Nejen WHO, ale také OSN se již připravuje na jednu globální světovládu nikým nevolených korporací

Nejen WHO, ale také OSN se již připravuje na jednu globální světovládu nikým nevolených korporací

Již několik článků jsem zde věnovala WHO a jejím plánům na zavedení jednotné zdravotní politiky v rámci zemí, které jsou členy WHO. To by znamenalo, že WHO bude mít nadřazené kompetence ve vyhlašování nejen pandemií, ale také opatření, která budou muset být dodržována přesně tak, jak to určí WHO, včetně lockdownů či povinného očkování. Ovšem všichni víme, že WHO financuje zejména Bill Gates a různé vakcinační firmy, pak je předem jasné, kam se bude politika WHO ubírat.

Mimo zdravotní politiky bude mít WHO v kompetenci i vyhlašování klimatických katastrof a bude v její moci přikázat i razantní „řešení“ jako například klimatický lockdown.

Jenže politika to nejsou jen oblasti zdravotnictví, případně řešení klimatických katastrof. Politika ovlivňuje všechny obory činnosti – přes ekonomiku, zemědělství, dopravu, školství, životní prostředí,…..

Jednoduše, WHO by tak ovlivnila jen část globální politiky, zbytek bude v gesci dalších globalistických organizací, zejména pak OSN. A právě na půdě OSN se již chystají dva globalistické summity, na nichž by měla být ona budoucí „globální světovláda“ pod kuratelou OSN nejen zosnována, ale také představena veřejnosti. Globalisté se totiž svými plány již ani netají.

 Ve Stockholmu se v roce 1972 konala  Konference OSN o lidském prostředí. Právě díky tomuto summitu Big Oil dobyl svět. Konference konaná před 50 lety byla nejen vstupem do vzrušujícího (a lukrativního) světa ochrany životního prostředí Big Oilu, ale také položila základy pro převzetí globálních zdrojů pod vedením OSN korporacemi pod záminkou „záchrany Matky Země“. Globalistům sloužila třemi způsoby: zahájila Program OSN pro životní prostředí (UNEP), poskytla vzor pro Summit Země v Riu v roce 1992 a hostila první kolo rozhovorů o pozdější Agendě 21 a nakonec o Agendě 2030.

A přesně po padesáti letech je historicky první velká globalistická konference zpět…

Naši dobří, planetu milující pánové v Organizaci spojených národů se vracejí na místo činu, aby oslavili 50. výročí Stockholmské konference novým summitem ve švédském hlavním městě, tentokrát s charakteristicky neinspirovaným názvem „Stockholm+50: zdravá planeta pro prosperitu všech – naše odpovědnost, naše šance“.

Stockholm 50+ bude velmi významný summit pro dokončení plánů světové globalizace

Stockholm+50″ není jen taková obyčejná sešlost politiků,  kde se pronese několik projevů, pánové a dámy se poplácají po ramenou a pochválí se za své zásluhy ve vedení světa, a pak se rozjedou zpět do svých domovských zemí. Ne, tato konference je důležitější než vše předtím. Uvědomte si, že před 50 lety odstartoval stockholmský summit  vše, co se později  – a zejména v posledních letech – začalo uvádět do praxe a mimo jiné položila i základy  Agendě 2030, která je osnovou probíhajícího Velkého resetu.

Měli byste proto vědět, že za plánovanou konferencí je také spousta plánování:

  • Valné shromáždění OSN přijalo ne jednu, ale dvě rezoluce, kterými se stanoví konference a její program;
  • Pro konferenci byly zřízeny zvláštní internetové stránky, které mají  informovat o nejnovějším vývoji;
  • Byl spuštěn „Blog právníků diplomatů“ nazvaný Cesta k deklaraci 2022, aby ovlivnil diskusi o „politické deklaraci“, která má být přijata na konferenci;
  • A byla zřízena další webová stránka, která zveřejňuje „Deklaraci pro Stockholm+50“, což může být „Politická deklarace“ zmíněná výše, podporovaná řadou globalistických neziskovek.

Kromě toho bude Stockholm 5. června hostit Světový den životního prostředí 2022, k výročí založení UNEP.

O čem je celý ten humbuk? Bude o převzetí planety a jejích zdrojů třídou predátorů. A globalisté se tím dokonce sami ani netají. I o tom bude Stockholm+50:

Dne 8. října 2021 uznala Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) „právo na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí“. K tomu, aby bylo toto právo uplatňováno, jsou zapotřebí strukturální změny v právní, hospodářské, sociální, politické a technologické oblasti, aby se obnovil stabilní a dobře fungující systém Země. Společné povědomí o naší globální vzájemné závislosti musí vést k nové společné logice, která definuje a uznává globální společné statky, které podporují život na Zemi – planetární systém, který nás všechny spojuje a na němž všichni závisíme. Jedná se o zásadní krok směrem k vytvoření globálního systému řízení, který může účinně kontrolovat interakce lidí se systémem Země.

Ano, jak byste mohli očekávat, slogan „Zachraňte planetu“ má zakrýt převzetí planety globalisty a zavedení jedné globální světovlády. Vítejte ve světě konspirací – NWO!

Po vágní  rétorice o prosazování práva na zdravé životní prostředí a vytváření regenerativní ekonomiky končí deklarace výzvou dobrým lidem v OSN, aby si převzali více moci!

Dlouhodobé řízení globálních veřejných statků, poskytování globálních veřejných statků a řízení globálních veřejných rizik vyžaduje trvalý systém efektivního řízení, který spolehlivě řídí naše interakce se systémem Země jako celkem. Například návrh na přepracování neaktivní Poručenské rady Organizace spojených národů byl široce diskutován, naposledy ve zprávě generálního tajemníka OSN o naší společné agendě (OCA).

Je jisté, že v historických knihách vítězů budoucnosti bude 5. červen 2022 oslavován jako den, kdy stateční a benevolentní byrokraté OSN zachránili planetu tím, že nám dali svou laskavou světovou vládu (a lidé na Zemi si budou připomínat tuto významnou událost děkovnou modlitbou ke svým vůdcům OSN předtím, než snědí svůj denní příděl brouků a dešťové vody).

Ale něco velmi zajímavého je i na stránce „O aplikaci“ prohlášení!

Tato konference by měla být využita jako „laboratoř nápadů“ k vývoji inovativních řešení pro společné statky, ekonomiku a správu věcí veřejných, která se uskuteční na budoucím summitu v roce 2023, jak předpokládá zpráva generálního tajemníka OSN „Naše společná agenda“.

Budoucí summit v roce 2023? No jo. To nás přivádí k další schůzce v globalistickém kalendáři. Zřejmě půjde o něco jako „završující summit,“ kde již budou stanoveny detaily, týkající se budoucí světovlády všech těch údajných „filantropů“, jejichž zájmem je již dlouhé roky především to, jak se zbavit většiny obyvatel této planety…

Září 2023: Summit budoucnosti

Bude summit budoucnosti oficiálním dokončením plánů nastolení světovlády globálních korporací?

V září loňského roku zveřejnil generální tajemník OSN Antonio Guterres 85stránkovou zprávu nazvanou Naše společná agenda. Podle zprávy Democracy International zpráva poskytuje „plán pro modernizaci OSN“ a vyzývá k oživení multilateralismu, obnovené solidaritě a většímu ohleduplnosti k budoucím generacím.

Jak by se dalo očekávat, shrnutí zprávy začíná připomenutím „existenciálních krizí“ (koncipovaných globalisty), které (jak nás globalisté neustále varují) ohrožují existenci lidstva, jako je COVID-19, geopolitické konflikty a (samozřejmě) změna klimatu. Samozřejmě, že se v tomto smyslu stanoví i požadavky na národy světa, jak uvádí OSN:

  • „obnovit globální solidaritu“, což samozřejmě zahrnuje „globální plán očkování s cílem poskytnout vakcíny proti COVID-19 milionům lidí, kterým je toto základní život zachraňující opatření stále upíráno“;
  • „obnovení společenské smlouvy mezi vládami a jejich občany a v rámci společnosti“, což samozřejmě znamená „aktualizované mechanismy správy s cílem zajistit lepší veřejné statky a zahájit novou éru všeobecné sociální ochrany, zdravotní péče, vzdělávání, dovedností, důstojné práce a bydlení a všeobecného přístupu k internetu do roku 2030 jako základního lidského práva“;
  • „skoncovat s ‚infodemií‘, která sužuje náš svět, tím, že budeme bránit společný, empiricky podložený konsensus o faktech, vědě a znalostech“, což samozřejmě zahrnuje přijetí „globálního kodexu chování na podporu integrity veřejných informací“;

V plánech, které budou na programu summitu v roce 2023, je i řada dalších globalistických imperativů, od vytvoření nové „nouzové platformy“ pod vedením OSN, která „je automaticky spouštěna v krizích dostatečného rozsahu, bez ohledu na povahu krize“, až po přijetí nového „Globálního digitálního paktu“ pod vedením OSN s cílem podporovat důvěryhodný internet stanovením kritérií odpovědnosti za diskriminaci a zavádějící obsah. Tedy OSN plánuje i zavedení dokonalé cenzury internetu tak, aby se tam neobjevilo nic, co není právě „v duchu strany a světovlády.“.

V petici adresované světové vládě je však zakotvena jiná myšlenka: svolání „summitu budoucnosti“ ve spojení se zasedáním Valného shromáždění OSN v New Yorku v září 2023. V návaznosti na globální jazyk Klause-Schwaba, Guterres píše, že „bude důležité uspořádat v budoucnu mnohostranný summit na vysoké úrovni, aby se vytvořily nápady na předpisy o správě v oblastech mezinárodního zájmu uvedených v této zprávě a možná i v jiných oblastech, kde se objevují předpisy o správě věcí veřejných.

Pokud jste v poslední době sledovali média, možná jste si všimli, že tato myšlenka „summitu budoucnosti“ získala půdu mezi globalisty i jejich slouhy, včetně nedávno zesnulé bývalé ministryně zahraničí USA „balkánské řeznice“ Albrightové, která v říjnu loňského roku napsala úvodník, v němž nazvala „Naši společnou agendu“ průkopnickou novou zprávou a vyzvala členské státy OSN, aby přijaly navazující usnesení o modalitách podporujících Guterresovu výzvu k uspořádání summitu budoucnosti v září 2023.

Aby se posílilo toto globalistické tlachání, Albrightová vyzvala, aby summit svolal přípravné výbory po celém světě, aby přezkoumaly a pokročily v inovacích v oblasti globální správy v oblasti míru, bezpečnosti a humanitární činnosti, udržitelného rozvoje a obnovy po COVID-19, lidských práv, inkluzivní správy a právního státu a správy klimatu.

Ale není to jen stará garda Pax Americana, kdo je nadšený vyhlídkou na přetvoření světového řádu. Také čínští vůdci jsou zaujati touto agendou a jsou nadšeni příležitostí upevnit svou kontrolu nad svým vlastním lidem a zaujmout důležitější místo u stolu globalistických technokratů. V souladu s tím propagandistický orgán ChiCom China Daily zveřejnil v lednu zprávu, která poslušně papouškovala Guterresovo hodnocení „pěti požárů“, kterým svět čelí kvůli COVID-19, nerovnosti, klimatické krizi, nedůvěře k vládě a online dezinformacím.

Minulý měsíc následovala zpráva, která uvítala zřízení poradního orgánu na vysoké úrovni pro účinný multilateralismus a poznamenala, že budoucí summit předloží návrhy na uspořádání správy v konkrétních oblastech, které by mohly být považovány za globální veřejné statky nebo globální společné statky, včetně klimatu a udržitelného rozvoje po roce 2030, mezinárodní finanční architektury, míru, vesmíru, digitálního prostoru, velkých rizik a zájmů budoucích generací.

Chvalozpěvy na Guterresovu brilantní zprávu a jeho brilantní nápad na summit nekončí. Katarští a švédští velvyslanci při OSN společně napsali článek v Al Jazeeře, ve kterém tuto myšlenku vítají jako příležitost pro „OSN 2.0“, a Světová rada pro budoucnost (ano, taková věc existuje) velkoryse přislíbila podporu svých 50 mezinárodních činitelů s rozhodovací pravomocí pro přípravu summitu.

Ale je to ještě horší! Stejné Valné shromáždění OSN, které bude hostit budoucí summit, bude také hostit „Politické fórum OSN na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji“, které, se koná každé čtyři roky a poskytuje další příležitost pro naše globální vládce, aby plánovali, jak nejlépe přeměnit svět na neofeudální otrokářskou plantáž!

Už v červnu proběhne první velmi důležitá konference, která má diskutovat o budoucí globální vládě světa pod kuratelou OSN. Za rok je plánován summit, kde by se již mělo vše dojednat napevno a to včetně konkrétních dat realizace všech globalistických plánů. Toto je ještě horší než pandemická smlouva WHO. OSN si totiž převezme veškeré ostatní kompetence, které nebude mít WHO.

Každopádně, cokoliv vzejde z těchto konferencí, bude špatná zpráva pro svobodné lidstvo….

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

One thought on “Nejen WHO, ale také OSN se již připravuje na jednu globální světovládu nikým nevolených korporací

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout