Návrh usnesení WHO: Manipulace s veřejností by se měla stát povinnou

Návrh usnesení WHO: Manipulace s veřejností by se měla stát povinnou

I když po obrovském nátlaku nakonec WHO ustoupila od plánovaného schválení změny Mezinárodních zdravotních pravidel, stále to neznamená, že tím vzdala jakoukoli snahu o převzetí moci nad lidstvem. Minimálně pandemická smlouva je stále v běhu a s jejím konečným schválením se počítá na summitu v květnu 2024.

Diktatura je tak odložena pouze o rok, nicméně WHO nezahálí a mezitím nabádá k cenzuře, která by zajistila, že v celém informačním poli bude existovat jen jeden jediný názor, byť by nebyl pravdivý, bude nadále prezentován jako jediná pravda.

Asi jako za covidismu, kdy propagandisté účelově lhali, že aplikací genových injekcí vznikne imunita a dotyčný nenakazí sebe ani ostatní. Ti, kdo tomu tehdy oponovali, byli zařazeni mezi dezinformátory. Jenže nakonec se ukázalo, že dezinformátoři měli pravdu, zatímco média „jediné pravdy“ vedla lživou propagandu.

Takovou propagandou máme být tedy podle WHO – či spíše podle těch, kdo za ní skutečně stojí – „vykrmováni“ i v budoucnu. Je jedno, že je tato „jediná pravda“ velmi často pouhou lživou propagandou. Opoziční názory – byť pravdivé – musí být v zárodku utnuty coby dezinformace.

Správní rada WHO proto schválila návrh rezoluce o využití behaviorálních věd ve zdravotní politice. Zní neškodně. Naštěstí Rockefellerova nadace objasňuje, co je skutečně v sázce: všeobecná manipulace s veřejností ve smyslu světové autority, která věří, že vlastní jedinou vědeckou pravdu.

Představenstvo Světové zdravotnické organizace (WHO) na svém zasedání, které skončilo 7. února, přijalo doporučení rezoluce Světovému zdravotnickému shromáždění, které se sejde na konci května, kdy by měla být rezoluce schválena.

Název zní: „Vědy o chování pro lepší zdraví“. Základem je návrh rezoluce, který předložily USA společně s jedenácti dalšími, převážně asijskými zeměmi.

Jeho základem je zase stejnojmenná iniciativa generálního ředitele WHO. Zpráva o iniciativě , kterou v prosinci předložil generální ředitel WHO, je poměrně mlhavá a nechává čtenáře, aby si sám domyslel, jaké konkrétní nástroje nebo programy behaviorální vědy se zde mají použít.

Na pozadí iniciativy zpráva uvádí:

„Sekretariát a členské státy nemohou dosáhnout ambiciózního cíle zlepšit globální zdraví a zdraví více než 7 miliard lidí bez jasného pochopení toho, jak se lidé chovají, pokud jde o jejich zdraví.“

Zpráva může být jen stěží konkrétnější.

Návrh usnesení pro Světové zdravotnické shromáždění

Návrh rezoluce skupiny kolem USA, nyní schválený Radou WHO, je stále konkrétnější. Tam se mimo jiné píše:

„76. Světové zdravotnické shromáždění,

  • Uznávajíce, že (…) vývoj intervencí ke změně chování jednotlivců ve vztahu k jejich vlastnímu zdraví nebo zdravotnických pracovníků a zdravotníků vyžaduje komplexní a interdisciplinární přístup, který zahrnuje mimo jiné antropologii, komunikační vědy, ekonomii, neurovědy, psychologii a sociologii;
  • obavy z dopadu dezinformací souvisejících se zdravím na chování – a to i během pandemie COVID-19;

vyzývá členské státy (…)

  • poskytovat trvalé lidské a finanční zdroje pro zvýšené využívání behaviorálních věd ve zdravotnictví;

a vyzývá generálního ředitele

  • zakotvit behaviorální vědecké přístupy v práci organizace (mainstreaming) a vytvořit nezbytné strukturální podmínky, včetně behaviorálních vědeckých týmů, jednotek nebo funkcí, jakož i zajistit poskytování dostatečných finančních a lidských zdrojů;
  • v rámci dostupných zdrojů, na základě předchozí žádosti dotčených členských států, hodnotit své politiky, intervence, programy a výzkum v oblasti behaviorální vědy a šířit výsledky těchto hodnocení;
  • shromažďování a šíření důkazů o zlepšených výsledcích aplikace behaviorálních věd na veřejné zdraví;
  • Vyvinout pokyny, včetně aplikace behaviorální vědy, které se zabývají prioritami veřejného zdraví, včetně váhání s vakcínami a dezinformací, které jsou v rozporu s důkazy veřejného zdraví.

Ve skutečnosti tyto behaviorální vědecké přístupy a ti, kteří je zkoušejí, pocházejí převážně z nejlepších univerzit v USA a jsou financováni velkými korporátními nadacemi, jako je Gates Foundation, Rockefeller Foundation a Wellcome Trust.

Suma sumárum, usnesení možná přijde někomu docela dobře míněné a neškodné, proti čemuž nemůže nikdo nic namítat. Každý, kdo se blíže zabýval WHO, si však vybaví oznámení jako „ Věda patří nám “ nebo nedávno oznámený cíl „očkovat“ 100 % lidí starších 60 let a zdravotníků proti Covidu, nelze zapomenout ani jejich démonizaci „odmítačů“ Covid injekcí ve videu WHO nebo WHO monitorující globální sociální média.

Ze zkušenosti pak vyvstává podezření, že pokyny a veřejné hodnocení vládních akcí pouze na požádání by nebylo tak dobrovolné a nezávazné, jak by se zdálo. Ostatně, také za covidismu šlo „jen“ o doporučení a lokajské vlády to braly jako nařízení.

Pak je také patrné, že WHO by měla poskytovat informace pouze o „vylepšených“ výsledcích prostřednictvím aplikace behaviorálních věd, nikoli o možných negativních důsledcích. 

Autoři rezoluce chtějí zřejmě tvrdošíjným mlčením vzbudit dojem, že takové negativní důsledky či etické problémy nemohou existovat. Například, když se behaviorální poznatky o tom, jak mohou být lidé ovlivněni nebo manipulováni, používají k podpoře chování požadovaného agenturou nebo vládou.

Rockefellerova nadace děkuje a objasňuje

A v tom přichází na řadu Rockefellerova nadace, která naštěstí ještě více upřesnila, kam směřuje. V tweetu děkuje Radě WHO za převzetí vlastnictví rezoluce při představení programu Mercury, který ona a Gates Foundation sponzorují.

Mercury je projekt za 25 milionů dolarů. S takovým rozpočtem můžete financovat docela dost behaviorální vědy. Na stránkách projektu je uvedeno:

„Mercury Project je konsorcium sociálních a behaviorálních vědců, kteří provádějí přísnou sociální a behaviorální vědu, aby zajistili, že se vakcíny stanou vítanými, a to kombinací globálního závazku zvýšit nabídku vakcín se závazkem zvýšit poptávku po vakcínách. Projekt je jedinečným výsledkem spojení filantropických investic a vědeckých inovací.“

Skutečně si tedy myslí, že nějakým vymýváním mozků dojde k tomu, že po tzv. „vakcínách“ bude náhle velká poptávka. A to přesto, že tyto přípravky byly vyvinuté v rekordním čase a jsou nedostatečně testované. Navíc nechrání před infekcí a způsobují mnoho závažných vedlejších účinků.

Projekty Merkur

Když se podíváte na popis financovaných projektů , získáte docela dobrou představu o tom, kam věci směřují:

Zde je experimentální program boje proti dezinformacím o veřejném zdraví ze strany místních médií v Tanzanii:

AFYA YAKO: Ve spolupráci s místními rozhlasovými stanicemi v Tanzanii, které produkují týdenní zdravotní programy pro boj s dezinformacemi, výzkumníci posoudí dopad čtyřměsíční celostátní kampaně Afya Yako („Vaše zdraví“ ve svahilštině). Iniciativa zahrnuje rozhlasovou hru se scénářem a obousměrný dialog podporovaný rozhlasovými hovory a je založena na zpětné vazbě občanů; program a dialog vysvětlují výhody vakcín a dramatizují rozhodování s cílem zlepšit dovednosti posluchačů. Osobní mobilizační kampaň obdrží také podskupina vesnic v dosahu vysílání kampaně. 

Existuje „velká studie o zvýšení proočkovanosti“:

„POSILOVAČ BOOSTERŮ: Ve spolupráci s velkými americkými společnostmi budou výzkumníci současně testovat různé taktiky, aby zvýšili zavádění posilovačů Covid-19. Opatření zahrnují texty od důvěryhodných osob a nabídky na dotování nákladů na dopravu do očkovacích center.“

Existuje velký společný projekt ve spolupráci s Youtube, jehož cílem je experimentálně určit, „jak nejlépe pomoci lidem rozlišovat mezi správnými a nesprávnými zdravotními informacemi“. Pozor, WHO určuje, co je správné a co ne (jejich motto: věda patří nám).

Neméně šílený je výzkumný projekt „Boj proti dezinformacím prostřednictvím zpráv vytvořených v komunitách.“ Vědci ve spolupráci s Facebookem a Youtube a místními neziskovkami v Brazílii, Mexiku a Spojených státech chtějí vyhodnotit účinnost zdravotních informací vytvořených členy konkrétní komunity s cílem zlepšit připravenost na očkování a zjistit, zda tyto zprávy fungují lépe než zprávy, které v současnosti používají vládní experti a organizace veřejného zdraví.

Neméně manipulativní a nerespektující svobodnou vůli lidí je program „Využití influencerů k boji proti dezinformacím.“ To poskytuje pozitivním ovlivňovatelům sociálních médií – prominentním novinářům a sociálním aktivistům s relativně velkým počtem místních fanoušků – zdroje pro školení v oblasti digitální gramotnosti a ověřování faktů, stejně jako skromné ​​finanční kompenzace.

Ještě více je takových pochybných přístupů, kdy jsou lidé v chudých zemích s nízkou úrovní ochrany zneužíváni jako levní nebo bezbranní pokusní králíci pro manipulační techniky:

„ZACÍLENÍ NA SÍTĚ ZDRAVOTNÍCH DEZINFORMACÍ: Twitterový účet, který monitoruje zdravotní dezinformace, bude průběžně monitorovat nově vznikající zdravotní dezinformace na Twitteru v anglickém jazyce a poskytovat příjemcům těchto dezinformací protizprávy s cílem povzbudit uživatele, aby nereagovali na zdroj a aby jej nesledovali. „

Pouze mozky s totalitními ambicemi nevidí žádné etické problémy hodné diskuse v prosazování aplikace takových přístupů behaviorální vědy.

Volba jména Rockefellerova projektu perfektně zapadá do tvrzení WHO, že mají výhradní – doslova božský – patent na pravdu, které má veřejnost věřit. Merkur je totiž v římské mytologii poslem bohů.

Závěr

Technokrati opilí mocí v Silicon Valley, Washingtonu a Ženevě, musí být zastaveni. Rezoluce nesmí být  na Světovém zdravotnickém shromáždění, které proběhne již za 3 měsíce, přijata.

A pandemická smlouva WHO , která obsahuje něco podobného jako rezoluce v kolujícím návrhu, také nesmí být schválena. 

WHO musí mít zakázáno prosazovat svůj jednostranný a stejně nevědecký i korporátně vstřícný pohled na jedinou vědeckou „pravdu“ manipulací a cenzurou sociálních a jiných médií…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout