V proslovu na summitu WHO potvrdil ruský zástupce podporu plnění Agendy 2030

V proslovu na summitu WHO potvrdil ruský zástupce podporu plnění Agendy 2030

Mnoho lidí si myslí, že v multipolárním světě je ve vleku globalistické agendy pouze Západ. To ovšem není pravda. Připomínám, že i Klaus Schwab v roce 2016 zdůraznil, že NWO se bude vytvářet za multipolárního světa.

Tedy zdá se, že mnohé z toho, co se děje, bylo předem plánováno.

Čína již dlouho prokazuje, že oddaně následuje globalistickou agendu, což bylo vidět nejen za covidismu, ale i na rychlém zavádění CBDC a sociálních kreditů.

V Číně se má již brzy konat „letní sraz WEF,“ což také ukazuje, jak hluboce je země v souladu s touto agendou. V zemi je dokonce sídlo pobočky této globalistické organizace, kterou donedávna vedl Schwabův syn, jehož manželka je Číňanka.

A Rusko je na tom v mnohém velmi podobně. Nedávno zavedlo CBDC a stejně jako ostatní státy G20 podpořilo mezinárodní očkovací pasy.

A na summitu WHO minulý týden potvrdil zástupce Ruska, že jeho země je nejen v souladu se všemi plány této organizace, ale také stále plně podporuje cíle Agendy 2030.

Na druhou stranu je třeba kvitovat, že se Rusko vymezilo vůči Západem prosazované genderové agendě…

Dne 22. května promluvil náměstek ruského ministra zdravotnictví Sergej Glagolev jménem Moskvy a Minsku na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění v Ženevě.

Jeho řeč nebyla příliš dlouhá:

„Jménem Svazového státu Ruské federace a Běloruské republiky mám tu čest poblahopřát členským zemím Organizace a všem zaměstnancům WHO k výročí naší organizace a uznat jejich roli při posilování zdraví světové populace.

Doufáme, že tato organizace a její členské státy budou schopny rozvíjet a dosahovat svých cílů, především SDGs (Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030), jejichž pokrok byl zpomalen pandemií koronaviru.“

Hned ve druhé větě projevu už káže o cílech Agendy 2030!!!

„Zaznamenali jsme, že pandemie byla za poslední tři roky bezprecedentní výzvou pro celý svět a odhalila mnoho problémů a zranitelností. Bohužel, některé země při řešení současné pandemie raději hledaly viníky a politizovaly situaci, a to i přes potřebu maximální soudržnosti, vzájemné podpory, koherentního jednání a odmítání sobeckých praktik. 

Přes všechny obtíže a problémy, které byly odhaleny, se svět dokázal vyrovnat s touto těžkou ranou a zachránil miliony životů, což bylo možné jen díky vzájemné podpoře a spolupráci.“

Přirozený úbytek populace v Rusku v roce 2021 přesáhl 1 milion lidí – to je počet, který nebyl dosažen od roku 1945 (v roce 2021 ještě nebyla válka na Ukrajině, takže v tomto počtu nejsou žádní mrtví vojáci).

To se celkem shoduje s tím, jak narostla úmrtnost například v Německu, kde byla nejvyšší od roku 1951. A více než 70leté rekordy zaznamenává úmrtnost i jinde, například v Austrálii.

V Rusku nebyla covidová politika příliš odlišná od covidismu v jiných zemích.

V říjnu ministerstvo zdravotnictví schválilo zcela nesmyslné nové pravidlo, které umožní schválit „aktualizované“ genetické „vakcíny“ proti COVID a zpřístupnit je veřejnosti za pouhých 16 dní, téměř bez testování.

Více jste si o tamní covidové politice a „účinných vakcínách“ mohli přečíst již v tomto článku, takže více již netřeba toto téma detailněji rozvádět.

Dále tedy pokračujeme v proslovu ruského zástupce na WHO:

„Nyní, když jsme překonali akutní fázi krize, zůstává otázka globálního socioekonomického oživení po COVID relevantní především pro rozvojový svět, nikoli pro „zlatou miliardu“. 

To vyžaduje ještě větší soudržnost mezi zeměmi a odklon od sektorových zájmů jednotlivých skupin států, které chtějí upevnit globální nerovnost. To, co je dnes potřeba, je hlavně rovný přístup k technologiím a výzkumu, který je mnoha státům upírán kvůli nepřiměřeným sankcím a korporátní lobby.

Ruská federace a Běloruská republika jsou připraveny pomáhat a spolupracovat se všemi zeměmi při hledání vzájemně přijatelných řešení na základě principů solidarity, rovnosti a respektu k mezinárodnímu právu s cílem vstoupit do pozitivní dynamiky prosazování udržitelného rozvoje a rozšíření mezinárodní spolupráce v oblasti globálního zdraví, aby se předešlo budoucím pandemiím.

Opět „udržitelný rozvoj“ smíchaný s globálním zdravím, což je vlastně pandemická smlouva.

„Bohužel jsme zaznamenali znepokojivé známky toho, že se organizace stále více politizuje. Příkladem toho je, že během mimořádného zasedání regionálního výboru dne 15. května tohoto roku byla Ruská federace nehorázně zbavena svého suverénního práva hostit geograficky vzdálenou Kancelář WHO pro prevenci nepřenosných nemocí. 

Výše zmíněný Úřad pro nepřenosné nemoci byl financován Ruskou federací a v posledních deseti letech úspěšně poskytuje podporu zemím, které se potýkají se zátěží nepřenosných nemocí. Rozhodnutí mimořádného zasedání je v rozporu s duchem spolupráce organizace a charty (ústavy) WHO. Byl vytvořen precedens.

Neméně důležitou otázkou je prosazování konceptu ‚třetího pohlaví‘ v dokumentech WHO sekretariátem WHO. To je v souladu s agendou kolektivního Západu vnucovat obyvatelstvu zemí Afriky, Asie, východní Evropy a Středního východu vzorce chování, které jsou atypické pro národní nadace a vytvářejí místní horká místa.

V naprosté většině členských zemí WHO je v legislativě zakotvena existence pouze dvou biologicky uznaných pohlaví, mužského a ženského. Koncept třetího pohlaví není zakotven ani v hlavních mezinárodních dokumentech Organizace spojených národů, které se zabývají pojmem gender v jeho tradičním smyslu – muž a žena.

Koncept „třetího pohlaví“ není všeobecně uznáván, podporován členskými zeměmi a nemá širokou podporu světového společenství. Poznamenáváme také, že koncept „třetího pohlaví“ je v rozporu s etnokulturním způsobem života, náboženskou etikou, národními tradicemi a společenskými normami ve většině členských zemí WHO.  Jsme znepokojeni možným poklesem významu rodinné instituce a tradičních rodinných hodnot.“ 

V tomto bodě je ovšem třeba Rusko pochválit. Moskva se alespoň staví proti západní genderové ideologii, což je vskutku záslužné. Nicméně v projevu nebylo jediné vymezení vůči oběma dokumentům WHO, se kterými ostatně Rusko na summitu souhlasilo.

Je vskutku zajímavé, že Moskva neměla absolutně co říci k různým suverenitu omezujícím smlouvám a nařízením WHO.

To bylo ostatně v souladu se všemi ostatními zeměmi, neboť proti pandemické smlouvě či novým MZP se nevymezil vůbec NIKDO. Naopak, například zástupci zemí EU a USA či některých arabských zemí si myslí, že jsou ještě stále příliš „měkké“ a měly by se zpřísnit.

Nicméně – jsme-li u Ruska, tak i tam si alternativní média všímají nebezpečí obou dokumentů.

Velmi důkladnou analýzu pandemického kontraktu nedávno zveřejnil ruský alternativní mediální web (a populární kanál Telegram) Ivan Tea.

Kanál dospěl k poněkud temnému závěru:

„V blízké budoucnosti WHO plánuje dokončit práce na definování obrysů globálního systému řízení národních zdravotních systémů a vytvořit mechanismus pro nadnárodní kontrolu a dohled v oblasti medicíny, ekonomického a technologického rozvoje zdravotnictví.

Nelze přehlédnout, že tato globální rozhodnutí jsou přijímána v zájmu světových zainteresovaných stran ve zdravotnictví, mezi které patří mimo jiné západní vládní a nevládní organizace a nadnárodní korporace.“

Je pravda, že Moskva v minulosti signalizovala, že nová dohoda WHO by neměla zasahovat do suverenity členských států. Ale mezitím z nějakého důvodu otočila a náhle je stejně odaným lokajem WHO jako jiné země.

Mezitím prakticky všechna vlastenecká ruská média křičela o sebedestruktivním rozhodnutí Moskvy zůstat ve WHO.

Kaťuša napsala dobrý článek o tom, jak navzdory rituálnímu ponížení Moskvy ze strany WHO udělalo ministerstvo zdravotnictví vše, co bylo v jeho silách, aby uklidnilo WHO.

Podobné články lze nalézt v různých  ruskojazyčných médiích.

V únoru 2022  ruští aktivisté zahájili místní kampaň za ukončení nebo alespoň pozastavení členství Moskvy ve WHO.

Rychle se však ukázalo, že ruská vláda o to nemá zájem. Moskva je i nadále ochotným hráčem v mnoha globalistických plánech – od zavedení CBDC, přes Agendu 2030 až po diktátorské plány WHO…

 

 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 5]

4 thoughts on “V proslovu na summitu WHO potvrdil ruský zástupce podporu plnění Agendy 2030

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout