Očkování proti Covidu podle CDC může zkrátit život člověka až o 24 let – v případě 5 dávek

Očkování proti Covidu podle CDC může zkrátit život člověka až o 24 let – v případě 5 dávek

Dlouhodobé důsledky očkování proti Covid-19 si konečně začínají uvědomovat i oficiální místa, protože statistiky nelze dlouho „okecávat.“

Před rokem měli dvakrát očkovaní Australané 10,72x vyšší pravděpodobnost, že chytí Omicron, než neočkovaní. Nyní mají 20x vyšší pravděpodobnost a 3x nebo vícekrát očkovaní dokonce 35x větší, jak ukazují nejnovější statistiky NSW Health (viz níže).

Mezitím nejnovější data Cleveland Clinic Data a nejnovější data z USA analyzovaná Joshem Stirlingem, zakladatelem Insurance Collaboration to Save Lifess a bývalým analytikem pojišťovnictví číslo 1, ukazují opravdu opravdu znepokojivý trend.

Škody na zdraví způsobené každou dávkou vakcíny se časem nezmenšují. Pokračují donekonečna.

Data CDC All-Cause Mortality ve skutečnosti ukazují, že každá dávka vakcíny zvýšila úmrtnost o 7 % v roce 2022 ve srovnání s úmrtností v roce 2021.

Pokud jste tedy dostali 5 dávek, měli jste o 35 % vyšší pravděpodobnost, že zemřete v roce 2022 než v roce 2021. Pokud jste měli jednu dávku, měli jste o 7 % vyšší pravděpodobnost, že zemřete v roce 2022 než v roce 2021. Jste-li neočkovaní, pak byla pravděpodobnost, že zemřete, v obou letech zhruba stejná.

Údaje z Clevelandské kliniky

Zde je míra infekce Covid za prvních 98 dní roku 2022 do 12. září, kdy byla bivalentní vakcína poprvé nabídnuta personálu Clevelandské kliniky. Očkování nebylo povinné. Bylo to dobrovolné.

Takže ke 12. září 2022 bylo 6199 zaměstnanců neočkováno, 2359 mělo jednu dávku, 13804 bylo poškozeno dvojitou injekcí, 20798 bylo poškozeno třikrát a 3538 bylo aplikováno 4-5 dávek původní vakcíny, která byla navržena proti referenčnímu viru Wuhan Hu1, který NEBYL izolovaný z člověka, ale byl vytvořen na počítači.

Výsledky jejich studie, které jsou graficky znázorněné výše, ukazují, že čím více dávek původní vakcíny jste dostali, tím větší byla pravděpodobnost, že se nakazíte covidem. Jinými slovy, původní vakcína Covid není pouze neúčinná proti Omicronu. Je to vlastně anti-účinné.

Nejedná se tedy o vakcínu proti současnému kmeni Covid. Je to antivakcína. Poškozuje váš imunitní systém způsobem závislým na dávce. Čím více dávek si pořídíte, tím větší poškození způsobíte svému imunitnímu systému.

Poprvé to bylo patrné ze zpráv PHE Vaccine Surveillance a zjištění bylo zveřejněno na těchto webových stránkách a v The Expose v  říjnu.

„Věda“ byla nyní potvrzena Clevelandskou klinikou. Genetické vakcíny poškozují váš imunitní systém a nesnižují pravděpodobnost, že budete infikováni Covidem, ale spíše ji zvyšují.

Nejen to, ale mají také hrozné vedlejší účinky na kardiovaskulární, neurologický a reprodukční systém.

Nejsou ničím menším než povinnou progresivní eutanazií.

Data CDC o úmrtnosti ze všech příčin ukazují, že šance na úmrtí očkované osoby se zvyšuje o 7 % na jednu dávku očkování za rok. Je to pomalu působící genetický jed.

Pokud by se lidé uzdravili z prvního očkování, nemělo by to úplně stejný účinek jako páté očkování (konkrétně 7% nárůst úmrtnosti). To je ten dlouhodobý problém.

Použijeme-li tedy rok 2021 jako výchozí hodnotu, u osoby s pěti očkováními je o 350 % vyšší pravděpodobnost úmrtí v roce 2031, o 700 % vyšší v roce 2041 a o 1050 % vyšší v roce 2051 než u stejně staré neočkované osoby. Je to jako složený úrok.

Pomocí tohoto výsledku můžeme vypočítat ztrátu života pro 30letého muže následovně… Očekávaná délka života 30letého neočkovaného muže ve Spojeném království je kolem 80 let. Může tedy počítat s dalšími 50 lety života.

Statisticky polovina jeho věkové kohorty zemře ve věku 80 let. Předpokládaná délka života 30letého muže ve Spojeném království, který byl pětkrát očkován, je 56 let. Za předpokladu, že britští muži reagují na vakcíny stejným způsobem jako lidé v USA. Případně 30letí muži z USA, kteří byli pětkrát očkováni, také ztratili 24 let očekávané délky života.

Údaje o očekávané délce života ve Spojeném království jsou ze Statisty. V níže uvedené tabulce připočteme dodatečných 7% úmrtnosti na očkování za rok k číslům uvedeným ve sloupci 2 pro Spojené království v roce 2020. Takže za období 5 let by průměrné zvýšení očekávané úmrtnosti bylo:

 • (0 % + 35 %)/2 = 17,5 % při jednom očkování
 • (0 % + 70 %)/2 = 35 % při dvou očkováních
 • (0 % + 105 %)/2 = 52,5 % při třech očkováních
 • (0 % + 140 %)/2 = 70 % při čtyřech očkováních
 • (0 % + 175 %)/2 = 87,5 % při pěti očkováních

 

 • 1 vakcína okrádá 30letého muže o 13 let
 • 2 injekční stříkačky okradou 30letého muže o 18 let
 • 3 očkování okradou 30letého muže o 20 let
 • 4 očkování okrádá 30letého muže o 23 let
 • 5 očkování okrádá 30letého muže o 24 let

To je cena, kterou platíte za důvěru ve zkorumpované odborníky, vládu a mainstreamová média.

Údaje z NSW Austrálie o přijetí do nemocnic a intenzivní péče v posledních 6 týdnech roku 2022 ukazují na dávce závislé potlačení imunitního systému

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/weekly-reports.aspx

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221231.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19 /Documents/weekly-covid-overview-20221217.pdf 
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221210.pdf 
https://www.health .nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221203.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid- overview-20221126.pdf 
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221119.pdf

 

Přijetí na JIP NSW Covid od 19. listopadu do 31. prosince 2022 ukazují, že nemocnice přetěžují očkovaní a ne neočkovaní, jak nám tvrdila propaganda:

Přijetí do nemocnice NSW Covid 2022 od 19. listopadu do 31. prosince

Existují důkazy o destrukci imunitního systému vakcínami zprostředkovanými spike proteiny. Počet hospitalizací v Austrálii se řídí stejným vzorem jako míra infekce v Clevelandu. Čím více očkování dostanete, tím slabší bude váš imunitní systém. A to je zřejmě cíl terapie! Výše uvedené tabulky neřeší žádný z vedlejších účinků.

Závěr

Populace NSW v Austrálii je 6½ milionu lidí. Jsou vysoce proočkovanou skupinou. Pohled na údaje australské vlády za posledních 6 týdnů roku 2022 ukazuje, že:

 • Lidé s 1 nebo 2 dávkami vakcíny mají 20krát vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni s Covidem, než ti, kteří nemají žádné dávky vakcíny.
 • U pacientů s 3 nebo 4 nebo více dávkami je 35krát vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni s Covidem, než u těch, kteří dávky neužívali.
 • Ti, kteří nejsou očkovaní, jsou 100% chráněni před JIP. Díky očkování je šance 6 ku 100 000, že budou přijati na jednotku intenzivní péče.
 • Vakcíny jsou nebezpečné a extrémně neúčinné.
 • Očkování proti Covidu vytváří neúnosný tlak na nemocnice a jednotky intenzivní péče v NSW a následně po celém světě.
 • NHS ve Spojeném království bude zničena, pokud nebude okamžitě zakázáno očkování. Už může být pozdě.
 • Vakcíny brání stádní imunitě. Stádní imunity se u očkovaných nikdy nedosáhne. U neočkovaných již byla dosažena.
 • Přetrvávání pandemie je způsobeno výhradně antivakcínami.

Jak ukazují data v NSW za posledních šest týdnů roku 2021, ti, kteří byli dvakrát očkovaní, měli 2,18krát vyšší pravděpodobnost, že onemocní omikronem než neočkovaní.

O 12 měsíců později, tedy v posledních 6 týdnech roku 2022, nebyla pravděpodobnost nákazy poslední variantou 2,18krát, ale 20krát vyšší u těch, kteří byli očkováni dvakrát. A u těch, kteří byli očkováni třikrát, je pravděpodobnost 35krát vyšší!

Takže je tu destrukce imunitního systému. Existuje progresivní AIDS zprostředkovaný vakcínou.  Podle informací australská vláda nyní přestane klasifikovat záznamy nemocnic podle stavu očkování.

To znamená, že musí strčit hlavu do písku. V každém případě. Na to je příliš pozdě. Už to vyšlo najevo. Tato čísla jsou zrychlující se imunologickou katastrofou.

Údaje, které jsme analyzovali, se týkají onemocnění, před kterým nás mají chránit takzvané vakcíny (Covid-19). Je třeba řešit i celou řadu kardiovaskulárních, neurologických, imunologických, reprodukčních a systémových vedlejších účinků genetické antivakcinace, které vedou k dalším hospitalizacím.

Svěřili jsme kontrolu nad naším zdravotnictvím do rukou farmaceutického průmyslu a ten tyto služby zničil. Přijde den, pokud ještě nenastal, kdy 50 % pacientů v našich nemocnicích bude trpět patologií související s očkováním.

Pak je tu otázka, kolik dalších, kromě těch poškozených vakcínou, trpí nemocemi zprostředkovanými Big Pharmou, které pocházejí z jiných „léků“ Big Pharmy.

Důvěryhodnost a životaschopnost celého zdravotnického systému na celém světě tedy zcela závisí na okamžitém ukončení genetického očkování…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 14 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Očkování proti Covidu podle CDC může zkrátit život člověka až o 24 let – v případě 5 dávek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout