Víte o tom, že také OSN – UNHCR má své „kvóty“?

Víte o tom, že také OSN – UNHCR má své „kvóty“?

Vlastně naplno se k plnění kvót OSN, potažmo její organizace, která se problematikou migrace a azylu zabývá – tedy UNHCR – přiznává například Švédsko, které má už drtivou většinu obyvatel natolik „multikulturně uvědomělých“, že jim vlastně přijde úplně normální fakt, že směřují k vyhubení vlastního národa a jeho nahrazení za Afričany a Araby.

Kvóty UNHCR fungují už nějakou dobu a v jejich případě se jedná o relokaci tzv. „uprchlíků“, přičemž zde připomínám, že naše vláda v roce 2018 schválila tzv. „Globální kompakt o uprchlících“. V rámci EU je tak jedinou zemí, která se nehlásí k přijímání tzv. „uprchlíků“, pouze Maďarsko. Ale nyní k případu Švédska , který ukazuje, že i status „uprchlíka“ si v Africe můžete koupit. Jako tzv. „uprchlík“ se tak může do Evropy dostat třeba kdejaký dostatečně movitý džihádista.

Image result for unhcr refugees
UNHCR mimo jiné zajišťuje i vyřízení azylu v zemi původu a import schválených žadatelů do vybraných zemí Západu

Kromě většiny úlev, které švédská vláda oznámila pro imigraci související s azylem, je nyní oznámeno, že počet takzvaných „uprchlických kvót“ se letos zvýší na 6 400. Odhalení ukazují, že v rámci úřadu OSN pro uprchlíky UNHCR došlo ke korupci , kde jsou uprchlické statuty s kvótami prodávány lidem z bohaté africké střední třídy, kteří nejsou žádní chudáci, ale chtějí jen jízdenku zdarma do západní sociální společnosti.

Důvodem, proč švédská vláda nyní dává migrační agentuře pokyn, aby například ve spolupráci s UNHCR odcestovala do Afriky a přivedla do Švédska další vetřelce, je to, že pandemie vedla v loňském roce k tomu, že do Švédska bylo možné přepravit méně tzv. „uprchlíků s kvótami.“

Švédsko zároveň již výrazně zvýšilo přijímání tzv, „uprchlíků s kvótami“ z 1 900 před rokem 2015 na 5 000 ročně před ohlášeným zvýšením. Toto číslo má být stanoveno v souvislosti se skutečností, že celkový počet tzv. „uprchlíků s kvótami“ přijatých západními zeměmi šel opačným směrem, tj. že z nich proto Švédsko obdrží více než čtvrtinu. Pouze USA s 330 miliony obyvatel budou letos přijímat více tzv. „kvótových uprchlíků“ než Švédsko.

Je to UNHCR, kdo vybírá, kdo se kvalifikuje jako tzv. „uprchlík s kvótami“, a získá nový život na Západě na úkor daňových poplatníků přijímající země. Myšlenka spočívá v tom, že by mělo jít o nejzranitelnější lidi v uprchlických táborech. V rámci orgánu OSN však byla odhalena korupce, kdy jsou žádaná místa „kvótových uprchlíků“ prodávána lidem, kteří nejsou ve zranitelné situaci, ale chtějí jít na Západ.

Zaměstnanci UNHCR falšují doklady o tzv. „uprchlících s kvótami“ pro tyto osoby, a za to si berou ekvivalent platby ve výši 25 000 SEK. O mnoha kupcích se říká, že patří k relativně bohaté africké střední třídě.

Mezi 6 500 tzv. „kvótovými uprchlíky“, které letos do Švédska přivezla Migrační agentura, jsou mimo jiné syrští občané, kteří jsou v současné době mimo jiné z Jordánska, Libanonu, Turecka a severní Afriky. Velká část tzv. „uprchlíků s kvótami“ jsou také obyvateli Jižního Súdánu, Súdánu, Somálska, Konga a Eritreje.

Tolik tedy k jakýmsi „kvótám“ UNHCR (OSN), o nichž se u nás ovšem nikdy nehovořilo. K tomu dodávám, že jsem zde už asi měsíc nazpět upozornila na plány UNHCR na dovoz takřka milionu muslimských invazistů zejména do Evropy jen za letošní rok. A to nepočítám ty, kteří přijdou po vlastní ose.

Očividně se jedná o jakousi pravidelnou povinnou uprchlickou kvótu, která ovšem nemá vůbec nic společného s tzv. „kvótami EU“, protože v případě kvót EU se mělo jednat o přemístění vetřelců z Itálie a Řecka do dalších zemí EU, zde se jedná o přemisťování tzv. „uprchlíků“, což mají být údajně právě orgány UNHCR zvolení jedinci z rozvojových zemí, kteří mají být rozmístěni po celém západním světě.

A zde opět připomínám, že i naše loutková vláda podepsala „Globální kompakt o uprchlících“, což je právě dokument OSN, kterým signatářské země souhlasí s přijímáním tzv. „uprchlíků“. Druhý Globální kompakt – „o migraci“ jsme my, podobně jako spousta dalších západních zemí nepodepsali, jenže ten pouze nahrazuje slovo „uprchlík“ slovem „migrant“.

Podle OSN je rozdíl mezi „migrantem“ a „uprchlíkem“ docela zásadní – migrant nemá na azyl automatické právo, tzv. „uprchlík“ (člověk prchající např. před válkou, pronásledováním, ale dnes už i před klimatem) by měl azyl získat automaticky. Pak je tedy nasnadě, že přijímá-li Švédsko kvóty, zcela zřejmě je plní alespoň dílčím způsobem i jiné země, snad vyjma Maďarska, které jako jediné nepodepsalo ani jeden tzv. „Globální kompakt OSN“.

Jak jsem uvedla v předchozím článku, tak v současné době dochází k rozmisťování džihádistů po celém světě, dokonce i ten, kdo se o tuto problematiku nezajímá, musel zaznamenat neobvykle časté záchyty invazistů na našem území. Mezitím připlouvají do Itálie další a další džihádisté, úplně stejně jsou na tom i Kanárské ostrovy. V Africe už mají misi takřka splněnu, bude nyní na řadě Evropa?

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 4.8]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.