Nizozemsko: 9letá školačka byla pokárána, když si stěžovala, že se musí v šatně převlékat před biologickým chlapcem

Nizozemsko: 9letá školačka byla pokárána, když si stěžovala, že se musí v šatně převlékat před biologickým chlapcem

Tento případ jen ukazuje, jak hluboko zasahuje genderová ideologie, která se již dostala z USA do západní Evropy a zdá se, že se vehementně snaží dostat i k nám.

Ovšem tato ideologie je o to zvrácenější a nebezpečnější proto, že nemíří jen na dospělé, ale především na děti. V USA či ve Skotsku již řešili znásilnění na toaletách ve školách a je zřejmě jen otázkou času, než se podobné případy rozšíří v masovější míře.

Jde o případy, kdy se pubertální chlapci prohlašují za dívky, což je opravňuje využívat dívčí šatny a toalety na školách. Za špatné jsou pak považovány ty dívky, které si dovolí postěžovat na přítomnost biologických chlapců v místech, kde jsou nuceny se před nimi svlékat.

V Nizozemsku již vyhrál titul Miss biologický muž, začínají tam prosazovat po vzoru OSN legalizaci pedofilie a samozřejmě velmi razantně protlačují genderovou ideologii i do škol.

Tyto případy ukazují, že se podobné zvrácenosti začínají šířit v Evropě – a je jen otázkou zřejmě poměrně krátkého času, než se začnou prosazovat plošně v celé EU, tedy i u nás.

Základní škola v Nizozemsku čelí výzvám k přehodnocení své politiky začleňování LGBT poté, co obdržela stížnosti od rodičů žačky, která odmítá používat dívčí šatnu poté, co se v dívčí šatně setkala s biologickým chlapcem, který se identifikoval jako dívka.

Jessica Kakiay-Yavuz, matka 9leté žákyně římskokatolické základní školy De Tweemaster v Huizenu, řekla novinám De Telegraaf, jak se její dcera již necítí pohodlně, když musí navštěvovat hodiny tělocviku, protože je nucena se převlékat v přítomnosti chlapce.

„Moje dcera za mnou přišla, protože jí připadalo divné, že do šatny přišel chlapec,“ řekla deníku matka dívky. „Požádala jsem školu o schůzku, abychom našli řešení. Ředitel tomu byl zpočátku otevřený.“

Vysvětlila, že poté, co informovala školu o obavách své dcery, obdržela velmi ponižující odpověď, ve které byla požádána, aby přijala situaci a byla obviněna z „podkopávání školní politiky genderové inkluze.“

„Kdybych chtěla, mohla bych získat informace, abych pochopila ‚obtížnou situaci, které čelí genderově různí lidé‘,“ řekla matka.

„Necítí se dobře, když se musí převlékat před klukem. To samozřejmě není situace, ve které byste chtěli být jako rodiče. Byli jsme naštvaní týdny, nemůžu na ten problém zapomenout,“ řekla o nesnázích své dcery.

Zatímco ředitel školy byl k obavám odmítavý, Rob Hageman, člen představenstva nadace RK Education Huizen Foundation (SRKOH), která řídí vzdělávací centrum, byl vnímavější a slíbil, že najde kompromis. Ukazuje se však, že je to náročnější, než se na první pohled myslelo.

„Pokud vím, je to poprvé, co se tento problém objevil na základní škole,“ řekl Hageman.

„Problém nás překvapil a začali jsme hledat kolegy v zemi, kteří se s tímto problémem již setkali a možná už měli řešení. Ale zatím jsme je nenašli,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že transgenderismus je v západní Evropě na vzestupu a je zaváděno stále více opatření k zajištění přijetí a tolerance LGBT otázek, někteří se obávají, že legitimní obavy těch, kteří stojí na opačné straně debaty, jsou ignorovány.

„Naše námitka nevychází z náboženských nebo ideologických úvah. Respektujeme, že se spolužák cítí jako dívka a nechceme tento pocit nijak zpochybňovat, chci v tom mít jasno. Ale šatna je pro nás červená čára. Dívky by měly mít možnost zůstat tam dívkami a nebýt konfrontovány s transgenderovými problémy v tak mladém věku,“ řekla matka dívky pro De Telegraaf.

„Chceme řešení pro naši dceru – a vím o další dívce, jejíž rodina s tím také bojuje. Další šatna pro trans spolužáky, to je možná nejlepší varianta,“ dodala.

Podle současného nizozemského práva zakotveného v zákoně o občanství z roku 2021 jsou všechna vzdělávací zařízení v Nizozemsku, včetně základních škol, ze zákona povinna zajistit bezpečnost a přijetí LGBT studentů.

Výklad této legislativy vyústil ve společné šatny pro transgender děti a biologické dívky před operací a v současné době se zdá, že existuje jen málo pokynů, jak vyřešit obavy vznesené dívkami, které se odmítají převlékat před chlapci.

Hageman nakonec vyzval k vládním směrnicím, aby se vytvořil precedens pro situaci, která se pravděpodobně stane běžnější v celé zemi.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 19 Průměrně: 5]

5 thoughts on “Nizozemsko: 9letá školačka byla pokárána, když si stěžovala, že se musí v šatně převlékat před biologickým chlapcem

 1. Jak by tento stav popsal George Orwell?

  LGBT komunita hlásá lásku. Místo toho se však zabývá podněcováním nenávisti. Za tím účelem rozleptává to, co je nejvíc soukromé, tedy intimní a tradiční rodinná pouta mezi lidmi.

  Pokud se člověk realizuje v rodině a mezilidském vztahu, nepotřebuje svoji energii vybíjet v politických bojích. Jedinec spokojený se svým soukromým životem a vychovávající své děti, je však pro vládu nežádoucí.

  Rodina proto nebude pojímána jako svazek muže a ženy. Budou právě komunity. Manželství bude moci uzavřít kdokoliv s kýmkoliv, dva muži, dvě ženy, příbuzní, popřípadě i více osob než jen dvě. Označí se jako manžel/ka 1, manžel/ka 2 a tak dále, vždy podle toho, kolik je na manželství zúčastněno osob. A nejen to. Dokonce půjde uzavřít manželství se sebou samotným.

  Nevadí, že v takové komunitě lidé nebudou vědět, kdo je cizí a kdo vlastní ani kdo má jaké povinnosti a role. Jedinou autoritou bude vláda potažmo komunitu.

  S problémy ve vztazích v komunitě dětem nebudou pomáhat rodiče ani kamarádi, ale rovněž vláda. Ta k tomu zřídila komise zastřešené pod názvem „Miluj lépe“ („Love Better“). S touto vládní kampaní již začali na Novém Zélandu.

  Děti jsou tedy pouhými biologickými organismy, nástroji používanými pro cíle vlády, ostatně stejně jako dospělí lidé. V tomto smyslu se komunita, dříve rodina, stala opravdu základem státu. Už není láska k rodičům, ani láska mezi mužem a ženou. Je jen láska ke komunitě, potažmo láska k vládě.

  Kdo v komunitě žít odmítne, bude odveden na tzv. Ministerstvo lásky, kde mu bude v obousměrném dialogu osvětleno, jaké výhody komunita má. Nejvíce ozbrojenců v masivních černých uniformách dohlížejících na obousměrný dialog se bude pohybovat právě po rozlehlých chodbách Ministerstva lásky.

  Všechny změny v rodinném a sexuálním životě byly na počátku hlásány ve jménu svobody. Aby každému byla zajištěna možnost co nejvíce rozvíjet své vnitřní já, svoji vnitřní svobodu, svá přání a své emoce.

  Aktivisté, kteří tyto myšlenky začali prosazovat, měli zprvu image rebelů proti dosavadnímu systému, nosili dredy a neoblékali si kravaty. Chtěli, aby nedocházelo k diskriminaci a svět byl co nejvíce různorodý jako barvy duhy. Aby nikdo nebyl ponižován. Aby bylo bráněno násilí jakéhokoliv druhu, zejména násilí domácímu. Aby na sebe všichni byli hodní a všichni byli svobodní.

  Nikdo nezaznamenal, že tento cíl, na povrchu velmi humanistický a svobodomyslný, je vlastě velmi nelidský a zotročující. Umožnil totiž, aby vláda za účelem kontroly, zda jsou lidé laskaví a volní, vstoupila do soukromí občanů a ovládla je. Proto Ministerstvo lásky může hlásat, že svoboda je otroctví.

 2. Podľa mena tipujem,že žiačka je dcérou moslimských rodičov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Tak či onak , jedine tá najtvrdšia saudskoarabská šaría dokáže navždy rozdrviť na prach transfašizmus aj všetky ostatné islamu odporujúce úchylky. Trestu smrti za ne sa Holandsko, Švédsko, Anglicko ani iné islamizované krajiny veru nevyhnú…

 3. Holandsko je definitivně ztraceno v blábolech globalistů. Možná část obyčejných holendrů se probouzí když jim chtějí jejich papaláši ukrást zemi a dobytek na němž hospodaří celé generace předků. Kdoví zda není pozdě po těch letech souhlasů s lgbt+-+-+-, agendou co2, oteplováním, migranty atd. Nakonec co chtěli to budou mít.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout