Německo: Dětem 1. – 4. tříd ve škole předváděli perverzní líbací a lízací homo scénu, rodiče podávají trestní oznámení

Německo: Dětem 1. – 4. tříd ve škole předváděli perverzní líbací a lízací homo scénu, rodiče podávají trestní oznámení

Sexualizace co nejmenších dětí a postupné uzákonění pedofilie jsou součástí prosazované ideologie. Děje se tak jak v USA, kde dokonce i Chelsea Clintonová doporučuje porno pro malé děti, tak na území EU, kde se mají podobné zvrácenosti postupně zavádět do školství.

Dětem se má od nejužšího věku podsouvat LGBTQI propaganda tak, aby byl co největšímu počtu z nich vymyt mozek natolik, že se také budou identifikovat jako homo či trans.

Německo je vždy se všemi novinkami napřed – a ukazuje nám to i v tomto případě. Jen rodiče některých dětí jaksi nejsou zatím na podobnou školní propagandu připraveni.

Rodiče jsou zděšeni: Na základní škole Montessori v Kolíně-Mühlheimu byla žákům základní školy představena „hra“, ve které si dospělí muži vyměňují polibky a olizují se.

Těžko uvěřitelné: spolupráci s těmito takzvanými umělci financuje stát Severní Porýní-Vestfálsko. Rozhořčení rodiče chtějí projekt zastavit – založili petici a zavolali policii.

Před žáky prvního až čtvrtého ročníku základní školy se odehrálo divadelní představení „Polibek Šípkové Růženky.“ Dva dospělí muži si vyměnili francouzské polibky a olizovali si nohy a krk. 

Poté, co děti doma vyprávěly obsah představení, zeptali se zděšení rodiče sociálního pracovníka ve škole a takzvaného umělce Alfreda Zinoly – a dostali potvrzení, že zmíněné scény byly dětem skutečně předváděny. 

V dopise rodičům škola oznámila, že nešlo o představení, ale o setkání a hru s dětmi, ve kterém by měl být testován choreografický potenciál líbání. Děti měly být kritickým testovacím publikem a jejich reakce měly být testovány.

Obzvláště odpuzující je fakt, že v jiných představeních tohoto takzvaného „umělce“ se mají herci dotýkat i dětí.

Někteří rodiče se mezitím obrátili na policii: Nyní se prověřuje, zda během představení v kolínské základní škole nedošlo k trestným činům. 35 rodičů navíc podepsalo petici za ukončení spolupráce školy s umělcem. Ministerstvo školství Severního Porýní-Vestfálska však tuto spolupráci i nadále podporuje.

Na webu školy obhajuje představení i ředitel. Mimo jiné píše, že děti měly možnost si s tanečníky popovídat a podělit se o své názory a pocity. Učitelé navíc děti během akce doprovázeli, žádné dítě údajně nebylo nuceno zůstat ve třídě. Škola v některých třídách prý také neinformovala rodiče předem, aby si mohli s dětmi promluvit.

K politice pro základní školy ředitel píše, že je „úlohou školy podporovat rozvoj hodnot a postojů, které jsou pro život v demokratické společnosti nezbytné.“

O jaké pochybné „hodnoty“ jde už velmi dobře víme. Patrné to je i z mnoha podobných případů, jako jsou různé akce mazlení transek Drag Queen s malými dětmi.

Podle ředitele by se studenti měli naučit reprezentovat vlastní názory a respektovat názory druhých, osobně se rozhodovat o náboženských a ideologických otázkách a rozvíjet porozumění a toleranci k rozhodnutím druhých.

V dopise je také uvedeno: „Součástí základní školy je také to, aby žáci popisovali podobnosti a rozdíly v životních situacích lidí ve svém okolí (včetně rodinných forem) a vyrovnávali se s genderovými a kulturními předsudky a vypořádávali se se stereotypy.“

Po těchto pochybných vysvětleních se lze jen stěží ubránit dojmu, že by škola nejspíš zdůvodňovala i promítání homosexuální pornografie jako lekci tolerance.

Severní Porýní – Vestfálsko má černo-zelenou státní vládu, a tak není divu, že transpropagandu a genderové šílenství lze nalézt již v osnovách základních škol.

Zejména Zelení dělají vše pro to, aby společnost převychovali podle svých ideologií. To funguje obzvláště dobře u dětí, čím dříve začnete, tím lépe. Zelenou probuzenou sektu nezajímá, zda zákonní zástupci souhlasí nebo zda nejsou děti poškozeny.

K uvedenému jen dodávám, že jde o politiku, kterou předně prosazuje EU. Lze tedy očekávat, že se podobné snahy již brzy objeví i na našich školách, zejména pak v obcích, kde mají větší vliv Piráti, kteří tuto škodlivou agendu plně podporují.
Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

5 thoughts on “Německo: Dětem 1. – 4. tříd ve škole předváděli perverzní líbací a lízací homo scénu, rodiče podávají trestní oznámení

  1. Škoní výuka PROSAZOVANÁ V EU s retardovanými osobami je NEŽÁDOUCÍ. Jedná se o mentální postižení nejvyšší vrstvy politicky, hospodářsky a společensky vlivných osob EU. Je to vývojová porucha, která postihuje všechny složky osobnosti (tělesnou, duševní a sociální). Projevuje se snížením rozumových schopností. To se odráží na kvalitě výuky žáků jejich vnímání, myšlení, představ, paměti, pozornosti a řečových schopnostech. Toto je katastrofický scénář EU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *