Nigérijská digitální věznice byla postavena a brány se zavírají

Nigérijská digitální věznice byla postavena a brány se zavírají

Již před několika lety byla právě Nigérie zvolena jako jedna z prvních zemí, kde má být plošně zavedena digitální diktatura. Země byla zřejmě zvolena i proto, že patřila mezi ty, které ignorovaly nařízené Covidové restrikce a o genové injekce tam také nikdo neměl zájem.

Bylo tedy jasné, že právě zde – a v dalších afrických zemích – bude obtížné i zavádění bezhotovostní společnosti s digitální měnou, digitální identitou a systémem sociálních kreditů. Proto se zřejmě právě v těchto zemích začíná.

Jinde bude zavádění digitální diktatury mnohem jednodušší.

Nejprve došlo k zavádění digitálních identit, později také digitální měny centrální banky (CBDC).

O tu však nebyl zájem – a nepomohlo ani výrazné omezení hotovosti a další kroky, které měly Nigerijce přimět k tomu, aby sami – zcela dobrovolně – přešli na bezhotovostní společnost.

Nicméně následné protesty vedly k tomu, že se vyměnila vláda –  a záhy bylo pozastaveno i nucené zavádění CBDC, které do té doby přijalo jen 0,5% obyvatel.

Šlo však samozřejmě jen o „klid před bouří.“ To hlavní mělo teprve přijít: ID nejen pevně napojená na CBDC, ale také fungující jako jakýsi systém sociálních kreditů pro přístup ke zdravotnictví, sociální pomoci a mnohému dalšímu.

Stávající kroky již zřejmě mají odpůrce digitální diktatury donutit k tomu, aby se konečně podřídili.

Začátkem tohoto měsíce Národní komise pro správu identity Nigérie (NIMC) oznámila zavedení nové karty digitální identity (digitální ID). Toto digitální ID bude propojeno s bankovním účtem vedeným u nigerijské centrální banky, která již zavedla digitální měnu centrální banky (CDBC).

Digitální ID, jehož spuštění je podporováno Centrální bankou Nigérie (CBN) a Nigerijským mezibankovním systémem vypořádání (NIBSS), bude mít funkce pro platby a poskytování sociálních služeb a usnadní přístup k dalším službám včetně cestování. 

V rámci ID budou například zahrnuty: informace o zdravotním pojištění, mikropůjčky, zemědělství, potravinové lístky, dotace na dopravu a energii, abychom zmínili jen některé.

Platební a finanční služby jsou poháněny systémem předplacených/debetních/kreditních karet centrální banky s názvem AfriGo .

Digitální identifikační karta bude mít mimo jiné strojově čitelnou zónu v souladu s normami Mezinárodní organizace pro civilní letectví OSN (ICAO) pro biometrické pasy, QR kód, který bude obsahovat národní identifikační číslo držitele (NIN) a možnost biometrické autentizace obličeje a otisků prstů jako primárního média pro ověření identity prostřednictvím dat na čipu karty, uvedla Biometric Update .

Ve skutečnosti je nové digitální ID Nigérie propojeno s osobním účtem u centrální banky. Nigérie již má CBDC, eNaira, která byla spuštěna v říjnu 2021. Tvrdí se, že jedním z důvodů, proč byla eNaira potřebná, bylo zvýšit finanční začlenění tím, že lidem s mobilním telefonem, ale bez bankovního účtu, umožnili přístup k CBDC prostřednictvím jejich chytrých telefonů.

To je samozřejmě jen výmluva, jde především o cestu, jak CBDC zavést plošně.

Chytré telefony jsou také spojeny s digitálními ID lidí; tento proces nebyl zdaleka dobrovolný. V prosinci 2023 dostaly společnosti nabízející telekomunikační služby v Nigérii od federální vlády nový příkaz, aby do 28. února 2024 zcela zablokovaly všechny telefonní karty Subscriber Identity Module (SIM), které nejsou propojeny s biometricky podporovaným NIN.

Od dubna 2022 probíhá objednávka na částečný blok více než 70 milionů SIM karet, které nejsou propojeny s digitálním ID vlastníka. Jedná se však o jednosměrné blokování, protože na těchto SIM kartách nejsou podporovány pouze odchozí hovory.

Od 28. února 2024 tak jsou všechny kategorie SIM karet, jejichž majitelé neprovedli NIN propojení, plně zbaveny přístupu ke všem telefonním a datovým službám, uvedla Biometric Update.

V Nigérii je tedy nyní zaveden totalitní systém kontroly – elektronické vězení, které bude sloužit k omezování a kontrole všech aspektů života lidí a celé populace.

AfriGo „Finanční inkluze“

V lednu 2023 spustila CBN debetní kartu AfriGo „k posílení bezhotovostní ekonomiky, posílení národního platebního systému a posílení používání elektronických platforem v Nigérii.“

Jedná se o doplňkový způsob platby ke stávajícím kartám Mastercard, Visa, Verve a Interswitch, ale lze jej použít pouze v Nigérii.

CBN uvedla finanční zahrnutí, uvolnění devizových rezerv, snížení provozních nákladů pro finanční instituce a datovou suverenitu jako některé z důvodů pro spuštění karty.

Centrální banka Nigérie byla po většinu posledního desetiletí na cestě k „finančnímu začlenění,“ napsal Tech Point. Guvernér CBN řekl, že AfriGo pomůže podpořit finanční začleňování v zemi.

Podle Světové banky finanční začlenění znamená, že lidé a podniky mají přístup k užitečným a cenově dostupným finančním produktům a službám, které splňují jejich potřeby.

Světová banka vidí finančně začleněnou společnost jako společnost, kde lidé bez ohledu na místo, etnickou příslušnost nebo jiné faktory nejsou zbaveni přístupu k finančním službám, napsal Tech Point.

Digitální ID „Finanční zahrnutí“

Nedávno NIMC v oznámení zavádějícím digitální ID kartu napsalo:

„Tato karta bude řešit poptávku po fyzické identifikaci, která umožní držitelům karet prokázat svou totožnost, získat přístup ke službám vládního a soukromého sektoru, usnadní finanční začlenění pro Nigerijce, kteří nemají volební právo, a také posílí postavení občanů. jak podpořit zvýšenou účast na budování národa.“

Ačkoli digitální ID karta má „usnadnit finanční začlenění,“ vylučuje některé lidi žijící v Nigérii.

„O kartu budou moci požádat pouze registrovaní občané a legální obyvatelé s národním identifikačním číslem [NIN]. Držitelé karet také budou moci karty používat jako debetní nebo předplacené karty, a to jejich propojením s bankovními účty dle vlastního výběru.

Karty umožní oprávněným osobám, zejména těm finančně vyloučeným ze sociálních a finančních služeb, přístup k více vládním intervenčním programům,“ stojí v oznámení.

Aktualizace biometrického identifikačního systému

Systém v současnosti používaný k podpoře nigerijského NIN byl navržen tak, aby podporoval 100 milionů záznamů. Na konci roku 2023 však země již vydala více než 104 milionů biometrických digitálních ID a je na dobré cestě dosáhnout 148 milionů do 30. června 2024, podle zprávy vydané Světovou bankou na konci března.

Zpráva Světové banky se týkala „roku s dopadem na identifikace iniciativ Světové banky pro rozvoj a digitalizaci plateb od vlády na osobu (G2Px).“

„Tato výroční zpráva shrnuje dosažené úspěchy a ponaučení a příspěvky ID4D a G2Px k vytvoření digitálních ID a platebních systémů mezi vládou a lidmi (G2P),“ uvádí zpráva.

„I když má každá iniciativa svou vlastní oblast zaměření, letos úzce spolupracovaly pod záštitou digitální veřejné infrastruktury (DPI).“

Jinými slovy, zpráva ukazuje pokrok dosažený na celém světě při zavádění digitálního ID Světové banky spojeného s programem CBDC. Skupina Světové banky je specializovanou agenturou Organizace spojených národů .

Světová banka ve své zprávě uvádí své hlavní spolupracovníky:

„Úspěch ID4D a G2Px by nebyl možný bez úzké spolupráce a silné podpory Nadace Billa a Melindy Gatesových; francouzského ministerstva financí; Norské agentury pro rozvoj (Norad); Úřadu pro zahraniční věci, Commonwealthu a Spojeného království; a sítě Omidyar.“

Pět dní poté, co NIMC oznámila svůj nový digitální průkaz totožnosti, NIMC oznámila, že upgraduje nigerijský národní biometrický systém. 

Vzhledem k očekávanému dodatečnému zápisu téměř 45 milionů Nigerijců do svých biometrických digitálních identifikátorů společnost NIMC upgraduje nigerijský biometrický identifikační systém, aby zpracovával záznamy až 250 milionů lidí a podporoval milion vyhledávání  denně.  

Nový systém poskytne Nigérii jeden z nejrobustnějších biometrických systémů na světě, srovnatelný s indickým Aadhaarem, uvádí Biometric Update.

Upgrade se provádí prostřednictvím obnovené smlouvy se společností Idemia se sídlem ve Francii. Přestože se jej společnost snaží prodat již od roku 2022, v současnosti je Idemia ve vlastnictví společnosti Advent International.

Bezproblémová spolupráce

Nigérijský „Ekosystém digitální identity “ je rámcem „pro vytvoření prostředí umožňujícího efektivní hromadnou registraci Nigerijců a legálních obyvatel v Nigérii do centralizované, zabezpečené národní databáze identit, kde jsou digitální identity vydávány každému ve formě národního Identifikačního čísla (NIN).” 

Projekt je financován Světovou bankou, Evropskou investiční bankou („EIB“) a Agence Française de Développement (AFD), finanční institucí, která provádí francouzskou politiku v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti, míru, vzdělávání, rozvoje měst, zdraví a správy věcí veřejných ve francouzských zámořských departementech a územích a dalších 150 zemích.

Aby NIMC umožnila databázi a digitální ID pro Nigerijce, spolupracuje s veřejnými a soukromými partnery poskytujícími služby.

V případě bezproblémové integrace nové digitální ID karty s platebními a finančními službami, jak již bylo zmíněno, spolupracuje NIMC s nigerijskou centrální bankou („CBN“) a nigerijským mezibankovním zúčtovacím systémem (NIBSS).

Vedoucí NIMC

Generální ředitelka a výkonná ředitelka NIMC je Abisoye Coker-Odusote.  Dne 23. srpna 2023 byla jmenována nigerijským prezidentem Bola Tinubuem, aby tuto roli převzala od 24. listopadu 2023.

Současně Tinubu nařídil tehdejšímu generálnímu řediteli a generálnímu řediteli NIMC Aliyu Abubakarovi Azizovi, aby zahájil 90. denní předdůchodovou dovolenou. Jinými slovy, Tinubu vyhodil Azize a nahradil ho 39letou inženýrkou Coker-Odusotovou.

Není jasné, proč byl Aziz vyhozen. Národní asociace předplatitelů telekomunikací poznamenala, že NIMC bylo obleženo mnoha problémy , které se pro Azize ukázaly jako příliš mnoho.

Prezident organizace Adeolu Ogunbanjo řekl: „Aziz měl spoustu problémů, které znepokojovaly. Horká období registrace NIN nezvládl dobře. Platforma také nebyla schopna vyhovět všem registracím, které přicházely. Naštěstí se k tomu také přiznal. U předplatitelů tak úspěšný nebyl. Měl mnoho problémů a doufejme, že nová generální ředitelka to vyřeší.“

Na druhou stranu, v prosinci 2023 obdržel Aziz cenu od francouzské Secure Identity Alliance (SIA) za „výjimečnou roli, kterou sehrál při zajišťování univerzálního rámce interoperability a standardů pro odvětví identit s nejvyšší úrovní mezinárodního přijetí ze strany ICAO.“

SIA plně podporuje cíle Agendy OSN 2030 a ID4Africa a její Identity Council. Má čtyři členy představenstva: Idemia, INGroupe, Thales a Veridos.

Tech Economy chválila pokrok, kterého nová generální ředitelka Coker-Odusote dosáhla za prvních 100 dní, napsala:

„Za pouhých 100 dní v čele Národní komise pro správu identity (NIMC), Engr. Abisoye Coker-Odusote zahájila novou éru transformačního vůdcovství a zanechala v organizaci nesmazatelnou stopu… Neztrácela čas a prokázala odhodlání prosazovat misi a mandát NIMC.“

Vedoucí CBN

CBN je plně ve vlastnictví nigerijské federální vlády. Jistě není náhoda, že její guvernér Olayemi Cardoso dříve předsedal správní radě  Enhancing Financial Innovation and Access (EFInA), organizace pro rozvoj finančního sektoru podporované Nadací Billa a Melindy Gatesových.

Kromě toho Cardoso jako konzultant a expert na politiku  spolupracoval s významnými mezinárodními rozvojovými organizacemi včetně Světové banky, Fordovy nadace, Habitat OSN, Světové zdravotnické organizace a Švédské rozvojové nadace.

Lze předpokládat, že Cardoso je člověkem OSN a Billa Gatese. I když má šéf NIBSS méně vazeb na ty, kdo řídí globální program ID4D a G2Px, není přesto pro OSN neznámý.

Vedoucí NIBSS

NIBSS je akciová společnost vlastněná všemi licencovanými bankami a diskontními domy v Nigérii včetně Centrální banky Nigérie. Jejím předsedou je viceguvernér CBN pro stabilitu finančního systému Philip Ikeazor, který byl 15. září 2023 jmenován viceguvernérem CBN. 

Kromě toho, že Ikeazor dříve zastával pozice v představenstvech různých komerčních bank v několika zemích, působil také jako člen správní rady Mezinárodního institutu pro výzkum plodin pro polosuché tropy v Indii (ICRISAT) – a byl členem Poradní skupiny pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR) vedené Světovou bankou.

Nadace Billa a Melindy Gatesových je největším sponzorem CGIAR. 

Minulý rok, během společné návštěvy s Billem Gatesem na univerzitě v Edinburghu, Penny Mordaunt oznámila „nový výzkum britské pomoci,“ který prováděla CGIAR.

Gates oznámil další investici do výzkumu a vývoje hospodářských zvířat se sídlem ve Spojeném království; výzkum a vývoj vakcín a geneticky upravených hospodářských zvířat.

Začátkem tohoto roku Gates pronesl projev, ve kterém v podstatě prodával své vakcíny a geneticky modifikovaná semena do Afriky. CGIAR je skupina, která se zabývá inovacemi osiva. Gates řekl:

„Pokud budou během příštích 3 let schopni mít zdroje ve výši 4 miliard dolarů, budou moci získat vylepšená semena pro více než 500 milionů farmářů.“

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 4.9]

3 thoughts on “Nigérijská digitální věznice byla postavena a brány se zavírají

  1. A dodám ešte niečo. Keďže depopulácia je prvým cieľom primitívnych psychopatických debilov, tzv. samozvaných opíc, pardon elít, tak možno očakávať, že v Afrických krajinách kde takúto diktatúru zavedú, budú ľudí zabíjať očkovaním a nielen ako na páse !!! A začnú všetkými druhmi odporcov…

  2. Nigérie v roce 1955 byl počet obyvatel = 40,839,223. V roce 2024 byl počet obyvatel = 229,152,217. To je šílený nárůst, ať mají rozlohu sebevětší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/nigerijska-digitalni-veznice-byla-postavena-a-brany-se-zaviraji/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings