorem s doktorátem v oboru technologie a sociální změny, magistrem sociálních věd v geografii a Magistr sociálních věd v kultuře a mediální produkci.

Nordangard je autorem knihy Rockefeller: Controlling the Game, která zkoumá, jak tato prominentní rodina používala propagandistické techniky k financování a formování klíčových aspektů společnosti, od výzkumu životního prostředí a klimatu po vzdělávání, medicínu, politiku a zemědělství. 

Jejich cílem bylo přeměnit světovou ekonomiku, kulturu a vlády v nový světový řád – s Rockefellery a jejich vybranými kumpány v čele.

Rozhovor vás zavede na cestu od konce 19. století do současnosti, nastíní hanebnou cestu, kterou jsme se dostali tam, kde jsme dnes, na pokraji moci, kterou převezme pár zkorumpovaných.

Přestože probíraná témata poskytují dobrý začátek, je důležité pochopit, že rozhovor neodhaluje žádné informace o Rockefellerově napojení na rodinu Rothschildů, která je exponenciálně bohatší, protože byli globálními bankéři staletí před Rockefellery a pravděpodobně tajně vedli jejich nitky. 

Vzestup Rockefellerů k moci

Na konci 19. století se John D. Rockefeller stal nejbohatším mužem světa. V roce 1870 založil společnost Standard Oil Corporation, která se brzy dostala pod palbu kritiky.

V roce 1911 byl Standard Oil monopol, který se rozdělil se na 34 společností, z nichž se staly Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, Marathon a další.

Aby si vylepšil svou image a získal větší kontrolu nad světem, zapojil se Rockefeller do filantropie, která mu umožnila vyhýbat se daním a vkládat peníze do společnosti, které prospívaly jeho podnikání. 

Rockefeller založil Chicagskou univerzitu a Rockefellerův institut pro lékařský výzkum, což mu umožnilo nastavit výzkumný program tak, aby prosazoval své vlastní zájmy.

V roce 1913 založil John D. Rockefeller Rockefellerovu nadaci. Zhruba ve stejné době také velmi zbohatl Andrew Carnegie, který se zabýval ocelářským průmyslem, a založil nadaci. 

Myšlenka byla mít ty peníze a dát je do práce pro nový světový řád, a to by mělo být postaveno na filozofii řízení, protože si mysleli, že vláda v té době nebyla efektivní – a ona skutečně byla neefektivní.

Takže si mysleli, že je pro ně lepší ovlivňovat politiku a udělat ji více mezinárodní, protože to je velmi důležitá věc v základu jejich práce… byl to internacionalistický kurz. Nicméně za všemi těmi hláškami o „velké rodině“ byl jen a pouze byznys.

V té době měl Rockefeller ještě problém s image. Nadace, kterou založil pod svým jménem, ​​byla vnímána jako hrozba pro budoucí politický a ekonomický blahobyt národa.

Ve spolupráci s Andrewem Carnegiem a pedagogem Abrahamem Flexnerem se nadace rozhodla centralizovat lékařské vzdělávání ve Spojených státech a uvést jej do souladu s „teorií zárodků“ nemocí, která předpokládá, že za nemoc jsou zodpovědné pouze bakterie, a že užívání léků je pro boj s těmito bakteriemi nutný.

S touto teorií Rockefeller financoval kampaň za konsolidaci konvenční medicíny, přijetí filozofií rostoucího farmaceutického průmyslu a odstranění jeho konkurence.

Rockefellerova křížová výprava vyústila v uzavření více než poloviny amerických lékařských fakult, podnítila opovržení veřejnosti a tisku homeopatií, osteopatií, chiropraxi, nutriční medicínou, celostní, funkční, integrativní a přírodní medicínou a vyústila v uvěznění mnoha praktikujících lékařů.

Co však mnozí nevědí, je, že Rockefellerova nadace byla předchůdcem Světové zdravotnické organizace (WHO) a také sehrála hlavní roli při přechodu ze Společnosti národů do Organizace spojených národů.

V roce 1940 byl založen Rockefeller Brothers Fund jako filantropická pobočka pro pět bratrů Rockefellerových, vnuky Johna D. Rockefellera – Johna, Nelsona, Laurance, Winthropa a Davida. I zde se hovořilo o ovládnutí světa prostřednictvím nového světového řádu. V roce 1959 Rockefeller Brothers Fund oznámil:

„Měli bychom uvítat, že nám historie dala tyto úkoly. Úkolem je pomáhat utvářet nový světový řád ve všech jeho dimenzích – intelektuálně, ekonomicky, politicky a sociálně.“

Ostatně Rockefellerové, kteří stáli u založení Organizace spojených národů, ji považovali za svůj soukromý klub a každé z vnoučat se stalo mocným svým vlastním způsobem. 

Nelson Rockefeller se stal viceprezidentem Spojených států, zatímco David Rockefeller se stal například šéfem Chase Manhattan Bank. Fond poskytoval peníze různým aktivistickým skupinám k ovlivňování veřejného mínění a také využíval filantropii jako součást své propagandy.

K získání důvěry a přízně veřejnosti je však třeba říkat pravdu. Aby toho dosáhli, zaměřili se na přetvoření vnímání toho, co je pravdivé, aby to odpovídalo jejich agendě, aby to, co řekli, byla pravda.

Pokud vidíte souvislost s událostmi během takzvané pandemie, která vyzvala ověřovatele faktů, aby přeformulovali pravdu tak, aby odpovídala zastřešujícímu příběhu, není to náhoda.

Zpočátku byla veřejnost Rockefellerovým impériem pobouřena, protože lidé věřili, že ničí malé podniky a snaží se ovládnout vládu. Najali  tedy Ivy Lee, známou jako otec PR, aby pomohla vylepšit jeho image. Brzy se v médiích objevily obrázky Rockefellera, jak objímá svá vnoučata a dává peníze chudým dětem.

I zde je vidět návaznost na dnešního Billa Gatese, který se pokusil monopolizovat raný počítačový trh se svou softwarovou firmou Microsoft. S pomocí PR a filantropie se mu podařilo proměnit svou nelítostnou firemní image na image štědrého filantropa.

Nicméně, stejně jako Rockefeller, Gates používá své dary ke zvýšení svého vlastního bohatství, protože peníze vynaložené na „charitu“ v konečném důsledku prospívají jeho vlastním investicím a/nebo obchodním zájmům.

Vytváří problémy v globálním měřítku

K vytvoření nového světového řádu potřebujete problémy v globálním měřítku. Rockefellerovi oslovili vlivné lidi, aby diskutovali o tom, jaké problémy mohou být v sázce, a rozhodli se pro vědu jako heslo: globální zdraví a pandemie a oceánografie a meteorologie jako oblasti, které je třeba řídit. 

„Dokonale se hodí k vyprávění příběhu o globálním strachu,“ říká Cummins.

Parafrázuje prohlášení Nicka Hudsona, předsedy a zakladatele Pandemics Data & Analysis (PANDA), který zdůraznil důležitost zpochybňování jakéhokoli „globálního“ problému a vyzval svět, aby se spojil, aby jej vyřešil. Jak můžete vidět, tyto problémy existují po celá desetiletí, ale během pandemie se zhoršily:

„Říká, že pokud se něco objeví, je to zjevně globální problém, který musíme všichni společně řešit, ale jediné přípustné řešení je řešení globální a zahrnuje přenesení více pravomocí na globální organizace. 

Pokud je jiná linie nějakým způsobem potlačena nebo je nějakým způsobem oponována a cenzurována nebo existuje statická představa o vědě a je prosazován konsenzus, který není vědou – to je opak vědy.

Věda je vždy proces diskuse. Když  se sejde jedno nebo dvě nebo více kritérií, říká, že se nemusíte dívat na matematiku, nemusíte se dívat na vědu. Víte, že je to podvod, když jsou splněny tyto podmínky.“

V 50. letech Rockefellerovi vyzvedli do politiky Henryho Kissingera, který byl mentorem Klause Schwaba, spoluzakladatele a předsedy Světového ekonomického fóra. Kissinger naverboval Schwaba na mezinárodní seminář na Harvardu financovaný americkou CIA.

Rockefellerové a raná spojení WEF mohou být také spojeni s Římským klubem, think tankem, který se přihlásil k neomalthusianismu – myšlence, že příliš velká populace by zdecimovala zdroje – a zamýšlel vytvořit agendu globální depopulace.

Poté, v roce 1972, se konala schůzka Organizace spojených národů o změně klimatu s cílem vypracovat plán, jak se s planetou vypořádat udržitelně. 

Z toho vzešla Agenda 21 (Agenda pro 21. století) – inventarizační a kontrolní plán pro veškerou půdu, vodu, minerály, rostliny, zvířata, struktury, výrobní prostředky, potraviny, energii, informace, vzdělání a všechny lidi na světě. .

Velký přechod

Velká část plánů Nového světového řádu je založena na krizovém managementu a představě, že dojde k velké krizi, která povede k velkému přechodu, do kterého vstoupí globalisté, aby zachránili situaci a přenesli společnost do slibované rajské transformace.

Myšlenka velkého přechodu vznikla v roce 2002, kdy byla léta kolem roku 2000 považována za klíčová pro posun Agendy 21 kupředu. Ale pandemie COVID-19 nakonec tomuto účelu posloužila. Cummins vysvětluje:

„Pandemie byla opravdu spouštěcí mechanismus. Vytvořila děsivá dystopická nařízení. Novou vědou se stala antivěda. Každá jednotlivá věc v COVIDu byla protivědecká. V podstatě to víme, ale bylo to katalyzátorem masivního nárůstu všech jejich klimatických politik, explodovaly politiky atomizace transgender společnosti a došlo také k masivnímu posunu v přistěhovalectví…

Nechceme se v této diskusi pouštět do imigrace, ale mnohokrát byla identifikována jako prostředek k rozdrcení nacionalismu… Organizace spojených národů dala jasně najevo, že musíme zničit národní státy, suverénní národy…“

Mezitím WEF představil kapitalismus stakeholderů a jeho program Young Global Leaders spolu s myšlenkou řešení problémů prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Program Young Global Leaders WEF je v podstatě pětiletá indoktrinace principů WEF s cílem vytvořit světové lídry, kteří se nezodpovídají svým lidem, ale svým šéfům ve WEF.

Mezi absolventy patří kanadský premiér Justin Trudeau, francouzský prezident Emmanuel Macron, Alicia Garza, spoluzakladatelka hnutí Black Lives Matter, a dokonce i herec Leonardo DiCaprio. 

Výroční zprávy WEF o globálních rizicích byly vydány v roce 2004, aby nastínily nejzávažnější rizika, kterým můžeme v nadcházejících letech čelit. Poté se sestaví pracovní skupiny složené převážně z nadnárodních společností a pracují na velké agendě.

V roce 2019 WEF vstoupilo do strategické aliance s Organizací spojených národů a vyzvalo OSN, aby „využívala partnerství veřejného a soukromého sektoru jako model pro téměř všechna opatření, která provádí, zejména pro realizaci cílů udržitelného rozvoje, někdy nazývaných jako Agenda 2030.“ 

Agenda 2030 se skládá ze 17 cílů udržitelného rozvoje se 169 konkrétními cíli, které mají být celosvětově implementovány.

Velký reset je zahájen

Brzy po vypuknutí pandemie COVID-19 vyzvali světoví lídři a WEF k „velkému resetu“. V červnu 2020 král Charles, tehdejší princ z Walesu, oznámil, že zahájí „novou globální iniciativu The Great Reset“ společně s WEF a iniciativou Jeho královské Výsosti pro udržitelné trhy. V Tweetu od Clarence House řekl:

„Iniciativa #TheGreatReset si klade za cíl zajistit, aby podniky a komunity zotavující se z pandemie koronaviru umístily udržitelné obchodní postupy do centra svých operací, aby se lépe zotavily.“

Součástí tohoto budoucího světového řádu je rozsáhlá digitalizace, sběr dat a digitální ID, které lze použít ke sledování světové populace. 

Budoucí summit Organizace spojených národů je naplánován na rok 2024 a zaměří se na „trojnásobnou planetární krizi“, pandemii COVID-19 a válku na Ukrajině, aby vyvolal strach a prosadil svou agendu.

Popsáno jako „jedinečná příležitost ke zlepšení spolupráce na kritických výzvách a zacelení mezer v globální správě věcí veřejných, znovu potvrdit stávající závazky, včetně cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030  (SDG) a Charty OSN, a usilovat o nově posílený multilaterální systém, který bude lépe schopen mít pozitivní dopad na životy lidí“ – to je jen další z dílčích cílů na cestě k Novému světovému řádu, který si Rockefellerové vysnili před tolika lety.

K přežití v tomto brutálním klimatu je podle nich zapotřebí nová společenská smlouva – smlouva, ve které se všichni staneme občany světa. 

Národní státy a národy mají být vymazány, aby masy lépe akceptovaly příslušnost ke globálnímu hegemonu, jedné světové vládě.

A velká část plánu bude příprava na další krizi – a dodržování příkazů, jak reagovat, když udeří. Založí nouzové platformy s příslibem, že se po skončení krize rozpustí. Ale pokud krize nikdy neskončí, neskončí ani jejich nový autoritářský režim.

Nordangard ve videu k tématu nakonec dodává:

„To je velmi důležitá součást, takže každý by měl být připraven na krizi a budou mít také protokoly, které jim říkají, co dělat, když krize udeří… všichni se jim musí podřídit.“ 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 36 Průměrně: 5]

12 thoughts on “Rockefellerovi připravovali převzetí světa již od 19. století

 1. jenom par desitek nejbohatších rodin na světě ovladaji cely svět a naše životy to má byt spravedlnost kdo je pasoval za krále světa a totální vládce jak je možné že jen rodina Rockefelleru disponuje několika biliony dolaru a rodina Rothschildu má majetek v hodnotě 500 bilionu dolaru to nikdo nevidí že vyžiraji svět a cely ho defakto niči už několik staleti nemají právo vládnout světu jediné na co právo mají je že mají byt souzení před celým lidstvem a pak dostat trest smrti a byt popravení oni jsou horší než všichni diktatoři co kdy v historii existovali je to jejich vína že je svět tam kde je na Gilotinu s němí monstry

  1. Nemůžeme se divit plodům jejich veškerého úsilí. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že tenhle svět je v rukou temných a velmi pokřivených sil. Pokud by tomu tak nebylo… je to ráj. Žádné lži, iluze, zabíjení, mamon a vraždy. Rozumím Vašemu rozčarování… jsme na tom podobně, ale vražda je jednoduchá cesta k zatracení duše. Nevyplatí se tak učinit nebo se na tom podílet. Tohle je především válka pravdy a hodnot… válka spirituální. Slovo jako takové je mocnější, než jakákoliv černá magie a materiální svět. Smrt je vysvobozením z otroctví. Můžou se snažit, jak chtějí, pokřivit a degradovat tenhle svět na úroveň “špinavých” zvířat… bestialita… a jsem si jistý, že s sebou vezmou hodně lidí, ale někteří z nás jsme pod věčnou ochranou a nemůžou na nás. Ostatně pokud to nebyl Bůh, kdo nám osvítil vědomí natolik, že na nás nefungují ty jejich kejkle a triky ovládání vědomí, mysli a vymývání mozků, tak kdo? Jdou vždy po dětech… to je pro ně hlavní cíl. Taky se jim to víceméně povedlo… stačí se podívat na stav této společnosti a úpadek. Bohužel pro ně dlouho tomu tak nebude. Doporučuji -> https://rumble.com/v2wg24a-masonrys-satanic-doctrine-from-their-own-books.html… trochu vhled do toho, v čem většina z nich jede.

   1. já vím to ze mě mluvi zlost zabit politiky stejně by nemělo žádný smysl natož užitek jedna loutka se výměna za jinou a jede se dal to by se muselo od kořenu všichni ti Rothschildove, Rockefelleři, Soroše a podobně ale k těm není ani šance se k ním dostat a skutečně to udělat jsem realista vím jak by to dopadlo to i Staufennberg v roce 1944 při pokusu o atentat na Hitlera byl o něco uspěšnějši i když ho nezabil dokazal zabit v Hitlerově bunkru mnoho pohlavaru a při tom aspon zranil Hitlera na to by člověk musel byt skutečny genius aby dokazal likvidovat takové Globalisty co světu vládnou jsem realista je jasné že takovi pokus by se mě nikdy nezdařil a skončilo by to moji vlastni popravou

 2. nejlepší by bylo prostě ty zbohatliky všechny pozabijet i s celými jejich zkurvenými rodinami parazituji a ničí svět a chtějí nám vládnout co to je 🙄🤷‍♂️

 3. proč se nenajde par skutečných vrahu co se skutečně rozhodnou je poslat jednou provždy na věčnost zabodnout ty zrudy velkým nožem velmi hluboko do hrudí a divat se jim do oči jak jim vyprchava život mezi očima sprovodit je všechny ze světa by byl dar pro lidstvo tolik ruzných vrahu po světě proč to už konečně nemužou odnest i oni a konečně chcípnout

 4. chtějí nás vychudit, vyvlastnit, sebrat lidská práva a svobody, srát se nám všem do života uplně ve všem mužou nás zbavit všeho ale jedine věci nás nikdy zbavit nemužou skutečné touhy je zabit až nám skutečně zustane jen to jedine to teprve začnou krvavé lázně mé budouci já bude asi masový vrah už se na to těším 🔪💀

 5. Trochu rozšíříme obzory. Šlechta stála u zrodu EU a jednotlivý zástupci rodů podepsali její vznik .Nikde to není uvedeno ale je to tak .Ne státy Evropy ale tihle černí hadi utvořili EU aby nás mohli řídit, buzerovat a stát v nepozorovaně v pozadí. Britka Alžběta tomu šéfovala ,teď to po ní přebral Kája. V seznamu nevidím Španělskou šlichtu taky z rodu Burbonů . Aby jste věděli kdo má v tom všem své špinavé černé paprče .
  https://morezprav.cz/konspirace/cerna-slechta-skutecni-manipulatori-sveta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/rockefellerovi-pripravovali-prevzeti-sveta-jiz-od-19-stoleti/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings