Těžce ozbrojená policie prohledávala švýcarskou lékařskou ordinaci, protože lékařka vydávala pacientům výjimky z nošení roušek

Těžce ozbrojená policie prohledávala švýcarskou lékařskou ordinaci, protože lékařka vydávala pacientům výjimky z nošení roušek

Nelze než doufat, že všichni ti, kdo po více než dva roky zaváděli drakonické restrikce, které podle důkazů neměly žádný pozitivní účinek, ale přesně naopak – velmi negativní, budou jednou potrestáni. Vlády, které na základě „objednávky“ Big Pharmy a diktátu zločince Fauciho po celém světě odmítaly léčit rizikové pacienty v počátcích nemoci, které segregovaly všechny, kdo si odmítali nechat aplikovat nejen neúčinnou, ale také experimentální a škodlivou genovou látku do těla, by jednou měly být také potrestány.

Zatím jsou však trestáni výhradně odpůrci tohoto covidového fašismu, včetně skutečných a nezkorumpovaných odborníků a lékařů. Ti, kdo se jakkoli diktátu vzepřou, mohou očekávat nejen dehonestaci, ale také něco podobného, co zažili v jisté švýcarské ordinaci…

Zdá se, že postoj proti lékařům, kteří pracují podle  Hippokratovy přísahy a lékařského etického kodexu, se mezinárodně zpřísňuje.

Prosazování roušek je důležitým cílem, aby bylo možné pokračovat v pandemii, jak je známo z interních protokolů izraelského ministerstva zdravotnictví nebo prohlášení rakouského ředitele pro veřejné zdraví. Roušky se staly znamením podřízenosti a zároveň vás zbavují základních práv.

Dokonce i ve Švýcarsku, o kterém je známo, že je liberálnější s opatřeními a již v polovině února zrušilo mnoho nesmyslných opatření, byla proti lékařům přijata zcela nepřiměřená opatření. Na sociálních sítích uživatelé přirovnali razii k tomu, jak by policie normálně reagovala na teroristickou hrozbu.

To se již děje v Německu, jak ukázal trestní rozsudek nad Dr. Ronaldem Weiklem. V Německu by takový čin byl méně překvapující vzhledem k mnoha domovním prohlídkám, dokonce i proti soudcům, kteří vydali „nechtěné“ rozsudky, a to i v souvislosti se škodlivými respirátory pro děti.

Očekává se, že zemský soud v německém Pasově  vynese rozsudek proti lékaři Weiklovi za to, že napsal osvědčení o výjimce proti požadavku na roušku.

„Ať už se jednalo o vydávání falešných zdravotních osvědčení, která jsou trestná podle § 278 německého trestního zákoníku (StGB), jak tvrdí obžaloba, nebo pouze o lékařská osvědčení, na která se § 278 (StGB) vůbec nevztahuje,“ poznamenal Fond na ochranu zdraví dětí.

Weikl jednal v nejlepším zájmu svých pacientů, vysvětlil jeho právník, a to nemělo vést k obvinění kvůli neexistenci trestného činu z jeho strany. Platí právní princip nullum crimen, nulla poena sine lege, což znamená, že člověk nemůže být potrestán za to, že dělá něco, co není zakázáno zákonem – projevuje zájem o své pacienty a zejména o děti, pro něž jsou často nošené respirátory (stejně jako pro dospělé) zdraví vysoce škodlivé.

Zákon ve Švýcarsku výslovně stanoví výjimky z požadavku na roušku. Některým úřadům a státním zastupitelstvím je to však zjevně jedno. Po celé měsíce probíhal skutečný hon na čarodějnice proti lékařům, kteří jsou k opatřením kritičtí.

Stejně jako Weikl, také bernská psychiatrička Dr.  Ruke Wylerová vydala svým pacientům osvědčení o tom, že nemusí nosit roušku. Praxe psychiatričky, která splnila pouze své lékařské povinnosti, byla napadena rozsáhlou a zcela nepřiměřenou policejní operací, kdy do její ordinace vtrhli ozbrojení policisté, kteří běžně zasahují proti teroristům.

Vědecká síť Aletheia informovala o této razii v lékařské ordinaci. Kritičtí lékaři, kteří zpochybňují nesmyslná – a mnohdy i škodlivá – covidová opatření na ochranu svých vlastních pacientů, jsou pronásledováni a sankcionováni, a to jak v mnoha zemích EU, tak ve Švýcarsku.

Pod dohledem ozbrojených policistů v neprůstřelných vestách byl  počítačový pevný disk v ordinaci švýcarské lékařky zabaven a byly odebrány složky pacientů. Lidé, kteří chtěli podpořit lékařku, byli požádáni, aby opustili budovu pod hrozbou násilí.

Síť Aletheia uvedla, že je tímto vývojem velmi znepokojena. Lékaři, kteří vydali osvědčení o roušce ve prospěch svých pacientů, tak učinili proto, že po důkladném studiu údajů dospěli k závěru, že nošení roušek by nemělo žádný přínos, bylo by škodlivé především pro děti.

Lékařská potvrzení vydaná lékařem nelze v žádném případě považovat za nesprávná, protože policie ani státní zastupitelství neprovedly žádné vyšetření; jedná se o záležitost lékařských odborných znalostí a profesního kodexu chování lékařů. Zdravotničtí pracovníci jsou osvobozeni od směrnic, zejména od nelékařů.

Převážná většina koronavirových opatření je založena na příběhu epidemiologicky relevantního asymptomatického přenosu SARS-CoV-2, který byl dávno vyvrácen. To znamená, že všechna nefarmakologická opatření, která jdou nad rámec hygieny a sebeizolace nemocných lidí (antisociální distancování, roušky na veřejných prostranstvích, izolace, karanténa, trasování kontaktů, uzavření škol a zákaz vycházení), jsou neúčinná a škodlivá pro asymptomatické osoby, které byly dříve považovány za zdravé.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 9 Průměrně: 4.9]

3 thoughts on “Těžce ozbrojená policie prohledávala švýcarskou lékařskou ordinaci, protože lékařka vydávala pacientům výjimky z nošení roušek

  1. není dovoleno dýchat 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

  2. Cévy pulsují,srdce pulsuje,i slunce a hvězdy nad hlavami pulsují a člověk taky svým dechem pulsuje dohromady se vším,s celým vesmírem. Je to ,,Dech života “ . Rouška má smysl při operacích . Ale to,co se děje ,je čisté zlo,čistý satanismus,vraždění lidí politiky,médii,ůpadkovým zdravotnictvím.Místo rozumu nacismus a totální zotročování,běs a děs. Roušku jsem nenosil,vím o co jde,dýchám. Moje duše se neuzavírá, žiju s ,,pravými bohy,tvůrci“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout