Doug Casey: Proč uhlíková hysterie představuje velkou hrozbu pro osobní svobodu a finanční blahobyt

Doug Casey: Proč uhlíková hysterie představuje velkou hrozbu pro osobní svobodu a finanční blahobyt

Jen málokdo si uvědomuje, že tzv. „uhlíková politika“ je jen zákeřný plán jak pod falešnou záminkou zlikvidovat evropskou prosperitu. Pokud by si většina lidí uvědomila, že celá pohádka o škodlivém CO2 produkovaném člověkem je jen jedna velká lež, nebylo by pro strůjce těchto plánů tak jednoduché je realizovat.

Západní země jdou tedy nadále cestou sebedestrukce a uvědomuje si to jen ten, koho se problém zásadně dotkne. To je vidět třeba na protestech zemědělců, kteří si nyní uvědomují, že je vše o likvidaci jejich sektoru a tím i obživy.

Ale postupně se to plnou silou dotkne všech –  a to je od samého začátku záměr.

Jaké důsledky má „uhlíková hysterie?“ Více se dozvíte v rozhovoru s Dougem Caseym.

Otázka: Západní země vedou cestu v restrukturalizaci svých ekonomik v reakci na změnu klimatu. Zavázaly se ke komplexní agendě „dekarbonizace“ svých ekonomik do roku 2050.

Co si o tom myslíte?

Doug Casey: Abych to shrnul jedním slovem: Je to šílené. Dvěma slovy: Je to kriminální šílenství.

Před průmyslovou revolucí bylo nejdůležitějším palivem dřevo. Poté jsme přešli na uhlí, což bylo velké zlepšení z hlediska energetické hustoty a ekonomiky. Poté jsme přešli na ropu, což je další obrovské zlepšení energetické hustoty a ekonomiky.

Nestalo se tak kvůli vládním nařízením, ale proto, že to prostě dávalo ekonomický a technický smysl. Pokud by trhu bylo umožněno hrát svou roli, svět by dnes nepochybně poháněla jaderná energie. Jaderná energie je bezpochyby nejbezpečnější, nejlevnější a nejčistší formou hromadné výroby elektřiny.

Toto není místo, kde bychom se měli zabývat mnoha důvody, proč tomu tak je.

Ale pokud by jaderná energie nebyla regulována, už bychom používali malé, samostatné thoriové reaktory páté generace, které by vyráběly elektřinu, která je příliš levná. Svět by již byl zásobován skutečně čistou zelenou elektřinou.

Místo toho byly z ideologických důvodů čas, kapitál a inteligence masivně přesměrovány do takzvaných „zelených“ zdrojů energie – především větru a slunce. Ti u moci chtějí přeměnit celý svět na falešnou zelenou energii, ať se jim to líbí nebo ne.

Jsem zásadně pro zelenou energii. Není pochyb o tom, že solární a větrná energie jsou užitečné a efektivní pro určité aplikace – typicky malé, vzdálené a specializované lokality, kde jsou tradiční paliva nepraktická nebo příliš drahá.

Účinnost solární energie se v posledních desetiletích nesmírně zlepšila, stejně jako účinnost větrné energie. Oba však nejsou vhodné pro napájení se základním zatížením v průmyslové ekonomice.

S dalším technologickým pokrokem by se jednoho dne mohly stát ekonomičtějšími. Možná, že jednoho dne budou velké kolektory umístěny na vysokou oběžnou dráhu Země a elektřina bude přenášena na zemský povrch prostřednictvím mikrovln. Existují všechny druhy sci-fi. Ale právě teď je „zelená“ jen módní slovo pro „hloupé“, „ideologické“ nebo „státem sponzorované.“

Pokud to uděláte zeleným, odeberete moc trhům, kde lidé hlasují svými penězi. Místo toho je moc dána do rukou ideologů a byrokratů.

Stručně řečeno, větrná a solární energie jsou podporovány přesně ve stejnou dobu, kdy jsou odsuzovány jaderná energie a fosilní paliva. To je opak toho, co by se mělo stát, a je to ve všech ohledech mizerný vývoj.

Mám rád ptáky a králíky jako každý jiný, ale jsem proti Zeleným. Navíc ptáci a králíci nejsou pro eko-podivíny tak důležití. To je jen fasáda.

Ve skutečnosti nenávidí lidi a chtějí, aby odešli. Nebo je alespoň chtějí ovládat. A velká hysterie kolem globálního oteplování a boje proti fosilním palivům je skvělý způsob, jak toho dosáhnout.

Otázka: V rámci této agendy plánují země USA, EU a OECD postupně vyřadit ropu, plyn a další paliva, aby je nahradily zdroji energie s nulovými nebo nízkými emisemi uhlíku.

K jakým poruchám by mohlo dojít, kdybychom přešli na zdroje energie, které nejsou tak spolehlivé?

Doug Casey: Dojde k mnoha poruchám, mnoho z nich velkých a zatím nepředvídatelných. USA mají 330 milionů obyvatel. Proč by rozhodnutí za stovky milionů lidí měli činit byrokraté a političtí úředníci ve Washingtonu?

Proč by měli rozhodovat o tom, která moc se použije a která ne? Na tuto otázku se nikdo neptá. Lidé prostě předpokládají, že to tak má být, a do značné míry dělají, jak se jim řekne. Nikdy neuvažují o tom, že vlády v průběhu historie nezměrně brzdily pokrok. Hlavními produkty vlád jsou války, pogromy, konfiskace, daně, regulace a tak dále.

Ropné společnosti jako Shell a BP mluví o odchodu z ropného byznysu. Ropné společnosti, jejich zaměstnanci a investoři jsou opovrhováni jako ničitelé světa. Nikdo ve zdvořilé společnosti nechce přiznat, že podniká v ropném byznysu.

Než bude možné kdekoli na světě těžit ropu, je třeba získat souhlas od jedné nebo více vládních agentur. V západním světě, kde veřejnost zachytila ​​termín ESG a uhlíkové daně, se vlády zdráhají vydávat povolení k vrtání. Vrtaři nechtějí vrtat, protože náklady jsou udržovány uměle vysoko a případné zisky podléhají odrazujícím daním.

Na Západě se očekává pokles těžby ropy. V 50., 60., 70. a 80. letech bylo nalezeno více ropy, než bylo vyrobeno. Rezervy rostly. To už dnes neplatí. Není to proto, že by ropa nebyla, ale proto, že je politicky nekorektní ji hledat a těžit.

Vědci, inženýři a investoři se navíc vyhýbají všemu, co souvisí s fosilními palivy. Očekávají jak nedostatek paliva, tak výrazně vyšší náklady. Trhy jsou infiltrovány a stále více politizovány.

Navíc takzvané „zelené technologie“ nejsou ve skutečnosti zelené. Zelené vypadají jen na první pohled. Obří větrné turbíny a solární farmy vyžadují pro výrobu a instalaci velké množství fosilních paliv a kovů.

Mají omezenou životnost a musí být zlikvidovány. Nejen, že nejsou schopny nepřetržitě dodávat velké množství elektřiny, ale také dosahují ztrát, i když to zamaskují zisky po zdanění. To ničí kapitál.

Nejsou to známky pokroku, ale monumenty plýtvání a ničení. V příštích několika letech budeme mít obrovské narušení energetických trhů, a protože celý svět závisí na energii, je to velmi vážné.

Otázka: Je nová „krize“ změny klimatu obecně pozvánkou k větším vládním zásahům ve světě?

Doug Casey: Ano. Je to jako pozvat upíra do svého domu.

Po mnoho desetiletí byly děti indoktrinovány myšlenkami o kontraproduktivní ochraně přírody a environmentalismu. V komiksech, učebnicích, na přednáškách, v televizi – kdekoli – je Země zobrazena jako pod útokem sil temnoty.

Lidé – zejména vědci, inženýři a podnikatelé – jsou ukázáni, jak vykořisťují a znásilňují matku přírodu a její přírodní zdroje. Jsou zobrazováni jako zlí.

Bronowskiho vzestup člověka se proměnil v bitvu dobra a zla, ve které byly všechny hodnoty obráceny vzhůru nohama. Problém pronikl do společnosti a ještě horší je to ve vzdělávacím systému.

Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitů, a Vladimír Iljič Lenin, zakladatel SSSR, řekli: „Pokud dokážete indoktrinovat dítě v prvních letech života, v podstatě jste určili směr jeho myšlení na celý život.“ Měli pravdu.

Vláda je vždy vykreslována jako ušlechtilá, moudrá a perspektivní. Je zobrazena jako zachránkyně, která zasahuje, aby zastavila zlé producenty.

Toto je jeden z mnoha falešných a strašně destruktivních memů, které dnes straší Zemi jako duchové. Rostoucí víra ve stát jako magického řešitele problémů enormně snižuje životní úroveň průměrného občana a vede k nejrůznějším rozvratům ve společnosti. Z ekonomie udělala pseudovědu a její zásah do vědy diskredituje myšlenku vědy jako takové.

Obě dvě velké hysterie, které v současnosti sužují svět, mají co do činění s vládním zasahováním do vědy – nebo alespoň s vědeckostí. Jednou z nich je COVID, relativně malá chřipka, která je zcela přeceňována.

Druhou hysterií je AGW, antropogenní globální oteplování, nedávno přejmenované na klimatickou změnu.

Podle mého názoru budou obě lži jednoho dne zcela odhaleny a zdiskreditovány. Ale pokud se nyní postavíte proti zobrazení některého z problémů, budete propuštěni, vyhozeni a/nebo vyloučeni.

Je to jako Galileo, když šel proti převládající moudrosti středověku. Knihy se dnes již nepálí, ale jen proto, že většina dnešních knih je elektronických. Ale totéž dělají na místech jako Google a Twitter.

Je pravděpodobné, že tito lidé diskreditují myšlenku samotné vědy, protože se zahalili do závoje vědy. Nebo přesněji tím, co se stalo známým jako „věda.“ Vytvářejí něco mnohem horšího než jen další ekonomickou katastrofu.

Otázka: Zdá se, že tento trend narůstá.

Například Letenky Google nyní výrazně zobrazují emise oxidu uhličitého u každého letu.

Je to první malý krok k oceňování jednotlivých emisí CO₂?

Doug Casey: Mohu vás ujistit, že je mi jedno, kolik uhlíku použiji v letadle nebo kdekoli jinde. Je to součást psychologické války, kterou vede levice a používá vinu a hanbu jako zbraně. Je to další náznak lockstepu, skupinového myšlení, kterému dnes lidé podléhají.

Život na této planetě závisí na uhlíku. Živel sám o sobě je nezničitelný a nepostradatelný, ale v myslích lidí se stal smrtelným nepřítelem.  Popírat, že ničí Zemi, je kacířství. To je jako popírat existenci Boha ve středověku.

Nenávist k uhlíku a uctívání „ekologie“ se staly principy sekulárního náboženství.

Bude nová uhlíková daň. To je jisté. Většina lidí se podřídí řekne: „Jo, to je dobré pro planetu. To je daň, kterou bychom měli platit všichni.“

Vlády a ti, kteří jsou u moci, samozřejmě vždy chtějí pro sebe více zdrojů. V době, kdy jsou vlády v úpadku a jediný způsob, jak pro sebe vygenerovat více peněz, je tisknout je, je naprosto jisté, že to bude příští daň. Uhlíková daň pro jednotlivce a podniky zaškrtává všechna políčka.

Otázka: Budou uhlíkové kredity novou vládou vytvořenou „komoditou,“ kterou musí společnosti a jednotlivci nakupovat?

Doug Casey: Nepochybně je to chytrý způsob, jak proměnit daň v něco, co vypadá jako aktivum, investice.

Všechno je to o politice a penězích, ale maskované jako náboženské hnutí. Není pochyb o tom, že greenismus je propagován jako nové náboženství.

Křesťanství je v Evropě mrtvé a umírá v Severní Americe. Ale lidé potřebují nějaký druh náboženství, náhradu za křesťanství, ke kterému by se mohli upínat.

Lidé jsou povzbuzováni, aby na své daně pohlíželi jako na desátky, aby se očistili od svých hříchů proti matce přírodě – stejně jako ve středověku platili desátky církvi, aby odčinili své hříchy. To je přesná analogie. Kupujete si „uhlíkové kredity“ na stavbu katedrál a klášterů.

Jako ekonomovi a někomu, kdo čte hodně vědy, mi to přijde směšné a destruktivní. Celá věc s uhlíkem, sekvestrací uhlíku a greenismem je politická hysterie propagovaná lidmi, kteří chtějí ovládat jiné lidi. Z tohoto pohledu jsem absolutně proti uhlíkovým kreditům nebo uhlíkovým daním.

Ale když si nasadím klobouk pro spekulanty, jsem pro. Vznikají společnosti, aby vydělávaly na všech těchto destruktivních nesmyslech.

Právě začínáme a veřejnost se do této oblasti vrhne se směsí náboženského zápalu a chamtivosti. V této oblasti očekávám obrovskou bublinu. Jsem pro bubliny – pokud se dostanu včas.

Spekulant je cynik, ne filantrop – i když bych dodal, že většina filantropů jsou pokrytci.

Je škoda, že drtivé většině lidí zelení úplně vymyli mozky a zásoby uhlíku jsou skvělým způsobem, jak vyrobit limonádu z citronu…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 4.9]

2 thoughts on “Doug Casey: Proč uhlíková hysterie představuje velkou hrozbu pro osobní svobodu a finanční blahobyt

  1. Zajímavý je posun v propagandě. Dřív nás krmila táním ledovců, stoupáním hladiny oceánů, grafy stoupající globální teploty nebo chudáky ledními medvědy bez ledu a podobně. Lidé to slyšeli několikrát denně z rozhlasu a televize a četli to ve všech tiskovinách. Dnes už se s tím prakticky nesetkáte. Dnes se zkrátka bojuje proti „emisím“ (jak to samotné slovo naznačuje, že jde o něco moc špatného) CO2 a jiných plynů a už se ani neříká proč. Je to prostě náboženství a musíte tomu věřit. Počítá se s tím, že většina lidí je už dostatečně zblblých a žádné zdůvodnění pro tuto víru nepotřebují. Ono by se to také dost těžko zdůvodňovalo, protože ledovce netají, ale rostou, hladiny oceánů nestoupají, globální teplota spíš klesá a lední medvědi se mají dobře. Ale to nevadí, protože většina lidí je buď věřících, nebo je aspoň ani nenapadne přemýšlet o tom, proč bychom se měli k sakru omezovat kvůli nějakému neviditelnému plynu, které ho je v atmosféře nula, nula nic. Probrat lidi, aby se začali bránit, bude těžké. Protože lidi je snadné zblbnout, ale prakticky nemožné přesvědčit, že se nechali zblbnout….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/doug-casey-proc-uhlikova-hysterie-predstavuje-velkou-hrozbu-pro-osobni-svobodu-a-financni-blahobyt/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings