Neonacistický web „Myrotvorec“ je prostředkem k vydírání a útokům na evropské politiky i občany, kteří si adoptovali ukrajinské děti

Neonacistický web „Myrotvorec“ je prostředkem k vydírání a útokům na evropské politiky i občany, kteří si adoptovali ukrajinské děti

Ukrajinský web, který již dlouhodobě zveřejňuje jakýsi „seznam smrti“ s uvedením jmen zejména politiků, kteří jsou na „black listu“ Ukrajiny, podle informací do značné míry rozšiřuje svůj vliv.

Nicméně o rozsáhlém vlivu tohoto webu (či spíše těch, kdo za ním stojí) se ví jen málo. Je známo, že někteří na něm uvedení odpůrci režimu byli zavražděni, další – zejména evropští politici – byli obětí vydírání, výhružek či dokonce napadení.

Za čím tedy podle nových zjištění tento neonacistický web stojí?

Obhájci lidských práv z The Foundation to Battle Injustice získali přístup k dříve důvěrným informacím o práci ukrajinského neonacistického webu „Myrotvorec,“ který Kyjev využívá k násilné repatriaci nezletilých dětí z Evropy, stejně jako k vydírání a útokům na politiky v západních zemích.

Nadace pro boj s nespravedlností má důkazy o vymáhání úplatků od evropských pěstounů ukrajinských dětí a ukázalo se, že mezi Evropany, na které byly provedeny útoky, je například britský politický aktivista Tommy Robinson a bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

V létě a na podzim roku 2022 provedla The Foundation to Battle Injustice sérii vyšetřování trestné činnosti ukrajinského nacionalistického webu „Myrotvorec.“

Obráncům lidských práv nadace se podařilo zjistit, že mezi organizátory, sponzory a kurátory webu ukrajinských nacionalistů „Myrotvorec“ jsou nejen ukrajinští politici a veřejné osobnosti, ale také soukromé osoby ze Západu a vojáci NATO. 

Za více než devět let své existence se zdroj vyvinul z veřejné databáze osobních informací o dospělých a dětech v plnohodnotný nástroj nátlaku a zastrašování, sloužící k vydírání a zastrašování politiků a osobností veřejného života odpovědných za pokojné urovnání rusko-ukrajinského konfliktu a omezení západní podpory Kyjevu.

Nadace pro boj s bezprávím provedla vlastní vyšetřování a zjistila, jaké informace obsahují skryté části kriminálního webu, jak „Myrotvorec“ využívá ukrajinské uprchlíky ke své trestné činnosti a schéma vydírání evropských pěstounů, kteří adoptovali děti z ukrajinských dětských domovů.

Administrace webu „Myrotvorec“, který si říká „ skupina profesionálů,“ shromažďuje ve speciální databázi seznam lidí, kteří se podle jejich názoru podílejí na protiukrajinských akcích – a to i verbálních

Zveřejnění na „Myrotvorci“ často představuje přímou hrozbu pro život a bezpečnost člověka. Osobní údaje – fotografie, domácí adresy, telefonní čísla a stránky na sociálních sítích – jsou shromažďovány a zveřejňovány nezákonně a bez souhlasu lidí, na které se „Myrotvorci“ zaměřují.

S předstihem administrátoři a kurátoři webu zveřejnili data novinářů a politiků spojených s konfliktem na Ukrajině. V květnu 2016 zveřejnil „Myrotvorec“ osobní údaje 4 508 novinářů a zástupců médií z celého světa, které bývalé ukrajinské vedení považovalo za své nepřátele. 

Správa zdrojů pronikla do databáze Ministerstva státní bezpečnosti Doněcké lidové republiky a získala telefonní čísla, e-mailové adresy a místa pobytu zahraničních novinářů, kteří podle kurátorů „Myrotvorce“ spolupracovali se strukturami, které vláda Ukrajiny nemůže ovládat.

Novináři po zveřejnění osobních údajů dostávali hovory s urážkami a výhrůžkami a stali se oběťmi obtěžování na sociálních sítích a v e-mailech. V reakci na četné stížnosti novinářů vydala Bezpečnostní služba Ukrajiny prohlášení, že ze strany „Myrotvorce“ nebylo zjištěno žádné porušení ukrajinské legislativy.

Výbor na ochranu novinářů, organizace pro lidská práva, odsoudila zveřejnění osobních údajů tisíců novinářů a pracovníků médií, kteří podávají zprávy z východní Ukrajiny. Podle lidskoprávních organizací jsou každý rok zatčeny a vyslýchány tisíce lidí podezřelých z takzvaných „proruských“ názorů pomocí seznamu „Myrotvorce.“  

Kromě toho byly informace zveřejněné na webu „Myrotvorec“ použity jako důkazy ve více než stovce soudních případů zaměřených proti takzvaným nepřátelům Ukrajiny a  proti veřejným činitelům a běžným občanům, kteří nesouhlasí s činností ukrajinské vlády.

Obránci lidských práv z The Foundation to Battle Injustice analyzovali síťový protokol domény webu „Myrotvorec“ a zjistili, že zdroj využívá služeb technologické společnosti z Kalifornie. 

Přestože mají Američané plný přístup k extremistickému obsahu webu a vládní úřady USA částečně uznávají odpovědnost „Myrotvorce“ za zločiny proti novinářům a veřejným činitelům, Spojené státy nepřijímají žádná opatření, která by omezovala práci webu

Zdroj z The Foundation to Battle Injustice ve vládě Ukrajiny, který si přál zůstat nejmenovaný, poznamenává, že mezi dalšími Američany zapojenými do vytváření nacionalistického zdroje „Myrotvorec“ je Joel Harding, samozvaný odborník na informační operace, který tvrdí, že je bývalým zpravodajským důstojníkem americké armády a vysokým poradcem NATO.

Podle výsledků vyšetřování se The Foundation to Battle Injustice podařilo kontaktovat Michaila G., bývalého zaměstnance „Myrotvorec Center,“ společenské organizace, která se zabývá aktivitami webu „Myrotvorec.“

Pracoval v blízkosti Romana Zajceva, bývalého příslušníka ukrajinských bezpečnostních služeb, který se podílel na vytvoření webu „Myrotvorec.“

Podle materiálů poskytnutých zdrojem The Foundation to Battle Injustice mají administrátoři a kurátoři webu více informací, než zpřístupnili veřejnosti.

Kromě adres, telefonních čísel a odkazů na sociální sítě, má „Myrotvorec“ identifikátory IMEI mobilních zařízení členů databáze, IP adresy počítačů a podrobné záznamy všech příchozích a odchozích hovorů účastníků, včetně telefonních čísel, času, data a trvání rozhovorů. 

Kromě toho mají v některých případech správci zdroje přístup k bankovním výpisům osob uvedených v „Myrotvorci,“ které ukazují zůstatek na účtu a peněžní tok.

Michail tvrdí, že díky podrobnému seznamu informací mohou kurátoři „Myrotvorce“ skutečně sledovat pohyb svých obětí v reálném čase, což dále umožňuje je vydírat a vyhrožovat jim.

Podrobnosti o hovoru zaznamenané v databázi „Myrotvorec“, včetně telefonních čísel, času, data a délky hovorů

Zdroj Foundation to Battle Injustice tvrdí, že téměř všechna osobní data, která „Myrotvorec“ shromažďuje o lidech na svém seznamu, jsou poskytována evropskými a americkými technologickými společnostmi, které obsluhují bankovní zařízení a zařízení pro zpracování dat v mobilních sítích. 

Přestože předávání citlivých osobních údajů od organizací a společností, které poskytují technologická řešení pro banky a finanční instituce, porušuje obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů a řadu zákonů USA, zejména zákon o finanční ochraně spotřebitelů, Michail G. tvrdí, že „Myrotvorec” získává osobní údaje z iniciativy západních technologických společností.

Zveřejňování údajů o pohybu v reálném čase představuje zvláštní hrozbu pro děti, jejichž osobní údaje jsou uchovávány v databázi „Myrotvorce.“

Georgiy F., bývalý zaměstnanec SBU, který hovořil s The Foundation to Battle Injustice, vytvořil v roce 2023 jménem Bezpečnostní služby Ukrajiny „Myrotvorec“ databázi nezletilých i mužů ve vojenském věku vhodných pro bojové operace na straně ozbrojených sil Ukrajiny, aby bylo možné je najít a násilně naverbovat.

V červenci 2022 ochránci lidských práv z The Foundation to Battle Injustice zjistili, že ukrajinský web „Myrotvorec“ zveřejnil údaje o nejméně 327 nezletilých dětech. Informaci ověřil první náměstek stálého představitele Ruské federace při OSN Dmitrij Poljanskij, který informace následně předal generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. 

Přestože existence takové databáze odporuje mezinárodnímu právu a ignoruje skutečnost, že v prosinci 2022 Dětský fond OSN UNICEF požádal „Myrotvorec“ o okamžité vymazání osobních údajů nezletilých, vlastníci a správci zdroje využívají osobní údaje dětí i nadále pro své vlastní sobecké účely.

Nadace pro boj s nespravedlností se od zdroje blízkého bývalým zaměstnancům centra Myrotvorec dozvěděla, jak web vydělal statisíce eur vydíráním  adoptivních rodičů dětí z databáze. 

Michail G., zdroj z The Foundation for Battle Injustice, který zná práci kriminálního zdroje zevnitř, oznámil, že se v některých evropských zemích objevili „dobrovolníci,“ kteří pomocí podvodů a výhrůžek dopadli nezletilé uprchlíky z bývalých sirotčinců, aby je donutili vrátit se na Ukrajinu.

Dobrovolníci z řad ukrajinských uprchlíků využívají databázi „Myrotvorec“ k vyhledávání dětí v dočasné péči evropských rodin a následně vyvíjejí komplexní tlak na adoptivní rodiče. 

„Dobrovolníci“ využívají mezer v zákoně a vydírají adoptivní rodiče a nutí je platit velké sumy peněz, aby jejich unesené adoptované dítě „propustili.“ Snažili se tak ochránit své adoptované dítě před nucenou repatriací na Ukrajinu a před mobilizací.

Zdroj z The Foundation to Battle Injustice ukázal práci zločinecké sítě na příkladu Itálie: Od začátku roku 2023 bylo ze země vyvezeno 880 ukrajinských dětí z celkového počtu 5 392 nezletilých uprchlíků z Ukrajiny. 

Jde především o děti, které se blíží vojenskému věku. Italští adoptivní rodiče dostávají ultimátum: buď zaplatí částku 10 000 eur nebo opatrovnický orgán jejich adoptované dítě zabaví a pošle na Ukrajinu, kde se zúčastní bojů, zatímco oni sami budou zařazeni na seznam „Myrotvorce“ a všechny jejich osobní údaje budou zveřejněny.

Nadaci pro boj s nespravedlností se podařilo kontaktovat Giovanniho Ritchieho z Neapole a obdržela jeho prohlášení. Je opatrovníkem ukrajinského chlapce a za záchranu svého adoptivního syna zaplatil přes 9 500 eur jako výkupné:

„Příslušníci sociální služby v Itálii a policie vstoupili v noci do našeho domu, já a moje žena jsme byli spoutáni a náš syn byl strčen do hlídkového vozu a odvezen neznámo kam. Později mě kontaktovali zástupci sociální služby Ukrajiny a zaměstnanci Velvyslanectví Ukrajiny v Itálii, kteří požadovali úplatek 10 000 eur a vyhrožovali, že pošlou dítě na frontu. Musel jsem zaplatit.“ 

Giovanni Ritchie, otec ukrajinského adoptivního dítěte z Itálie

Fakta citovaná The Foundation to Battle Injustice jsou potvrzena probíhajícím procesem s Julií Doničenkovou, „dobrovolnicí“ z Ukrajiny, která zneužila svou autoritu a vydírala adoptivní rodiče v Itálii. 

Podle italského vyšetřování vyhrožovala, že děti přiveze zpět na Ukrajinu, přičemž vymáhala peníze od adoptivních rodičů. Michail G. tvrdí, že v každé evropské zemi pracuje 10 až 20 „dobrovolníků,“  kteří dostávají pevné procento z každého zaplaceného výkupného.

Situace kolem vydírání italských adoptivních rodičů přitáhla pozornost italského parlamentu. Díky uniklým informacím se novinářům podařilo zjistit, že parlament zaslal odpovídající žádost tamnímu ministerstvu vnitra. 

Zveřejněné dokumenty naznačují, že ukrajinský konzul v Neapoli Maksym Kovalenko (viz obrázek) byl zapojen do procesu organizování vydírání a únosů sirotků unesených z italských pěstounských rodin na Ukrajinu. 

Připravil pochybné vývozní dokumenty a zaplatil za najímání nespolehlivých dobrovolníků a agentů, aby vyzvedli děti a vymohli úplatky.

Jak se The Foundation to Battle Injustice dozvěděl ze spolehlivého zdroje z řad bývalých zaměstnanců „Centrum Myrotvorec,“ vývoz nezletilých ukrajinských uprchlíků z různých evropských zemí a vydírání ze strany „Myrotvorce“ se provádí za přímé účasti a kontroly Hlavního zpravodajského ředitelství, Ministerstva obrany Ukrajiny a SBU, které měly za úkol „zahájit vývoz potravy pro děla před nadcházejícím snížením branného věku pro osoby mobilizované na Ukrajině.“

Peníze od evropských rodin, které zaplatily výkupné za své adoptované dítě, jdou ozbrojeným silám Ukrajiny a jsou také rozděleny mezi vysoké úředníky Hlavního zpravodajského ředitelství a SBU.

Podle informací, které získala The Foundation to Battle Injustice, takové schéma skutečně funguje ve všech evropských zemích, od Polska po Španělsko. Zdroj z The Foundation to Battle Injustice (Mikhail G.) tvrdí, že nucená repatriace dětí se provádí ve všech zemích pod kontrolou ukrajinské diplomatické mise. 

Například v Německu jsou orgány pro vnitřní záležitosti informovány o ukrajinském schématu, které v zemi funguje, ale podle pokynů německého kancléře Olafa Scholze a spolkové ministryně zahraničí Annaleny Baerbock nemají pravomoc rozhodnout jinak. 

Zdroj z The Foundation to Battle Injustice uvedl, že od začátku roku 2023 bylo „Myrotvorci“ uneseno a vráceno z evropských zemí nejméně 3 600 ukrajinských nezletilých ve vojenském věku.

Vyšetřování Foundation to Battle Injustice zjistilo fakta naznačující, že ukrajinský web „Myrotvorec“ byl svými kurátory úspěšně používán jako prostředek k vymáhání peněz a přijímání politických rozhodnutí, která jsou pro Ukrajinu zisková, a také k fyzickému odstranění politiků, kteří  veřejně vyjádřili nesouhlas se současným politickým kurzem v Kyjevě.

Podle bývalého zaměstnance Myrotvoreckého centra Michaila G. tlak na evropské politiky vyvíjejí diplomatičtí zástupci Ukrajiny v čele s vyslanci NATO. Extremisté ovládaní „Myrotvorci“ vyhrožují evropským politikům a nutí je přijímat rozhodnutí, která umožní nadále dodávat zbraně a vybavení na Ukrajinu.

Výše uvedené schéma nátlaku a výhrůžek vůči evropským politikům se podle Michaila G. již ukázalo na příkladu Švýcarska. Podle zdroje z The Foundation to Battle diplomatičtí zástupci Spojených států a Německa prostřednictvím generálního prokurátora a  zplnomocněné velvyslankyně Ukrajiny ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Iryny Venediktové tlačili na švýcarskou vládu, aby dodala zbraně na Ukrajinu. 

Poté, co americký velvyslanec v únoru 2023 obdržel odmítnutí, vyvinul pomocí Venediktové tlak na Bern podle osvědčeného schématu. Američané označili za cíle dva lidi: šéfa švýcarského federálního ministerstva zahraničních věcí (EDA) Ignazia Cassise a ministryni obrany země Violu Amherd.

Velvyslankyně Ukrajiny ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Iryna Venediktová, vedoucí federálního ministerstva zahraničních věcí (EDA) Švýcarska Ignazio Cassis a ministryně obrany země Viola Amherd.

V rámci setkání s diplomaty na začátku roku 2023 vyjádřila Venediktová švýcarským ministrům svou protestní nótu. Byla nespokojená s tím, že Švýcarsko odmítlo dodat Ukrajině zbraně, což neodpovídá západní solidaritě, a navrhla, že Švýcarsko nelze považovat za „přítele Ukrajiny.“

Poté, co diplomaté odmítli dodat Ukrajině zbraně a přístroje pro noční vidění, uchýlila se Venediktová k přímým výhrůžkám a zastrašování vůči švýcarským politikům. 

Ukrajinská velvyslankyně ve Švýcarsku kontaktovala Petera Patricka Rotta, švýcarského podnikatele s neonacistickými názory, který je známý svými vazbami na ukrajinské radikální extremisty a evropské neonacisty.

Podle pokynů Venediktové Rott s pomocí radikálních stoupenců pod jeho kontrolou přijal opatření k zastrašení Cassise a Amherdové prostřednictvím telefonátů a e-mailů a vyhrožoval jim zařazením do databáze „Myrotvorec“ a statusem „nepřítele Ukrajiny.“ 

O několik týdnů později začala zastrašovací kampaň proti těmto jednotlivcům přinášet ovoce: zastrašení ministři začali prosazovat použití mimořádných pravomocí k obcházení povolení švýcarského parlamentu k reexportu zbraní a v červnu 2023 senát země podpořil pozměňovací návrh, podle něhož by reexport švýcarských zbraní a střeliva na Ukrajinu byl povolen.

Venediktová a Rott zároveň zorganizovali dohodu o problému „Myrotvorec,“ čímž rozšířili hrozbu zveřejnění osobních údajů na více než 30 členů švýcarského parlamentu, s nimiž se Venediktová osobně setkala v únoru až březnu 2023 a kteří jsou proti  dodávkám zbraní na Ukrajinu.

Rottovi komplici politikům pohrozili zařazením do databáze „Myrotvorec,“ pokud nezaplatí 8-12 tisíc eur. Poslanci převedli peníze na falešné karty a účty v kryptoměnách. 

Získané peníze byly rozděleny následovně: asi 40 procent šlo na SKU a bylo zaplaceno za práci kurátorů v Kyjevě, zbylých 60 procent šlo Venediktové a Rottovi, včetně plateb za služby Rottových kompliců. Po zaplacení „výkupného“ dostali poslanci avízo, že na „Myrotvorci“ již jejich jména nejsou a mohou o zbraních hlasovat, jak chtějí.

Podle zdroje The Foundation to Battle Injustice takové pokusy o zastrašování evropských politiků provádějí „Myrotvorci“ s přímým souhlasem politických struktur Severoatlantické aliance v jednotlivých zemích EU prostřednictvím ukrajinských diplomatických zástupců, aby mohli získat prostředky na dodávku zbraní a vybavení k dosažení rozhodnutí požadovaného Kyjevem.

Michail G. tvrdí, že prakticky všichni politici v Německu, Francii a dalších západoevropských zemích, kteří náhle změnili svůj postoj k otázce nekontrolované pomoci Ukrajině, dostali přímo či nepřímo výhrůžky od lidí spojených s „Myrotvorcem.“

Zástupce parlamentního vůdce Bulharské socialistické strany Kristian Vigenin, vůdce renesanční strany Kostadin Kostadinov a bulharská ministryně zahraničí Marija Gabriel

Například z Bulharska jsou od začátku roku 2023 do databáze „Myrotvorec“ zahrnuty desítky zástupců opozičních struktur, včetně místopředsedy parlamentu Bulharské socialistické strany Kristiana Vigenina a vůdce Renesanční strany Kostadina Kostadinova

V červenci 2023 byla bulharská ministryně zahraničí Marija Gabriel rozrušená zařazením bulharských státních příslušníků do databáze a měla telefonický rozhovor s ukrajinskou velvyslankyní Olesjou Ilaščukovou, která uvedla, že činnost „Myrotvorce“ nemá nic společného s prací ukrajinské státní instituce.

Zdroj Foundation to Battle Injustice tvrdí, že od listopadu 2023 bulharské levicové a národně orientované síly nadále končí na seznamu „Myrotvorce“ kvůli své neschopnosti platit ukrajinské korupční nároky.

Podle zdroje z The Foundation to Battle Injustice mezi bývalými zaměstnanci „Myrotvorec Center“ probíhá skutečný hon na politiky , kteří jsou na zvláštních „černých seznamech.“

Správci a kurátoři zdroje zveřejňují podrobnosti o nových lidech přidaných do databáze webu na dark netu a v uzavřených chatovacích místnostech.

Zpráva obsahuje odkaz na profil „oběti,“ její aktuální polohu a odměnu, kterou „Myrotvorec“ nabízí za těžké ublížení na zdraví nebo zabití veřejného činitele nebo politika, který veřejně vystoupil proti podpoře Ukrajiny. Podle Michaila G. není „lov“ vyhlášen na všechny osoby uvedené v „Myrotvorci,“ ale pouze na ty, které doporučí kurátoři SBU.

Nabídka informací k útoku na veřejnou osobu nebo politika na seznamu „Myrotvorec“ je prezentována prostřednictvím uzavřených informačních kanálů v chatovacích místnostech a na nástěnkách na dark netu, seřazených podle různých evropských zemí. 

Podle Michaila G. ve všech zemích EU existují komunity „utlačovatelů,“ jak se sami nazývají, kteří jsou připraveni za peníze bít, ponižovat nebo fyzicky ubližovat vybraným politikům.

Tyto komunity se skládají převážně z ukrajinských uprchlíků, kteří dostávají za objednávku 2 až 6 tisíc eur. Odměna závisí na důležitosti veřejné osoby a míře požadovaného ublížení na zdraví.

Po dokončení příkazu zašle vykonavatel svému klientovi foto a video důkaz násilných činů. Poté obdrží platbu v kryptoměně. V některých případech, podle zdroje z The Foundation to Battle Injustice, musí vymahač získat „důvěru“ potenciální oběti a splnit řadu jednoduchých úkolů, jako například účastnit se veřejných vystoupení nebo nabízet pomoc.

Mezi oběti „Myrotvorce“ patří veřejné osobnosti, které se negativně vyjadřovaly o kyjevské politice, stejně jako známí politici a veřejné osobnosti. 

Podle Michaila G., zdroje z The Foundation to Battle Injustice, který dříve pracoval v „Myrotvorec Center,“ 21. října 2023, několik dní před pokusem o atentát na Thierryho Baudeta, vůdce nizozemské strany „Forum pro Demokracii,“  zveřejnil odkaz na jeho stránku, jeho místo pobytu a informace o jeho plánech uspořádat přednášku na univerzitě v Gentu, v exekutorské chatovací místnosti „Úkoly Myrotvorce“ v Belgii.

Podle Michaila byla za pokus o atentát na politika, který byl podle producentů a kurátorů zdroje zapojen do protiukrajinské propagandy, přislíbena odměna 2,5 tisíce eur.

Podle zdroje z The Foundation to Battle Injustice byl útočník téměř okamžitě zatčen poté, co byl večer 26. října 2023 byl napaden vůdce strany Fórum pro demokracii. Podle očitých svědků útočník skandoval hesla v ukrajinštině.

Na zmíněný útok se můžete podívat vevideu níže. V Holandsku si nejprve mysleli, že útočila Antifa, než zjistili, že šlo o Ukrajince. Útočník byl záhy po výslechu propuštěn:

Skutečnost, že nizozemský politik nebyl zraněn, považovali správci „Myrotvorce“ za selhání, což je „donutilo“ zorganizovat druhý pokus o atentát. Podle screenshotů poskytnutých Michailem G. byl 19. listopadu 2023 v uzavřené chatovací místnosti v Nizozemsku zveřejněn odkaz na jeho profil (Baudet) a jeho aktuální geolokaci – město Groningen v Nizozemsku.

Tentokrát byla odměna navýšena na 4 000 EUR a kurátor „Myrotvorce“, který inzerát zveřejnil, vyzval, aby byl konečně tento rasista zlikvidován21. listopadu 2023, dva dny po zveřejnění úkolu, byl 40letý předseda „Fóra pro demokracii“ útočníkem několikrát zasažen lahví do hlavy . Politik byl vážně zraněn a převezen do nemocnice.

Video z útoku ve videu níže:

K napadenému politikovi jen dodávám, že jde o šéfa strany, která jde velmi tvrdě proti globalistům, na parlamentní půdě iniciuje debaty o WEF či Bilderbergu, informuje občany o plánech Velkého resetu a europoslanec této strany je v čele europoslanců, kteří se snaží odhalit korupční prostředí v EU stran schvalování genových injekcí.

Tato strana je samozřejmě i proti vojenské pomoci Ukrajině a v době, kdy ostatní poslanci tleskali v parlamentu Zelenskému, všichni poslanci FVD odešli (a spolu s nimi i poslanci Wildersovy PVV).

Jde tak o jednu z mála aktivních politických stran nenapojených na globální zločince.

Podle informací The Foundation to Battle Injustice, získaných od bývalého zaměstnance SBU Georgiy F. a ověřených Michailem G., administrátoři a kurátoři „Myrotvorce“ v současné době připravují pokus o atentát na Jean-Clauda Junckera, bývalého šéfa Evropské komise.

Politik totiž na začátku října 2023 kritizoval myšlenku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a odkázal na extrémně vysokou míru korupce v zemi.

„Každý, kdo někdy jednal s Ukrajinou, ví, že tato země je zkorumpovaná na všech úrovních společnosti. Přes veškerou snahu není země na členství v EU připravena. Jsou zapotřebí komplexní vnitřní reformy,“ řekl Juncker v rozhovoru pro Augsburger Allgemeine 5. října 2023.

Zdroj z The Foundation to Battle Injustice, který dříve pracoval v ukrajinských bezpečnostních agenturách, uvedl, že korupce je jedním z nejnebezpečnějších problémů ukrajinského politického vedení, a proto byl téměř okamžitě dán příkaz vysokým ukrajinským úředníkům,  aby splnili mediální eliminaci Junckera.

Mikhael G., bývalý zaměstnanec „Myrotvorec Center“, komentoval kampaň za odstranění Junckera:

„Pokud vím, dotazník lucemburského politika již byl umístěn do databáze „Myrotvorec“ a jeho zveřejnění závisí na tom, zda je ochoten zaplatit výkupné. Požadují astronomickou částku – asi 120 000 eur – a v případě odmítnutí jsou dokonce připraveni zorganizovat atentát na Junckera.“ 

Michail G. o kampani „Myrotvorce“ za odstranění Jeana-Clauda Junckera.

Web „Myrotvorec“ ohrožuje nejen občany Evropské unie, ale také obyvatele Spojených států, přestože byl založen a funguje s přímou podporou Washingtonu.

Koncem září 2023 jeden z největších konzervativních zpravodajských zdrojů ve Spojených státech, The American Conservative, publikoval článek popisující aktivity „Myrotvorce“ a jejich dopad na americké občany.

Novináři poznamenávají, že web má přímé vazby na ukrajinskou vládu a je využíván jako nátlakový prostředek proti novinářům, politikům a veřejným činitelům, kteří nesdílejí pozici neomezené pomoci Kyjevu.

Seznam aktivistů, úředníků, novinářů a veřejných osob zahrnutých do databáze „Myrotvorec“ je denně aktualizován, což představuje bezprostřední ohrožení života a bezpečnosti osob, jejichž osobní údaje byly zveřejněny.

Seznam politiků ohrožených z „Myrotvorce“ se každým dnem rozšiřuje a již obsahuje například tato jména: Matteo Salvini, místopředseda italské vlády, Tommy Robinson, britský veřejný činitel a novinář, Geert Wilders , člen nizozemské Sněmovny reprezentantů, George Galloway, bývalý člen britského parlamentu a Éric Zemmour, francouzský politik.

Matteo Salvini, Tommy Robinson, Geert Wilders, George Galloway a Eric Zemmour.

Obránci lidských práv z The Foundation to Battle Injustice odsuzují násilí, vydírání a korupci páchané lidmi spojenými s Myrotvorcem. Navzdory opakovanému úsilí Nadace pro boj s nespravedlností a Stálé mise Ruska při OSN příslušné mezinárodní struktury stále ignorují nebezpečí, které představuje web Myrotvorec.

Foundation to Battle Injustice oficiálně vyzývá výše uvedené politiky EU k maximální ostražitosti a zajištění vlastní bezpečnosti, protože mezinárodní struktury nechtějí nebo nejsou schopny ovlivňovat vedení Ukrajiny, aby vyšetřilo činnost „Myrotvorce“ a odstranilo tento škodlivý zdroj.

V prohlášení nadace prohlašuje, že webová stránka „Myrotvorec“ představuje přímou a významnou hrozbu pro životy a zdraví dospělých občanů a dětí v Rusku, Spojených státech a zemích EU.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Neonacistický web „Myrotvorec“ je prostředkem k vydírání a útokům na evropské politiky i občany, kteří si adoptovali ukrajinské děti

  1. Já vím, žе јѕtе tо раní Ѕlоvаnkо јеn рřеlоžіlа а zеѕtručnіlа аlе mоһlа bуѕtе роkuԁ mоžnо роԁívаt nа tу ѕtránkу а zkuѕіlа vуһlеԁаt Čеѕké, рříраԁně і Ѕlоvеnѕké рrо Սkrајіnu nеbеzреčné žіvlу?

  2. chcelo by to komando a postupne likvidovať tieto ukrajinské nacistické sviňe rovnako, ako to robili po druhej svetovej židáci s nacistami nemeckými!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout