Německý Institut Roberta Kocha dostal v listopadu od nadace Gatesových půl milionu dolarů

Německý Institut Roberta Kocha dostal v listopadu od nadace Gatesových půl milionu dolarů

Stále více indicií hovoří pro to, že již delší dobu docházelo k přípravám na přeměnu směřování zejména západního světa. Tedy v poslední době tak často zmiňovaný „Velký reset“ je něco, co bylo již velmi dlouho detailně naplánováno. Aby ovšem vše běželo tak, jak má, je třeba do podobných plánů patřičně investovat. Jak se ukazuje, tyto investice se různým „mecenášům“ vyplácí, miliardáři totiž bohatnou jako nikdy dřív…

Nadace Billa a Melindy Gatesových investuje do různých projektů po celém světě, my se dnes podíváme na jejich německé zájmy….

Ale nejprve si osvětlíme, čím je pro nás německý Institut Roberta Kocha (RKI) důležitý. Jde zejména o to, že naše vlády – ať už ta minulá nebo současná – kopírují poslední dva roky téměř vše, co přijde z Berlína. Tedy instrukce získává vláda právě z RKI, což občas dokonce některý z politiků či rádoby odborníků jen tak mimochodem zmíní. Až na některé drobné detaily tak vše naši lokajové slepě kopírují, byť by se jednalo o úplný nesmysl (viz např. prachový respirátor, který se povinně mimo ČR, Německa a Rakouska nikde nepoužívá).

Nadace Billa a Melindy Gatesových – nyní rozvedeného páru Gatesových – je finančně nejsilnější soukromou nadací na světě. S vklady ve výši necelých 50 miliard dolarů v prosinci 2020 je daleko před ostatními významnými nadacemi. Druhou největší nadací je v současné době Wellcome Trust s přibližně polovinou vkladů. Další důležitou nadací, která má velký vliv na celém světě, je Rockefellerova nadace s téměř pěti miliardami dolarů v nadačních aktivech. Oblasti činnosti nadací jsou podobné.

Nadace Gatesových působí na mnoha úrovních. Financují mainstreamová média, jako je „Spiegel“,aby vytvořila povědomí veřejnosti o tématu“ globálního zdraví“. Z toho je již zřejmé, že oblast „globálního zdraví“ má zvláštní význam. To je doprovázeno silným závazkem k vývoji vakcín. Celkově již Nadace Gatesových rozdělila téměř 320 milionů dolarů přímo různým mediálním společnostem.

Nadace je také aktivní v oblasti rozvoje zemědělství. Jako jeden z největších akcionářů dceřiné společnosti Bayeru Monsanto se Nadace Gatesových snaží propagovat používání geneticky modifikovaných – a tedy patentovaných – semen. Proto bylo v prosinci 2021 věnováno 40 milionů dolarů „Alianci pro zelenou revoluci v Africe“.

Zdá se však, že Gates byl také osobně fascinován profesí farmáře. Protože nikdo v USA nevlastní tolik zemědělské půdy jako on. Zatím v USA vlastní téměř 100 000 hektarů půdy.

Projekty v oblasti práv žen, plánovaného rodičovství, vzdělávání, výživy a rovnosti žen a mužů také pravidelně získávají finanční prostředky nadace.

Vzhledem k tomu, že nadace jsou údajně charitativního účelu, získávají rozsáhlé daňové výjimky, které umožňují ochranu soukromého majetku před daňovými úřady tím, že jej převedou na nadaci. Nadace Gatesových  je organizace 501 (c) (3), a je proto osvobozena od daně z příjmu.

Zatímco převážně německé výzkumné zdravotnické instituce a univerzity jsou podporovány z fondů, RKI je od listopadu 2019 pravidelně financována nadací. Dar tentokrát činil 500 000 dolarů.

U darů Nadace Gatesových vždy uvádí, ze kterého oddělení finanční prostředky pocházejí a na co by měly být použity. Uvedené účely jsou široké a ponechávají příjemcům prostor pro použití finančních prostředků.

Nyní RKI obdrží 500 000 dolarů od oddělení „Globální rozvoj“ pro „Výzkumné a vzdělávací příležitosti“. V roce 2019 byl dar ve výši 250 000 dolarů od globálního ministerstva zdravotnictví vyčleněn na vývoj vakcín.

V roce 2021 putovalo do Německa celkem 14 darů. Většinou jde – mimo RKI a Spieglu – o organizace, které se zabývají ekologií, zdravím, vzděláním, plánovaným rodičovstvím nebo ženskými právy.

Začátek spolupráce mezi Nadací Gatesových a RKI však trvá přinejmenším do roku 2017, protože před čtyřmi a půl lety obě organizace společně zorganizovaly krizové cvičení. Přítomna byla také Rockefellerova nadace, WHO, GIZ a Federální ministerstvo zdravotnictví (BMG).

Shodou okolností nacvičovali reakci na šíření nového viru „MARS“ („Mountain Associated Respiratory Virus“ – Mars je také římský bůh války). Na základě toho měla být vypracována doporučení pro globální reakci na zdravotní krize a na to, jak by se orgány a pracovní skupiny OSN měly s touto situací vypořádat.

Robert Kennedy popisuje cvičení ve své knize „The Real Anthony Fauci“ (str. 749): „Dva vedoucí cvičení také úzce spolupracovali s Nadací Gatesových; David Heymann byl také předsedou britského Centra pro globální zdravotní bezpečnost a epidemiologem na London School of Hygiene and Tropical Medicine financované Nadací Gatesových. Heymann je členem správní rady Mérieux Foundation USA spolu s generálním ředitelem společnosti Moderna Stéphanem Bancelem. BioMérieux je francouzská společnost, která postavila laboratoř ve Wu-chanu.“

GIZ a Světová zdravotnická organizace, která je závislá na Gatesových fondech, neboť Gates je největším dárcem WHO, byly také zapojeny do cvičení. V prosinci však do WHO proudilo pouze 16 milionů dolarů. To je mnohem menší částka, než dříve vyplácené částky.

Tyto typy simulačních her nejsou neobvyklé. Kennedy uvádí 16 scénářů simulace pandemie v poslední kapitole své knihy.

Patří mezi ně: Kadlec/Johns Hopkins simulace z roku 1999, TOPOFF (2000), Dark Winter (2001), Atlantic Storm (2003), TOPOFF 2 (2003), Global Mercury (2003), Atlantic Storm (2005), TOPOFF 3 (2005), SCL Simulation (2005), TOPOFF 4 (2007), Lockstep (2010), MARS (2017), SPARS (2017), Clade X (2018), Crimson Contagion (2019), Event 201 (2019)

Je pozoruhodné, že se v těchto simulačních hrách znovu a znovu objevují stejní herci. Což naznačuje, že architekti transhumanistického státu biologické bezpečnosti již více než dvacet let školí vedoucí představitele vlád, komunit, médií a společností, aby reagovali tak, jak jsme byli svědky v posledních dvou letech.

Zvláštní roli mezi výše uvedenými simulačními hrami hraje scénář Lockstep publikovaný Rockefellerovou nadací.

Uvážíme-li, jak jednotně různé vlády pochodovaly v těsném závěsu jen jedním směrem, slova Petera Schwartze, který napsal zprávu financovanou Rockefellerovou nadací, se stávají ještě děsivějšími:

„I poté, co pandemie ustoupila, autoritářská kontrola a dohled nad občany a jejich aktivitami pokračovaly a dokonce se zintenzivnily. Aby se lidé ochránili před šířením stále globálnějších problémů – od pandemií a přeshraničního terorismu až po ekologické krize a rostoucí chudobu – světoví lídři se stále více chytají moci.“

Gates naznačuje motivy svých podniků v TED Talk z roku 2010. Tam tvrdí, že globální populace by mohla být snížena o 10-15 procent účinným použitím vakcín a reprodukční medicíny.

Je to jeden z těchto příběhů, který zůstal v myslích lidí po celá desetiletí a je také nepochybně přijat velkou částí populace: Člověk jako parazit planety, jehož nekontrolovaný růst končí katastrofou.

Pohled popularizovaný Římským klubem iniciovaným Davidem Rockefellerem. V knize z roku 1972 „Meze růstu“ byl tento příběh široce implementován do veřejného povědomí. Předpovědi knihy však byly chybné.

„Nejmodernější“model World3 použitý pro předpověď v té době selhal asi tak jako klimatické modely používané dnes nebo model Corona Imperial College financovaný Gatesem.

Příkladem misantropického postoje nahlížení na člověka jako na nemoc planety je citát prince Philipa, který uvádí: „Růst lidské populace je pravděpodobně největší dlouhodobou hrozbou pro naše přežití. Pokud nebude zastaven, budeme čelit velké katastrofě. Nemáme jinou možnost. Pokud nebude populace kontrolována dobrovolně, bude nedobrovolně kontrolována nárůstem nemocí, hladu a válek.“

Proto si princ, který zemřel v dubnu 2021, také přál následující: „Kdybych se znovu narodil, chtěl bych se vrátit na Zemi jako zabijácký virus, abych snížil populaci.“

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout