Spolkový kriminální úřad odstraňuje ze statistik údaje o německých obětech hostů Merkelové

Spolkový kriminální úřad odstraňuje ze statistik údaje o německých obětech hostů Merkelové

Statistiky, které jsou zveřejňovány pro oči řadových občanů, jsou dlouhodobě manipulovány tak, aby zatajily jakékoli nepříjemné skutečnosti. Tedy skutečnosti, které se propagandě nehodí. Co se týká Německa, tak jen nedávno se přišlo na to, že se záměrně velmi razantně snižují statistiky počtu muslimů, které se udávají zhruba třetinové, než jaká je skutečnost.

Toto falšování údajů, jehož si jsou ovšem schopni povšimnout jen ti, kdo neváhají různá z prstu vycucaná data porovnat s daty skutečnými, pak má zastřít to, že je země islamizována mnohem víc, než kdo jen tušil. Nejinak je tomu co se týká kriminality hostů, které si už v roce 2015 pozvala končící kancléřka Merkelová. Nejen Německo, ale i mnohé další země se jejich kriminalitu snaží zastírat tím, že jsou shledáváni psychicky nemocnými, takže dokonce i mnozí vrahové nefigurují ve statistikách zločinnosti.

Aby ovšem také nebylo na první pohled jasné, kdo je nejčastěji oběťmi těchto „Novoněmců“, snaží se nyní Německo veškeré údaje o obětech obohacování z řad etnických Němců tajit.

Zvláštní: Řada médií citovala z nedávno zveřejněné situační zprávy Německého spolkového kriminálního úřadu (BKA) „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2020“ (Zločin v kontextu imigrace 2020) a žádný z  investigativních novinářů si nevšiml rozdílu v sekci „vztahy mezi pachatelem a obětí“ ve srovnání s předchozími roky?

Ve Spolkové situační zprávě za rok 2019, v části „Případ: Immigrant podezřelý z trestného činu – německá oběť“ (str. 53), byla následující část:

„V oblasti trestných činů proti sexuálnímu sebeurčení se 2 866 Němců stalo obětí trestného činu spáchaného nejméně jedním podezřelým přistěhovalcem, což je o 12 % méně než v předchozím roce (2018: 3 261). Celkem 73 % obětí sexuálních trestných činů spáchaných podezřelými přistěhovalci byli němečtí státní příslušníci.“

Ve spolkové situační zprávě za rok 2020 však výše uvedený oddíl pod odpovídajícím nadpisem (str. 48) zmizel! Jen přehlédnutí? Pravděpodobně ne, protože v obrácené konstelaci jsou sexuální trestné činy stále zmiňované:

„V kategorii zločinů proti sexuálnímu sebeurčení se 124 imigrantů stalo oběťmi trestného činu spáchaného nejméně jedním německým podezřelým.“

Zdá se, že vzhledem k dominanci sexuálních trestných činů týkajících se německých obětí bylo rozhodnuto ušetřit veřejnost podrobností. Koneckonců, je více než 20krát pravděpodobnější , že se Němci stanou oběťmi sexuálních trestných činů spáchaných přistěhovalci než naopak. A to se zřejmě nehodí. Ovšem je třeba vzít do úvahy, že za Němce se počítá i Turek, jehož rodiče se již narodili v Německu. Tedy dvacetiletý turecký či arabský násilník, jehož rodiče se narodili v Německu, figuruje ve všech statistikách coby násilný Němec….

Není to však první „vyčištění“ statistik o této otázce. Ve Spolkové situační zprávě za rok 2016 byly pod stejným názvem uvedeny tzv. „brutální trestné činy“ (většinou ublížení na zdraví). Odpovídající oddíl (s. 57) zní:

„4,0 % Němců, kteří se stali oběťmi násilného trestného činu/trestného činu proti osobní svobodě, se stali oběťmi trestného činu, při němž byl jako podezřelý identifikován nejméně jeden přistěhovalec (24 350).“

I zde byla jasná dominance ve srovnání s reverzní konstelací (4 195), a proto již v roce 2017 bylo rozhodnuto, že v budoucnu nebude uvedeno číslo obětí v této kategorii.

Všechno ukazuje na to, že jde o záměr nebo politický vliv. Skutečnost, že masová imigrace z násilných kmenových společností způsobila od právně kontroverzního otevření hranic v roce 2015 více než 40 000 zločinů s německými oběťmi, včetně tisíců sexuálních trestných činů a desítek tisíc těžkých zranění, by měla být zjevně co nejméně zveřejněna.

Proto je pravděpodobně jen otázkou času, než BKA zcela odstraní informace o domácích obětech ze statistik. Tyto statistiky by mohly znepokojovat obyvatelstvo…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 2 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.