Jednání WHO o pandemické dohodě jdou velmi špatně

Jednání WHO o pandemické dohodě jdou velmi špatně

To je samozřejmě velmi dobrá zpráva. Aktuálně již mají jednotlivé země (v rámci EU pouze EU jako zástupce všech 27 zemí) k dispozici plné aktuální znění Pandemické smlouvy (či – jak se jí nyní říká – dohody).

Pouze jeden uniklý článek aktuální podoby tohoto diktátorského dokumentu ukazuje, že prakticky není šance na to, aby byl v konečné podobě představen ještě těsně před termínem, kdy se má schvalovat.

Právě za měsíc by měla být Pandemická smlouva – stejně jako změny Mezinárodních zdravotních předpisů – schválena. Lze si však jen stěží představit, že po bezpočtu připomínek zástupců mnoha zemí světa bude možné uvést dokument do podoby, která by vyhovovala alespoň 2/3 zemí, už za necelé 2 měsíce.

Lze tedy předpokládat, že jediné, k čemu se bude na půdě WHO v Ženevě hlasovat, budou pouze nové MZP.

Jak tedy vypadá jediný uniklý článek Pandemické smlouvy? Proč je už nyní více než pravděpodobné, že se dokument nestihne upravit do přijatelné podoby?

Včera byla zveřejněna ukázka vyjednávacího textu k Pandemické dohodě WHO. Pokud je tento vzorek něčím, co je třeba vzít v úvahu, je ještě dlouhá cesta, než země dosáhnou konsensu.

To znamená, než se dojde do stavu, kdy budou souhlasit nejméně 2/3 členských zemí, což je minimální potřebný počet ke schválení.

Světová zdravotnická organizace (dále jen „WHO“) předkládá dva nové texty k přijetí jejímu řídícímu orgánu, 77. světovému zdravotnickému shromáždění, v Ženevě ve Švýcarsku od 27. května do 1. června 2024.

Prvním novým textem je nová Pandemická dohoda, která ke schválení potřebuje dvoutřetinovou většinu, a pokud bude přijata, vstoupí v platnost po 40 ratifikacích. 

Pandemická dohoda WHO   byla také označována jako  Pandemická smlouva , Pandemická dohoda a  Úmluva WHO +  (“WHO CA+”).

Druhým novým textem jsou změny Mezinárodních zdravotnických předpisů, které mohou být přijaty prostou většinou a budou závazné pro všechny státy, pokud do konce loňského roku nezaznamenají výhrady.

V prosinci 2021 WHO zřídila Mezivládní vyjednávací orgán (dále jen „INB“), který má navrhnout a vyjednat pandemickou dohodu. Od 18. března do 28. března se konalo deváté zasedání INB („INB 9“), které mělo projednat znění toho, co se v současnosti nazývá Pandemická dohoda.

V textu je přes 30 článků.

Nezisková organizace Knowledge Ecology International („KEI“), která se zaměřuje na sociální spravedlnost, včera zveřejnila poznámku svého ředitele Jamese Lovea týkající se jednání o článku 11 Pandemické dohody.

„Abychom si udělali představu o tom, jak náročné je dosáhnout dohody o textu Pandemické dohody WHO, zvažte stav jediného článku [článek 11] v sobotu 23. března 2024 … do konce sobotního dne má 50 zemí nebo skupin alespoň jednu závorku v článku,“ napsal.

„Závorky,“ na které se Love odkazuje, jsou text uzavřený v hranatých závorkách za částmi textu INB. Text v závorkách zobrazuje navrhované úpravy a zkratky zemí, které úpravy navrhují. “ DEL ” znamená, že dané země nebo bloky zemí chtějí smazat text INB.

Pozn.: Jednotné vyjednávání probíhá za EU za všech 27 členských zemí a za Afriku (označ. AF GROUP) za část afrických zemí.

Vyjednávací text k článku 11 původně zveřejnilo Politico, je však za paywallem. Aby bylo zajištěno, že bude široce a veřejně dostupný, nahrála KEI vyjednávací text k článku 11 na své webové stránky.

To, že byl zveřejněn za paywallem a nezveřejněn WHO, je výmluvné. Je to typické pro nedostatek transparentnosti kolem procesu WHO.

Ve videu níže Love, který se účastní jednání na INB 9, vysvětluje více o procesu a tajnosti, která obklopuje jednání WHO a navrhovaný text. 

„Důvodem, proč se vyjednávání nedaří, je skutečnost, že země jsou neskutečně rozděleny v podstatných věcech,“ řekl. Ke konci dne 26. března bylo „něco mezi 4 000 a 5 000 závorkami textu“.

„Není potřeba génia, aby zjistil, že vyjednavači jsou od sebe v každé jednotlivé kapitole článku v textu právě teď dost daleko,“ řekl Love. Nevěří, že na nadcházejícím Světovém zdravotnickém shromáždění bude dosaženo dohody o Pandemické dohodě.

Níže jsme reprodukovali vyjednávací text pro článek 11. Nad každým obrázkem je text INB a obrázek obsahuje navrhované úpravy. Text ve formátu PDF k vyjednávacímu textu k článku 11 si můžete prohlédnout na webu KEI ZDE.

Všimněte si, že připomínek jen v tomto jednom jediném článku je spousta, což znamená, že v celém dokumentu jich musí být tisíce. To prostě není možné včas upravit tak, aby se vyšlo vstříc nejméně 2/3 členských zemí

Revidovaný návrh vyjednávacího textu Pandemické dohody WHO

Článek 11. Transfer technologií a know-how

1. Aby byla umožněna dostatečná, udržitelná a geograficky diverzifikovaná výroba produktů souvisejících s pandemií, každá strana s přihlédnutím ke svým vnitrostátním podmínkám:

a) podporovat a jinak usnadňovat nebo podněcovat přenos technologií a know-how jak pro produkty související s pandemií, tak pro běžné zdravotnické produkty, včetně využívání licencí a spolupráce s regionálními nebo globálními partnerstvími a iniciativami pro přenos technologií, a zejména pro prospěch rozvojových zemí a technologií, které na svůj rozvoj získaly veřejné finanční prostředky;

b) podporovat včasné zveřejnění podmínek licenčních dohod a/nebo dohod o převodu technologií pro produkty související s pandemií soukromými držiteli práv v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

c) na nevýhradním, celosvětovém a transparentním základě a ve prospěch rozvojových zemí zpřístupní licence na produkty související s pandemií vlastněné vládou a zveřejní podmínky těchto licencí při nejbližší přiměřené příležitosti a v souladu s s vnitrostátními zákony; a

d) v rámci svých možností poskytuje podporu pro budování kapacit pro přenos technologií a know-how pro produkty související s pandemií.

Text předsednictva podpory k odstavci 1: IND

2. Strany podle potřeby vyvinou a posílí mechanismy koordinované WHO za účasti dalších příslušných mechanismů přenosu technologií a dalších příslušných organizací, aby podpořily a usnadnily přenos technologií a know-how pro produkty související s pandemií do geograficky různorodé výzkumné a vývojové ústavy a výrobce, zejména v rozvojových zemích, prostřednictvím sdílení znalostí, duševního vlastnictví, know-how a údajů všem rozvojovým zemím.

3. Během pandemie, kromě závazků uvedených v odstavci 1 tohoto článku, bude každá strana:

a) povzbuzovat držitele příslušných patentů týkajících se produktů souvisejících s pandemií, zejména ty, kteří obdrželi veřejné finanční prostředky, aby se vzdali nebo jinak účtovali výrobcům z rozvojových zemí přiměřené licenční poplatky za používání jejich technologie a know-how během pandemie pro výrobu produktů souvisejících s pandemií; a

b) zvážit v rámci příslušných institucí podporu časově omezených vzdání se práv duševního vlastnictví s cílem urychlit nebo rozšířit výrobu produktů souvisejících s pandemií v rozsahu nezbytném ke zvýšení dostupnosti a přiměřenosti cenově dostupných produktů souvisejících s pandemií.

4. Strany, které jsou členy WTO, uznávají, že mají právo v plném rozsahu využívat pružnosti obsažené v dohodě TRIPS, jak je znovu zdůrazněno v prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví z roku 2001, které poskytují flexibilitu k ochraně veřejného zdraví včetně budoucích pandemií a budou plně respektovat jejich použití ostatními.

5. Každá strana podle potřeby přezkoumá a aktualizuje své vnitrostátní právní předpisy, aby zajistila včasné a účinné provádění takové flexibility uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

6. Sekretariát WHO bude pracovat na zlepšení přístupu k produktům souvisejícím s pandemií, zejména během mimořádných událostí pandemie, prostřednictvím přenosu technologií a know-how, včetně spolupráce s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Tolik jen jeden jediný – podrobně rozebraný – článek. Sami vidíte, že připomínek je bezpočet. A stejně by měla vypadat celá pandemická dohoda.

Skutečně ještě někdo věří, že může dojít ke schválení ještě v letošním roce?

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 14 Průměrně: 5]

6 thoughts on “Jednání WHO o pandemické dohodě jdou velmi špatně

  1. SLAVA BOHU,OZYVAJI SE PRVNI HLASY VOLIČÚ JAK VYMENIT CELOU ELITU SVYCH ZASTUPITELU.

   Ti totiž otevřenym zpusobem své voliče nejen chtějí vyměnit za slimáky ,ale i odhajlovat s pomocí WHO je totálně pozabíjet.
   První na rané je demoliční četa tzv pétidemolice ,kde je už boj za to nevolit ODS,KDU,TOP 00 .SPOLU s PIRATY ,kterým není radno dát ani jediný hlas prý začal.

   Další vytečnik je ANOfrc,který se chvástá, že umí řidit republiku jako podnik a dokazuje pravý opak .
   Neumí zvládnout ani své zástupkyně v Parlamentu EU a Ďoura mu doslova tancuje na nose a ucpe mu jeho nevymachanou pusu ,nejlépe s pomocí Sereše celosvětovou cenzurou .
   Fuj,fuj,fuj to máme my voliči jako zástupce giga hnuj,který nevic ignoruje své voliče a odmítá si do svých bobkových listu 35 let podvodníckych programu zařadit skvělý první návrh Programu Národní Záchrany a potřeb už legendární PNZ.
   Ještě štesti,že tu máme „dřistalisty a gumáky „typu pana H.a písmáka D.S Vidláka,kteří tento PNZ okamžitě na svých webech gumuji,vědí totiž,že to je skutečny PROGRESIViZMUS a bacha na to, bo je to nová vysoce potřebná ideologie pod názvem ANTINEOMARXISMUS a hotovo 🖕♥️🤐!

 1. i tak bychom z WHO měli vystoupit s tím jak chtějí zavádět takové Totalitni smlouvy je potřeba s WHO vystoupit než přijde den a povede se jim to schvalit

 2. Nakonec to schválí, protože by přišli o smysl své zločinné existence. Bude to jistě kompromisní znění, ale dodatečně lze dosáhnout přílepky také mnohé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/jednani-who-o-pandemicke-dohode-jdou-velmi-spatne/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings