Nové zaměření Rockefellerovy nadace na změnu klimatu signalizuje další fázi „Velkého resetu“

Nové zaměření Rockefellerovy nadace na změnu klimatu signalizuje další fázi „Velkého resetu“

Dívejte se, kam investují globální zločinci. Pak budete mít jasno, jaká agenda bude prosazována v příštích letech. Bill Gates již nemá v popředí zájmu vakcíny, ale vše kolem klimatické politiky – investuje dokonce i do malých jaderných elektráren, ale také do umělého masa, mléka a vajec nebo do zemědělské půdy.

A jinak tomu není ani v případě dalších globalistů – včetně na ně napojených organizací jako je WEF, prosazující urychlení realizace cílů Agendy 2030.

Rodina Rockefellerů je jedna z těch, které se nachází v nejvyšších příčkách pyramidy moci. Budeme-li spekulovat o tom, kdo vše se asi může skrývat za „vládci světa“ jako jsou investiční giganty BlackRock a Vanguard, jméno Rockefeller jistě nebude chybět.

Nyní se Rockefellerova nadace rozhodla investovat právě do plnění cílů udržitelnosti Agendy 2030.

Na konci července 2022 prezident Rockefellerovy nadace (dále jen RF), Dr. Rajiv J. Shah, zveřejnil veřejný dopis vysvětlující plán organizace zvýšit své zdroje a pozornost v boji proti změně klimatu. Shah poukázal na to, že RF pomohla utvářet americké a globální reakce na krize pandemie, protože financovala projekty, jako je CommonPass, a propagovala koncept očkovacích pasů.

Nadace byla založena v roce 1913 a využila bohatství rodiny Rockefellerů k údajné podpoře „veřejného zdraví“ financováním masových očkovacích kampaní a zakládáním zdravotnických agentur po celém světě. Aby mohla RF pokračovat v plnění svého poslání dnes, musí se údajně přímo vypořádat se změnou klimatu.

„Změna klimatu představuje jedinečnou hrozbu pro lidstvo,“ napsal Shah. „Rozhodli jsme se, že Rockefellerova nadace podnikne konkrétní kroky k transformaci způsobu, jakým lidstvo farmaří a jí, napájí své komunity a domovy,  chrání se před nemocemi a jak žije a funguje. Tímto způsobem učiníme příležitosti univerzálními a udržitelnými.“

Shah říká, že nadace již podnikla kroky v tomto směru, včetně pomoci ženám vytvářet zelená pracovní místa, investovat do regenerativního zemědělství a zavázat se k oddělení svých nadačních aktiv ve výši 6 miliard dolarů od fosilních paliv. Shah řekl, že nadace stáhla většinu našich aktiv z tohoto sektoru.

Nadace také spolupracuje s nadací Ikea Foundation a Bezosovým zemským fondem, aby urychlila přechod na takzvanou obnovitelnou energii. Skupiny tvrdí, že získaly více než 10 miliard dolarů dodatečných finančních prostředků.

Oznámení o přerozdělení zdrojů neobsahovalo mnoho podrobností ani konkrétních plánů. Shah však napsal, že cílem nadace je vyvinout integrovanou vizi a plán pro roky 2025 až 2030, který bude předložen správcům RF do jednoho roku. Od zveřejnění dopisu nebyly oznámeny žádné aktualizace.

Rockefeller, zakladatel Standard Oil a Rockefellerovy nadace, získal své bohatství prostřednictvím ropného průmyslu, kterému se RF nyní údajně brání.

„Je v tom jistá ironie. Náš jmenovec, John D. Rockefeller, založil Standard Oil a vydělal své jmění dodávkami ropy do rostoucích Spojených států,“ napsal Shah. „RF se však zaměřuje na to, co nazývá vědeckou filantropií, tj. na využívání nejnovějších vědeckých a technologických poznatků ke zlepšení blahobytu každého jednotlivce a vytvoření příležitostí pro všechny“.

„Samozřejmě, instituce jako Rockefellerova nadace má ještě větší zodpovědnost, protože my jsme ještě větším příjemcem tohoto procesu,“ řekl. Rockefellerova nadace financuje část zpravodajství Associated Press o změně klimatu.

Toto zpravodajství pak přebírají mainstreamová média po celém světě.

Než se ponoříme hlouběji do historie Rockefellerovy nadace a k důvodům proč bychom měli být skeptičtí k jejím tvrzením o záchraně lidstva prostřednictvím filantropie, podívejme se blíže na prezidenta Rockefellerovy nadace, Dr. Rajiva Shaha.

Aktér globalizace

Rajiv J. „Raj“ Shah je bývalý americký vládní úředník, lékař a zdravotní ekonom, který zastával řadu pozic v americké vládě a také pracoval ve filantropickém sektoru. Shah sloužil jako administrátor americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) od roku 2010 do roku 2016.

Byl jmenován administrátorem USAID prezidentem Obamou, jednomyslně potvrzen americkým senátem a 7. ledna 2010 složil přísahu u ministryně zahraničí Hillary Clintonové.

USAID je údajně nezávislá agentura americké federální vlády, která poskytuje „civilní zahraniční pomoc.“ USAID je jednou z největších oficiálních humanitárních organizací na světě, která představuje více než polovinu veškeré zahraniční pomoci USA.

Nicméně USAID a National Endowment for Democracy (NED) byly ve skutečnosti obviněny z provádění aktivit ve prospěch Ústřední zpravodajské služby (CIA) pod rouškou zahraniční pomoci.

NED byla založena jako nezisková společnost s finančními prostředky od USAID. Obě organizace se podílely na financování „aktivistických“ hnutí v zemích, které nejsou v souladu s americkou politikou.

Kritici dlouho srovnávali financování nikaragujských skupin USAID a NED v letech 1980 až 90 se snahami CIA svrhnout vlády v celé Latinské Americe v letech 1950 až 60.

Shah také působil v Nadaci Billa a Melindy Gatesových, kde je mu připisováno založení Mezinárodního finančního nástroje pro imunizaci, který pomohl transformovat globální průmysl vakcín a získal více než 5 miliard dolarů pro Globální alianci pro vakcíny a imunizaci (GAVI).

Nadace Billa a Melindy Gatesových a GAVI hrají významnou roli při řízení mezinárodních zdravotních reakcí, zejména při prosazování stále rostoucího seznamu povinných očkování pro rozvojové země. Obě organizace také patří k největším dárcům WHO.

Shah je také členem Trilaterální komise, sedí ve správní radě Atlantické rady a je členem Rockefellery založené Rady pro zahraniční vztahy (CFR).

CFR je dlouholetým hráčem v geopolitice, mezi jehož členy patří bývalí američtí prezidenti a federální úředníci. Edward Griffin byl jedním z mála, kteří v posledních desetiletích pracovali na odhalení vlivu CFR na americkou zahraniční politiku. Během jedné ze svých mnoha prezentací Griffin nastiňuje skutečnou roli CFR:

„Byla vytvořena tajnou společností, která existuje dodnes, je to fasáda pro skupinu kulatého stolu původně ztělesněnou JP Morgan a spol., ale nyní je to Rockefellerovo konsorcium, a jejím hlavním cílem již není expanze britského impéria, ale globální kolektivismus s kontrolou v soukromých rukou, řízený feudálním způsobem světovými centrálními bankami.“

Během posledních 100 let se seznam členů CFR skládal z rotujících členů rodiny Rockefellerů.

Trilaterální komise je sice méně známá než Světové ekonomické fórum a skupina Bilderberg, ale je stejně důležitá pro pochopení hráčů na šachovnici.

Patrick Wood, dlouholetý výzkumník technokracie a zakladatel Technocracy.news, nedávno oznámil, že 50. výročí Trilaterální komise znamená vyvrcholení jejího samozvaného „Nového mezinárodního ekonomického řádu.“ 12. března se v indickém Dillí konalo plenární zasedání Trilaterální komise, aby diskutovala o otázkách globalizace. Jeden z komisařů uvedl:

„Tento rok, 2023, je prvním rokem tohoto nového globálního řádu.“

Trilaterální komisi spoluzaložil Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce pro národní bezpečnost a spojenec mnoha prezidentů. Brzezinski byl také autorem knihy Mezi dvěma věky: Role Ameriky v technokratické éře, která se snažila oživit technokratické hnutí z roku 1930.

A konečně, Shahovo členství v Atlantické radě by také mělo rozeznít poplašné zvony. Atlantická rada má v posledních letech ze zákulisí poměrně značný vliv.

V květnu 2018 se organizace spojila s Facebookem v boji proti „falešným zprávám.“ Jen o šest měsíců později bylo z Facebooku, Twitteru a YouTube odstraněno více než 500 účtů nezávislých médií a výzkumníků v rámci neslavné čistky v roce 2018.

Dr. Shah také hovořil na zasedání Světového ekonomického fóra 2022 ve švýcarském Davosu a je uveden jako „přispěvatel agendy“ WEF. Během rozhovoru s CNBC v Davosu byl dotázán na to, co si myslí o skutečnosti, že národy po celém světě „sedí“ na vakcínách, protože nejsou žádní příjemci. Šáh odpověděl:

„Velká část důvodů, proč vakcíny nejsou právě teď poptávány, jsou obrovské dezinformace o vakcínách, jejich účinnosti a bezpečnosti, takže mnoho lidí, kteří je potřebují, je nechtějí, protože jim bylo řečeno něco špatného.“

Shah řekl, že Rockefellerova nadace investuje do přístupu k vakcínám v zemích po celém světě s cílem oslovit 90% „vysoce rizikových skupin“ v zemi. Shah také řekl, že věří, že „musí existovat nějaká mezinárodní dohoda o tom, jak svět zareaguje na pandemie, která musí zahrnovat mnohem lepší monitorovací systém v reálném čase.“

Shahova přítomnost v Davosu by neměla být překvapením, protože Rockefellerova nadace spolupracuje s WEF na prosazení agendy Velkého resetu.

Během paniky kolem COVID-19 financovala Rockefellerova nadace CommonPass, metodu ověřování stavu očkování. Takzvané „očkovací pasy“ byly vždy branou k budoucnosti digitální identity prosazované WEF a technokraty.

Falešné ekologické hnutí Rockefellerovy nadace

Nezáleží na tom, zda Rockefellerova nadace použije své finanční prostředky k tomu, aby nás pod rouškou pandemie nebo změny klimatu proměnila v technokratický stát.

Konečný výsledek je stejný – ztráta individuálních svobod a možností volby v neustále monitorovaném světě se sociálními kredity, které sledují vaši spotřebu uhlíku a udělují odměny nebo tresty na základě vašeho chování. Vše pro dobro planety, jak nám tvrdí.

Z tohoto důvodu je důležité zpochybnit základní tvrzení Rockefellerovy nadace a jejího současného prezidenta. Ve skutečnosti v minulosti Rockefellerova nadace používala otázky životního prostředí jako záminku k šíření jedu a poškozování populace.

Současné mainstreamové potravinové paradigma – se svým toxickým, násilným a monopolizovaným obchodním modelem – se zrodilo ze „zelené revoluce“ v 50. a 60. letech. Jako součást této zjevné revoluce pozval mexický prezident Manuel Ávila Camacho Rockefellerovu nadaci do země, aby studovala a modernizovala mexické zemědělství.

V roce 1943 rostlinný genetik Norman Borlaug a jeho tým výzkumníků cestovali do Mexika a uvedli do pohybu takzvanou zelenou revoluci. Borlaug byl financován Rockefellerovou nadací a Fordovou nadací, protože obě organizace měly zájem na zavedení mezinárodních zemědělských standardů, které by plnily jejich bankovní účty.

Stejné korporace a finančníci, kteří stáli za Big Oil a Big Pharmou, byli také hnací silou zelené revoluce. Rockefellerova síť, Standard Oil a její partneři v průmyslu hnojiv, zejména DuPont, Dow Chemical a Hercules Powder, měli  prospěch ze zjevné revoluce v zemědělství.

Nicméně, když si země „třetího světa“ nemohla dovolit nové technologie potřebné k účasti na programech, Rockefellery kontrolovaná Chase Manhattan Bank se spojila se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem, aby poskytla půjčky, které na oplátku daly bankám vlastnictví zdrojů a finančních aktiv. Země neměly jak zaplatit dluhy.

Dalším výsledkem zelené revoluce je tzv. genová revoluce, která zpopularizovala používání geneticky modifikovaných organismů (GMO) nebo geneticky modifikovaných potravin. I zde jsou aktéři genové revoluce totožní s aktéry zelené revoluce: kartel velkých farmaceutických firem a velké ropné společnosti.

IG Farben, která je napojena na Rockefellery a nacisty, má dceřiné společnosti jako Bayer CropScience a BASF PlantScience, které spolupracují s Dow AgroScience, DuPont Biotechnology a notoricky známým Monsantem (nyní také Bayer).

Všechny tyto společnosti jsou financovány Rockefellerovou nadací, Fordovou nadací, Nadací Billa a Melindy Gatesových a podobnými organizacemi.

To je dědictví Rockefellerovy nadace – nebezpečné pesticidy, GMO potraviny, monokultury a ničení malých farem.

Rockefellerova nadace také tvrdila, že panika COVID-19 byla příležitostí pro změnu potravinového systému. Rockefellerův dokument s názvem „Reset stolu: Setkání okamžiku transformace amerického potravinového systému“ popisuje, jak může Rockefellerova nadace opět použít své peníze a vliv k určení směru důležitého průmyslu, tentokrát samotných dodávek potravin.

Je ironií, že dokument „Reset the Table“ také poukazuje na to, že Rockefellerova nadace hrála roli v  šíření zelené revoluce, zatímco současně poznamenává, že Rockefellerova zelená revoluce zanechala dědictví přehnaného důrazu na základní potraviny na úkor potravin s vyšším obsahem živin a závislost na chemických hnojivech, která poškozují půdu a nadměrné používání vody.

Bez náznaku studu se Rockefellerové a jim podobní prezentují jako řešení problémů, ke kterým sami přispěli nebo které sami způsobili.

Za použití téhož květnatého jazyka a módních hesel, které jim umožnily infiltrovat a dobýt vzdělávací systém, ropný průmysl a medicínu, se jim podařilo násilnými, destruktivními a nákladnými způsoby získat kontrolu nad hlavními institucemi, které chovají zvířata a plodiny.

Tento nebezpečný monopolistický kartel převzal kontrolu nad mnoha národními a mezinárodními regulačními orgány, které mají chránit veřejnost a dodávky potravin.

Měli bychom opravdu věřit, že Rockefellerova nadace je nyní silou dobra?

Je boj proti změně klimatu zástěrkou eugenické agendy?

Rockefellerova nadace má také dlouhou historii financování eugenického hnutí. Existuje dostatek důkazů a dokumentace dokazujících, že rodina Rockefellerů prosazuje kontrolu populace pod rouškou potratů, sterilizací a dalších metod.

Vzhledem k této historii financování těchto hnutí stále existuje velká skepse ohledně skutečných motivů nadace.

V září 2021 vydala Rockefellerova nadace prohlášení, v němž uvedla, že v současné době vyřizuje účty s naší vlastní historií ohledně eugeniky. To zahrnuje odhalování faktů a řešení nepohodlných pravd. Dr. Shah uvedl, že probíhá vyšetřování, aby se zjistil plný rozsah podpory nadace pro eugeniku.

„Nadace konfrontuje nenávistné dědictví minulosti – zákony, struktury a systémy – které odepřely příležitosti tolika lidem, a pomáhá našim stipendistům a lidem je překonat,“ napsal Shah.

Rockefellery prosazovaná depopulace má být tedy realizována pod pláštíkem boje proti změně klimatu….

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 5]

4 thoughts on “Nové zaměření Rockefellerovy nadace na změnu klimatu signalizuje další fázi „Velkého resetu“

 1. eugeniku pouzival a rozvijel Mengele.

  Standard Oil byla firma, ktera pred vstupem usa do druhe svetove valky, dodavala benzin Hitlerovi i Musolinimu. pak jim to prezident zakazal, ale kdyby to neudelal, tak by v tom pokracovali bez nejakych vycitek. kseft je kseft. nic osobniho. etika neetika.

  Ford byl rasista, nenavidel zidy a take podporoval Hitlera.

  Gates nedavno koupil pivovar Heineken, pod kterym jsou pry i ceske Krusovice. ten do nas ty vakciny s broukama dostane,nebo zeby mel nejaky jiny napad? dyt on to ten kluk usata s nama mysli dobre ;n)

  Chci se zeptat, co znamena v clanku zkratka RF?

 2. A tupý EU byrokrati satanskí schvália všetko čo ničí normalitu a podporia všetko ZLO naplánované cez WEF !
  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/eu-podporila-kontroverzni-plany-na-uzavreni-farem-ve-snaze-snizit-emise-dusiku/
  Som zvedaví, kedy a ktorí hyenistickí politici začnú toto tlačiť aj u nás ! Vtedy by sme ich všetkých mali hnať vidlami !
  Ako vidno, satan hrá vabank a zlo útočí vo všetkých oblastiach proti ľuďom a Bohu súčasne s narastajúcou intenzitou !

 3. Ale v CSFR to neni jine. Jen se to jmenuje ptaci chripka vir H1N1 !! Nebo africky mor prasat. Vsimnete si jak se ucelove likviduji chovy drubeze, prasatek, hoveziho dobytka. Objevi se udajna nakaza neexistujiciho vymysleneho viru a uz se zacina s likvidaci vsech postizenych nevinnych zviratek!!! Prominte za ty zviratka ale jsou to nebohe obeti, ktere dostaly zvysenou davku zareni siti 5G !!! Presto ze je chov naprosto v poradku !!! Timto podlym zpusobem a lhanim nam lidem o nebezpecnosti viru prenosneho na lidi!! Vsechno je jejich vymyslena prachsprosta lez ktere lide veri!!! A to nemluvim o ockovani vseobecne!!! Nadlide se tvari jak moc jim jde o zachranu lidskych zivotu!!! Vybit udajne memocna nakazena zviratka a tim zachrani populaci!!! Tak odpornou lez jsem jeste neslysela!!! V sechno je to o tom, ze nam za kazdou cenu chteji vnutit hmyz misto masa!!! Tento vrazdici nastroj ve forme hmyziho chitinu jim asi prijde levnejsi nez umyslne vrazdeni REMDESIVIREM v nemocnicich!! A nemyslete si ze je to kvuli nejake lzi o klimatickem oteplovani!! Ani nhodou to je pouze dobre vymyslena zaminka jak nas nechat vyhladovet a jak se nas co nejrychleji zbavit!!! A nemyslim si ze v tech chovech kde radi ta smrtelna ptaci chripka, ze je nekdo otevre zpet!!! Smutne pro nebohe zviratka a pro chovatele smutek a litost!!! Tyto zrudy sprovodit ze sveta ihned!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout