Mediální manipulace a operace Mockingbird (video)

Mediální manipulace a operace Mockingbird (video)

Pokud kdokoli věří, že hlavním cílem mainstreamových médií je informovat, pak se velmi mýlí. Jejich základním úkolem je manipulovat, za což jsou tato média velmi štědře dotována.

Stačí si vzpomenout na ty snůšky lží, které proudily z mainstreamu poslední dva roky. A manipulace, ideologická indoktrinace a absolutní jednostrannost pokračují. Přesto většina lidí  – alespoň podvědomě – z nějakého neznámého důvodu těmto médiím bezmezně věří.

O tom, kdo bude v té či oné zemi zvolen, nerozhodují občané, ale mainstream. Nejvyšší preference mají ti, koho mainstream velmi adoruje, ale na druhé straně i ti, na koho útočí v osobní rovině. Ale pozor, již ne v rovině politické! To vidíme i na české politice.

Jisté je, že mainstream má také za cíl udržet onu 90% spící masu v jejich spánku. A lze zkonstatovat, že se jim to daří. Ostatně, mají ideální možnosti jak šířit propagandu. Alternativní média jsou ve své viditelnosti velmi potlačována a většina lidí se na ně nemá šanci jen tak dostat.

Pak je samozřejmě probuzení širších mas velmi obtížné.

Mediální manipulace však není nic nového. A jen málokdo tuší, že v rámci jednotného západního světa je také propaganda komplexně koordinována….

„Jsme vděční The Washington Post, The New York Times, Time Magazine a dalším významným publikacím, jejichž ředitelé navštěvují naše setkání téměř čtyřicet let a dodržují své sliby o diskrétnosti. Bylo by pro nás nemožné vyvinout náš plán pro svět, kdybychom byli během těch let vystaveni veřejnému světlu. Svět však dospěl a je připraven přejít ke světové vládě. Nadnárodní suverenita intelektuální elity a světových bankéřů je jistě výhodnější než národní sebeurčení praktikované v minulých staletích.“ — David Rockefeller

Pokud to není ve zprávách v mainstreamu, opravdu se to stalo? To je ta otázka. Většina lidí v moderní Americe a Evropě ničemu nevěří, pokud to neslyší v korporátních zprávách; navíc, když slyší o události, která nebyla nahlášena, buď si myslí, že byla nepodstatná, nebo – pokud se stane dostatečně důležitou –  se jí budou zabývat zprávy později.

To, o čem většina lidí neví, je tajná operace s cílem převzít kontrolu nad médii Spojených států i dalších západních zemí s názvem Operation Mockingbird. Zde je třeba si uvědomit, že – i když se jedná o USA – média v USA jsou plně propojena se všemi západními médii, tedy včetně těch v EU. Například covidová propaganda k nám beze zbytku přicházela z USA.

Operace Mockingbird začala (pokud víme) po druhé světové válce. O této operaci podporované CIA bylo napsáno několik knih, ale podstatou je, že po druhé světové válce CIA infiltrovala několik mediálních organizací, jako jsou New York Times, Time Magazine a Washington Post, abychom jmenovali alespoň některé. Slyšení v Kongresu v roce 1976 prokázala, že CIA podplatila redaktory a reportéry ve většině mainstreamových médií.

 Do roku 1953 CIA kontrolovala 25 hlavních novin po celé Americe. Dále byly vykoupeny noviny, které nevyhověly. Dnes celý mediální monopol vlastní a ovládá až na výjimky jen pár lidí. Šest korporací ovládá téměř vše, co americká, ale i celá západní veřejnost čte, slyší, vidí, a tudíž co si myslí. Těmito společnostmi jsou Time Warner, NBC, Disney, Viacom, CBS a Rupert Murdoch’s News Corp. Zprávy odtud jdou do celých USA, EU, Kanady, Austrálie a dalších zemích pod aktuálním vlivem západní propagandy.

Ruku v ruce s operací Mockingbird šel vznik elitních think-tanků. Jejich základy byly vytvořeny, aby zvýšily důvěryhodnost myšlenek, které nevyhovovaly tehdejším voličům. Tyto myšlenky byly prezentovány s doprovodem lékařů, i odborníků v dalších oblastech a škol Ivy League, aby byla veřejnost přesvědčena o jejich pravdivosti a moudrosti. Ruku v ruce byla stejnými myšlenkami zaplavována média na celém Západě.

Každý, kdo oponoval, byl patřičně onálepkován, stejně jako se to dělá dnes, aby byl utlumen jakýkoli nesouhlas. Až se příště budete dívat na mainstream, pak  věnujte pozornost lidem v pořadu. Vždy tam uvidíte tytéž „odborníky“ – bez ohledu na to, o který mainstream se jedná. Odborníci s opačnými názory nemají do médií přístup. A pokud ano, tak jen proto, aby jim mohl moderátor skákat do řeči a ponížit je.

To jsme viděli u covidu, ukrajinské války a brzy to zřejmě uvidíme i v případě „odborníků“ z oblasti klimatu.  Tato taktika je používána dlouhodobě a má sloužit k prosazení „jednoho správného názoru“ – byť jde o nezpochybnitelnou lež (viz „tečka“). Studie řekla to a to… takže to musí být pravda. O existenci studií, které tvrdí něco zcela jiného, se samozřejmě mlčí. Média málokdy odhalí pozadí příběhu, a pokud ano, tak jen povrchně.

K dalším velkým manipulátorům celosvětového významu patřil Edward L. Bernays. Převzal myšlenky svého strýce Sigmunda Freuda a použil je k masovému přesvědčování. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč myslíte právě tak, jak myslíte? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč něčemu věříte, že je to pravda, a bráníte se jakékoli informaci o opaku, i když všechna fakta ukazují na opačný závěr? Možná jste obětí Edwarda L. Bernayse. 

Používal psychologii, aby oklamal veřejnost a zkreslil myšlenky, aby podpořil své i jiné cíle. Ve 20. letech 20. století chtěli výrobci cigaret přimět ženy, aby kouřily. Tehdy ženy téměř nekouřily. Edward L. Bernays uspořádal událost během New York Easter Parade v roce 1929. Během průvodu některé mladé sufražetky vytáhly cigarety a začaly je kouřit na znamení osvobození žen. Médiím bylo řečeno, že jsou „pochodněmi svobody“. 

Byl to způsob popularizace myšlenky, že ženy kouří, a fungovalo to. Jak se to vyvíjelo, elita chtěla, aby se ženy dostaly z domácností a pracovaly. Stalo se tak ze dvou důvodů: zaprvé, aby se zvýšily daňové příjmy o 50 %, a zadruhé, aby se kontrolovalo vzdělávání dětí jejich umístěním do vládou kontrolovaných jeslí nebo škol a školek na dlouhou dobu. Podporovali hnutí za osvobození žen přesně z těchto důvodů a hádejte co? Fungovalo to.

Mediální manipulace je tu už od počátku dnes již zavedených médií. Jedním z nejlepších manipulátorů byl Paul Joseph Goebbels. Studoval Edwarda L. Bernayse a jeho metody využíval k propagaci Třetí říše za Hitlera. Byl říšským ministrem propagandy v hitlerovském Německu. Nacisté byli velmi zběhlí v manipulaci s veřejností a zdá se, že elita od té doby používá jejich metody.

Goebbels okamžitě převzal kontrolu nad médii v nacistickém Německu, organizoval pálení knih a eliminoval jakoukoli opozici. Články byly cenzurovány, vylepovány plakáty a kontrolovány přednášky – to vše s cílem propagovat Hitlerovu ideologii. Fungovalo to a jeho zavedený systém funguje dodnes, jen nyní již v mnohem širším měřítku….

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 13 Průměrně: 4.9]

2 thoughts on “Mediální manipulace a operace Mockingbird (video)

  1. Dobrý den, děkuji, že jsem si mohla přečíst článek o mediální manipulaci. Naštěstí patřím k těm, kteří
    nepodléhají davové psychóze. Před asi 40 lety na to, že dav. psychóze nepodléhám, mně upozornil
    zástupce mého šéfa. Tehdy jsem tento termín slyšela poprvé.
    Paní Slovanko, jste skvělá, Vaše zprávy jsou stručné, jasné, výstižné.
    S pozdravem Jaroslava Smreková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout