Dr. Meryl Nass: „Pandemické plány WHO jsou postaveny na lžích“

Dr. Meryl Nass: „Pandemické plány WHO jsou postaveny na lžích“

Už za měsíc se budou na půdě WHO schvalovat dva závažné dokumenty. Za nebezpečnější lze považovat zejména nové Mezinárodní zdravotní předpisy, které budou bezesporu schváleny, což v případě pandemické smlouvy zdaleka není jisté.

Jen několik málo lidí na naší planetě má oba dokumenty skutečně v malíčku – a lze říci, že poslední rok se tomuto tématu věnují velmi detailně.

K nim patří i dr. Meryl Nass, která byla v rámci USA mezi čelními odpůrci genových injekcí – a nyní se většinu svého času věnuje právě chystaným dokumentům WHO.

V různých zemích se oba dokumenty velmi detailně řeší – a je skutečně alarmující, že jsme jednou z mála zemí, kde nebyla k tomuto tématu uspořádána nějaká větší informační akce, aby se o chystané diktatuře WHO dozvědělo co nejvíc lidí.

Minulý týden taková akce proběhla v Itálii – a na ni si pozvali právě Meryl Nass, která dění kolem obou dokumentů neustále sleduje a informuje o každé změně.

„WHO není čestný makléř,“ řekla Dr. Meryl Nass v místnosti plné italských politiků, lékařů a sester. „Její pandemické plány jsou postaveny na lžích a nesprávném směřování.“

Komise Medico Scientifica Indepente (CSMI) v pátek v Římě uspořádala konferenci s názvem: „Perspektivy Světové zdravotnické organizace: Od poradního orgánu ke světové vládě?“

Konference se původně měla konat v italském parlamentu, ale byla přesunuta do vedlejší konferenční místnosti Capranichetta. Podle profesora Normana Fentona, který byl jedním z odborníků, kteří přednášeli, byla místnost zcela zaplněná směsicí politiků, lékařů, novinářů a výzkumníků.

Dr. Meryl Nass přednesla dvě prezentace. Jedna se týkala záměrů Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) šířit biologické zbraně.

Druhá popisovala směsici lží a chybných směrů, které WHO umožňují dokonce navrhnout své změny Mezinárodních zdravotních předpisů a  Pandemickou smlouvu.

Dr. Nass je lékařka a výzkumnice, která dokázala, že největší světová epidemie antraxu byla způsobena biologickou válkou.

Odhalila nebezpečí vakcíny proti antraxu. Její licence byla pozastavena za předepisování léků na covid a „dezinformace.“ Je zakladatelkou Door to Freedom, online sbírky informací, které nám pomáhají získat zpět naše práva a svobodu.

Dr. Nass nahrála snímky ze svých dvou prezentací na svou stránku Substack ZDE a program akce ZDE.

Následuje prezentace Dr. Nassové s názvem: „Co se skutečně děje s WHO?,“ která také obsahovala přehled rizik navrhovaných změn MZP a pandemické smlouvy.

Umíte-li dobře anglicky, prezentaci můžete shlédnout ZDE. 20minutová prezentace Dr. Nassové začíná v 6:54:29

Dále již hrubý přepis prezentace:

Dr. Mery Nass ve své prezentaci vysvětlila, že navrhovaná pandemická smlouva a pozměňovací návrhy zdravotních předpisů  nezačaly ve vzduchoprázdnu. „Toto je logický závěr toho, co se dělo poslední čtyři roky a déle,“ řekla.

Dr. Nass začala popisem neustálých lží, které nám v průběhu let říkali, přičemž jedna z nich je původ SARS-CoV-2.

„Jak dokazuje genetika, SARS-CoV-2 byl jednoznačně vyroben v laboratoři,“ řekla. „Ale stále nám říkají, že pandemie pocházejí z přelévání ze zvířat na lidi, i když to téměř nikdy není pravda.“ 

Proč zakrývali laboratorní původ viru a trvali na tom, že SARS-CoV-2 má přirozený původ?

„Důvodů bylo mnoho, ale domnívám se, že primárním z nich je skutečnost, že potřebovali trvat na tom, že se jedná o přirozený původ, aby mohli obviňovat lidskou činnost z pandemie, aby podpořili agendu klimatických změn a ospravedlnili tento šílený koncept One Health,“ řekla Dr Nass.

Ochrana zdraví dětí: perspektivy WHO | Od poradního orgánu ke světové vládě? (video:  7:15:45 )

„Klimatické změny a/nebo antropogenní globální oteplování nejsou jedinou ideologií, kterou používají, aby nás nahnali do budoucnosti, kterou pro nás vybrali.

Jiní zahrnují politiku identity a teorii kritické rasy. Ale ideologie, že změna klimatu a svévolné lidské aktivity způsobují pandemie, je velmi důležitá,“ řekla Dr. Nass. „Chci, abyste o tom přemýšleli.“

Dr. Nass shromáždila asi 20 článků z podnikových médií a vědeckých časopisů, které říkají, že změna klimatu způsobuje pandemie. Ve své prezentaci na konferenci CSMI vystavila obrázky některých z nich, aby demonstrovala svůj názor.

Jeden z obrázků, které sdílela, byl z článku z Guardianu zveřejněného 25. března 2020:

„Tohle nezačalo včera,“ řekla Dr. Nass. Patrick Wood ve své knize „ Technokracie: Těžká cesta ke světovému řádu “ ukazuje, jak některé z těchto konceptů začaly ve 30. letech 20. století. 

Ochrana zdraví dětí: perspektivy WHO | Od poradního orgánu ke světové vládě? (video – čas 7:18:39 )

Pandemická smlouva a dodatky Mezinárodních zdravotních předpisů

„Pandemická smlouva WHO  – která je také známá jako  Pandemická dohoda a  Úmluva WHO +  (WHO CA+) – a dodatky MZP dosahují stejných globalistických cílů. Pokud bude kterýkoli z těchto dokumentů přijat, elity budou velmi šťastné,“ řekla Dr. Nass.

Dr. Nass ve své prezentaci odkazuje na verzi dodatků, která je nyní rok a půl stará. Na druhou stranu se text navrhované pandemické smlouvy několikrát změnil.

Vysvětlila, že dosud existuje osm různých návrhů nebo verzí navrhované pandemické smlouvy. Od jedné verze k druhé zůstalo mnoho věcí stejných, zatímco jiné se „stěhují dovnitř a ven.“

Poznámka: Dr. Nass přednesla svou prezentaci před vydáním nejnovější verze, takže ještě neznala nejnovější úpravy.

Pomocí verzí, které viděla, doktorka Nassová vybrala některá z obzvláště hrozivých ustanovení, která se objevila ve většině z nich.

Ochrana zdraví dětí: perspektivy WHO | Od poradního orgánu ke světové vládě? (video – čas 7:20:03 )

Mnoho verzí smlouvy uvádí, že státy jsou povinny přijmout zákony nebo vytvořit další administrativní procesy, aby mohly být nelicencované vakcíny a léky rozšířeny na jejich obyvatelstvo.

„Nelicencovaný znamená netestovaný,“ řekla Dr. Nass. „V tomto případě to také znamená žádnou odpovědnost výrobců, WHO, vlády, lékaře, budovy, ve které jste přípravek dostali – nikdo nebude odpovědný za poškození zdraví.

A to je nutné, pokud se chystáte zavést netestovanou vakcínu.“ 

„Téměř všechny vakcíny selžou v procesu vývoje. Asi 75 % selže, než se dostanou k licenci. To je těch 75 %, co nám chtějí dát,“ řekla.

„Od národů se také vyžaduje, aby se zapojily do sledování a cenzury; musí monitorovat a cenzurovat vše, co není v souladu s předepsaným příběhem WHO. Tento požadavek je obsažen jak ve smlouvě, tak v dodatcích k MZP,“ řekla Dr. Nass.

Přístup One Health byl obsažen ve všech verzích Smlouvy.

„One Health je bizarní koncept, který nedává žádný smysl, kromě metody ke získání kontroly nad celým světem a jeho zdroji,“ řekla Dr. Nass.

„To, co říká, je, že zdraví nelze považovat pouze za lidský problém, ale když mluvíte o zdraví, musíte zahrnout zvířata, rostliny a ekosystémy. A to je všechno na světě, když se nad tím zamyslíte. A to vše by mohla potenciálně řídit Světová zdravotnická organizace,“ dodala.

Počínaje časem 7:23:47 Dr. Nass stručně popisuje, co říkají One Health a historii konceptu One Health. 

Lidská práva byla z pozměňovacích návrhů MZP odstraněna. Byla však nejprve vložena – a pak vyřazena – z pandemické smlouvy.

Proč musela být odstraněna věta „při plném respektování důstojnosti, lidských práv a základních svobod osob“?

„Je možné, že mají v úmyslu způsobit konec demokracie,“ řekla Dr. Nass.

Dodatky MZP rozšiřují pravomoc WHO. V současné verzi jsou povinnosti WHO omezeny na reakci na rizika pro veřejné zdraví. Dodatky rozšiřují zapojení WHO na všechna rizika, která mají potenciál ovlivnit veřejné zdraví.

Alarmující je, že článek 43 navrhovaných změn MZP uvádí, že WHO má právo odepřít lidem léky během vyhlášené pandemie.

„Příště už žádný ivermektin nebo hydroxychlorochin – a to celosvětově,“ varovala Dr. Nass.

„WHO není čestný makléř,“ řekla Dr. Nass. „Její pandemické plány jsou postaveny na lžích a nesprávném nasměrování.“

Ochrana zdraví dětí: perspektivy WHO | Od poradního orgánu ke světové vládě? (video – čas 7:30:52 )

Ptačí chřipka jako příklad věcí budoucích

„Jak se tyto dva dokumenty WHO blíží tomu, aby mohly být nějakým způsobem přijaty nebo schváleny, ve Spojených státech narůstají  obavy z ptačí chřipky,“ řekla Dr. Nass.

Dne 5. dubna vydalo americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zdravotní doporučení týkající se osoby v Texasu, která byla pozitivně testována na ptačí chřipku. Jednalo se o druhého člověka s pozitivním testem na ptačí chřipku ve Spojených státech. První případ byl hlášen v dubnu 2022 v Coloradu.

Dr. Nass věří, že zdravotní dokument CDC z 5. dubna ukazuje, že hledají další případy u lidí, protože chtějí být schopni ospravedlnit přísnější kontroly.

Ve stejný den, kdy CDC oznámilo, že jeden Texasan měl ptačí chřipku, řekl Peter Marks, hlavní regulátor očkovací látky amerického úřadu pro potraviny a léčiva, že je přesvědčen, že americké zásoby vakcín specifických pro ptačí chřipku budou fungovat dobře, pokud budou nasazeny.

Dr. Luciana Borio, bývalá úřednice FDA, však zpochybnila účinnost vakcín. Dvoudávkový režim vakcíny, který FDA schválila v roce 2007, produkoval hladiny protilátek, o kterých se očekává, že sníží riziko nákazy ptačí chřipkou o 45 %.

„Co je důležité poznamenat,“ řekla Dr. Nass, „je, že Marks řekl, že u vakcín proti ptačí chřipce existuje nízký práh pro zmáčknutí spouště.“

„Jen kvůli tomu, že jsme na konci covidu, spousta lidí se dívá na to, co se tady děje, a je tu pravděpodobně dost nízký práh pro zmáčknutí spouště,“ řekl.

„Jinými slovy, je připraven očkovat lidi těmito již licencovanými vakcínami proti ptačí chřipce proti nemoci, která za více než 20 let zabila na světě méně než 500 lidí (o kterých víme) – to je méně než 25 na celém světě ročně – která nikdy nezabila Američana, která způsobila něco jako 800-900 případů na světě vůbec (o kterých víme),“ řekla Dr. Nass.

Během klinické studie AUDENZ, jedné z vakcín proti ptačí chřipce licencované v USA, zemřel 1 z 200 lidí, kteří byli očkováni. Ve srovnání se skupinou s placebem, kde zemřel 1 z 1 000.

„Marks má nízký práh u této vakcíny, aby mohla stisknout spoušť pro ptačí chřipku,“ řekla Dr. Nass.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/dr-meryl-nass-pandemicke-plany-who-jsou-postaveny-na-lzich/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings