Vakcíny mRNA obsahují až 35 % DNA, která mění lidské buňky na dlouhodobé továrny na spike proteiny

Vakcíny mRNA obsahují až 35 % DNA, která mění lidské buňky na dlouhodobé továrny na spike proteiny

Kontaminace DNA u mRNA vakcín je mnohem větší, než se dříve předpokládalo. Je to až o 35 %, přičemž úloha DNA při dlouhodobé indukci lidských buněk k produkci spike proteinu byla potvrzena nedávným výzkumem.

Začátkem tohoto měsíce Daily Skeptic informoval o práci Dr. Kevina McKernana a jeho týmu, kteří podrobili mRNA vakcíny Pfizer a Moderna důkladné sekvenční analýze a zjistili alarmující úrovně kontaminantů DNA nazývaných plazmidy. 

Jedná se o malé kruhové molekuly DNA, které se v zásadě mohou samy replikovat v bakteriálních a lidských buňkách a způsobit, že buňka dlouhodobě produkuje spike protein SARS-CoV-2. Bylo zjištěno, že každá dávka vakcíny obsahuje miliardy těchto plazmidů.

Zdá se, že vakcína Moderna obsahuje kontaminaci DNA blízkou „bezpečné“ úrovni jedné části na 3 000 molekul mRNA stanovené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), i když není jasné, jak bezpečná tato úroveň skutečně je. Na druhé straně bylo zjištěno, že vakcína Pfizer má kontaminaci DNA, která byla desetkrát vyšší než „bezpečná“ úroveň s plazmidem na 350 molekulách mRNA.

DNA je součástí procesu výroby vakcíny, protože poskytuje plán pro mRNA, ale měla být odstraněna alespoň na „bezpečnou“ úroveň, jenže z nejasných důvodů se tak nestalo.

Nyní dr. McKernan a jeho tým provedli další analýzu a zjistili , že úroveň kontaminace DNA je mnohem vyšší, než bylo původně uvedeno, konkrétně až 35 % vakcínového produktu. Konkrétně uvádí:

To znamená, že 20-35 % nukleové kyseliny v každé vakcíně je expresní vektor. To je o několik řádů vyšší než limit EMA 330 ng/mg. Při těchto úrovních kontaminace není aktivita LINE-1 RT požadavkem pro integraci genomu.

Molekulární biolog Dr. Jessica Roseová vysvětluje, že to znamená, že každá dávka může obsahovat biliony molekul DNA, 100krát více, než bylo dříve hlášeno:

„Zbývající expresní vektory použité k výrobě mRNA jsou 100krát více kontaminované, než se původně předpokládalo, což naznačuje biliony molekul DNA na dávku. To má důsledky pro integraci do našeho genomu.“

Přesný rozsah kontaminace není znám, protože se jedná o odhady s velkou mírou chyb. Může se to také značně lišit v závislosti na šarži. Jisté však je, že úroveň kontaminace vakcín Pfizer i Moderna je vysoko nad jakoukoli oficiální „bezpečnou“ úrovní.

V původní analýze Dr. McKernan primárně hledal kontaminaci DNA a použil aditivum, které dokáže potlačit amplifikaci DNA. Když on a jeho tým hledali konkrétně kontaminaci DNA, zjistili, že množství přítomné DNA bylo mnohem větší, než naznačovala původní technika.

Další analýza Dr. McKernana a jeho týmu také potvrdila, že plazmidy jsou neporušené a schopné sebereplikace a že jsou přítomny vhodné promotory, které jim umožňují produkovat spike protein mRNA v lidských buňkách (a nejen v bakteriích) k expresi.

To naznačuje, že tyto DNA plazmidy pravděpodobně přežijí po dlouhou dobu, budou pohlceny buňkami v těle a způsobí, že buňky budou produkovat spike protein neomezeně dlouho.

Předpokládá se, že by to mohlo vysvětlit pozorované přetrvávání spike proteinu v krvi očkovaných jedinců týdny nebo měsíce po injekci, což podle odborníků přispívá k nepříznivým účinkům vakcín COVID-19.

Dr Jessica Rose poznamenává: „Je více než pravděpodobné, že tyto nepříznivé účinky jsou přímým důsledkem kontaminace identifikované Kevinem a jeho týmem.“

Tyto výsledky jsou samozřejmě velmi znepokojivé. Regulační orgány by měly provést své vlastní vyšetřování těchto problémů, a pokud se potvrdí, přijmout vhodná opatření, včetně stažení výrobků z trhu.

Jenže k tomu nedojde, protože EMA, tedy regulační orgán EU, je zcela jistě pod vlivem Big Pharmy v jejímž zájmu genové jedy i nadále Evropanům nabízí.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 15 Průměrně: 5]

One thought on “Vakcíny mRNA obsahují až 35 % DNA, která mění lidské buňky na dlouhodobé továrny na spike proteiny

  1. Vakcíny mRNA obsahují až 35 % DNA, která mění lidské buňky na dlouhodobé továrny na spike proteiny. … A co jste čekali, zázračnou medicínu, nebo živou vodičku ??

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout