17 000 lékařů se zaměřuje na globalisty WEF a strůjce pandemie vyhlášením války (video)

17 000 lékařů se zaměřuje na globalisty WEF a strůjce pandemie vyhlášením války (video)

Mimo mnoha slouhů systému, kteří se za jidášský groš zpronevěřili jakýmkoli zásadám, včetně Hippokratovy přísahy, se v lékařské profesi najdou i odvážní odborníci a lékaři, kteří neváhají upozorňovat na to, co za údajnou „pandemií“ ve skutečnosti stojí. Zatímco většina lidí je stále jako v hypnóze a věří těm, kdo jim lhali třeba o tom, že genové injekce jsou vakcíny, které jim po dvou dávkách (a pak tečka) zajistí bezinfekčnost, tak ten, kdo sleduje celé „divadlo“ od začátku a bere si informace z obou stran ví, že právě tito nezkorumpovaní odborníci před tzv. „vakcínami“ oprávněně varovali.

A neupozornili jen na to, že genové přípravky nikoho před covidem neochrání a nezabrání infikování dalších lidí, ale věděli i o dalších vedlejších účincích, které se nejspíš projeví postupně a zejména po dalších dávkách. Na rozdíl od mainstreamových lží se dnes mnohé z toho, co tito odborníci předpovídali, splnilo. Nyní se asi 17 tisíc z nich dalo dohromady a vyhlásili všem, kdo ve jménu covidismu ničí svět, aby na tom sami profitovali, válku.

Společným prohlášením se 17 000 lékařů a vědců z „Globálního summitu Covid“ – mezi nimi známí odborníci, jako je výzkumník mRNA Dr. Robert Malone, kardiolog Dr. Peter McCullough a patolog Dr. Ryan Cole – postavili proti těm, kteří jsou zodpovědní za covidovou politiku. Odsuzují masivní korupci v důsledku takzvané pandemie a jasně odkazují na „Velký reset“ Klause Schwaba. Přitom jsou bojovní a říkají, že se nenechají zkompromitovat – a jsou připraveni vyvolat hněv pandemických šmelinářů v boji za spravedlnost.

„Prohlášení IV“ ze dne 11. května si můžete přečíst níže (přeloženo z angličtiny – originál naleznete zde):

17 000 lékařů a lékařských vědců prohlašuje, že musí být zrušen výjimečný zdravotní stav, obnovena vědecká integrita a musí se bojovat proti zločinům proti lidskosti.

My, lékaři a lékařští vědci světa, sjednoceni naší loajalitou k Hippokratově přísaze, uznáváme, že katastrofální zdravotní politika COVID-19 uvalená na lékaře a naše pacienty, je vyvrcholením zkorumpované lékařské aliance farmaceutických, pojišťovacích a zdravotnických institucí, stejně jako finančních korporací, které je kontrolují. Tyto instituce infiltrovaly náš zdravotnický systém na všech úrovních a jsou chráněny a podporovány paralelní aliancí Big Tech, médií, akademiků a vládních agentur, které těžily z této organizované katastrofy.

Tato zkorumpovaná aliance narušila integritu našich nejprestižnějších lékařských společností, ke kterým patříme, a vytvořila iluzi vědeckého konsenzu tím, že nahradila pravdu propagandou. Tato aliance pokračuje v prosazování nevědeckých tvrzení cenzurou dat a zastrašováním a propouštěním lékařů a vědců za to, že jednoduše zveřejňují skutečné klinické výsledky nebo léčí své pacienty osvědčenými, život zachraňujícími léky. Tato katastrofická rozhodnutí přišla na úkor nevinných, kteří jsou nuceni utrpět poškození zdraví a smrt způsobenou úmyslným odepřením účinné a časově kritické léčby nebo nucenými injekcemi genové terapie, které nejsou ani bezpečné, ani účinné.

Lékařská komunita odepřela pacientům základní lidské právo udělit skutečný informovaný souhlas s experimentálními injekcemi COVID-19. Našim pacientům je také bráněno ve získání informací nezbytných k pochopení rizik a přínosů vakcín a jejich alternativ kvůli rozšířené cenzuře a propagandě šířené vládami, úředníky veřejného zdraví a médii. Pacienti nadále čelí nuceným omezením volného pohybu osob, které poškozují jejich zdraví, kariéru a vzdělání dětí a poškozují sociální a rodinné vazby, které jsou pro občanskou společnost životně důležité. To není náhoda. V knize s názvem „COVID-19: Velký reset“ vedení této aliance jasně uvedlo svůj záměr využít COVID-19 jako „příležitost“ k resetování celé naší globální společnosti, kultury, politických struktur a ekonomiky.

Našich 17 000 lékařů a lékařských vědců na globálním summitu COVID představuje mnohem větší, osvícenou globální lékařskou komunitu, která odmítá být kompromitována a je jednotná a ochotná riskovat hněv zkorumpované lékařské aliance, aby bránila zdraví svých pacientů.

Posláním Globálního COVID summitu je ukončit tuto řízenou krizi, která byla nezákonně uvalena na svět, a oficiálně prohlásit, že akce této zkorumpované aliance nejsou ničím jiným než zločiny proti lidskosti.

Musíme obnovit důvěru lidí v medicínu, která začíná svobodným a otevřeným dialogem mezi lékaři a lékařskými vědci. Musíme obnovit lékařská práva a autonomii pacientů. To zahrnuje základní princip posvátného vztahu mezi lékařem a pacientem.

Po dvou letech vědeckého výzkumu s miliony léčených pacientů, prostřednictvím stovek klinických studií a výměny vědeckých údajů jsme prokázali a zdokumentovali náš úspěch v porozumění COVID-19 a boji proti němu. Při vyvažování rizik s přínosy důležitých politických rozhodnutí dosáhl náš globální summit COVID se 17 000 lékaři a lékařskými vědci z celého světa konsensu o následujících základních principech:

  1. Prohlašujeme, že data potvrzují, že experimentální injekce genové terapie COVID-19 musí být zastaveny.
  2. Prohlašujeme, že lékařům nesmí být bráněno v provádění život zachraňujících léčebných postupů.
  3. Prohlašujeme, že národní stav nouze, který podporuje korupci a šíří pandemii, musí být okamžitě ukončen.
  4. Prohlašujeme, že lékařské soukromí nesmí být již nikdy znovu porušeno a všechna cestovní a sociální omezení musí být zrušena.
  5. Prohlašujeme, že roušky nejsou a nikdy nebyly účinnou ochranou proti vzdušnému respiračnímu viru v komunitě.
  6. Prohlašujeme, že musí být zavedeno financování a výzkum škod způsobených očkováním – úmrtí a utrpení.
  7. Prohlašujeme, že by neměly být odepřeny žádné příležitosti, včetně vzdělání, kariéry, vojenské služby nebo lékařské péče jen proto, že se člověk není ochoten nechat očkovat.
  8. Prohlašujeme, že porušování Prvního dodatku a lékařská cenzura ze strany vlád, technologických a mediálních společností musí být zastaveny a Listina práv musí být dodržována.
  9. Uvádíme, že společnosti Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca a jejich zástupci zadržovali a záměrně vynechali informace o bezpečnosti a účinnosti  pacientům a lékařům a měli by být okamžitě obviněni z podvodu.
  10. Prohlašujeme, že vlády a zdravotnické agentury musí být pohnány k odpovědnosti.

S lékaři a příznivci můžete diskutovat zde. Níže se můžete podívat na originální video (v angličtině):

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 4.7]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout