Němečtí vládní poradci pro životní prostředí navrhují použít strategii Covid k postupnému omezování lidí

Němečtí vládní poradci pro životní prostředí navrhují použít strategii Covid k postupnému omezování lidí

Pokud s něčím přijdou v Německu, pak si můžete být jisti, že i naše oddaně lokajská vláda bude své páníčky z Berlína ráda následovat. To bylo ostatně vidět i v „době covidové,“ kdy tehdejší vláda velmi otrocky následovala každý krok Německa.

Oddané poklonkování Sudetoněmeckému landsmanschaftu současné vlády i prezidenta je jen potvrzením tohoto podřízeného postavení.

Tentokrát se zdá, že si německá vláda připravuje živnou půdu pro budoucí zavedení klimatických lockdownů a jiných omezení v souvislosti se současnou politikou EU založenou na klimatickém podvodu.

Zpráva německé vlády uvádí pandemii jako precedens pro politiku životního prostředí. Uvedla, že zavedení lockdownů ukazuje, že omezení chování jsou možná a mohou najít většinovou podporu pomocí podávání správných zpráv.

Německá poradní rada pro životní prostředí („SRU“) poskytuje spolkové vládě poradenství v oblasti politiky životního prostředí již 50 let. Rada se skládá ze 7 profesorů z různých oborů. 9. května SRU předložila 200stránkovou zprávu spolkové ministryni životního prostředí Steffi Lemke.

„Mnoho lidí se chce stát šetrnějším k životnímu prostředí, ale implementace často selhává. SRU vyzývá politiky, aby přepracovali rámcové podmínky tak, aby se ochrana životního prostředí stala samozřejmostí,“ uvádí se v tiskové zprávě

„Za tímto účelem připravila SRU studii, která zkoumá, jak lidé činí ekologicky relevantní rozhodnutí a jak může politika podporovat chování šetrné k životnímu prostředí účinným a společensky odpovědným způsobem.“

SRU ve své zprávě analyzuje, „kdy by se chování mělo řešit, jaká opatření jsou vhodná a jak je lze politicky implementovat. Zpráva obsahuje doporučení pro konkrétní implementaci v oblastech spotřeby masa, chytrých telefonů a renovací souvisejících s energií,“ uvádí web SRU .

Autoři zprávy vycházejí z premisy, že státu v současnosti chybí politiky pro environmentálně relevantní chování a upozorňují na to, že úkolem státu je nasměrovat individuální volby správným směrem. Je příznačné, že jak pandemie, tak evropská energetická krize vyvolaná sankcemi a politikou green dealu hrají v jejím myšlení velmi velkou roli:

Přestože nejdůležitější ekologické krize, jako je ztráta biologické rozmanitosti a změna klimatu, jsou méně přímo viditelné a hmatatelné než energetická krize a pandemie, mohou se politici v oblasti životního prostředí poučit z někdy bolestivých, ale také důležitých zkušeností z posledních let: změna chování  obyvatelstva může být součástí řešení krizí, jako je tato, a je možné přijímat a zavádět politiky zaměřené na změnu chování.

Například v polovině roku 2022 Německo zavedlo řadu opatření na zmírnění energetické krize… Tato opatření se zaměřila na chování občanů. Kromě obecných výzev k úspoře energií byli majitelé budov povinni optimalizovat své topné systémy, pracovníci museli při práci akceptovat nižší pokojové teploty a bylo zakázáno vytápět soukromé bazény….

Německo již dříve zavedlo dalekosáhlá pandemická opatření k omezení šíření koronaviru. Od roku 2020 byly uvaleny různé lockdowny a omezení sociálních kontaktů. Oboje podtrhuje přínos změny chování, ať už ve spotřebě energie nebo sociálním chování, k projektu řešení kolektivního problému…

Výše uvedená opatření si nepochybně vyžádala daň na lidech a byla kontroverzní, pokud jde o míru nezbytných omezení i jejich nerovnoměrný dopad na různé sociální skupiny.

Obě krize však ukazují, že politická opatření vedoucí k omezení chování občanů jsou možná, pokud je ohrožení dostatečně velké a je uznána důležitost chráněného statku – v těchto případech zdraví a energie.

Státu se podařilo (i když ne v každém jednotlivém případě) navrhnout opatření tak, aby dosáhla svého cíle při zachování proporcionality. Samozřejmě je také možné navrhnout a komunikovat tuto politiku tak, aby byla podporována většinou.

To vše mluví samo za sebe a nemám moc co dodat, než konstatování, že jediný způsob, jak zavést restrikce tak, aby je většina podporovala, je opětovné „oblbnutí mas“ podněcované korporátními médii a vyvolávání hysterie.

Covid naučil ty u moci, že je možné mnohem víc, než si kdy dokázali představit. Příštích pár let tak zřejmě stráví testováním limitů, aby zjistili, jak daleko mohou v zotročování mas zajít.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 21 Průměrně: 5]

4 thoughts on “Němečtí vládní poradci pro životní prostředí navrhují použít strategii Covid k postupnému omezování lidí

    1. Ludolfovo číslo. (poměr obvodu a průměru kruhu) prvních 40.000 desetinných míst. 3, … 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 …vsadím se, že v EU to nikdo nezná, ani neumí vypočítat.

  1. Odmitněte ty samozvané nýmady. Oni totiž nic jeného neumí, jsou na Zemi přítěží, a budou postupně eliminováni jsko v Bachmutu nacisti..

  2. Blíží se doba, kdy se i ti dosud spící snad probudí a uvědomí si, že nevolník ve středověku byl proti nám vlastně svobodný člověk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/nemecti-vladni-poradci-pro-zivotni-prostredi-navrhuji-pouzit-strategii-covid-k-postupnemu-omezovani-lidi/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings