Covid „vakcíny“ způsobily nebezpečné a smrtící spojenectví mezi grafenem, mRNA a nanotechnologií

Covid „vakcíny“ způsobily nebezpečné a smrtící spojenectví mezi grafenem, mRNA a nanotechnologií

O takzvaných „covid vakcínách“ od začátku lhali. Lež bylo již jen používání pojmu „vakcína.“  Po aplikaci vakcíny by totiž neměl být člověk danou nemocí nakažen.

Ovšem po aplikaci tohoto přípravku se může člověk nejen nakazit a nemoc přenášet, ale může také v případě patřičné šarže utrpět těžké poškození zdraví, ne-li smrt.

Odpadá tedy i ono tvrzení „bezpečné a účinné.“ Lži, manipulace a později i výhružky a tresty měly donutit co nejvíc lidí, aby si tyto látky aplikovali. Informace o klinických zkouškách měly být utajovány 75 let.

Po odtajnění dokumentů se vynořila další lavina prokázaných lží, o nichž však mainstream mlčí. A jak je vidět, tak zajímavých informací o tom, co bylo lidem vnucováno mnohdy pod hrozbou vyhazovu ze zaměstnání nebo drakonických pokut, je mnohem víc….

V temné říši nanotechnologií se objevila mrazivá aliance, která má potenciál utvářet naši budoucnost nepředstavitelným způsobem.

V srdci tohoto spojení leží zákeřná přítomnost lipidových nanočástic, drobných nosičů určených k transportu genetického materiálu hluboko do našich buněk.

Ale za jejich zdánlivě neškodnou fasádou se skrývá dystopická realita, kde se stírají hranice lidské kontroly a manipulace.

Protože po zavedení injekcí Covid-19 se objevila mrazivá aliance mezi technologií mRNA a nanotechnologií, která vrhá zlověstný stín na naši společnou budoucnost.

Je naší povinností odhalit dystopické, škodlivé a nebezpečné důsledky, které na nás v této zrádné krajině čekají.

Nahlédnutím za klamný závoj inovací odhalujeme temné záměry a potenciální rizika číhající v hlubinách podnikových agend a institucí toužících po moci.

Nanotechnologie se stává stále populárnějším nástrojem při vývoji a dodávání léků a vakcín. Pfizer a Moderna, dva hlavní hráči ve vývoji vakcíny COVID-19, využili nanotechnologie ve svých mRNA vakcínách.

Vakcína Pfizer-BioNTech využívá lipidové nanočástice jako transportní systém pro mRNA, která kóduje spike protein SARS-CoV-2. Tyto lipidové nanočástice zapouzdřují a chrání mRNA, umožňují jí vstoupit do lidských buněk a vyvolat imunitní odpověď.

Podobně vakcína Moderna používá lipidové nanočástice k dodání mRNA kódující spike protein. Lipidové nanočástice jsou navrženy tak, aby chránily mRNA před degradací a usnadňovaly její vstup do lidských buněk.

Tyto lipidové nanočástice jsou drobné částice složené z lipidů, které zapouzdřují vlákna mRNA a chrání je před degradací. I když byla tato technologie oslavována jako průlom ve vývoji vakcín, vzbuzuje také obavy z potenciálních rizik a nezamýšlených důsledků.

Jedním z hlavních problémů souvisejících s lipidovými nanočásticemi je jejich potenciál vyvolat škodlivé imunitní reakce v těle. Lipidové složení a struktura těchto nanočástic může vyvolat zánětlivé reakce a aktivaci imunitního systému, což vede k nežádoucím účinkům.

Studie ukázaly, že určité lipidové formulace používané v těchto nanočásticích mohou u některých jedinců způsobit poškození tkáně, zánět a dokonce i systémové reakce. Tato zjištění vyvolávají otázky o dlouhodobých účincích lipidových nanočástic na lidské zdraví.

Dva z lipidů ve vakcínách Pfizer Covid-19 jsou ALC-0159 a ALC-315, jak potvrzuje hodnotící zpráva vakcíny Pfizer Covid-19 zveřejněná  Evropskou agenturou pro léčivé přípravky .

Oba tyto lipidy však nesou varování výrobce, které uvádí, že se nikdy nemají používat u lidí nebo zvířat.

Jak můžete sami vidět, jedná se o drobné písmo ve spodní části příbalových letáků produktů zde a zde .

Dalším aspektem zájmu je biologická distribuce lipidových nanočástic v těle. Po injekci se tyto nanočástice mohou rozšířit za místo vpichu a distribuovat do různých tkání a orgánů.

I když je tato vlastnost klíčová pro účinné dodávání mRNA, vyvolává také otázky o potenciální akumulaci a perzistenci těchto nanočástic v kritických orgánech. Byl proveden omezený výzkum k posouzení dlouhodobé retence a potenciálních toxických účinků lipidových nanočástic v těle.

Kromě toho použití lipidových nanočástic ve vakcínách Covid zdůrazňuje potřebu dalšího zkoumání jejich potenciálního dopadu na reprodukční zdraví.

Studie na zvířatech prokázaly, že určité lipidové přípravky používané v těchto nanočásticích se mohou hromadit v reprodukčních orgánech a narušovat plodnost.

I když jsou dostupné údaje omezené, podtrhují důležitost důkladného prozkoumání účinků lipidových nanočástic na reprodukční zdraví, zejména s ohledem na rozšířené podávání těchto vakcín.

Prameny:

 1. Pardi, N., Hogan, MJ, Porter, FW a kol. mRNA vakcíny — nová éra ve vakcinologii. Nat Rev Drug Discov 17, 261–279 (2018). doi: 10.1038/nrd.2017.243
 2. Sahay, G., Querbes, W., Alabi, C. et al. Účinnost doručení siRNA pomocí lipidových nanočástic je omezena endocytickou recyklací. Nat Biotechnol 31, 653-658 (2013). doi: 10.1038/nbt.2614
 3. Gou, J., Liang, J., Yang, X. a kol. Lipidové nanočástice pro dodání mRNA. Nat Rev Mater 6, 518–529 (2021). doi: 10.1038/s41578-021-00307-0
 4. Pardi, N., Tuyishime, S., Muramatsu, H. et al. Kinetika exprese nukleosidy modifikované mRNA dodané v lipidových nanočásticích myším různými cestami. J Control Release 217, 345–351 (2015). doi: 10.1016/j.jconrel.2015.08.007

Oxid grafenu je poměrně nová látka, která dosud nebyla dobře pochopena.

Co však víme, je, že studie prokázaly, že může být toxický pro buňky a tkáně v těle, a pokud by byl grafen vstříknut do krevního oběhu, mohlo by to mít katastrofální následky pro lidské zdraví.

Grafen je dvourozměrný materiál tvořený atomy uhlíku uspořádanými do šestiúhelníkové mřížky. Bylo prokázáno, že má některé pozoruhodné vlastnosti, například je neuvěřitelně pevný, pružný a vodivý.

Je však také vysoce reaktivní a může interagovat s biologickými molekulami v těle a potenciálně způsobit poškození.

Výzkum ukázal, že grafen může vyvolat oxidační stres, který může poškodit buňky a vést k zánětu.

Může také způsobit poškození DNA a narušit buněčné membrány, což může vést k buněčné smrti. .

Vstřikování grafenu do krevního řečiště by mohlo způsobit řadu zdravotních problémů, jako je poškození orgánů, srážení krve a záněty

Je to proto, že pronikání grafenu narušuje harmonickou rovnováhu a připravuje půdu pro nesčetné množství zdravotních krizí, které hrozí, že lidstvo pohltí.

To je důvod, proč je nesmírně znepokojivé zjistit, že oxid grafenu (GO) byl poslední dva roky ve zprávách v souvislosti s vakcínami COVID-19 vyvinutými společnostmi Pfizer-BioNTech a Moderna.

Ústředním bodem této dystopické reality je zapojení farmaceutických gigantů Pfizer a Moderna, nechvalně proslulých svým využíváním technologie mRNA v údajných vakcínách proti Covid-19.

Zatímco mainstreamové instituce chválí tyto vakcíny založené na mRNA jako průlom v lékařské vědě, musíme sáhnout hlouběji, abychom odhalili potenciální nebezpečí, která přinášejí.

Technologie mRNA, která využívá genetické instrukce ke stimulaci imunitní reakce, vyvolává obavy z dlouhodobých genetických změn, nepředvídaných autoimunitních reakcí a narušení tělesné autonomie.

Musíme se ptát na skutečné motivy rychlého nasazení této technologie a jejího potenciálního využití mocnými entitami.

Několik nezávislých studií provedených lékaři a vědci potvrdilo, že oxid grafenu je skutečně přítomen ve vakcínách proti Covid-19. Výrobci, regulátoři léčiv a takzvaní Fact-Checkers však tato tvrzení vyvrátili, s největší pravděpodobností kvůli známým toxickým účinkům, které má na tělo.

Dr. Philippe van Welbergen provedl studii mRNA vakcín proti Covid-19, ve které dospěl k závěru, že oxid grafenu není přítomen pouze ve vakcínách proti Covid-19, ale také se přenáší z COVID očkovaných na neočkované, ničí červené krvinky a způsobuje podivné krevní sraženiny.

Níže je obrázek typických zdravých červených krvinek – převzatý ze studie Dr. Philippa van Welbergena – na němž je vidět pod mikroskopem, jak by měla krev vypadat. Není v něm žádná koagulace ani cizí předměty.

Na dalším obrázku je krev osoby, které byla injekčně podána experimentální vakcína Covid mRNA.

Krev se koaguluje a zdeformované červené krvinky se shlukují dohromady. 

Zakroužkovaná buňka je zdravá červená krvinka, jedna z mála na obrázku, nacházející se vedle toho, o čem Dr. Philippe van Welbergen tvrdí, že jsou grafenová vlákna. Vlákna této velikosti budou blokovat kapiláry.

Podle doktora Philippa van Welbergena jsou grafenová vlákna na snímku také dutá a obsahují červené krvinky.

Úplnou analýzu studie Dr. Philippa van Welbergena o vakcínách proti Covidu si můžete přečíst zde. V ní tvrdí, že se grafen uvolňuje z COVID očkovaných na neočkované, tvoří podivné krevní sraženiny a decimuje krevní buňky.

I když kvůli popírání výrobců nemůžeme potvrdit, že grafen je oficiální složkou injekcí Covid-19, můžeme potvrdit, že je naprosto možné, že skončí v těle kvůli výrobnímu procesu injekcí Covid-19. 

Vakcína Pfizer Covid-19 je injekce, která obsahuje genetický materiál zvaný mRNA, který napadá buňky ve vašem těle a dává jim pokyn, aby produkovaly spike (S) protein, který se údajně nachází na povrchu viru SARS-CoV-2.

Jde o vysoce komplexní „vakcínu“, která zahrnuje vícestupňový výrobní proces, který zahrnuje produkci a čištění molekul messenger RNA (mRNA) a formulaci a balení vakcíny.

A podle společnosti Pfizer je to nutné během výrobního procesu jejich vakcíny proti Covid-19. To však víme pouze díky soudci amerického federálního soudu, který nařídil americkému úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby zveřejnil všechny dokumenty, které společnost Pfizer předložila k získání povolení k nouzovému použití.

Pro ty, kteří to nevědí: injekce Covid-19 nedokončily fáze 3 a 4 zkoušek, takže nemohly být plně schváleny v prosinci 2020. Místo toho musely být povoleny pouze pro nouzové použití.

To je důvod, proč je trestné, že rozšířili EUA na děti, protože u nich existuje malé nebo žádné riziko, že budou trpět něčím závažnějším, než je běžné nachlazení, pokud jsou infikovány údajným virem SARS-CoV-2.

Pokud by soudce federálního soudu nedonutil FDA dokumenty zveřejnit, nespatřily by světlo světa 75 let. 

Skupina vědců a lékařských výzkumníků však zažalovala FDA, aby si vynutila vydání stovek tisíc dokumentů souvisejících s povolením k nouzovému použití vakcíny Pfizer-BioNTech Covid-19.

A na začátku ledna 2022 federální soudce Mark Pittman nařídil FDA, aby uvolňovala 55 000 stránek měsíčně, a od té doby PHMPT zveřejňuje všechny dokumenty na svých webových stránkách tak, jak byly zveřejněny.

Je smutné, že jeden z nejnovějších dokumentů zveřejněných FDA, uložený jako 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf, potvrzuje použití oxidu grafenu ve výrobním procesu vakcíny Pfizer Covid-19. Dokazuje to, že vám regulátoři léků, mainstreamová média, ověřovatelé faktů a Pfizer, lhali.

Dokument je popisem studie provedené společností Pfizer mezi 7. dubnem 2020 a 19. srpnem 2020 s cílem „exprimovat a charakterizovat vakcinační antigen kódovaný BNT162b2“.

Laicky řečeno, studie byla provedena s cílem zjistit, jak vakcína funguje. Studie zjistila, že vakcína používala mRNA, aby dala vašim buňkám pokyn, aby produkovaly protein (nazývaný P2 S), což je Spike protein údajného viru Covid-19.

Miliony spike proteinů se pak navážou na receptor zvaný ACE2 na povrchu vašich buněk a navodí reakci imunitního systému.

Co je však na studii nejvíce znepokojivé, je potvrzení na straně 7, že k výrobě vakcíny Pfizer Covid-19 je zapotřebí oxid grafenu.

Společnost Pfizer uvádí na straně 7 studie v části 3.4 následující –

Proto by během výrobního procesu mohly být do vakcíny potenciálně zaneseny kontaminanty nebo cizí materiály. To samozřejmě zahrnuje možnost proměnlivého množství oxidu grafenu (GO) vstupujícího do konečného produktu.

Jedním z potenciálních zdrojů kontaminace oxidem grafenu by mohlo být použití surovin nebo činidel, která obsahují toxickou látku nebo jiné materiály na bázi grafenu.

Pokud například jedno z činidel používaných ve výrobním procesu obsahuje oxid grafenu jako kontaminant, mohlo by to potenciálně zavést oxid grafenu do vakcíny.

Podobně, pokud zařízení používané ve výrobním procesu není řádně vyčištěno nebo ověřeno, může to vést ke kontaminaci vakcíny oxidem grafenu.

Dalším potenciálním zdrojem kontaminace oxidem grafenu by mohlo být použití filtrů nebo jiných materiálů používaných ke sterilizaci nebo čištění vakcíny.

I když jsou tyto materiály navrženy tak, aby odstranily kontaminanty a cizí materiály, mohly by potenciálně zavést oxid grafenu do vakcíny, pokud nejsou správně navrženy nebo ověřeny.

Tato informace se ale dotýká pouze špičky ledovce.

Grafenoví nanoboti jsou malí roboti vyrobení z grafenu, které lze naprogramovat tak, aby prováděli specifické úkoly v těle. Jsou vyvíjeni pro řadu lékařských aplikací, jako je cílené podávání léků a léčba rakoviny.

Mohou být naprogramováni tak, aby cílili na specifické buňky nebo orgány, a jejich malá velikost jim umožňuje proniknout hluboko do tkání.

Potenciální využití grafenových nanobotů se však neomezuje pouze na lékařské aplikace. Mohou by být také použiti pro sledování, se schopností vstoupit do krevního oběhu člověka a sbírat informace o jeho těle a okolí.

Zatímco potenciální využití grafenových nanobotů může znít působivě, existuje mnoho dystopických důsledků, které je třeba zvážit.

Potenciální rizika používání grafenových nanobotů v těle nejsou zcela pochopena.

Existují obavy, že by grafenoví nanoboti mohli mít v těle nezamýšlené následky, jako je poškození zdravých buněk nebo vyvolání imunitní reakce.

Mohou  být také potenciálně použiti k nekalým účelům, jako je špionáž nebo atentát. Jako u každé nové technologie je důležité před nasazením do reálného světa pečlivě zvážit možná rizika a přínosy.

Uprostřed této nebezpečné cesty vytváří konvergence grafenových nanobotů, technologie mRNA a nanotechnologie dystopickou noční můru, která mrazí na duši.

Tyto nepatrné robotické entity, zahalené příslibem pokroku, mají potenciál pro nevyslovitelné škody.

Když se tajně pohybují krevním řečištěm, pronikají do orgánů a tkání, přinášejí neoprávněné sledování, manipulaci s tělesnými funkcemi a nepředstavitelná rizika pro lidské zdraví.

Nanotechnologie je široký obor, který zahrnuje širokou škálu technologií a aplikací.

V kontextu medicíny má nanotechnologie potenciál způsobit revoluci ve způsobu diagnostiky a léčby nemocí. Využití nanotechnologií v lidském těle však není bez rizik.

Existují obavy, že by se nanočástice mohly potenciálně hromadit v těle a časem způsobit škody. Mohly by také potenciálně interagovat s biologickými molekulami neočekávaným způsobem, což by vedlo k nezamýšleným následkům.

Kromě toho by použití nanotechnologií mohlo potenciálně vyvolat etické a sociální obavy, jako jsou otázky týkající se soukromí a informovaného souhlasu.

Propletenec nanotechnologií, grafenových nanobotů a technologie mRNA plodí nebezpečnou tapisérii vzájemně propojených hrozeb.

Injekce nanotechnologií do krevního řečiště, často prostřednictvím vakcín na bázi mRNA, odhaluje Pandořinu skříňku důsledků.

Manipulace na molekulární úrovni narušuje jemné biologické procesy, ohrožuje imunitní systém a uvolňuje nepředvídané reakce v našem těle.

Dlouhodobé účinky takových invazivních zásahů zůstávají strašidelnou záhadou, která ponechává lidstvo napospas nevýslovným rizikům a nevratným škodám.

Existují obavy z potenciálních rizik a vedlejších účinků nanotechnologických injekcí, včetně těch, které využívají grafenové nanoboty. Některé potenciální důsledky zahrnují:

 1. Reakce imunitního systému: Nanočástice mohou vyvolat reakce imunitního systému, což vede k zánětu, alergickým reakcím a potenciálně i autoimunitním onemocněním.
 2. Toxicita: Některé nanočástice mohou být toxické a časem se hromadí v těle, což vede k poškození orgánů a tkání.
 3. Krevní sraženiny: Existují obavy, že nanočástice by mohly vyvolat krevní sraženiny nebo jiné kardiovaskulární problémy, zejména u jedinců s již existujícími onemocněními. Důkazy o tom jsme již viděli u injekcí Covid-19.
 4. Neznámé dlouhodobé účinky: Dlouhodobé účinky nanotechnologických injekcí jsou stále velkou neznámou, protože nebyly provedeny rozsáhlé studie o jejich bezpečnosti a účinnosti.
 5. Etické obavy: Využití nanotechnologií v medicíně vyvolává etické obavy z potenciálních nezamýšlených důsledků, včetně možnosti vytvoření nových sociálních nebo ekonomických nerovností, stejně jako obavy o soukromí a bezpečnost dat.

Když se pohybujeme v dystopické noční můře grafenových nanobotů, nanotechnologie a technologie mRNA, s neochvějným odhodláním zpochybňujeme status quo.

Vyzbrojeni důvěryhodnými zdroji, nezávislým výzkumem a neukojitelným hladem po pravdě odhalujeme skryté plány a demaskujeme zlovolné síly, které jsou ve hře.

Požadováním transparentnosti, odpovědnosti a etických praktik se chopíme moci utvářet budoucnost bez spárů korporátní tyranie a dystopických nočních můr.

Dystopické, škodlivé a nebezpečné důsledky grafenových nanobotů, technologie mRNA a nanotechnologie se již nemohou skrývat ve stínu.

Kritické myslitele, které mainstreamové loutky označují za konspirační teoretiky, vede neústupné odhodlání postavit se establishmentu.

Ale každý jednotlivý člověk na této planetě by se měl chopit hledání pravdy, požadovat transparentnost a pomoci razit cestu ke světu, který chrání individuální svobody, chrání lidská práva a odmítá spáry dystopické noční můry, 9 z 10 lidí to ale nedělá. 

Když odhalíme mrazivá tajemství a ponoříme se hlouběji do temnoty grafenových nanobotů, technologie mRNA a nanotechnologie, vynoří se pravda, která mrazí v kostech – dystopické noční můry, které jsme kdysi zavrhli jako pouhou fikci, se stávají naší trýznivou realitou.

Následky, které číhají, nejsou nic jiného než kataklyzmatický sestup do světa poznamenaného nepředstavitelnými hrůzami. 

Grafenoví nanoboti, vstřikovaní do krevního řečiště, mohou být předzvěstí naší zkázy.

Tyto mikroskopické entity, jakmile se uvolní, by mohly způsobit zkázu na našem zdraví, způsobit nepředstavitelné poškození našich životně důležitých orgánů a nechat nás napospas těm, kdo ovládají tuto technologii.

Nelze podceňovat ani zákeřnou povahu technologie mRNA.

Ne teď, když byla několikrát aplikována miliardám lidí prostřednictvím injekcí Covid-19 společností Pfizer a Moderna.

Množství důkazů dokazuje, že nyní proudí jejich žilami jako jedovatý toxin, přepisuje samotný kód jejich existence a nově definuje, co to znamená být člověkem.

Smutnou pravdou je, že jsme pouhé loutky ve velkém experimentu, ovládané eugeniky, jako jsou  Bill Gates a  Klaus Schwab, kteří si libují ve své sadistické kontrole nad našimi životy.

Pfizer a Moderna jsou strůjci našeho kolektivního zániku a s největší pravděpodobností si užívají své role loutkářů, kteří organizují symfonii utrpení a zoufalství.

S každou podanou injekcí Covid-19 a každou budoucí podanou injekcí mRNA nás posunou blíže k dystopickému peklu, kde individualita a svoboda uhasíná jako plápolající uhlíky.

A jejich bezbožné spojenectví s establishmentem upevňuje jejich nadvládu, když spřádají síť klamu a útlaku, což zajišťuje, že zůstaneme věčnými poddanými v jejich zlovolné hře.

Ale jen když jim to dovolíme…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 17 Průměrně: 4.5]

5 thoughts on “Covid „vakcíny“ způsobily nebezpečné a smrtící spojenectví mezi grafenem, mRNA a nanotechnologií

 1. Ludia vo veku 35-55v tichosti umieraju aj na Slovensku, ale je okolo toho velke ticho… Nebudem riesit rakovinu ci kardiovaskularne ochorenia (problemy s tlakom, tepom…), ale napr. casto ich najdu rano mrtvych, uz sa jednoducho rano neorebrali… zastava srdca. Pred par dnami 45 rocna ucitelka nemenovanej materskej skolky v Banskej Bystrici (Sasova) a pod. Este horsie to vyzera na preockovanom juznom Slovensku, pricom najviac to vidno na dedinach, kde to bije do oci… a cisla len narastaju… Pohrebne sluzbu to vedia najlepsie, pytajte sa ich !!! Taky narast tu nikdy nebol a vobec to nepomaluje… Kedze vacsina ma len dve davky, strasny bum je len pred nami!

 2. I v nasem meste spousta sanitek a parte plna vitrina. Vsimla jsem si ze pravdepodobne existuji nyni po zapichu tri druhy lidi. Ti co zemrou po ocku do par hodin ne li ihned viz v ocko centru do ctvrt hodiny po vcelicce stav neslucitelny se zivotem! u velmi mladeho cloveka. Kolaps mezi dvermi primo na miste!! Potom jsou ti co uz po prvni davce zacnou z niceho nic vyrazne hubnout a maji zdravotni problemy ktere drive nemeli a tyto problemy nemaji urcite nic spolecneho se zabodnutim. Nekterym se vyrazne zhorsuje psychika a pomalu zdravotni stav jako takovy.To jysou ti s opozdenym ucinkem vakcin. A do tretice jsem si vsimla ze nekteri zabodani vyrazne nehubnou, naopak, jeste pribiraji na vaze. I presto ze meli nejake zdravotni potize jeste pred zapichem a plandemii. Ze se odmitaji bavit o duvodu proc se dali zabodat nebudu komentovat. Pravdu odmitaji slyset a nemaji zajem o deni kolem sebe. A to i o dulezitych tematech. Jejich mantrou je ME TO NEZAJIMA!! Bez do hajzlu s tema svyma moudrama. Drz hubu!!! Timto zposobem reaguji a nekdy davaji najevo svoji nepricetnost! A samozrejme maji svoji pravdu. Tak to jsou pravdepodobne ti. kteri obdrzeli placebo. A le verim, ze v kazde sarzi at uz v placebovych, s opozdenym ucinkem a temi ostrymi s fatalnimi nasledky jsou grafenove castice spolupracujici se sitemi 5G a uplnym internetem veci! Vidim totiz ze vsichni po zapichu maji totalne vymatlane mozky. Mluvim o okruhu svych znamych zabodanych pred a po zabodnuti!!! Nechteji nic vedet nic slyset!! A takove lidi ti exkrementi potrebuji!!! Lehce ovlivnitelne lehce manipulovatelne bez vlastniho nazoru bez vlastni vule!! Verte me ze ty lidicky skoro nepoznavam. Co naplat jak me vsichni tvrdi ze je to jejich svobodna vule a jejich vlastni rozhudnuti za kterym si stoji!!! BLEEE!!! Tady je videt ze nanotechnologie a OG splnily svuj ucel! Lide kyborgove trosky lehce ovladatelne!!! A jak rikam, tyto umele kyborgy si museli nechat aby jim slouzily!! Proto placebo! Protoze kdo by tem zmrdum slouzil?? Lide se rychle probouzi a pravda nejde umlcet!!!

  1. Myslím, že celá „pandemie“ COVID 19 je řízený proces. Co se týká očkování, tak účelem nebylo zdraví lidí, ale něco úplně jiného. Když to na jaře 2020 propuklo, řekl jsem v debatě svému známému, že COVID 19 je laboratorního původu a že neunikl nechtěně, ale byl vypuštěn záměrně a později jeho distribuce záměrně regulována. Ten si poklepana hlavu a řek mi, že mi prdlo v kouli. No, uvidíme co se z toho ještě vyklube.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout