Novinářka už v roce 2009 podrobně popsala hrůzu pandemických opatření WHO a předpověděla dění v roce 2020

Novinářka už v roce 2009 podrobně popsala hrůzu pandemických opatření WHO a předpověděla dění v roce 2020

Rok 2009, kdy přišla první falešná pandemie prasečí chřipky, byl zřejmě v mnohém rokem zlomovým.

Právě tehdy se ukázalo, že bez koordinace farmaceutických firem, WHO, takzvaných „odborníků“ a loutkových vlád nebude možné vyvolat pandemii, která by donutila lidstvo k absolutní poslušnosti, vyvolala neskutečný strach a jako bonus zajistila dostatek ramen nastavených pro experimentální injekce.

Zatímco mnozí z nás tehdy ani vzdáleně netušili, co tato pandemie znamená a co za ní stojí, našli se jedinci, kteří měli dostatek informací k tomu, aby si dali fakta dohromady a vytvořili si děsivý obrázek.

Jistá novinářka tehdy prozradila mnohé nejen k prasečí chřipce, ale i k WHO a vývoji biologických zbraní.

V roce 2009 pronesla rakousko-irská novinářka Jane Burgermeister, která žije ve Švýcarsku, projev, který lidi ohromil.

V jejích komentářích k podvrhu pandemie prasečí chřipky, o který se tehdejší farmaceutický průmysl pokusil, je mnoho detailů, které dokonale zapadají do událostí let od roku 2020, kdy byl farmaceutický průmysl mnohem úspěšnější s údajnou pandemií Covid-19.

Občas její slova působí jako strašidelná jasnozřivost. Už tehdy šlo o roli WHO a Mezinárodní zdravotní předpisy, které se nyní zpřísňují.

Dále již následuje přepis videa její přednášky, který je sice velmi dlouhý, nicméně stojí za to, neboť šokuje tím, jaké informace měla tato novinářka v dobách, kdy by to jen málokdo čekal.

Víte například, že jsme málem byli jednou ze tří zemí, kde měla vypuknout falešná pandemie smrtelné ptačí chřipky šířené mezi lidmi?

Video v němčině pak najdete pod přepisem přednášky.

A na závěr připomínám, že jde o rok 2009:


Narodila jsem se v Curychu. Moje matka pocházela z Irska a otec z Rakouska a nyní žiji v Rakousku. Studovala jsem na University of Edinburgh ve Skotsku a také jsem pracovala pro lékařský časopis. Pak jsem začala podávat zprávy o tématech lékařské vědy pro British Medical Journal, Nature a tak dále.

Nakonec jsem se dostala k obnovitelným zdrojům energie. Záhy jsem se dozvěděla o únorovém incidentu ve Vídni, kdy farmaceutická společnost Baxter kontaminovala 72 kilogramů vakcíny živým virem ptačí chřipky a poslala ji do 16 laboratoří, čímž téměř vyvolala pandemii.

To mě přivedlo k celému tématu. Udělala jsem průzkum a zjistila jsem, že o spoustě věcí se v mainstreamových médiích nepíše. (Poznámka: Dne 23. července 2009 podala Jane Mayor stížnost na tehdejší federální vládu za pokus o masovou vraždu a také na společnost Baxter AG, Avir Green Hills Biotechnology, WHO, OSN a několik vysoce postavených zástupců společností.)

To mě vůbec nepřekvapuje, protože díky své novinářské zkušenosti v těchto médiích jsem viděla, jak moc je vyloučeno a jak málo lidí ví o velmi důležitých tématech. Systematická kontrola mainstreamových médií je jedním z důvodů, proč jsem si sama vytvořila web a snažila se o této problematice informovat i jinými prostředky.

Pro Švýcarsko je to velmi důležité. Domnívám se, že situace je taková, že Švýcarsko také přijalo stejné mezinárodní zdravotní předpisy od Světové zdravotnické organizace jako všech ostatních 194 členských států. 

V podstatě prostřednictvím těchto nařízení Světová zdravotnická organizace nesmírně rozšířila rozsah své pravomoci nad Švýcarskem. Tato nařízení tvoří právní základ pro opatření, která nyní švýcarská vláda přijme v případě mimořádné situace pandemie, jak se nyní údajně děje.

Tyto mezinárodní zdravotní předpisy vstoupily v platnost 15. června 2007. Faktem je, že krizový tým vznikl i ve Švýcarsku a domnívám se, že sídlí na federálním ministerstvu vnitra. Toto federální ministerstvo vnitra má obrovskou moc. Může si dělat víceméně, co chce, pokud existují vyhlášky nebo nařízení, která dokonce omezují základní práva. 

A to se nyní stalo v Berlíně. Takže se domnívám, že v pondělí byl parlament pozastaven a důležitá občanská práva byla omezena kvůli této pandemické mimořádné události. Neuvěřitelné, jak to zní, ale skutečně se to stalo. Belgičtí právníci řekli, že jsme nyní téměř v diktatuře a pro taková drakonická opatření neexistuje žádné ospravedlnění.

Nejedná se tedy pouze o teoretické právní základy, nyní se aktivují a uplatňují. Ve Švýcarsku by zdravotní služby a policejní služby, bezpečnostní složky, mohly být zmocněny touto zvláštní komisí a ty pak musí vykonávat určité věci. 

To může vést i k povinnému očkování a povinné karanténě. 

Tady ve Švýcarsku je to skutečně legální možnost a na samém konci švýcarského pandemického plánu je výslovně uvedeno, že fyzická síla je výslovně možnost, pokud jde o očkování a karanténu a tak dále. Jde tedy o zdravotní problémy, ale jak vidíte, ve skutečnosti je to spojeno s důležitými politickými a finančními otázkami.

Nyní Světová zdravotnická organizace vyhlásila tento stupeň pandemické nouze neboli 6. fázi již v červnu, což má vážné důsledky pro každou zemi. Tedy vytvoření speciální komise a tak dále. 

Jak jsem řekla, v Belgii je tento krizový tým, který se řídí příkazy Světové zdravotnické organizace, již řídícím orgánem ve státě. To je důležité i ve Švýcarsku, protože pokud vím, tento krizový tým byl ustaven a je připraven tuto moc převzít.

Vakcína je již objednána, myslím 13 milionů dávek, takže dost pro celou populaci. A věřím, že armáda už byla touto vakcínou zásobena. Toto je výjimečná situace.

Normálně se vakcína dostane k lékaři a do nemocnice atd., ale v této pandemické nouzové situaci jde vakcína do armády. Ve Švédsku a dalších zemích je to policie a armáda, kdo monitoruje a skladuje tuto vakcínu ve svých kasárnách a tak dále. Takže přístup k vakcíně bude velmi omezený.

Myslím, že vše je nyní takříkajíc v přípravě, pokud vím, očkovací centra se nyní ve Švýcarsku pomalu zřizují, i když ještě nejsou využívána. 

V této souvislosti je velmi důležité pochopit, že tento pandemický virus, virus prasečí chřipky, ve skutečnosti není přirozený virus a nevznikl přirozeným procesem. 

Ve skutečnosti jej zkonstruoval americký biolog Jeffery Taubenberger v laboratoři Ústavu patologie ozbrojených sil . V roce 1996 odjel na Aljašku a objevil oběť španělské pandemie z let 1918-1919, jejíž tělo bylo zamrzlé v ledu. 

Poté odebral vzorek tkáně z plic, v laboratoři zrekonstruoval genetický kód a pak se různými experimenty snažil tento virus učinit stále nebezpečnějším.

(Poznámka: V tomto okamžiku se celé video znovu opakuje, pravděpodobně kvůli chybě střihu v době vytvoření. Ve 14:42 pokračuje originál.)

A to nejnebezpečnější, co vytvořili, byl takzvaný virus ptačí chřipky H5N1. Toto je umělý virus. Nemá nic společného s ptáky, často je zaměňován s virem prasečí chřipky, ale nemá nic společného s prasaty. 

Úmrtnost tohoto viru je velmi vysoká, přes 90 procent, ale tento virus není snadno přenosný z člověka na člověka. Snadno se přenáší pouze ve směsi se sezónními a pravidelnými chřipkovými viry, pak se skutečně stává pandemickou biologickou zbraní.

Zajímavé je, že firma Baxter, tato americká farmaceutická společnost sídlící v Chicagu a Illinois, kde je Obama senátorem, si nechala patentovat velmi nebezpečnou verzi tohoto viru. Člověk by se divil, proč si něco takového patentovali, ale udělali to a můžete se na patent podívat (poznámka: Skutečně existuje patent US-20090220544-A1 ze dne 3. září 2009, který Baxter patentoval a související vakcína).

Je také možné, že Baxter dostává peníze za tyto takzvané černé operace, které provádí CIA a americká vláda za účelem vývoje biologických zbraní. 

V roce 2003 senátor J. Rockefeller schválil senátní návrh zákona 666 o biologických a chemických zbraních (zákon  najdete zde), podle kterého farmaceutické společnosti dostávají peníze z veřejných peněz, od vlády, aby vytvořily biologické zbraně. 

A jednou větví těchto biologických zbraní jsou vakcíny. Takže musíte najít způsob, jak lidem doručit biologické zbraně, a samozřejmě očkování je způsob, jak lidem dávat toxické věci. 

Zajímavé je, že vakcíny od Novartis a GlaxoSmithKline jsou klasifikovány jako biologické zbraně podle amerických a evropských předpisů. Když se podíváte, můžete vidět, že tyto pandemické vakcíny jsou klasifikovány jako biologické zbraně.

A pak, jak jsem zmínila na začátku, v únoru rakouská pobočka Baxteru v Orth an der Donau málem způsobila pandemii. Smíchala tento nebezpečný virus ptačí chřipky s více než 60procentní úmrtností se sezónním, normálním virem chřipky, celkem 72 kilogramů, a poté jej poslala do 16 laboratoří v Rakousku, Německu, České republice a Slovinsku s falešnou etiketou. 

Pokud mohu rekonstruovat, pokud by lidé tuto vakcínu vzali, vakcína by jim přirozeně způsobila onemocnění a způsobila by pandemii ptačí chřipky. 

(Pozn.: Zprávu o „chybě“ míchání H3N2 a H5N1 v rakouské laboratoři lze nalézt v Times of India – jinak jsou zdroje chabé. The Times of India cituje tehdejšího zaměstnance společnosti Baxter Markuse Reinhard, který incident potvrzuje a vysvětluje, že nedošlo k žádným infekcím. Chyba by byla odhalena při pokusech na zvířatech, protože fretky jí infikované zemřely.)

Základ genetického kódu, který firma Baxter použila k jeho vytvoření ve svých laboratořích, dala Baxteru Světová zdravotnická organizace. A to říká sám Baxter. Vše je v oficiálních zdrojích. 

No, to nemohla být náhoda, protože v laboratoři Baxteru musí při výzkumu viru ptačí chřipky používat pokyny pro biologickou bezpečnost, úroveň 3. To je také upraveno evropskými zákony. 

To znamená, že takový virus musíte držet v oddělených místnostech s dvoukřídlými dveřmi, elektronickým ovládáním, ochranným oděvem a podtlakem, aby se nemohl ani nějak dostat ven cirkulací vzduchu.

A tak je absolutně víceméně nemožné smíchat to se 72 kily normální vakcíny. Je také nemožné jednoduše předat tento neozářený materiál z laboratoře společnosti GlaxoSmithKline Beecham, která bude mít z tohoto doporučeného očkování obrovský zisk.

Když vezmete v úvahu 4,9 miliardy dávek za možná 10-20 dolarů nebo eur za dávku, můžete vidět, kolik peněz tito lidé dostanou jen z této očkovací kampaně.

Problém vakcíny je, že je úplně nová, bez jakéhokoli zkoušení nebo testování. Obsahuje látky, o kterých je známo, že jsou škodlivé. Také těžké kovy jako thimerosal, rtuť, živé viry a adjuvans. 

Tyto pomocné látky typu olej ve vodě, jako je skvalen, jsou zodpovědné za škody, které utrpěly tisíce, možná i stovky tisíc amerických a britských vojáků, když byli během války v Iráku očkováni vakcínou proti antraxu.

V této vakcíně, která nám má být nyní podána, jsou množství 60 000krát větší. To je to, co by nám mělo být poskytnuto. V USA a Velké Británii je to stále nezákonné. Nebyly provedeny žádné klinické testy a Evropská léková agentura (EMA), která je zodpovědná za kontrolu této vakcíny, se ani nesnaží lhát. 

Když se podíváte do jejich dokumentů, jasně říkají, že tato vakcína nebude ani testována na bezpečnost a účinnost, než bude podána lidem. Tyto testy se provádějí po podání vakcíny. Dá se to přečíst v dokumentech. Říkají, že platí zvláštní pandemická pravidla, která mají přednost před běžnými bezpečnostními opatřeními. Takže se zahajuje zcela nový proces speciálně jen proto, aby bylo dovoleno uvést tyto věci na trh, což by za normálních okolností bylo zakázáno.

V podstatě jsme vystaveni biologickému experimentu. Když aplikujete netestovanou látku populaci ve velkém měřítku, je to v podstatě experiment. A takové biologické experimenty jsou mezinárodním právem skutečně zakázány.

Obzvláště znepokojivá je skutečnost, že by tuto vakcínu měly dostávat těhotné ženy a děti. Je pravda, že nyní probíhají velmi rychlé klinické studie, ale tyto klinické studie se vždy provádějí u zdravých dospělých. Těhotné ženy a děti jsou tedy z těchto klinických studií výslovně vyloučeny. 

A adjuvans jsou vyloučeny z klinických studií. Takže to, co se nyní klinicky testuje, má pramálo společného s tím, co ve skutečnosti dostaneme. Jde o to, že tyto adjuvans se nám prodávají jako stimulanty, ale nejsou to stimulanty. Existují solidní vědecké důkazy, že jsou nebezpečné a způsobují velké škody.

Postupně se ukazuje, že Světová zdravotnická organizace je řízena finančními zájmy léčiv a bank a těch, kteří financují WHO. Z této vakcíny mají obavy zejména zdravotníci. Nový průzkum zjistil, že 65 procent sester ve Francii by tuto vakcínu nevzalo. Prý není dostatečně bezpečná.

Spousta lékařů v UK, myslím, že třetina, tvrdí, že to rozhodně nevezmou. Takže ze všech lidí mají k této vakcíně velké výhrady odborníci.

Většina lidí vidí, že pokud prasečí chřipka vůbec existuje, je skutečně velmi mírná a počet případů již stejně WHO neeviduje. WHO krátce po vyhlášení 6. fáze pandemie uvedla, že vlády již nemusí uchovávat údaje o průběhu nebo rozsahu této chřipky.

Zdá se však, že WHO je odhodlána toto očkování provést. Obzvláště jasně to objasnil tajný plán francouzské vlády, který vyšel najevo jen před několika týdny.

Podle tohoto plánu, který ministryně zdravotnictví Roselyne Bachelot-Narquinová zaslala vedoucím ministerstev ve Francii, jim bylo tajně výslovně řečeno, aby o tomto plánu neříkali obyvatelstvu do konce září, až bude vše připraveno. takříkajíc – celá Infrastruktura pro očkování celé francouzské populace.

A tento pandemický plán zahrnuje zřízení očkovacích center. Lékaři a nemocnice jsou výslovně vyloučeni. Výslovně je vyloučen i rodinný lékař. Tato očkovací kampaň se má provádět v očkovacích centrech a jako vhodná místa pro tato očkovací centra byly určeny univerzity a vzdělávací instituce.

Mnoho z těchto očkovacích center bude mít bezpečnostní zařízení a budou tam pracovat pandemické týmy. Celý důraz je kladen na rychlost. Vypočítáte tedy, kolik lidí by mělo být očkováno během čtyř sezení týmem čtyř lidí. 

Zajímavé je, že většina lidí v očkovacích centrech s ostrahou má být očkována za kratší dobu než v očkovacích centrech bez ostrahy. Tak to je taky zajímavá věc.

Tento pandemický plán také klade důraz na monitorování vakcín. Tato vakcína by měla být neustále sledována policií a armádou. 

Dalším bodem je, že by měl být vytvořen systém, pomocí kterého vy nebo vláda nebo lidé, kteří to všechno dělají, můžete určit, kdo přesně dostal tuto vakcínu a kdo nedostal tuto vakcínu. 

Tyto údaje se pak systematicky shromažďují a ve Francii se jako základ pro tuto akci používá národní zdravotní databáze.

Mnoho zdrojů věrohodně uvádí, že do vakcíny budou přidány nanočipy, jako například Baxter v Rakousku. Existuje mnoho důvěryhodných  zpráv o tom, že se do vakcíny přidávají mikročipy.

Dokážete si tedy představit, že i když přežijete tuto toxickou vakcínu, podaří se vám přes ni projít, pravděpodobně ve vás budou mít bez vašeho vědomí implantovaný čip nebo mikročip, kterého se ve skutečnosti nebudete moci zbavit po zbytek tvého života.

Tyto čipy poskytují Světové zdravotnické organizaci neustálá data o tom, kde se nacházíte, co děláte, o vašem zdravotním stavu a podobně.

Pokud vím, technická úroveň nanočipů je nyní poměrně vysoká. Nevím přesně jak, ale myslím, že dokážou v těle spouštět i biologické a chemické procesy a tak dále. Takže v podstatě můžete být nějakým způsobem ovládáni nebo dokonce zabiti.

Takže to, co zde vidíme, je, že pokud se Světové zdravotnické organizaci podaří donutit každého, aby se nechal očkovat, je to systém, ve kterém budou mít data o každém po zbytek života. A věřím, že to byla i záminka k tomuto povinnému očkování, proč k tomu chtějí naprosto všechny donutit. 

Mnoho vlád popírá, že by to plánovaly udělat. Říkají, že je to dobrovolné a tak dále a tak dále, ale přesto, jak ukazuje tento francouzský plán, v zákulisí vyvíjeli infrastrukturu pro povinné očkování a očkování celé populace. Francouzský plán výslovně uvádí, že cílem je 100% povinné očkování. To je v plánu několikrát jasně zmíněno.

Možná se jednoho dne ozvou a budete objednáni do očkovacího centra na určitou dobu, ale vy tam nepůjdete. A uděláte si čas, abyste zašli za právníkem nebo kontaktovali politika a požadovali vysvětlení.

Ale za pár týdnů, měsíců, až zahájí tuto dobrovolnou očkovací kampaň, tak vyvolají pandemii prostřednictvím této očkovací kampaně, protože tato vakcína je toxická nebo možná kontaminovaná, jako tomu bylo v únoru s těmito 72 kilogramy vakcíny, která byla kontaminována ptačí chřipkou.

Vidíte, lidé se hroutí na ulici, spolupracovník onemocní a tak dále, strašné plicní nemoci a tak dále, přepadne vás strach a stále máte pochybnosti, ale pak přijde volání a možná si už pro vakcínu půjdete. Nebo by na vás možná sousedi tlačili nebo tak něco.

Existuje tedy mnoho důkazů, které naznačují , že tito lidé se nyní pokusí vytvořit skutečnou pandemii a udělají to tím, že lidem dají kontaminovanou vakcínu nyní pod záminkou, že se potřebují chránit před prasečí chřipkou. 

Říkáte si: „Jak je něco takového možné? Jak to může být? Co dělá naše federální ministerstvo zdravotnictví? Co dělá naše kontrola pro bezpečnost vakcín? Co dělají média? Jak může selhat všechno, veškerá bezpečnost, a jak to dokážou vyřešit?“ 

A myslím, že tento plán byl vyvíjen a promyšlen po mnoho let a bohužel si myslím, že mnoho lidí bylo koupeno. Musíte to přijmout, protože klíčoví lidé, kteří mají chránit lidi a dávat varování, nedávají varování a nechávají to projít.

Když se tohle všechno dočtu v dokumentech, že se to nebude testovat, že je to v podstatě netestované, tak tito lidé si tohle všechno mohou přečíst, ne? A možná by měli říct stop, ale neříkají stop. 

Obávám se, že média hrají v tomto smutném příběhu důležitou roli. Jak jsem řekla, sama jsem zažila, že velmi důležité informace přes média vůbec neprocházejí, a to zní neuvěřitelně.

Sama jsem viděla, jak systematicky tento propagandistický nástroj, média, funguje. Protože média takříkajíc zakrývají všechna tato fakta – můžete jít domů, vidět a číst na internetu, vše, co říkám, je to fakt, ale protože média to neosvětlují, ale přinášejí mnoho z triviálních každodenních příběhů, tak většina lidí  naprosto nemá ponětí o tom, co se tady děje.

A pokud věci půjdou tak, jak si tito lidé naplánovali, velké změny a otřesy by se mohly v příštích několika týdnech a měsících odehrát také ve Švýcarsku. Švýcarský pandemický plán počítá s velkou krizí, kolapsem ekonomiky a společenského života. 

Proto říkají, že potřebují tento krizový tým, kterému se policie musí podřídit, aby mohla tuto krizi překonat. Ale po těchto otřesech se tady v zemi objeví nová politická síla a bude to ve skutečnosti Světová zdravotnická organizace, která převzala zdravotnictví, policii a tak dále. 

A OSN, samozřejmě, protože je to dceřiná společnost a to se stane ve stejnou dobu, paralelně ve všech zemích, protože všechny země dodržují stejný harmonogram.

Dobrovolné očkování začne začátkem října. Předpokládá se, že na povinné očkování dojde až koncem listopadu, prosince, ledna nebo tak nějak. Jakmile tato pandemie začne, lidé se opravdu vyděsí a po tomto období budou všechny státy, vlády rozpuštěny a zhroutí se do jediné nové struktury. 

A spojí se pod Světovou zdravotnickou organizací a OSN. Možná pro tyto plány plánují vybudovat světovou vládu nebo něco podobného. Alespoň Carl Bildt, myslím, že bývalý švédský premiér, na schůzce poblíž Atén v květnu na schůzce Bilderberg řekl, že Světová zdravotnická organizace by měla být novou globální zdravotnickou autoritou.

Zřejmě existují plány na vytvoření světové vlády. Pandemie se zdá být prostředkem k tomuto cíli, stejně jako tato vakcína je také nástrojem k vytvoření světové vlády.

Myslím, že zde v podstatě máme co do činění s tajnou biologickou válkou, nevyhlášenou biologickou válkou proti civilnímu obyvatelstvu, vedenou malou skupinou proti velké většině lidí. 

Provádí se lstí a podvodem. Takže něco, co je v zásadě klasifikováno jako biologická zbraň, se nám prodává jako profylaktikum. A pokud to nevezmeme dobrovolně, pokud neuvěříme hysterii v médiích, budeme nakonec nuceni to vzít, doufají.

A proto je tak důležité jednat hned. Bohužel nyní nestačí tyto informace jednoduše vstřebat. Záleží na staré osvědčené švýcarské tradici, která je stále silná, že občané říkají: 

„Mám vliv na politické dění. Ptám se lidí u moci. Požaduji odpovědi a požaduji právo se vyjádřit. Požaduji právo vidět nezávislé vědecké důkazy o tom, že tato vakcína je bezpečná, že je nezbytná a že pokud je jí někdo poškozen, aby tito lidé za ni dostali náhradu.“

Pokud vím, nebudou mít ani nárok na kompenzaci, pokud budou touto vakcínou poškozeni.

A také je důležité říct ostatním, jaká je vlastně situace tady ve Švýcarsku a v jiných zemích. Protože mainstreamová média neinformují o tom, co se skutečně děje. 

Mainstreamová média víceméně informují o tiskových zprávách WHO doslovně a zcela věrně a zdůrazňují nebezpečí těchto virů pocházejících z prasat a tak dále. 

A že to budou tyto vakcíny, které ochrání, což nebudou. A proto bych nyní ráda tuto přednášku uzavřela apelem na vás, abyste skutečně zahájili švýcarskou tradici lidové participace a demokracie a abyste se informovali, sami si vše ověřili, viděli, co je pravda a co ne, a prozkoumejte fakta, udělejte si vlastní názor a pak si nárokujte právo mluvit do tohoto politického procesu.

A pokud věříte, stejně jako já, že tyto vakcíny nejsou nutné a můžeme stejně snadno žít bez nich. I když dojde k pandemii, existuje spousta dalších osvědčených a bezpečných způsobů, jak se s ní vypořádat. 

Jsou tady vitamíny, vitamín D, je tu koloidní stříbro, které se velmi doporučuje jako velmi účinný způsob, jak zabít jakýkoli virus. Lze zmínit velmi jednoduchá hygienická opatření, jako je mytí rukou a dezinfekce v kanceláři a ve škole.

Pravidelně můžete vidět, že školy dezinfikují dětské stoly a tak dále, protože mnoho dětí je samozřejmě denně vystaveno mnoha virům. A pokud se objeví horší viróza, můžete se chránit těmito jednoduchými, levnými, osvědčenými prostředky.

Není tedy třeba tyto nebezpečné experimenty podstupovat a není třeba ani takového nátlaku. To je můj vzkaz.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 19 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout