Distancovalo se již Rusko od globalistických plánů nebo je stále následuje?

Distancovalo se již Rusko od globalistických plánů nebo je stále následuje?

Navenek to samozřejmě vypadá, že jde Rusko jinou cestou než západní svět, přičemž tento dojem značně zesílil v souvislosti s reakcemi západních zemí na ukrajinský konflikt.

Jenže důležité není to, co je jasně deklarováno, ale to, co zůstává víceméně skryto či upozaděno. Opět připomínám, že je zásadně důležité vždy sledovat to, co se děje mimo „hlavní proud.“

Drtivou většinu lidí nezajímají konkrétní činy, ale výhradně proklamace. I ty mohou být důležité, ale to nejpodstatnější se skrývá v pozadí.

Většina světa nyní směřuje k digitálnímu otroctví a předání nadvlády ve zdravotních a klimatických záležitostech pod kuratelu WHO. Jde o dva zásadní kroky, o kterých se vůbec nehovoří. Přitom dnes jen stěží najdete na této planetě zemi, která by se k této globalistické agendě nepřidala.

Pokud tedy chcete znát pravdu, neposlouchejte co kdo říká, ale dívejte se výhradně na to co kdo dělá a co se děje v pozadí mnohdy méně podstatných událostí, které jsou jinak otevřeně prezentovány, aby odvedly pozornost od toho, co je skutečně důležité.

A jak je to tedy s Ruskem, které je dnes u menší části zemí světa na pranýři? Pokračuje v plnění globalistické agendy nebo se od ní plně  distancovalo?

Nezpochybnitelné důkazy naznačují, že v tom zásadním ji plně následuje. Ovšem pokud sledujete kroky jeho současných hlavních spojenců – Číny či Indie – pak jdou i tyto země stejným směrem a dá se říci, že jsou v této agendě dokonce poměrně daleko.

Některé důkazy hovoří jasně.

Nejprve připomenu nedávnou schůzku G20 v Indonésii, které se účastnili zástupci všech zemí G20, včetně Ruska, které zastupoval Lavrov. Ve většině podstatných záležitostí si zástupci všech zemí G20 plně souzněli. A to i tehdy, kdy se dohodli, že by měla WHO vydávat jednotné mezinárodní očkovací pasy, které by sloužily k cestování.

Tehdy se proti tomu nevymezila ani jedna ze zemí G20. Všechny souhlasily a to včetně toho, že si budou vzájemně uznávat i různé očkovací látky. Ani jedna ze zemí nevznesla námitku. A to jak proti očkovacím pasům jako takovým, tak proti tomu, že by jejich vydávání mělo být v gesci WHO.

Souhlasili VŠICHNI zástupci členských zemí G20, kteří dokonce podpořili, aby tento pas sloužil i jako pas cestovní  v případě, že WHO vyhlásí pandemii. A WHO, která chce převzít moc nad světem zejména co se zdravotnictví týká, je s tím samozřejmě v plném souladu.

Bude tedy zajímavé sledovat i hlasování k Mezinárodním zdravotním předpisům, ke kterému má dojít v květnu. Které země s nimi budou souhlasit? To teprve uvidíme, takže zde nechci příliš předjímat.

Důležitější však poté bude, kdo z těch zemí, které souhlasit nebudou, vystoupí z WHO. Najde se vůbec někdo takový?

Rusko zatím z WHO nevystupuje, ale vláda již k tomuto kroku byla vyzvána v souvislosti s velmi vysokou nadúmrtností a zároveň rekordně nízkou porodností, která nyní zemi trápí.

Podle všeho se v Rusku jakékoli problémy s injekcemi zametají pod koberec úplně stejně jako se to děje i ve všech západních zemích. A nadúmrtnost, která sužuje mnohé západní země, je problémem i v Rusku, stejně jako nízká porodnost.

Časopis Soveršeno Sekretno zveřejnil podrobnosti k těmto problémům. Ve zkratce se tam uvádí:

 • Rusko čelí vážné demografické krizi.
 • Optimalizovaná medicína a pozastavení rutinní lékařské péče pro „boj s virem“ má katastrofální výsledky.
 • Porodnost v Rusku klesá a 9 měsíců po zavedení povinného očkování došlo k výraznému poklesu porodů.
 • Ruská vláda zadržuje (nebo neshromažďuje) údaje o postvakcinačních komplikacích.
 • Navzdory naprostému nedostatku transparentnosti ministerstva zdravotnictví ruští lékaři a vědci zdokumentovali vážné nežádoucí účinky v souvislosti s očkováním proti COVIDu.
 • Dosud nebylo provedeno jediné oficiální vyšetřování toho, proč Rusko v posledních dvou letech utrpělo rekordní nadměrnou úmrtnost a pokles počtu obyvatel.
 • Doporučení WHO a dalších globálních organizací urychlují destrukci ruského zdravotního systému.
 • Rusko musí opustit WHO. Hned.

Nyní ve 43 regionech úmrtnost převyšuje porodnost jedenapůlkrát až trojnásobně a nikdo nahoře z toho nebije na poplach, nikdo ani veřejně neohlašuje fakt monstrózního vylidňování Ruska.

„Chtěl bych říci, že v naší zemi existuje naprosté nepochopení demografického problému, a to i na úrovni vlády Ruské federace. Za dva roky, které uplynuly pod Covidem (2020–2021), dosáhla nadúmrtnost v Rusku přesně 1 milion lidí. To převyšuje průměrný počet úmrtí zaznamenaný za posledních pět let do roku 2020,“ řekl novinářům Jurij Krupnov, předseda dozorčí rady Institutu pro demografii, migraci a regionální rozvoj.

„A vůbec se o tom nemluví! Nemluvě o tom, že nebyla zřízena ani vládní komise, ani komise ve Státní dumě, která by provedla důkladnou analýzu. A to i přesto, že strašlivá čísla o nadměrné úmrtnosti nejsou vymyšlená ze vzduchu, ale pocházejí ze zpráv Federální státní statistické služby.“

S touto úmrtností možná souvisí také fakt, že Sputnik nemá o nic méně vedlejších účinků než genové injekce nabízené firmami Pfizer, Moderna a AstraZeneca.

Připomínám, že Sputnik je na velmi podobném principu jako AstraZeneca, tedy nejde o mRNA.

Mezi mnoha příklady, které o vedlejších účincích hovoří, lze uvést namátkou alespoň některé.

Pavel Vorobjov, předseda Moskevské vědecké společnosti lékařů, řekl v rozhovoru v září 2021:

Faktem je, že v Rusku není vůbec nic registrováno. Proto je velmi obtížné pochopit, kolik závažných komplikací existuje.

Existuje mnoho případů a můžeme říci, že souvisejí s vakcínou. Je toho hodně, co říct. Nebo můžete strčit hlavu do písku a říct, že tam vůbec nic není.

Ve stejném měsíci Dr. Vitalij Zverev, profesor virologie a člen Ruské akademie věd, zjistil úzkou korelaci mezi nárůstem očkování a nárůstem nemocnosti a úmrtnosti na COVID-19 v Rusku.

„Nikdo neví o dlouhodobých důsledcích vakcín. Proto je v současné době nemožné očkovat třikrát vektorovou vakcínou, která se aktivně používá v Rusku (Sputnik V),“ uzavřel Zverev.

V říjnu 2021 ruští lékaři a aktivisté uspořádali v Petrohradě konferenci, aby diskutovali o „bezpečnosti a účinnosti“ Sputniku V a dalších ruských vakcín proti covidu.

Aktivista Denis Shulga řekl shromáždění:

První zprávy o úmrtích na tyto experimentální léky, chybně nazývané vakcíny, se začaly objevovat již na jaře 2021.

Na začátku jich bylo málo a občané jim nevěnovali dostatečnou pozornost. Od června 2021 se takových zpráv objevilo více, protože úředníci začali aktivně nutit lidi, aby se k experimentu připojili.

Od září 2021 se na internetu začalo každý den objevovat v průměru nejméně tucet nových zpráv o úmrtích občanů krátce po očkování. Sociální aktivisté, nezávislí výzkumníci začali shromažďovat své vlastní databáze. Dnes to dělá „Liga obránců pacientů“, „Rodiče Moskvy“, „Stopvaccism“, telegramový kanál Oběti vakcín a jednotliví blogeři.

Náš projekt Stopvaccism má databázi 430 takových zpráv o úmrtích po použití experimentálních léků, které údajně mají zabránit úmrtí a závažným onemocněním. To jsou všechno příběhy s konkrétními jmény a dokumenty. Existuje řádově více anonymních zpráv.

Dr. Nikolaj Bočarov:

Léky, které se v Rusku používají k očkování proti koronaviru, neposkytují imunitní ochranu proti covidu-19 a neobstojí při kontrole.

Po zahájení hromadného očkování začala úmrtnost na COVID-19 růst. Existuje střední až vysoká korelace mezi výskytem koronaviru a očkováním. Nejzřetelnější stupeň korelace byl v Izraeli a Francii, méně významný v Rusku. Data ukázala 16% nárůst úmrtnosti na COVID-19 v prvních třech měsících od zahájení masového očkování v Rusku. Nyní v naší zemi toto číslo zůstává jedním z nejvyšších na světě. Všechna data a grafy ukazují, že se zvyšuje i úmrtnost mezi očkovanými… Lze konstatovat, že vyvinuté léky neposkytují imunitní ochranu proti onemocnění COVID-19.

Dr. Sofya Naumenko:

Pracuji jako praktický lékař více než 15 let a nikdy jsem neviděla takové množství pacientů po očkování.

Vždy jsme měli vakcíny, ale komplikace byly vzácné. Dnes dostávám denně pacienty s komplikacemi. Jsou rozděleni do dvou typů: naléhavé a zpožděné komplikace. Mohou to být jak nejtěžší podmínky, tak ty, kterým mnozí okamžitě nevěnují pozornost. Obrovský polymorfismus příznaků je způsoben zvláštnostmi samotného viru a očkováním.

Nejhorší ze všeho je, že vakcíny zřejmě způsobují stejné příznaky jako takzvaný „postcovidový syndrom“, který se často projevuje u lidí nějakou dobu po prodělání COVID-19. To naznačuje následující: buď vakcína není účinná, nebo je příčinou stejných příznaků – a pak je to základ pro její okamžité stažení.

I když si lidé myslí, že vakcínu dobře snášeli, neexistuje žádná záruka, že o dva měsíce později nezažijí stejné problémy. Mezi hlavní problémy patří poškození nervové tkáně a srážení krve. Ukazuje se, že už léčíme lidi kvůli očkování, ne kvůli nemoci. Současná situace je mimořádně nebezpečná.

V květnu 2022 zveřejnila ruská nezávislá asociace lékařů publikovaný aktualizovaný seznam podezření na úmrtí spojená s očkováním v zemi. Skupina požádala generální prokuraturu, aby prošetřila zprávy, které byly shromážděny prostřednictvím sociálních médií a nemohly být nezávisle ověřeny.

Zde je zpráva o bezpečnosti vakcín  z června 2022 od argentinského ministerstva zdravotnictví. Argentina poskytovala všechny níže uvedené druhy covid injekcí:

Nyní navíc Rusko vyvíjí vlastní mRNA vakcíny po vzoru na Západě již zcela zprofanovaného Pfizeru nebo moderny. Dr. Denis Ivanov, člen ruských Lékařů za pravdu v rozhovoru reagoval na tvrzení ruské vlády, že Sputnik V je „bezpečný a účinný“.

Jeho odpověď: „To je nehorázná lež.“

Poznamenal, že vzhledem k tomu, že vláda nezveřejňuje postvakcinační komplikace v zemi, znepokojení občané používají Telegram a sociální média ke sdílení zpráv o podezření na zranění a úmrtí spojená s očkováním.

Tedy je to velmi podobné situaci v Evropě, kde se také tvoří skupiny postižených, které systém odmítá vyslyšet a jakékoli zmínky o vedlejších účincích genových injekcí jsou umlčovány.

Tolik k „vakcínám“. A jak je to s hodně propíraným vztahem WEF a Ruska?

V loňském roce bylo Rusko oficiálně vyloučeno z do té doby velmi plodného členství ve WEF. Pomineme-li Schwabovo prohlášení, kdy Putina zařadil jako „Mladého globálního lídra“ (na což není ovšem žádný důkaz), pak mezi Schwabem a Putinem panovala čilá komunikace již od samého začátku 90. let.

Ve svém projevu na online fóru Davos Agenda 29. ledna 2021 ruský prezident pozdravil předsedu WEF jako „drahého Klause“ a připomněl jejich desetiletí trvající vztah:

Byl jsem v Davosu mnohokrát, účastnil jsem se akcí organizovaných panem Schwabem, dokonce i v roce 1990. Klaus si právě vzpomněl, že jsme se setkali v roce 1992. Během svého pobytu v Petrohradě jsem toto důležité fórum navštívil mnohokrát.

Vladimir Putin nebyl mladý globální vůdce a je zavádějící ho tak označovat. Ale stejně tak je zavádějící předstírat, že Putin nemá dlouhou historii čilých kontaktů se Schwabem a Světovým ekonomickým fórem. Ve skutečnosti tento vztah začal rok předtím, než program Young Global Leaders odstartoval.

V roce 1992 Putin pracoval pro starostu Petrohradu Anatolije Sobčaka jako šéf městského výboru pro vnější vztahy – tento post zastával až do roku 1996, kdy Sobčak prohrál petrohradské gubernátorské volby.

Součástí jeho práce byla podpora mezinárodních konferencí a přilákání zahraničních investic v Petrohradě. Je logické  předpokládat, že takto se Putin poprvé objevil na Schwabově radaru.

Zároveň nezapomínejme, že Putin nebyl během svého působení v Petrohradě zrovna vysoce postaveným úředníkem. Ve skutečnosti ruský prezident tvrdil, že pracoval na částečný úvazek jako taxikář, aby vydělal na živobytí.

Na setkání se Schwabem v Petrohradě v listopadu 2019 (viz video výše) Putin řekl, že Světové ekonomické fórum „podporuje lidi, kteří se snaží pracovat otevřeně a v souladu se současným mezinárodním právem, a podporuje kontakty mezi obchodními a vládními úředníky.“

Ruský prezident dodal:

Proto jsme vždy podporovali a budeme i nadále podporovat naše vztahy s fórem, které jste založili. Samozřejmě, ruští zástupci se vždy zúčastnili a budou se účastnit vašich akcí.

Na oplátku pořádáme podobné akce, které jsou primárně zaměřeny na navázání obchodních kontaktů s ruskými partnery. Víte, že zde v Petrohradě máme ekonomické fórum a různé akce na Dálném východě, na Sibiři a v jižním Rusku. Následujeme tedy vašeho příkladu. Doufám, že vás nezklameme a že budeme spolupracovat.

Tolik ve stručnosti ke vztahu s WEF. Připomínám, že Rusko bylo z WEF vyloučeno vloni na jaře a nikdo z Ruska se tak neúčastnil loňského červnového srazu a ani toho, který proběhl letos v půlce ledna.
Přesto se však zdá, že agendu WEF do značné míry plní i nadále.
Rusko je totiž poměrně daleko i se zaváděním CBDC a dokonce se začínají objevovat i – zatím spíš okrajové – snahy o potlačení hotovosti.

Od června 2022 je cestujícím zakázáno platit jízdné v autobusech v moskevské oblasti hotově.

Úřady uvedly obavy o bezpečnost (řidiči autobusů by neměli počítat drobné na cestách) jako primární motivaci tohoto zákazu. Byla však uvedena i jiná odůvodnění.

Regionální odborový předák tvrdil, že „pandemie“ koronaviru ukázala, že viry mohou být snadno přenášeny prostřednictvím hotovosti a že nový zákaz hotovosti pomůže „zabránit šíření různých infekcí a nemocí“.

To není politika jedinečná pro moskevský region.

V březnu 2022 ruská média odhalila, že města po celé zemi zavádějí zákaz placení hotovostí ve veřejné dopravě.

„Trend přechodu jízdného na bezhotovostní platby lze vysledovat v celé zemi. V Petrohradě bude letos drtivá většina autobusových linek zcela převedena na bezkontaktní platby,“ uvedl tr.ru.

V některých regionech jsou penalizováni dojíždějící, když se pokoušejí použít hotovost. Vologdská oblast v lednu 2022 oznámila, že jízdné pro trolejbusy bude stát běžně 30 rublů, ale 32 rublů, pokud zaplatíte v hotovosti.

Rusko je ve skutečnosti průkopníkem ve vývoji bezhotovostních platebních systémů.

V roce 2015 Sberbank, největší banka v zemi, spustila Ladoshki, biometrický platební systém pro školáky: „Chce-li zaplatit za oběd, žák položí ruku na skener na speciálním stroji, vybere jídlo z menu a peníze jsou automaticky odečteny z účtu připojeného k biometrii.“

V červenci 2022 Moskva představila plány na rozšíření svého biometrického systému Face Pay pro cestující metrem.

Maxim Liksutov, náměstek primátora Moskvy, se chlubil, že „v Číně se zavádějí systémy výběru jízdného na rozpoznávání obličeje, ale my jsme napřed.“

Systém Face Pay se nyní testuje v Petrohradě. Samara také zvažuje zavedení biometrického platebního systému pro veřejnou dopravu.

Face Pay je samozřejmě zatím stále dobrovolný.

Digitální rubl by se měl právě letos uvést do praxe pilotním programem využívajícím skutečné klienty a reálné operace. Totéž plánuje mnoho dalších zemí po celém světě (včetně zemí eurozóny), jiné země plánují zavádět tento pilotní program během zpravidla 2-3 let.

Na obrázku níže jasně vidíte, jak je která země daleko od praktického zavedení CBDC. Rusko patří k zemím, které jsou se zaváděním CBDC poměrně daleko:

 

Ruská centrální banka se ani nesnaží skrýt děsivý „potenciál“ svého digitálního rublu.

Ruská CBDC „umožní lepší sledovatelnost plateb a peněžních toků a také prozkoumá možnost stanovení podmínek pro povolené podmínky použití dané měnové jednotky,“ řekl viceguvernér Bank of Russia Alexej Zabotkin při projevu na Cyber Polygon 2021 (který byl spolupořádán WEF a Sberbank).

Zdá se tedy, že většina zemí na světě je nyní ve fázi příprav na zavedení digitální diktatury. Výše uvedené a mnohé  další jen dokazuje, že v tomto ohledu ŽÁDNÁ MULTIPOLARITA neexistuje.

Vždyť i země BRICS jsou velmi vzorné v zavádění jak ID, tak digitální měny (CBDC).

Je mi známo, že většina lidí předpokládá, že Rusko jde jinou cestou než západní svět. To je samozřejmě pravda, ale netýká se to záležitostí globálního významu.

Nejsou samozřejmě v zajetí šílené genderové ideologie a podobných nesmyslů, nicméně v tom podstatném následují zbytek světa. Konflikt na Ukrajině skvěle odvádí pozornost lidí právě od zavádění digitální diktatury, ale i od blížící se diktatury WHO.

Možná si říkáte, že vše se změnilo právě od konfliktu na Ukrajině. Jenže to není pravda, stačí si připomenout nedávné jednomyslné hlasování na G20. To proběhlo již za trvání konfliktu.

Bude zajímavé sledovat i to, jak se Rusko postaví v květnu na summitu WHO k novým Mezinárodním zdravotním předpisům. Bude pro ně hlasovat nebo ne? A pokud ne, odejde z WHO nebo se podřídí většině?

Již nyní je totiž jisté, že WHO potřebnou 2/3 většinu hlasů dostane. A zbytek členských zemí se musí podřídit, Pokud tak neučiní, tak jedinou cestou je vystoupení z WHO.

Nyní je třeba si uvědomit, že globalistické plány se do značné míry týkají celého světa. I proto je důležité, aby se lid na celém světě probudil a uvědomil si, že je většinou, která bojuje proti hrstce těch, kdo se chystají ty „dole“ ovládat.

A je jedno o jaké vládce jde. 90% zemí zavádí CBDC a nyní probíhají i testy. Testují se sociální kredity, vydávají ID, uvažuje se o rušení hotovosti.

Je to skutečně skoro všude. Bez ohledu na vznikající multipolární svět…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 19 Průměrně: 4.4]

6 thoughts on “Distancovalo se již Rusko od globalistických plánů nebo je stále následuje?

 1. a jak říká i pan VK z Aeronetu volby budou rok od roka dopadat huř a huř pro národní zájmy těch probuzených ve společnosti je minimum

 2. na to jsem taky zvědav na či straně Putin je v květnu uvidíme tam se to potvrdí bohužel v nejbližší době se nic pro změnu k lepšímu nestane uvidíme to hlavní na konci roku 2024 kdo si sedne do bileho domu ale i kdyby se tam Trump dostal znova už nebude stačit jen z WHO odejit jako tehdy ale cele WHO zrušit jinak je to pruser pro zbytek světa

 3. Nikto nemôže poprieť, že keby Putina nahradil nejaký skutočný tvrdý a nekompromisný vlastenec stalinského typu plánujúci odstúpiť od Nového svetového poriadku /nemám rád výraz Veľký reset/, spojenectva s Izraelom a Tureckom , moratória na trest smrti, WHO otroctva a podobných svinstiev , celej východnej Európe a aj väčšine Rusov by sa uľavilo. Nie, na Ukrajinu som nezabudol a prajem si jej totálnu porážku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout