Rostoucí obavy z podvodů ve studii vakcíny společnosti Pfizer

Rostoucí obavy z podvodů ve studii vakcíny společnosti Pfizer

Je již bezpochyby prokázáno, že žádné dosud podávané vakcíny neměly tolik vedlejších účinků – včetně úmrtí – jako genové injekce, nesprávně nazývané „vakcínami“ proti covidu. Tyto vakcíny však nejen nebrání infekci, ale ani dalšímu přenosu nemoci, takže ten, kdo tvrdí, že se jedná o vakcíny, záměrně lže.

A lží – zejména kolem preparátů firmy Pfizer – se objevuje stále víc. A to nejen v souvislosti s tím, jak jsou odtajňovány dokumenty, které měly být podle původní žádostí Pfizeru zveřejněny za více než 70 let. Ukazuje se, že i v oficiálních zápisech, vedených v průběhu testování tohoto přípravku, se záměrně manipulovalo. Pfizer tak opět potvrzuje to, co se o této firmě říká již roky: jde o dosud nepotrestané zločince, masové vrahy.

Možná jste slyšeli o znepokojivém příběhu Maddie de Garayové, která se v červenci 2020 – ve věku 12 let – zúčastnila studie očkování proti Covidu společnosti Pfizer u dospívajících ve věku 12-15 let. Během 24 hodin po podání druhé dávky na začátku ledna 2021 utrpěla Maddie bodavou bolest v páteři a břiše, její prsty na nohou a prsty na rukou zbělely a dívkou otřásla zimnice.

Nyní sotva vidí, trpí tinnitem, problémy s pohyblivostí, zvracením, krví v moči, necitlivostí v těle a má nejméně 10-20 záchvatů denně. Přesto byly uvedené vedlejší účinky  uvedeny jako „bolest břicha“ v údajích o studii vakcíny a bez vyšetřování se tvrdilo, že to nesouvisí s vakcínou.

Nyní vyšel najevo další podobně znepokojivý případ, kdy se během studie společnosti Pfizer vyskytla nežádoucí reakce, která nebyla zachycena v údajích studie, což vyvolalo obavy o integritu údajů ze studie a potvrdilo možnost podvodu.

Augusto Roux je 35letý právník z Buenos Aires v Argentině, který se dobrovolně přihlásil do fáze 3 studie vakcíny Pfizer covid. Udělal to, aby ochránil svou matku, která trpí emfyzémem.

Bezprostředně po druhé dávce 9. září 2020 se u něj rozvinula vysoká horečka a bylo mu velmi špatně. 11. září omdlel a 12. září byl hospitalizován. Nemocnice provedla testy, včetně počítačové tomografie hrudníku, která odhalila abnormální akumulaci tekutin na vnější straně srdce, což naznačuje perikarditidu (forma zánětu srdce).

14. září byl propuštěn a lékař ve svém propouštěcím lístku poznamenal, že utrpěl nežádoucí reakci na vakcínu. Roux se také od nemocničního personálu dozvěděl, že nemocnici navštívil významný počet účastníků klinické studie – jedna sestra odhadla asi 300 – takže jeho zkušenost pro ně nebyla nová. Před Rouxem bylo zapsáno asi 3 000 účastníků studie, takže pokud je odhad sestry správný, odpovídalo by to míře hospitalizace 10%.

Po jeho nežádoucím účinku Roux požádal o přístup k dokumentům své klinické studie, ale to vedení studie odmítlo. Jako právník šel Augusto k soudu, aby získal přístup ke svým záznamům, což trvalo více než rok. Poté, co je viděl, si dokázal dobře představit, proč někdo nechce, aby byly zveřejněny.

V nemocnici měl negativní test na Covid a lékař zjistil, že jeho stav je způsoben vakcínou. Nicméně, když Roux kontaktoval místo pokusu 14. září, aby řekl vyšetřovatelům, že byl v nemocnici, bylo napsáno v jeho spisu klinického hodnocení, že byl přijat pro „bilaterální pneumonii“, která neměla nic společného s vakcínou, ačkoli to neřekl, a lékař, který ho vyšetřil, tvrdil opak.

Ze zřejmých důvodů Roux zoufale toužil vědět, jestli dostal vakcínu nebo placebo. Hlavní výzkumník studie, Fernando Polack, však nepravdivě tvrdil, že může být odslepen pouze tehdy, pokud je jeho život v nebezpečí. Roux se obrátil na ANMAT, argentinský protějšek FDA, a po formálním slyšení 9. října 2020 ANMAT donutil vyšetřovatele, aby Rouxovi řekli, že vakcínu skutečně dostal.

Záznamy klinické studie ukazují, že dva dny před tímto slyšením, 7. října, „na žádost sponzora“ (Pfizer), byl kód pro nežádoucí účinek pneumonie aktualizován na „onemocnění COVID-19“. A to navzdory skutečnosti, že Augusto měl v době svého přijetí negativní test. (Pro společnost Pfizer je výhodné, že „diagnóza“ COVID-19 kvůli negativnímu testu není zahrnuta do výpočtů účinnosti experimentální vakcíny).

Ještě znepokojivější bylo, že Polack poznamenal v dokumentech o Rouxově klinickém hodnocení 8. října, že měl od 23. září „těžký úzkostný záchvat“ (který samozřejmě nebyl způsoben vakcínou). Polack dodal, že Roux má podezření na spiknutí mezi oběma nemocnicemi a poznamenal, že to pokračuje, o čemž svědčí skutečnost, že pokračoval ve svém odvolání k ANMAT. 11. října měl Polack tuto mentální diagnózu zaznamenanou v Rouxově lékařském záznamu.

Dr. David Healy, který vyslýchal Rouxe a přezkoumal příslušné lékařské záznamy, poznamenává, že „nic v záznamech nenaznačuje, že by se Dr. Polack nebo jiný lékař pokusil zjistit, zda měl Augusto 23. září duševní poruchu.“

Dodává: „Augusto poukazuje na poznámky z 8. a 11. října jako na důkaz, že tato smyšlenka byla uvedena právě v době, kdy bezprostředně hrozilo slyšení ANMAT. Poznamenává, že je v rozporu s argentinským právem, aby Dr. Polack diagnostikoval někoho s onemocněním, které tato osoba nemá, a zaznamenal to ve své lékařské dokumentaci. “

Všimněte si, že Polack je pediatr, a proto nemá nárok na diagnózu duševního zdraví, zejména bez formálního posouzení.

Polack je klíčovou postavou ve studiích vakcíny Pfizer covid. Byl hlavním autorem článku NEJM z prosince 2020 o bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Izraelský vědec Josh Guetzkow poznamenává, že je také jedním z ředitelů i-trials, organizace velkoryse placené společností Pfizer za provedení studie v Argentině (zdaleka největší místo studie).

Guetzkow dodává: „Kdyby vyvolal poplach ohledně bezpečnosti vakcíny, jeho společnost by ztratila spoustu peněz a nebyla by vybrána žádnou společností k provádění budoucích testů. Takže říci, že měl zájem o pozitivní výsledek studie, by bylo docela podhodnocené. Mohou existovat další konflikty, o kterých nevíme.“

Důkazy o pochybení a možných podvodech v testování takzvané vakcíny proti Covidu společnosti Pfizer se nyní nadále hromadí. Ale jen velmi málo lidí si to uvědomuje, protože se o tom obvykle píše pouze v alternativních médiích.

Kdy se mainstreamová média začnou řádně vyrovnávat s tímto potenciálně vážným příběhem? Zřejmě nikdy, neboť jsou Pfizerem pohádkově placena za lež a jednostrannou propagandu, stejně jako jsou jím placeni tzv. „ověřovatelé faktů“…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 4.5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout