Německo zaznamenává masivní nárůst počtu novorozenců u žadatelů o azyl

Německo zaznamenává masivní nárůst počtu novorozenců u žadatelů o azyl

Tito současní novorozenci už budou zřejmě za pouhých 16  let hlasovat o tom, kdo bude Německu vládnout. Proč za 16 let? Jde o volební hranici, která je nyní tlačena v celé EU, přičemž například v sousedním Rakousku již platí. K tomu je třeba připočítat všechny další nově příchozí, přičemž v letošním roce mají v Německu získat všichni Syřané, kteří přišli v roce 2015, občanství. Za 2 roky má získat občanství i zbytek všech dalších v témže roce příchozích národností. Tedy Afghánci, Iráčané, Pákistánci, Somálci apod…

I to je důvod, proč apeluji na voliče, aby si uvědomili, že výkřiky typu „odmítáme nelegální migraci“ jsou jen čistým oblbováním voličů. Naše země se totiž ani žádnou nelegální migrací neislamizuje, islamizuje se zcela legálně, právě díky těm, kdo získají občanství například v Německu nebo Rakousku, kde se již také vedou úvahy o uspíšení udělování občanství. Je tedy třeba odmítat v prvé řadě islám, přičemž tzv. „nelegální migrace“ už po schválení migračního paktu EU ani existovat téměř nebude.

Ale nechme toto téma, které je na samostatný článek a vraťme se k hegemonu EU a našemu protektorovi, Německu, kde sice porodnost původních obyvatel strmě klesá, ovšem porodnost nově příchozích lavinovitě roste.

Jen v letech 2015 až 2019  se v Německu narodilo tolik dětí nově příchozích, že by to vydalo na další  velké město. A také tito potomci, kteří představují trvalou záruku pobytu pro rodinu a jsou v určitém okamžiku považováni za „Němce“, vyrostou a budou se dále množit. Vzhledem ke značné míře reprodukce bude pravděpodobně brzy v Německu velmi těsno, ale prázdno bude ve fondech sociálního zabezpečení, bydlení atd.

Možná by Němci měli pomocí kalkulačky odhadnout, jak dlouho nebo jak krátce by mohlo trvat, než se stanou menšinou ve své vlastní zemi, alternativně stačí pohled na vývoj Libanonu, který zemi po třech velkých invazních vlnách  drasticky změnil.

Tisková zpráva Spolkového statistického úřadu

Od roku 2015 do roku 2019 se v Německu každoročně narodilo žadatelům o azyl v průměru 27 200 dětí. Spolkový statistický úřad (Destatis) u příležitosti Světového dne uprchlíků dne 20. června uvádí, že se tak od roku 2015 jejich počet výrazně zvýšil. Za pět let před rokem 2015 bylo zaregistrováno v průměru 4 400 novorozenců s ochranným statusem. Tento výpočet vychází ze zvláštního hodnocení dětí narozených v letech 2010 až 2019 z Centrálního registru cizinců.

Právo pobytu cizích dětí narozených v Německu zpočátku závisí na jejich rodičích. Náhlý nárůst počtu novorozených žadatelů o azyl proto přímo souvisí také se zvýšeným přistěhovalectvím převážně mladých lidí, kteří v letech 2014 až 2016 hledají azyl. Jen během tohoto období se počet žen ve věku od 15 do 50 let mezi žadateli o azyl více než zdvojnásobil ze 149 000 na 324 000. Navzdory celkovému poklesu počtu od roku 2016 lze vzhledem k mladé věkové struktuře osob žádajících o ochranu v nadcházejících letech stále očekávat zvýšený počet dětí narozených v Německu žadatelům o azyl.

Celkem bylo od začátku roku 2010 do konce roku 2019 zaregistrováno přibližně 158 000 novorozených žadatelů o azyl. Většinou šlo o Syřany (33 %), Iráčany (11 %), Afghánce (10 %) nebo Nigerijce (6 %). V 6 % případů byla státní příslušnost stále nejasná. Téměř polovině novorozených žadatelů o azyl byla udělena práva k pobytu v nejisté situaci se stále otevřeným ochranným statusem (36 %) nebo status zamítnuté ochrany (14 %). Druhá polovina měla krátce po narození dočasný ochranný status.

Na konci roku 2019 bylo v Německu zapsáno celkem asi 1,8 milionu žadatelů o azyl, z toho 497 000 údajně  nezletilých. Téměř 150 000 nebo 30 % nezletilých, kteří hledají ochranu, se narodilo v Německu. Na konci roku 2016 byl tento podíl pouze 17 %.

Azyl se uděluje cizincům, kteří podle Ústředního registru cizinců pobývají v Německu na základě mezinárodního práva, humanitárních nebo politických důvodů. Patří mezi ně osoby, které:

a) pobývají v Německu za současného azylového řízení (žadatelé o azyl s otevřeným ochranným statusem),

b) kterým byl přiznán dočasný nebo trvalý ochranný status osoby žádající o ochranu s uznaným statusem

c) kteří jsou v Německu po zamítnutí azylového řízení nebo po ztrátě humanitárního povolení k pobytu (žadatelé o azyl s odepřeným ochranným statusem v tzv. „režimu strpění“).

Nakonec je jasné, že tyto děti tak, jako je to obvyklé, budou mít v Německu dvojí občanství a i s rodiči a sourozenci také v Německu zůstanou. Jenže – jak se uvádí i výše – Německo se jednou přeplní a muslimské rodiny – již občané EU, žádní ilegálové – zamíří tam, kde místo bude. A samozřejmě tam, kde budou mít možnost praktikovat a dále šířit svoji nenávistnou ideologii.

Kam tedy myslíte, že z Německa, případně stejně přeplněného Rakouska, tito noví občané EU jednou půjdou? Myslím, že možnost se naskýtá. Za hranicemi nebudou mít příliš mnoho islámu vstřícných, zatím nepřeplněných zemí na výběr. A ČR, která patří k islámu zdaleka nejvstřícnějším v EU, pro ně bude jistě – i vzhledem k blízkosti Německa, případně Rakouska – velmi lákavou zemí.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 3 Průměrně: 4.7]

3 thoughts on “Německo zaznamenává masivní nárůst počtu novorozenců u žadatelů o azyl

  1. Alternatívna slovenská stránka Hlavný denník dnes uverejnila článok s názvom „Nemecko: Začína sa kampaň za prijatie viac utečencov a evakuáciu táborov“. Prosím Slovanku o podrobnejší článok na túto tému. Aj zo stručných faktov, ktoré spomínaný článok prináša, doslova behá mráz po chrbte – napríklad plánované masové demonštrácie a omše pod vedením slniečkarov z povolania.

    1. To je samozřejmě agenda Zelených, kteří jsou předpokládanými vítězi voleb v Německu. Takže asi bude opravdu hodně záležet na tom, kdo v Německu volby vyhraje a jaké bude celkově zastoupení v Bundestagu. Zatím v žádné z německých alternativ nepsali, že by se jednalo o nějaké již realizované plány, nicméně už teď nemá Německo žádné limity na přijímání a islamizováno je natolik, že musí falšovat statistiky. Pokud bych samozřejmě narazila na něco zásadního, tak to zde zveřejním..

  2. Zelení, potažmo Piráti i socialisté si sami odporují, chtějí dělat ekologii, ale přelidněním země tlak na přírodní prostředí enormně zvyšují, a samozřejmě tak zvyšují i kriminalitu a nesvobodu ve společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.