EU vyčlenila 1,5 miliardy eur na činnost podvratných politických neziskovek

Nejde ovšem o jakékoli neziskovky, ale jen ty, které působí mimo EU.  Tedy jde například o neziskovky, jejichž zásadní úkol je dopomoci svrhnutí těch režimů, které se nelíbí globalistům, neboť jim nejdou na ruku. I když se totalitní EU ohání demokracií, tak tento „dovoz demokracie,“ který platíte i vy ze svých daní, má pouze zajistit, že v té či oné zemi bude vládnout ten, kdo je správnou loutkou globalistů.

Je celkem lhostejné, zda v dané zemi skutečně funguje demokracie. Země jako Saúdská Arábie nebo Pákistán jsou tvrdě totalitní, přičemž náboženské menšiny jsou v obou zemích ze strany muslimské většiny silně perzekuovány.  To ovšem EU nezajímá, jde o země spřátelené, neboť jejich diktátoři jdou na ruku globalistům. Pak jsou zde ovšem země, jejichž vládci neposlouchají instrukcí těch, kdo ovládají svět. A právě ti by měli být vyměněni. A to i za vaše peníze.

Lze předpokládat, že peníze na neziskovky, působící mimo EU, půjdou i různým promigračním neziskovkám, jejichž cílem je zajistit dovoz co největšího počtu budoucích Evropanů, kteří mají vyměnit ty původní…

Evropská komise dnes přijala program Globální organizace občanské společnosti v Evropě v hodnotě 1,5 miliardy eur na období 2021–2027. Financování bude konkrétně podporovat organizace občanské společnosti působící mimo EU jakožto nezávislé aktéry v oblasti správy věcí veřejných a rozvoje a jejich závazek přispívat k inkluzivním a participativním demokratickým procesům a lepším výsledkům rozvoje.

Program bude prosazovat a chránit univerzálnost lidských práv, posilovat právní stát a odpovědnost za porušování a zneužívání lidských práv a hájit plný a účinný výkon základních svobod, včetně svobody projevu, podporou žurnalistiky a nezávislých sdělovacích prostředků a zároveň využívat příležitostí a řešit rizika spojená s digitálními a novými technologiemi.

K tomuto bodu jen dodávám, že je to právě totalitní EU, kdo dlouhodobě bojuje proti svobodě projevu a proti jakýmkoli na Bruselu nezávislým médiím. Cenzura, jakou nyní EU zavádí, nebude připouštět jakékoli jiné názory než ty veřejně povolené. Prezentování nepohodlných názorů má být dokonce trestné.

EU dále pokračuje:

Program Globální Evropa pro lidská práva a demokracii na období 2021–2027, který doplní dodatečnou podporu na dvoustranné a regionální úrovni, je stěžejním nástrojem EU pro opatření na podporu lidských práv a demokracie, mimo jiné řešením dopadu globálních výzev, jako je změna klimatu a zhoršování životního prostředí, digitální a nové technologie nebo pandemie COVID-19.

Program může podporovat činnosti v jakékoli zemi mimo EU i na celém světě. Doplňuje proto další programy EU na místní, vnitrostátní a regionální úrovni.

Má pět hlavních priorit:

 • Ochrana a posílení postavení jednotlivců – 704 milionů eur

Bránit všechna lidská práva, mimo jiné prostřednictvím všeobecného zrušení trestu smrti (to se jistě v islámských zemích prosazovat nebude), vymýcení mučení a krutého a nelidského zacházení, uspokojení základních potřeb, důstojných pracovních podmínek, vymýcení dětské práce a bezpečného, čistého, zdravého a udržitelného životního prostředí. Program bude prosazovat rovnost, začlenění a respektování rozmanitosti, podporovat obránce lidských práv a bojovat proti zmenšujícímu se prostoru pro občanskou společnost, posilovat právní stát, zajišťovat spravedlivý a účinný výkon spravedlnosti a odstraňovat rozdíly v odpovědnosti.

EU, kde se justice stále více přibližuje právu šaría, chce „účinný výkon spravedlnosti“? To zní od totalitářů z Bruselu jako hloupý vtip.

 • Budování odolných, inkluzivních a demokratických společností – 463 milionů eur

Program bude podporovat fungování pluralitních, participativních a zastupitelských demokracií a chránit integritu volebních procesů. Bude například zapojovat pozorovatele občanské společnosti do pozorování voleb a podporovat prodemokratické organizace, sítě a aliance.

K tomuto bodu jen dodávám, že EU uznává demokracii jen tehdy, kdy si občané zvolí toho, kdo se globalistům líbí. Je-li demokraticky zvolen někdo, kdo nejde globalistům na ruku, pak nedemokratickou EU žádná demokracie nezajímá. Naopak, demokraticky zvoleného nepohodlného vládce je třeba sesadit.

 • Podpora globálního systému pro lidská práva a demokracii – 144 milionů eur

Posílit strategická partnerství s klíčovými aktéry, jako je Vysoký komisař OSN pro lidská práva (OHCHR), Mezinárodní trestní soud (ICC), regionální systémy lidských práv, národní instituce pro lidská práva, soukromý sektor a globální kampus pro lidská práva.

 • Ochrana základních svobod, včetně využívání příležitostí a řešení problémů souvisejících s digitálními a novými technologiemi – 195 milionů eur

Vytvářet a udržovat prostředí příznivé pro plné uplatňování všech základních svobod, a to jak offline, tak online. Pomůže například posílit schopnost nezávislých, pluralitních a kvalitních sdělovacích prostředků, včetně investigativních novinářů, blogerů a ověřovatelů faktů, poskytovat veřejnosti spolehlivé informace prostřednictvím odpovědného a profesionálního zpravodajství. Pomůže občanské společnosti podporovat on-line mediální gramotnost a digitální dovednosti a podporovat otevřený, globální, bezplatný a bezpečný internet stejně přístupný všem.

Tedy pokud tento bod přeložíme, pak to znamená, že podpoří ta média, která budou prosazovat tu jejich ideologii – budou podporovat LGBTQ, BLM a genderové otázky, budou psát o nesporných výhodách masové muslimské invaze, budou propagovat očkování, budou šířit klimatickou paniku a opěvovat EU. Opačně smýšlející média jsou samozřejmě nežádoucí. Zároveň tímto bodem EU potvrzuje, že finančně podpoří cenzory.

 • Dosáhněte výsledků prostřednictvím spolupráce – 6,6 milionu eur

Přidělené finanční prostředky mohou pomoci občanské společnosti spolupracovat s vnitrostátními orgány v rámci dialogů EU o lidských právech s partnerskými zeměmi nebo financovat odbornou přípravu, studie nebo výměnu osvědčených postupů. Je základem všech činností.

Tedy – přeložíme-li to – EU podpoří školení neziskových parazitů, jejichž úkolem je pomáhat rozvracení těch zemí, jejichž vlády nejdou na ruku globalistům a mají tak pomáhat výměně nepohodlného diktátora za diktátora vstřícného.

V prvním roce provádění se EU zaměří na podporu globálního systému lidských práv a demokracie. Například v období 2022–2024 podpoří EU vysokého komisaře OSN pro lidská práva částkou 16 milionů eur, globální kampus pro lidská práva částkou 10 milionů eur a Mezinárodní trestní soud 3 miliony eur. EU rovněž v roce 2022 podpoří zahájení iniciativy Tým Evropa pro demokracii s cílem zvýšit dopad celosvětové podpory demokracie ze strany EU a členských států. Akční plán na rok 2021 doplňuje řadu naléhavých individuálních opatření v rámci dříve přijatého programu…

Tolik tedy z nového počinu EU, jímž se chce vměšovat do vnitřních záležitostí zemí mimo EU. Opět opakuji, že to platíte i vy. V době, kdy je důležité snížit dopady i díky EU raketově rostoucích cen energie, kdy je třeba snížit dopady přicházející hospodářské krize a kdy hrozí po celé EU blackouty, se dává 1,5 miliardy eur na podvratné neziskovky, důsledkem jejichž činnosti budou možná rozvrácené další rozvojové země a další miliony „nepřizpůsobivých“ cizinců poté vyrazí do Evropy…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 3 Průměrně: 5]

2 thoughts on “EU vyčlenila 1,5 miliardy eur na činnost podvratných politických neziskovek

 1. Možno už viete,že na postupné oslabenie moci a následné zvrhnutie „diktátora“ Lukašenka vyčlenila EÚ celých 60 000 000 eur. Samozrejme, nad Saudskou Arábiou či Tureckom drží Brusel ochrannú ruku, tam žiadne násilné prevraty nehrozia.

 2. Je to pokrytectví, do nebe volající.
  Monarchové na Arabském poloostrově a Pákistán políbili těm SPRÁVNÝM lidem prsten a tudíž jsou nedotknutelní.
  Spojené státy i EU , včetně Britů , jednoznačně kopou za kluky a holky co spolu choděj. Vlastní občané je vůbec nezajímají.
  Se světovým drábem to jde od deseti k pěti, Biden bude sekat další dluhy.
  Takže jedině válka by udržela Amíky na pozici hegemona a ředitele zeměkoule. ( Samozřejmě by se neválčilo na území USA, ale někde na pomezí Evropy a Ruska, případně v Čínském moři. )
  A Amíci by byli v pohodě, všichni by nakupovali zbrojní tovar a lidské ztráty, ( americké) , by byly minimální. Špinavou práci by obstaraly drony, druhý Vietnam by nehrozil.
  ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout