Jedna globální světovláda, absolutní kontrola obyvatel planety – když se konspirace mění v realitu

Jedna globální světovláda, absolutní kontrola obyvatel planety – když se konspirace mění v realitu

Další díl spadající do cyklu „Velký reset“ se má pozastavit především nad plány do budoucna, které se ovšem nemilosrdně rýsují již nyní. To, čemu se říká konspirace, bude za čas realitou. Vítejte v globalizovaném světě, kde nikdo nic nevlastní, každý je pod absolutní kontrolou a údajně je i přesto šťastný.

Mnoha tématům, která spadají pod tzv. Velký reset, který někdo nazývá 4. průmyslovou revolucí či NWO, jsem se věnovala v předchozích článcích, přičemž každý z nich byl věnován spíš konkrétnímu dílčímu tématu. Tento článek bude již jen jakýmsi shrnutím všech historických procesů, jenž odstartovaly děje, které se mimo jiné nazývají i Velkým resetem, ale nastíní i další budoucnost.

Liga národů (NF) byla volně složený projekt mezi národy světa. Mělo jít o jakési embryo světové vlády. Mezi zainteresované strany NF patřili zakladatelé Rockefellerovy a Carnegieho nadace. V roce 1945 však byla NF nahrazena Organizací spojených národů (OSN). Rockefellerova Trilaterální komise se však zajímala především o to, aby byl internacionalismus více akceptován, zatímco patriotismus je potlačován.

Skutečným cílem bylo vytvořit světovou organizaci, pod jejímž vlivem bude možné jednou zavést jednotnou světovládu.

S využitím vyspělých technologií a ve spolupráci s dalšími mocnými hráči, včetně Římského klubu, by měla OSN realizovat grandiózní utopii světové nadvlády. Podpora lidu by byla zajištěna strategií, kterou lze sledovat právě nyní; populaci naší planety lze ovládat celosvětovou smrtící hrozbou pro lidstvo. Korporátní média na hysterii zdatně spolupracují, jde o to vyvolat v lidech silný strach a pocity zkázy a zmaru.

Globální elita je připravena s novým a technologicky vyspělým řešením, jak odvrátit hrozbu. Záchrana má samozřejmě svou cenu, ale vlády a lidé jsou zastrašováni a ochotni zaplatit. Logika je naprosto jasná, ale zrádná: bude-li řešení realizováno, bude to znamenat „záchranu“, která ve skutečnosti povede do zkázy. Zatímco zisky globální elity budou enormní (což už nyní vidíme nejen na ziscích farmaceutických firem, ale i jiných globálních hráčů), životy milionů obyčejných lidí budou zničeny.

Lidé musí mít také pocit, že jejich vlastní bezpečnost a přežití závisí na jakési světové ústavě, která určí globální problémy a jejich údajné „řešení“. Tady přichází na svět globální hrozba, která je nám již nějakou dobu prezentována. Byly identifikovány tři klíčové oblasti ohrožení: klima (oxid uhličitý), globální zdraví (pandemie) a atomové zbraně. Kromě toho bylo uvedeno přelidnění (to má být ovšem podle globalistů řešeno masovou migrací), zhoršování životního prostředí, terorismus, hospodářské krize a právě výše uvedené – téměř doslova –  stěhování kontinentů.

Koncem 80. let převzalo klima štafetu po atomové bombě, která byla do té doby prezentována jako největší globální hrozba. Výzkum klimatu získal silnou podporu Rockefellerovy nadace. Rychlým tempem se objevila řada organizací, které se začaly problematikou klimatu zabývat – včetně Světového fondu na ochranu přírody (WWF) s nizozemským princem Bernhardem v radě, Římského klubu, Greenpeace a Brundtlandovy komise. Gro Harlem Brundtlandová byla členkou  Trilaterální komise a také zakladatelkou Bilderberg Group.

V roce 1992 se konala první konference OSN o životním prostředí v Riu. Oznámila, že zastaralé představy o národní suverenitě budou potlačeny a že Rada bezpečnosti převezme kontrolu nad světovými přírodními zdroji a navíc prohlásí, že ne všechny rasy a národnosti jsou si rovny. V roce 2012 se v Riu de Janeiru konala druhá konference OSN o životním prostředí, kde byly přijaty nové, komplexní globální cíle. Byla jakýmsi předobrazem pozdější Agendy 2030.

Již v roce 1948 byla založena WHO v rámci Organizace spojených národů. Hrozba infekce je jedním z nejúčinnějších prostředků, jak přinést hlubokou sociální změnu, ale i zásadní změnu politického systému. Rockefellerova nadace byla původně hlavním sponzorem mezinárodní zdravotnické organizace. Na přelomu tisíciletí však hlavní finanční odpovědnost stále více nesla Nadace Billa & Melindy Gatesových. Obavy z hospodářské krize spolu s obecným strachem z džihádistického terorismu posílily realizaci, kterou vytvářejí celosvětové hrozby pro klima a zdraví, konkrétně že šíření jaderných zbraní, energetika a změna klimatu vyžadují mezinárodní řešení.

Dne 25. září 2015 podepsaly členské státy OSN Agendu 2030 se 17 globálními cíli udržitelnosti. Podle OSN budou cíle znamenat úplnou transformaci všech aspektů lidské existence. Jsou formulovány tak, aby získaly širokou podporu členských států a jejich obyvatelstva. Kdo nechce zachránit zemi a přinést spravedlnost a bezpečnost všem? Ukázalo se však, že přední hráči (OSN, G20, EU a Světové ekonomické fórum) si znění účinně vyložili v zájmu největších globálních organizací a nadnárodních společností. Světové ekonomické fórum (WEF) sdružuje ty nejbohatší a nejmocnější na světě, tedy ty kdo utvářejí agendu na globální scéně. Mezi členy patří Bill Gates, aliance vakcín GAVI, Světová banka, WHO, Google, Huawei, Mastercard, Microsoft…

O čtyři měsíce později oznámil prezident WEF Klaus Schwab začátek čtvrté průmyslové revoluce. Je to revoluce zaměřená na spojení lidí s technologiemi s cílem vytvořit vysoce účinnou společnost postavenou na absolutním dohledu a kontrole. Na výročním zasedání WEF v Davosu následující měsíc byla vydána kniha Čtvrtá průmyslová revoluce. Popisuje, jak by měly být všechny lidské problémy řešeny pomocí nové technologie, na jejímž vývoji pracují přední světoví obchodní partneři WEF. Člověk i příroda jsou v knize vnímáni jako objekty, které se mohou díky použití technologie změnit k dokonalosti. Nakonec, podle autora knihy – „technologický vývoj  bude zpochybňovat naše vnímání toho, co znamená být lidskou bytostí“.

Zisky globálních technologických gigantů jsou obrovské. Jeden technologický výzkumník píše: „Nemusíme se obávat, že to po nás převezmou roboti, protože se sami staneme jedním z našich strojů“….

Dne 13. června 2019 bylo podepsáno partnerství mezi WEF a OSN. Navzdory obrovským důsledkům pro lidstvo byla dohoda v médiích sotva zaznamenána. Moc nad našimi životy byla nyní plně převedena na globalisty. Klaus Schwab k tomu prohlásil: „Cílem partnerství je urychlit Agendu 2030 OSN  a 17 jejích globálních cílů a vybudovat prosperující a spravedlivější budoucnost „.

Myšlenka globální klimatické stávky s Gretou Thunbergovou se zrodila v květnu 2015 během konference Global Youth Summit v německém Tutzingu. Využívání dětí a mladých lidí k tomu, aby byla veřejnost vstřícná ohledně cílů agendy 2030, považovali organizátoři konference, Nadace rostlin pro planetu a Program OSN pro životní prostředí UNEP za účinnou taktiku. Zdálo by se bezcitné nevyslyšet apely mladých lidí na jejich budoucnost.

Bylo uspořádáno několik mezinárodních stávek mládeže a klimatických pochodů. Nebyl však nikdo, kdo by se mohl stát tváří hnutí, dokud si Bo Thoréna – spoluorganizátora stávek –  nevšimla matka Grety Thunbergové, operní pěvkyně Malena Ernmanová. Greta se ujala jeho návrhu na školní stávku. První den stávky byl akce přítomen největší švédský deník, posléze se dostala Greta „do světa“.

Mezinárodní opatření v oblasti klimatu byla urychlena a konference – knihy, zprávy a plány – Earth Strike, Green New Deal, Green Deal for Europe, Global Green Fund, Global Marshall Plan a další – se začaly objevovat jako houby po dešti.  Dne 29. září 2019 vyhlásil Evropský parlament stav klimatické nouze. To znamenalo, že EU se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální a platby do Globálního zeleného fondu se zdvojnásobí.

Na zasedání WEF v Davosu dne 21. ledna 2020 se velmi jasně ukázalo spojení mezi čtvrtou průmyslovou revolucí na jedné straně a klimatickou hrozbou, cílů udržitelného rozvoje a Zelenou dohodou pro Evropskou unii na straně druhé. Před zasedáním byla zveřejněna zpráva, která poskytuje podrobný přehled o tom, jak nová pokročilá technologie čtvrté průmyslové revoluce pomůže splnit každý ze 17 globálních cílů OSN.

Pro veřejné přijetí světa pod absolutní kontrolou měl velký význam sled událostí, které počátkem roku 2020 vyslaly „vlny šoku“ společností: 24. ledna 2020 WEF oznámila, že uzavřela partnerství s vybranými biotechnologiemi a lékařskými společnostmi, které pomohou s vývojem vakcíny proti COVID-19, která byla identifikována v Číně. Dne 30. ledna 2020 vyhlásila WHO mezinárodní zdravotní stav nouze a 11. března 2020  prohlásila COVID-19 za pandemii. Byl to signál zemím po celém světě, aby zavedly drakonická opatření ke snížení šíření infekce. To s odkazem na virus, který zaznamenal úmrtnost srovnatelnou se závažnější sezónní chřipkou. Všechno bylo velmi rychlé.

Na začátku dubna byla více než polovina světové populace uzavřena a totalitní síly viděly svou šanci chopit se příležitosti a pevněji se uchopit obyvatelstva. Mnoho zemí využilo příležitosti a zavedlo omezení práv a svobod občanů, která mohou být aktivována a znovu zavedena, kdykoli se objeví jakákoli nová infekce.

Koronavirová krize byla jedinečnou příležitostí začít shromažďovat zdravotní údaje obyvatelstva a používat mobilní data k analýze pohybových vzorců, kontaktů a poslušnosti lidí k restrikcím. Strach ze změny klimatu byl nahrazen jinou neviditelnou hrozbou. Zpráva WEF dospěla k závěru, že “ dopad na společnost může být stejně hluboký jako dopad morové rány v roce 1348″. Pandemie poskytla nové příležitosti k rychlému testování technologie čtvrté průmyslové revoluce a vytvoření světa, který globalisté tak dlouho plánovali. Vývoj vakcíny se stal hlavní prioritou skupiny G20, která rovněž zdůraznila význam využívání digitálních řešení a umělé inteligence v boji proti COVID-19.

Velkými vítězi jsou technologické společnosti, zatímco drobní podnikatelé (například v gastronomii, službách či kulturním sektoru), jejichž podnikání je založené na osobních setkáních, jsou likvidováni. Krize navíc vedla k velkým průnikům do soukromého života lidí a brzy bude možný masový dohled. Roboti a umělá inteligence nahradí lidskou práci. Vysledování kontaktů umožní včasný zásah proti sdružování lidí, jako jsou rodinná setkání. Kniha  “The Great Reset”, která byla vydána v červnu 2020, ukazuje, že se staví globální techno-totalitní stát absolutního dohledu nad lidmi, přičemž záminkou je koronavirus.

Pod vedením Rockefellera a Billa Gatese založila OSN, WEF, řada nadací a big tech společností sdružení s názvem ID2020. Jeho cílem je vytvořit dlouhodobý udržitelný identifikační systém, který bude do roku 2030 používán ve velkém měřítku. V technokratické inteligentní společnosti, kterou WEF provozuje na podporu cílů udržitelného rozvoje OSN, budou digitální pasy vyžadovány nejen pro přístup k základním službám, jako je zdravotní péče, elektronický obchod, finanční služby a sociální platformy, ale také pro prakticky všechny sociální činnosti. Tento vývoj WEF ve své vizi čtvrté průmyslové revoluce předvídal.

Během příštího desetiletí budou inteligentní technologie integrovány s našimi těly mimo jiné pro monitorování a identifikaci chování v reálném čase.

Opozice vůči tomuto globálnímu systému, který se již naplňuje, s růstem nové generace s pozitivnějším přístupem k novým technologiím pravděpodobně oslabí. Ale po celém světě se stále více lidí začíná probouzet a uvědomovat si, že to, co bylo dříve vnímáno jako nepravděpodobné konspirační teorie, se skutečně děje (viz nyní zaváděné covid pasy). Je nejvyšší čas, aby se všichni odpůrci těchto plánů dali dohromady na celosvětové úrovni a vytvořili jednotný odpor.

Globální elity působí na vlády prostřednictvím OSN a EU.  V prosinci 2020 Brusel schválil „pomoc EU na obnovu“, která ovšem nemá být žádnou pomocí, má jít o to, aby byly všechny státy EU zavázány globalistům.

Nyní je tak všechno na lidech. Skutečně chce všech 7 miliard lidí takový svět, jaký nabízí zvrácené globální (j)elity? Už je vám jasné, že to, co je nálepkováno jako konspirace, je ve skutečnosti jen předčasné zveřejnění budoucích plánů elit a jejich uplacených slouhů ve vládách? Skutečně chcete, aby vaši potomci žili ve světě podle zvrácených představ globalistů??

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 2 Průměrně: 4.5]

4 thoughts on “Jedna globální světovláda, absolutní kontrola obyvatel planety – když se konspirace mění v realitu

  1. Dovolím si načrtnúť trochu iný scenár, než opisuje autorka. Zopakujem to, čo som napísal pred pár týždňami: moslimovia sa nikdy nezmieria s úlohou „užitočných idiotov“ pri vzniku Nového svetového poriadku a najneskôr okolo roku 2029 určite dôjde ku konfliktom s globalistami a ich ozbrojenými zložkami. A vďaka finančnej aj morálnej pomoci zo Saudskej Arábie, Turecka, Kataru nakoniec islam zvíťazí nad NWO vo väčšine sveta. Aj „vyspelého“, aj „rozvojového“. Len veľmi málo štátov má šancu sa vyhnúť obom spomínaným zlám a vyvíjať sa nezávisle aj od islamskej nadvlády, aj od „veľkého resetu“. Obávam sa,že Slovensko ani Česko medzi ne nepatria. A Rusko sa zachráni iba vtedy, ak na jeho čele nebude stáť slaboch Putin, ale niekto neporovnateľne tvrdší, nekompromisnejší, nemilosrdnejší voči nepriateľom krajiny.

    1. Ano, to, co je v článku jsou plány, o nichž si také myslím, že by mohly být zvráceny právě dovozem muslimů. A to skutečně masovým dovozem. Několikrát jsem shrnula hlavní důvody proč dojde k islamizaci evropské společnosti, zkusím ho opět napsat (jakmile bude trošku času) s odkazem na plány WEF, s nimiž se islám neslučuje. To by celý reset zcela zvrátilo. Předpovědi, které jsou nám totiž většinou prezentovány, jsou velmi silně podsazené….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout