Americké biolaboratorní experimenty na psychiatrických pacientech v blízkosti ruských hranic 2019-2021

Americké biolaboratorní experimenty na psychiatrických pacientech v blízkosti ruských hranic 2019-2021

Na úvod připomínám, že po prvotním popírání ze strany USA nakonec pod tíhou důkazů přiznala existenci amerických biolaboratoří na Ukrajině i jedna ze strůjkyň Majdanu – Victoria Nulandová, takže pokud tato informace – podle mainstreamu konspirace a propaganda – se potvrdila  pravdivá, pak může být něco pravdy i na sdělení níže. Každopádně se opět potvrzuje, že Ukrajinci jsou ve skutečnosti – podobně jako mnoho jiných národů –  jen další obětí agresivní americké politiky.

Vzhledem k tomu, že článek pojednává o starších – předválečných – událostech, tak nesouvisí se stávající válkou, tudíž by jeho zveřejnění nemělo spadat pod aktuálně přísně zakázaná a cenzurovaná témata.

Podle ruského ministerstva obrany se museli pracovníci laboratoře svým podpisem zavázat, že budou o tom, co se děje v laboratořích, mlčet.

Zvláštní vojenská operace ruských vojsk poskytla další informace o amerických vojenských a biologických aktivitách na Ukrajině a potvrdila četná porušení Úmluvy o biologických zbraních.

S využitím stávajících mezer v mezinárodním právu a nedostatku jasného mechanismu přezkumu americká vláda neustále rozšiřuje své vojensko-biologické schopnosti v různých oblastech světa.

Ruská federace se neustále snaží vytvořit ověřovací mechanismus BTWC, ale tato iniciativa je od roku 2001 důsledně blokována celým Západem vedeným USA.

Stávající mechanismus generálního tajemníka OSN pro vyšetřování údajného použití biologických a toxických zbraní, jakož i Ženevský protokol z roku 1925 o zákazu používání dusivých, toxických nebo jiných plynů a bakteriologických metod vedení války a vojenského konfliktu, nezahrnují přezkum biologických aktivit smluvních stran.

Již jsme představili schéma koordinace biologických laboratoří a výzkumných ústavů na Ukrajině Spojenými státy.

Jedním z prvků je Ukrajinské centrum vědy a techniky (STCU), zdánlivě neveřejná organizace, která nemá s Pentagonem nic společného.

Jeho právní status je stanoven Dohodou ze dne 25. října 1993 mezi vládami Ukrajiny, Kanady, USA a Švédska a protokolem o změně ze dne 7. července 1997.

STCU má sídlo v Kyjevě a regionální kanceláře v Baku, Kišiněvě a Tbilisi, stejně jako v Charkově a Lvově.

Odborné centrum pro chemické a biologické hrozby ruského ministerstva obrany však zjistilo, že hlavní činností STCU je působit jako distribuční centrum pro granty na výzkum, který je předmětem zájmu Pentagonu, včetně výzkumu biologických zbraní.

Jen v posledních letech Washington utratil více než 350 milionů dolarů na projekty STCU.

Americkými klienty a sponzory STCU jsou ministerstva zahraničí a obrany. Projekt je také financován Agenturou pro ochranu životního prostředí a ministerstvem zemědělství, zdravotnictví a energetiky USA.

V letech 2014 až 2022 ukrajinské centrum vědy a techniky realizovalo pět set projektů výzkumu a vývoje v postsovětských zemích (Ukrajina, Gruzie, Moldavsko a Ázerbájdžán).

Mnohé z nich jsou zaměřeny na výzkum potenciálních biologických bojových látek (mor, tularemie) a ekonomicky významných patogenů (patogenní ptačí chřipka, africký mor prasat).

Naše znepokojení nad aktivitami Washingtonu na Ukrajině pramení ze skutečnosti, že v rozporu se svými mezinárodními závazky USA zachovaly standardy ve své národní legislativě, které umožňují práci v oblasti biologických zbraní.

Ratifikace Ženevského protokolu z roku 1925 Spojenými státy byla doprovázena řadou výhrad, z nichž jedna umožnila odvetné použití chemických a toxinových zbraní.

Podle amerického federálního zákona o jednotě a soudržnosti proti terorismu je výzkum biologických zbraní povolen se svolením vlády USA. Účastníci takového výzkumu nejsou trestně odpovědní za vývoj takových zbraní.

Vláda USA tak uplatňuje zásadu, že vnitrostátní právo má v této oblasti přednost před mezinárodním právem. Eticky nejkontroverznější výzkum se provádí mimo národní jurisdikci.

Například během speciální operace na Ukrajině bylo zjištěno, že američtí vědci z laboratoře v Merefě (Charkovská oblast)  v letech 2019 až 2021 testovali potenciálně nebezpečné biologické léky na pacientech regionální klinické psychiatrické nemocnice č. 3 v Charkově.

Jedinci s duševními poruchami byli vybráni pro experimenty na základě jejich věku, národnosti a imunitního stavu. Výsledky 24hodinového sledování pacientů byly zaznamenány ve speciálních formách. Informace nebyly zahrnuty do nemocniční databáze a zaměstnanci zdravotnického zařízení podepsali dohodu o mlčenlivosti.

V lednu 2022 byla laboratoř v Merefě uzavřena a veškeré vybavení a přípravky byly převezeny na západní Ukrajinu.

Existuje řada svědků těchto nelidských experimentů, jejichž jména nemůžeme z bezpečnostních důvodů uvést.

Nakonec jsme v předchozím briefingu popsali technické zařízení pro správu a aplikaci biologických přípravků, které bylo patentováno v USA.

Současně bylo zjištěno, že Ukrajina požádala výrobce, zda mohou být drony Bayraktar vybaveny aerosolovým zařízením.

Je znepokojující, že 9. března ruské průzkumné jednotky v Chersonské oblasti objevily tři bezpilotní vzdušné prostředky vybavené 30litrovými kontejnery a zařízením pro postřikové formulace.

Podle zpráv získala Ukrajina v lednu 2022 prostřednictvím zprostředkovatelů více než 50 takových zařízení, která lze použít k aplikaci biologických přípravků a toxických chemikálií.

Pokračujeme v analýze důkazů o zločinech spáchaných americkou vládou a kyjevským režimem na Ukrajině.


Tolik tedy aktuální informace k biolaboratořím. Kolik z toho je asi pravda si můžeme jen domýšlet, ovšem stačí již jen fakt, že USA existenci biolaboratoří potvrdily. A jak sami víme z akcí typu Hirošima a Nagasaki, z války ve Vietnamu či bombardování Srbska, USA se neštítí používat na civilisty i ty nejhorší zbraně, včetně takových, které mají nejen okamžitou smrtící účinnost, ale přináší obyvatelům dané oblasti zdravotní problémy i po několik generací.

Mimochodem, zaznamenali jste, jak nezvykle často se v posledních letech šířily po celé Evropě nemoci jako africký mor prasat a ptačí chřipka, zmíněné v článku?

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 14 Průměrně: 4.7]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout