Předpovědi Dr. Richarda Daye z roku 1969 – 2. část: Je třeba zpomalit populační růst, aby byl dostatek potravin

Předpovědi Dr. Richarda Daye z roku 1969 – 2. část: Je třeba zpomalit populační růst, aby byl dostatek potravin

Před pár dny jste si zde mohli přečíst první díl sdělení starého 55 let, které ukazuje, že plány, které jsou nyní realizovány, nejsou nijak nové a v průběhu času byly pouze přizpůsobeny aktuálnímu vývoji, zejména pak vědeckému.

Informace, které dr. Richard Day sdělil v roce 1969 svým tehdejším studentům, byly o 19 let později, tedy v roce 1988, reprodukovány a přeneseny na audiozáznam.

Občas jsou tam tedy zahrnuty i informace o tom, co se za oněch 19 let let změnilo. Mezitím uplynulo dalších 36 let a realizovány byly i další kroky, jiné plány byly poněkud pozměněny a upraveny, neboť vývoj se od té doby výrazně posunul.

Připomínám, že jako Američan se často věnoval USA, ale v podstatě většinou jeho výpověď zahrnovala celosvětové plány. Sám Day byl nějakou dobu přímo mezi těmi, kteří ovládají svět.

Říkal, že ví, odkud tyto plány pochází, ale nikdy to neprozradil.

Je snadné si však mnohé domyslet, když si uvědomíme, že právě v tomto období – mezi lety 1968 – 1973 – byly založeny organizace jako Trilaterální komise, Římský klub či Světové ekonomické fórum (WEF) a mnohé další – všechny napojené na Rockefellery.

Toto je druhá část ohromujících předpovědí plánů, které „významní lidé“ vymysleli pro naši budoucnost, jak o nich mluvil Dr. Richard Day (1905-1989) na setkání Pittsburghské pediatrické společnosti 20. března 1969.

Celý první díl najdete zde.

Část 2 Nový řád barbarů

Níže je páska 2 se zvukovým záznamem Dr. Dunegana a pod tím je přepis pásky.

Přepis pásky č. 2 je ohromující tím, jak se v mnohém trefil. Narušení amerického automobilového průmyslu, implantabilní ID, sledovací  televize. Využití války k ovládání populace je také explicitní.

Všimněte si například také toho, jak v roce 1969 předpovídal záměrný vznik ghett (přesně to se děje nejen v USA, ale také v islamizované Evropě).

Mnohé z toho, co tehdy předpovídal pro USA, se aktuálně mnohem víc hodí na Evropu (záměrná deindustrializace). A zaujmou i plány na vyvlastnění nemovitostí, sdílené byty, zákaz pěstování vlastních potravin a mnohé další…

ŽÁDNÉ JINÉ ZABEZPEČENÍ

Nic není stálé. Ulice by byly přetrasovány, přejmenovány. Oblasti, které jste nějakou dobu neviděli, se staly neznámými. Mimo jiné to přispěje k tomu, že starší lidé budou mít pocit, že je čas jít dál, mají pocit, že ani nestíhají držet krok se změnami v oblastech, které byly kdysi známé.

Budovy mnohdy zůstanou prázdné a ¨budou chátrat a celé ulice by v určitých lokalitách mohly také chátrat. Účelem toho bylo poskytnout džungli, depresivní atmosféru. Někde ve stejné souvislosti zmínil, že budovy a mosty budou postaveny tak, že se po nějaké době zřítí, bude více nehod letadel, vlaků a automobilů.

To vše přispěje k pocitu nejistoty, že nic není bezpečné.

ZLOČIN K ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Vzniklé slumy a další oblasti by nebyly dobře udržované. Ti lidé, kteří budou schopni odejít ze slumů do lepších oblastí, by se pak naučili lépe oceňovat důležitost lidských úspěchů.

To znamená, že kdyby opustili džungli a přišli takříkajíc do civilizace, mohli by být hrdí na své vlastní úspěchy, kterých dosáhli. S těmi, kteří zůstali pozadu v džungli drog a upadajících čtvrtí, nebudou žádné sympatie.

Pak bylo prohlášení, které bylo docela překvapivé:  Myslíme si, že dokážeme účinně omezit kriminalitu na chudinské oblasti, takže se nebude příliš šířit do lepších oblastí. 

Pokračoval, že v lepších oblastech bude potřeba zvýšená bezpečnost. To by znamenalo více policie, lépe koordinované policejní úsilí. 

Dále řekl, že by se měl vyvinout zcela nový průmysl obytných bezpečnostních systémů s alarmy, zámky a alarmy, které by byly propojeny s  policejním oddělením, aby lidé mohli chránit své bohatství a své blaho.

Protože část trestné činnosti by se přelila ze slumů do lépe, bohatěji vypadajících oblastí, které by stálo za to je vyloupit. A znovu to bylo řečeno, jako by to byla spásná vlastnost: Podívejte se, že vytváříme další zločiny, ale podívejte se, jak jsme dobří – také pro vás vytváříme prostředky, jak se chránit před zločinem.

Druhou opakovanou věcí v této prezentaci bylo rozpoznané zlo a pak věc sebeodpuštění: podívejte, dali jsme vám cestu ven.

NIČENÍ AMERICKÉ PRŮMYSLOVÉ NEZÁVISLOSTI

Diskutovalo se o americkém průmyslu – bylo to poprvé co jsem slyšel termín globální vzájemná závislost nebo tento pojem.

Stanoveným plánem bylo, že různým částem světa budou přiděleny různé role průmyslu a obchodu v jednotném globálním systému.  Pokračující převaha Spojených států a relativní nezávislost a soběstačnost Spojených států by se musely změnit.

To byl jeden z několika případů, kdy řekl, že aby bylo možné vytvořit novou strukturu, musíte nejprve zbourat starou – a americký průmysl byl toho příkladem. Náš systém by musel být omezen, aby dal ostatním zemím šanci vybudovat svůj průmysl, protože jinak by nemohly konkurovat Spojeným státům.

A to platilo zejména o našem těžkém průmyslu, který by byl omezen, zatímco se stejný průmysl rozvíjel v jiných zemích, zejména v Japonsku.

A v tomto bodě došlo k nějaké diskusi o oceli a zejména automobilech – vzpomínám si, jak jsem říkal, že  automobily se budou dovážet z Japonska na stejné úrovni jako naše vlastní automobily vyráběné v tuzemsku, ale japonský výrobek bude lepší.

Věci budou záměrně vyrobeny tak, aby se rozbily a rozpadly, takže lidé budou mít tendenci preferovat dovážené zboží a to by trochu povzbudilo zahraniční konkurenty. Jedním z příkladů bylo Japonsko.

V roce 1969 japonské automobily rozhodně nebyly příliš populární. Ale myšlenkou bylo, že byste mohli být trochu znechuceni svým produktem Ford, GM nebo Chrysler nebo čímkoli jiným, ​​protože malé věci, jako jsou okenní kliky, by více padaly a plastové části by se rozbíjely.

Váš patriotismus ohledně nákupu od amerických výrobců by brzy ustoupil praktičnosti, že pokud byste si koupili japonský, německý nebo jiný dovoz, vydrželo by to déle a bylo by vám lépe. Vlastenectví by pak ustupovalo.

Jinde bylo zmíněno, že se také jiné věci budou rozpadat. Nepamatuji si konkrétní položky, nebo jestli byly vůbec uvedeny jinak než automobily, ale vzpomínám si, že jsem měl, jaksi v mé představě, dojem, jako by se chirurgovi v kritické chvíli na operačním sále něco rozpadlo v rukou . Zahrnul něco takového do své diskuse?

Ale někde v této diskusi o tom, že se věci dělají záměrně vadnými a nespolehlivými, to nejenže mělo zničit vlastenectví, ale být jen malým zdrojem podráždění lidí, kteří by takové věci používali. Opět myšlenka, že se necítíte bezpečně, prosazující představu, že svět není spolehlivé místo.

Spojené státy měly zůstat silné v oblasti informací, komunikací, špičkových technologií, vzdělávání a zemědělství. Spojené státy by byly nadále považovány za základní kámen tohoto globálního systému.

Těžký průmysl by se ale vyvezl ven. Jedna z poznámek o těžkém průmyslu byla, že bude dost ekologických škod způsobených kouřícími  komíny a průmyslovým odpadem. To povede k tomu, že Američané přijmou deindustrializaci. Vzali jste nám průmysl, ale zachránili jste naše životní prostředí. 

POSUN OBYVATELSTVA A EKONOMIK — PODRÝVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KOŘENŮ

A v této části se mluvilo o tom, že lidé přijdou o práci v důsledku úpadku průmyslu a snížení příležitostí k rekvalifikaci. Dojde zejména k přesunům populace.

Mělo dojít k přesunům populace, aby lidé měli tendenci se stěhovat do Slunečního pásu. Byli by to lidé bez kořenů ve svých nových lokalitách a bez tradice, čímž se snáze změní na místě, kde je mnoho „dovezených“ lidí, ve srovnání se snahou změnit tradice na místě, kde lidé vyrostli a měli širší rodinu a své kořeny.

Pokud se odstěhujete z  průmyslového města na severovýchodě a přesadíte se do jižního slunečního pásu nebo jihozápadu, přijmete jakýkoli druh kontrolované lékařské péče, kterou tam najdete. Tuto změnu v systému lékařské péče přijmete na novém místě spíše, než tam, kde jste měli kořeny a podporu své rodiny.

Také v tomto duchu bylo zmíněno (použil osobní zájmeno v množném čísle my) přebíráme kontrolu nad přístavními městy – New York, San Francisco, Seattle – myšlenka je, že jde o kus strategie, myšlenka je, že pokud ovládněte přístavní města svou filozofií a svým způsobem života, srdce mezi nimi se musí podvolit.

Nemohu to více rozvést, ale je to zajímavé. Když se podíváte po nejliberálnějších oblastech země, tak jsou to i přímořská města. Srdce, Středozápad, si podle všeho zachoval svůj konzervatismus. Ale když odebíráte průmysl a pracovní místa a přesouváte lidi, pak je to strategie, jak odbourat konzervatismus.

Když jim vezmete průmysl a lidé jsou nezaměstnaní a chudí, přijmou jakoukoli změnu. Pokud jim nabídne přežití, tak jejich morálka a jejich oddanost věcem ustoupí přežití. To je filozofie řečníka, dr. Daye.

Každopádně, vraťme se k průmyslu, nějaký těžký průmysl by zůstal, jen tolik, aby si udržel jakési semeniště průmyslových dovedností, které by se dalo rozšířit, pokud by plán nevyšel tak, jak byl zamýšlen. Země by tak nebyla zbavena majetku a dovedností. Ale tohle byl jen jakýsi pohotovostní plán.

Doufalo se a očekávalo se, že celosvětová specializace bude pokračovat. Ale, možná se opakuji,  jedním z důsledků toho všeho je, že s touto globální vzájemnou závislostí by národní identity již neměly tendenci být zdůrazňovány.  Každá oblast by závisela na každé jiné oblasti pro ten či onen prvek svého života.

Všichni bychom se stali spíše „světoobčany“ než občany jedné země.

SPORT JAKO NÁSTROJ SPOLEČENSKÉ ZMĚNY

A v tomto smyslu pak můžeme mluvit o sportu.

Sport ve Spojených státech se měl změnit, částečně jako způsob, jak snížit důraz na nacionalismus. Fotbal, celosvětový sport, měl být ve Spojených státech zdůrazňován a prosazován. To bylo zajímavé, protože v této oblasti byl fotbal v té době prakticky neznámý.

Měl jsem pár kamarádů, kteří navštěvovali jinou základní školu, než jsem navštěvoval já, kde hráli fotbal na jejich škole, a byl skutečnou novinkou. To bylo v 50. letech. Takže slyšet tohoto muže mluvit o fotbale v této oblasti bylo trochu překvapivé.

Fotbal je každopádně považován za mezinárodní sport a byl by propagován a tradiční sport – americký baseball – by byl podružným a možná i odstraněn, protože by mohl být považován za příliš americký. A diskutoval o odstranění tohoto.

První reakce by byla – dobře, platí hráče špatně a nechtějí hrát za špatnou mzdu, takže se vzdají baseballu a přejdou do jiného sportu nebo jiné aktivity. Ale řekl, že takhle to opravdu nefunguje.

Ve skutečnosti by způsob, jak rozebrat baseball, bylo dosáhnout velmi vysokých platů. Za tím byla myšlenka, že jakmile se platy budou směšně zvyšovat, dojde k určité nespokojenosti a antagonismu, protože lidé nenávidí, když sportovci dostávají tolik peněz a sportovci se mezi sebou budou stále více hádat.

Další hráči budou mít tendenci tento sport opustit. A tyto vysoké platy by také mohly zlomit majitele a odcizit fanoušky. A pak by fanoušci podpořili fotbal a baseballová hřiště by mohla být použita jako fotbalová hřiště.

Nebylo řečeno, že se to rozhodně bude muset stát, ale pokud by se internacionalismus neobjevil dostatečně rychle, bylo by to možné. Byl tam nějaký komentář ve stejném duchu o americkém fotbale, i když si vzpomínám, že řekl, že americký fotbal by bylo těžší rozebrat, protože se tak široce hrál na vysokých školách i v profesionálních ligách a bylo by těžší ho zbourat.

V násilí ve fotbale bylo také něco jiného, ​​co se setkalo s psychologickou potřebou, která byla vnímána, a lidé mají potřebu tohoto zástupného násilí. Takže z tohoto důvodu může být americký fotbal ponechán, aby naplnil tuto zástupnou potřebu.

To samé platí o hokeji. Hokej měl spíše mezinárodní příchuť a byl by zdůrazněn. Tam byla nějaká předvídatelná mezinárodní soutěž o hokeji a zvláště o fotbale. V té době byl hokej mezi Spojenými státy a Kanadou mezinárodní.

Ale v každém případě měl být fotbal základním kamenem sportu, protože už je celosvětovým sportem v Jižní Americe, Evropě a částech Asie a Spojených států by se měl dostat do rozjetého vlaku. To vše by podpořilo mezinárodní konkurenci, takže bychom se všichni stali občany světa ve větší míře než občany našich vlastních národů.

O myslivosti se vedla nějaká diskuse, není divu. Lov vyžaduje zbraně a jejich ovládání je velkým prvkem v těchto plánech. Podrobnosti si moc nepamatuji, ale myšlenka je taková, že vlastnictví zbraní je privilegium a ne každý by měl mít zbraně.

Lov by byl neadekvátní omluvou pro vlastnictví zbraní a každý by měl být ve vlastnictví zbraní omezen. Těch pár privilegovaných lidí, kteří by měli mít povoleno lovit, by si možná mohli pronajmout nebo půjčit zbraň z oficiálních prostor, než aby vlastnili vlastní zbraně. Koneckonců, každý nepotřebuje zbraň, jak bylo řečeno.

Velmi důležitý ve sportu byl sport pro dívky. U dívek by se tlačila atletika. To mělo nahradit panenky. Panenky by stále byly kolem, několik z nich, ale neviděli byste velký počet a rozmanitost panenek. Panenky by se neprosazovaly, protože dívky by neměly myslet na miminka a reprodukci.

Dívky by měly být na atletickém poli stejně jako chlapci. Dívky a chlapci opravdu nemusí být tak odlišní. Čajové soupravy měly jít cestou panenek, a všechny tyto věci, které byly tradičně považovány za ženské, by se přestaly zdůrazňovat, když by se dívky začaly věnovat více chlapeckým záležitostem.

Jen další věc, kterou si pamatuji, byla, že sportovní stránky by byly plné skóre dívčích týmů – hned vedle chlapeckých týmů. A to se nedávno začalo objevovat po 20 letech v našich místních novinách. Sportovní výsledky dívek jsou stejně důležité jako sportovní výsledky chlapců.

Takže tohle všechno má změnit vzor toho, jak by mladé dívky měly vypadat. Zatímco vyrůstá, měla by vypadat spíše jako atletka, než se těšit na to, že bude matkou.

SEX A NÁSILÍ PROPAGOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁBAVY

Zábava.

Filmy by se postupně staly explicitnějšími, pokud jde o sex a jazyk. Koneckonců, sex a drsný jazyk jsou skutečné a proč předstírat, že nejsou? V kinech a v televizi by byly pornografické filmy.

Videorekordéry v té době ještě nebyly, ale naznačil, že tyto kazety budou k dispozici a přehrávače videokazet budou dostupné pro použití v domácnosti a pornografické filmy budou k dispozici pro použití na nich, stejně jako v sousedství kina a na vaší televizi. Řekl něco jako: „Uvidíte lidi ve filmech dělat vše, na co si vzpomenete.“

Pokračoval tím, že to vše má za cíl vytáhnout sex na veřejnost. To byl další komentář, který zazněl několikrát – termín „sex na veřejnosti.“

Násilí by bylo více názorné. To mělo za cíl znecitlivění lidí k násilí. Možná bude potřeba, aby lidé byli svědky skutečného násilí a byli jeho součástí. Později se ukáže, kam to směřuje. Takže v zábavě by bylo realističtější násilí, které by lidem usnadnilo přizpůsobit se.

Změnil by se postoj lidí ke smrti. Lidé by se toho tolik nebáli, ale více by to přijímali a nebyli by tak zděšení při pohledu na mrtvé nebo zraněné. Nepotřebujeme mít ušlechtilou populaci paralyzovanou tím, co by mohli vidět. Lidé by se prostě naučili říkat, dobře, nechci, aby se to stalo mně.

Toto bylo první prohlášení naznačující, že plán zahrnuje četné lidské oběti, které přeživší uvidí.

Ohledně hudby pronesl poměrně přímočaré prohlášení typu: Hudba bude horší. V roce 1969 byla rocková hudba stále tvrdší. Zajímavá byla jen jeho slova – způsob, jakým to vyjádřil „bude ještě hůř,“ uznal, že už je zle.

Texty by se staly otevřeněji sexuální. Žádná nová sladká romantická hudba už by příliš nebyla zveřejňována.

Veškerá stará hudba by se vrátila na určité rozhlasové stanice a desky, aby ji starší lidé slyšeli, a starší lidé by měli k poslechu jakési vlastní rozhlasové stanice a pro mladší lidi by jejich hudba byla stále horší a horší. 

Zdálo se, že naznačoval, že jedna skupina neuslyší hudbu druhé skupiny. Starší lidé by prostě odmítali slyšet haraburdí, které bude nabízeno mladým lidem, a mladí lidé by to harampádí přijali, protože je identifikovalo jako jejich generaci a pomohlo jim cítit se odlišně od starší generace.

Pamatuji si, jak jsem si tehdy myslel, že to nebude trvat moc dlouho, protože ani malé děti by neměly rády randál, kdyby dostaly příležitost slyšet starší hudbu, která byla hezčí, a tíhli k ní.

Pokračoval tím, že hudba přinese zprávu mladým a nikdo ani nebude vědět, že tam zpráva je, jen by si mysleli, že je to hlasitá hudba. Tehdy jsem úplně nechápal, co tím myslel, ale zpětně si myslím, že už víme, jaké jsou poselství v hudbě pro mladé. A opět měl pravdu.

Tento aspekt byl tak nějak shrnut do představy, že zábava bude nástrojem k ovlivnění mladých lidí. Starší lidi to nezmění, už jsou nastaveni, ale všechny změny by byly zaměřeny na mladé, kteří jsou ve formativním věku, a starší generace by odcházela.

Nejen, že je nemůžete změnit, ale jsou i relativně nedůležití. Jakmile dožijí svůj život a odejdou, tvoří se mladší generace, která bude pro budoucnost 21. století důležitá.

Také naznačil, že všechny staré filmy budou znovu přivedeny zpět, a vzpomínám si, když jsem slyšel, že mi hlavou rychle proběhla vzpomínka na řadu starých filmů.

Napadlo mě, jestli budou zahrnuty ty, o kterých jsem si myslel, že bych je rád viděl znovu. Spolu s vracením staré hudby a filmů pro starší lidi existovala další privilegia, která by byla udělována i starším lidem: doprava zdarma, přestávky na nákupy, slevy, daňové slevy – řada privilegií  jen proto, že byli starší.

Bylo to prý jakousi odměnou pro generaci, která vyrostla z deprese a přežila útrapy  druhé světové války. Zasloužili si to a budou odměněni všemi těmi dobrotami a návrat staré dobré hudby a starých dobrých filmů jim pomůže usnadnit jejich poslední roky v pohodlí.

Pak začala být prezentace poněkud ponurá, protože jakmile tato generace odejde, a to by bylo koncem 80. a začátkem 90. let, většina té skupiny by odešla a pak by postupně věci přituhovaly a vše by bylo urychlováno.  Staré filmy a staré písničky by byly staženy, jemnější zábava by byla stažena.

CESTOVNÍ OMEZENÍ A IMPLANTOVANÝ PRŮKAZ

 Cestování, místo aby bylo snadné pro staré lidi, by se stalo velmi omezeným. Lidé by potřebovali povolení k cestování a potřebovali by dobrý důvod, proč cestovat. Pokud byste k cestě neměli dobrý důvod, nemohli byste cestovat a každý by potřeboval průkaz totožnosti. Zpočátku by to byl průkaz totožnosti, který byste měli u sebe a který musíte ukázat, když o něj budete požádáni.

Již bylo plánováno, že později bude vyvinut nějaký druh zařízení, které bude implantováno pod kůži, které bude kódováno specificky pro identifikaci jednotlivce.

Tím by se eliminovala možnost falešného průkazu totožnosti a také možnost, že by lidé řekli „No, ztratil jsem svůj průkaz.“

Obtížnost těchto kožních implantátů, o nichž hovořil, byla v tom, že by se muselo jednat o materiál, který by zůstal v kůži nebo pod kůží, aniž by způsobil reakci cizího tělesa, který by tělo neodmítlo nebo by nezpůsobil infekci.

Musel by to být materiál, ze kterého by bylo možné získat informace zaznamenané a načtené nějakým druhem skeneru, zatímco tělo by ho neodmítlo.

Byl zmíněn křemík. Křemík byl v té době považován za dobře tolerovaný. Používal se ke zvětšení prsou. Ženy, které měly pocit, že jsou jejich prsa příliš malá, by dostaly silikonové implantáty. V každém případě byl křemík v té době považován za slibný materiál pro obojí: pro udržení v těle bez odmítnutí a pro schopnost uchovat informace, které lze získat elektronickými prostředky.

KONTROLA POTRAVIN

 Dodávky potravin by se dostaly pod přísnou kontrolu.  Pokud by se růst populace nezpomalil, mohl by rychle vzniknout nedostatek potravin a lidé by si uvědomili nebezpečí přelidnění.

Koneckonců, ať už se růst populace zpomalí nebo ne, zásobování potravinami se má dostat pod centralizovanou kontrolu, aby lidé měli dost na to, aby byli dobře živeni, ale neměli dost na to, aby uživili kohokoli dalšího, kdo uteče z nového systému. 

Jinými slovy, pokud byste měli přítele nebo příbuzného, ​​který by se nepřihlásil k systému, neměli byste možnost mu pomoci. Pěstování vlastního jídla by bylo zakázáno .

To by se dělo pod nějakou záminkou.  

Na začátku jsem se zmínil, že všechno má dva účely – jeden předstíraný účel a druhý skutečný účel a zdánlivým účelem by zde bylo, že pěstování vlastní zeleniny není bezpečné, rozšíří nemoc nebo něco podobného.  

Přijatelnou myšlenkou tedy bude chránit spotřebitele, ale skutečnou myšlenkou by bylo omezit dodávky potravin a pěstování vlastních potravin by bylo nezákonné. A pokud setrváváte v nelegálních činnostech, jako je pěstování vlastního jídla, pak jste zločinec.

OVLÁDÁNÍ POČASÍ

Tehdy byla zmínka o počasí. To bylo další opravdu nápadné prohlášení. Řekl: “ Můžeme nebo brzy budeme schopni ovládat počasí.“  

Řekl: „Nemám na mysli pouze pouštění krystalů jodidu do mraků, aby se srazil déšť, což se už dělá, ale SKUTEČNOU kontrolu.“

A počasí bude vnímáno jako válečná zbraň, zbraň ovlivňování veřejné politiky.  Mohlo by to způsobit déšť nebo zadržet déšť, aby ovlivnil určité oblasti a dostal je pod vaši kontrolu.

Byly v tom dvě strany, které byly dost nápadné. Řekl: „Na jedné straně můžete udělat sucho během vegetačního období, takže nic neroste, a na druhé straně můžete během období sklizně zajistit velmi silné deště, takže pole budou příliš blátivá na to, aby přinesla sklizeň. A skutečně: člověk by mohl dělat obojí.“

Neexistovalo žádné prohlášení, jak to bude provedeno. Bylo konstatováno, že buď je to již možné, nebo velmi blízko tomu, aby to bylo možné.

Politika. Řekl, že jen velmi málo lidí skutečně ví, jak vláda funguje.  Něco v tom smyslu, že volení představitelé jsou ovlivňováni způsoby, které si ani neuvědomují, a provádějí plány, které pro ně byly vytvořeny a myslí si, že jsou jejich autory.  

Ale ve skutečnosti jsou manipulováni způsoby, kterým nerozumí.

OVLÁDEJTE TO, JAK LIDÉ MYSLÍ – AŤ DĚLAJÍ TO, CO CHCETE

Někde v prezentaci učinil dvě prohlášení, která chci v tuto chvíli vložit. Jsou platné z hlediska celkového pohledu.

Jeden výrok: „Lidé mohou nosit ve své mysli a jednat podle dvou protichůdných myšlenek najednou, za předpokladu, že tyto dvě protichůdné myšlenky jsou od sebe dostatečně vzdálené.“

A další tvrzení je: „Docela dobře víte, jak racionální lidé budou reagovat na určité okolnosti nebo na určité informace, se kterými se setkají.  

Chcete-li tedy určit požadovanou odpověď, potřebujete pouze ovládat druh dat nebo informací, které jsou prezentovány nebo druhy okolností, ve kterých se nacházejí; a jako racionální lidé udělají to, co po nich chcete.

Možná úplně nebudou rozumět tomu, co dělají nebo proč.“

FALSIFIKOVANÝ VĚDECKÝ VÝZKUM

Někde v této souvislosti se tedy nacházelo prohlášení připouštějící, že některá vědecká výzkumná data mohou být – a skutečně byla – zfalšována, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.

A tady bylo řečeno: „Lidé nekladou správné otázky. Někteří lidé jsou příliš důvěřiví.“

Bylo to zajímavé prohlášení, protože řečník a publikum byli všichni doktoři medicíny a údajně velmi objektivní, nezaujatí vědci a věda je všechno a konec všeho. Falšovat data vědeckého výzkumu v tomto prostředí je jako rouhání v církvi. To prostě neuděláte.

Každopádně z toho všeho měl vzniknout Nový mezinárodní řídící orgán, pravděpodobně prostřednictvím OSN se Světovým soudem, ale ne nutně prostřednictvím těchto struktur.

Dalo by se to vyvolat i jinak. Přijetí  OSN  v té době se zdálo, že není tak široké, jak se doufalo. Úsilí bude nadále přikládat Organizaci spojených národů na významu. Lidé by si stále více zvykali na myšlenku vzdání se národní suverenity.

Ekonomická vzájemná závislost by tento cíl podpořila z mírového hlediska. Vyhýbání se válce by ji podpořilo z hlediska obav z nepřátelství. Bylo uznáno, že dělat to v míru je lepší než dělat to válkou.

V tomto bodě bylo konstatováno, že válka je „zastaralá.“ Myslel jsem, že je to zajímavá fráze, protože zastaralý znamená něco, co bylo kdysi považováno za užitečné, již není užitečné. Ale válka je zastaralá, protože kvůli jaderným bombám už válka není ovladatelná.

Dříve mohly být války kontrolovány, ale pokud by se jaderné zbraně dostaly do nesprávných rukou, mohlo by dojít k nezamýšlené jaderné katastrofě. Nebylo uvedeno, kdo jsou „špatné ruce.“

Stejně jako bylo uvedeno, že průmysl bude ve Spojených státech zachován – trochu jen pro případ, že by celosvětové plány nevyšly; jen pro případ, že by se nějaká země nebo nějaká jiná mocná osoba rozhodla vytrhnout ze smečky a vydat se vlastní cestou, člověk si klade otázku, zda to může být pravda i s jadernými zbraněmi.

Řekl, že by se mohly dostat do nesprávných rukou a bylo tam nějaké prohlášení, že držení jaderných zbraní bude přísně kontrolováno, což trochu naznačovalo, že každý, kdo má jaderné zbraně, by je také měl mít. To by nutně zahrnovalo Sovětský svaz, pokud je skutečně mají.

Ale vzpomínám si, že jsem tehdy přemýšlel:  „Říkáte nám, nebo tím naznačujete, že tato země ochotně dala zbraně Sovětům?  V té době se to zdálo jako strašně nemyslitelná věc, natož abych to připustil.

Zdá se však, že vůdci Sovětského svazu jsou na Západě tak závislí, až si člověk klade otázku, zda zde nemohly existovat obavy, že by se pokusili prosadit nezávislost, kdyby tyto zbraně skutečně měli.

Koho měl na mysli, když řekl: „Pokud se tyto zbraně dostanou do nesprávných rukou“? Možná jen teroristy.  Nový systém by každopádně byl zaveden, ne-li mírovou spoluprací – každý by se dobrovolně vzdal národní suverenity – pak přivedením národů na pokraj jaderné války.  

A všichni by se tak báli, protože hysterie je způsobena možností jaderné války, že by došlo k silnému veřejnému pobouření vyjednat veřejný mír a lidé by se ochotně vzdali národní suverenity, aby dosáhli míru, což by přineslo Nový mezinárodní politický systém.

To bylo řečeno a bylo to velmi působivé slyšet… „Pokud by na správných místech bylo příliš mnoho lidí, kteří by se tomu bránili, možná by bylo potřeba použít jednu nebo dvě – možná i více – jaderných zbraní.

Jak bylo řečeno, bylo by to možná potřeba k přesvědčení lidí, že to myslíme vážně. Následovalo prohlášení, že „Až jeden nebo dva z nich odejdou, všichni – i ti nejváhavější – ustoupí.“

Řekl něco o tom, že „tento vyjednaný mír by byl velmi přesvědčivý“, jako v rámci nebo v kontextu, že celá věc byla nacvičena, ale nikdo by to nevěděl. Lidé, kteří o tom slyšeli, by byli přesvědčeni, že šlo o skutečné vyjednávání mezi nepřáteli, kteří nakonec přišli na to, že mír je lepší než válka.

V této souvislosti, když se diskutuje o válce, a válka je zastaralá, bylo učiněno prohlášení, že na válce jsou některé dobré věci… za prvé, stejně zemřete, a lidé ve válce někdy dostanou šanci projevit velkou odvahu a hrdinství a pokud zemřou, zemřeli dobře a pokud přežijí, dostanou uznání. Aby v každém případě válečné útrapy vojáků stály za to, protože to je odměna, kterou dostanou ze svého válčení.

Dalším zdůvodněním války bylo, když si vzpomenete na mnoho milionů obětí za  první  a  druhé světové války, no… Předpokládejme, že všichni ti lidé by nezemřeli, ale pokračovali v životě a pak měli děti.

Byly by jich miliony a miliony a už bychom byli přelidnění, takže tyto dvě velké války posloužily dobrému účelu a oddálily přelidnění.

Nyní však existují technologické prostředky pro jednotlivce a vlády, jak kontrolovat přelidnění, takže v tomto ohledu je válka zastaralá. Už to není potřeba.

A pak je to zase zastaralé, protože jaderné zbraně by mohly zničit celý vesmír. Válka, která byla kdysi ovladatelná, by se mohla vymknout kontrole, a tak z těchto dvou důvodů je nyní zastaralá.

TERORISMUS

 Proběhla diskuse o terorismu. Terorismus by byl široce používán zejména v Evropě a v jiných částech světa.

Terorismus v té době (rok 1969) byl považován za nepotřebný ve Spojených státech. Ve Spojených státech by to mohlo být nezbytné, pokud by Spojené státy dostatečně rychle nepřijaly systém.

Ale alespoň v dohledné době se to neplánovalo. Možná by zde terorismus nebyl vyžadován, ale z toho vyplývá, že by byl skutečně použit, pokud by to bylo nutné.  

Spolu s tím přišlo malé připomenutí, že Američané to stejně měli zatím příliš dobré a jen trocha terorismu by pomohla přesvědčit Američany, že svět je skutečně nebezpečné místo… Nebo může být, pokud nepřenecháme kontrolu těm správným.

FINANČNÍ KONTROLA

Diskutovalo se o penězích a bankovnictví. Jedno prohlášení bylo: „Inflace je nekonečná. Za libovolné číslo můžete vložit nekonečný počet nul a desetinné čárky, kam chcete, jako znamení, že inflace je nástrojem regulátorů.“

Peníze by se staly převážně úvěrem. Peníze jsou primárně úvěrová věc, ale výměna peněz by nebyla hotovost nebo hmatatelné věci, ale elektronický kreditní signál. Lidé by nosili peníze jen ve velmi malých částkách na věci, jako jsou žvýkačky a sladké tyčinky. Jen kapesní věci.

Jakýkoli nákup jakékoli významné částky by byl proveden elektronicky.  Výdělky budou elektronicky zapsány na váš účet. Šlo by o jednotný bankovní systém.

Může se zdát, že je více než jeden, ale nakonec a v podstatě by to byl jeden jediný bankovní systém, takže když dostanete výplatu, vaše výplata bude za vás vložena do zůstatku na vašem účtu a když si něco zakoupíte v místě nákupu, bude odečtena z vašeho zůstatku na účtu a vy byste s sebou vlastně nic nenosili.  

Také lze uchovávat počítačové záznamy o tom, co jste zakoupili, takže pokud jste kupovali příliš mnoho konkrétní položky a nějaký úředník chtěl vědět, co děláte se svými penězi, mohli by se vrátit a zkontrolovat vaše nákupy a určit, co můžete nakupovat.

Bylo tam prohlášení, že jakýkoli nákup významné velikosti, jako je automobil, jízdní kolo, lednička, rádio nebo televize nebo cokoli jiného, ​​může mít na sobě nějakou identifikaci, aby to bylo možné vysledovat, takže velmi rychle vše, co bylo buď darováno nebo odcizené – ať už jakékoli – úřady by mohly zjistit, kdo a kdy to koupil.

Počítače by to umožnily.

Schopnost spořit by byla značně omezena. Lidé by prostě nebyli schopni ušetřit nějakou významnou míru bohatství. Bylo tam určité prohlášení o uznání, že bohatství představuje moc a bohatství v rukou mnoha lidí není dobré pro lidi, kteří to mají na starosti, takže pokud příliš ušetříte, můžete být zdaněni.

Čím více ušetříte, tím vyšší sazba daně z vašich úspor, takže vaše úspory se opravdu nikdy nemohou dostat příliš daleko. A také pokud jste začali ukazovat model přílišného šetření, může se stát, že se vám sníží plat.

Řekli by: „No, šetříte místo utrácení. Ty peníze opravdu nepotřebujete.“ V zásadě jde o to, zabránit lidem v hromadění jakéhokoli bohatství, které by mohlo mít dalekosáhlý rušivý vliv na systém.

Lidé by byli povzbuzováni k tomu, aby používali úvěry k půjčování, a pak by také byli povzbuzováni k tomu, aby se vzdali svého dluhu, aby zničili svůj vlastní úvěr. Myšlenka je opět taková, že pokud jste příliš hloupí na to, abyste s úvěrem nakládali moudře, dává to úřadům příležitost se na vás tvrdě vrhnout.

Elektronické platby budou zpočátku založeny na různých druzích kreditních karet. Ty se v USA do určité míry používaly již v roce 1969. Ne tolik jako teď.

Ale lidé by měli kreditní karty s elektronickým proužkem a jakmile by si na to zvykli, bylo by poukázáno na tu výhodu, že mají to všechno sloučené do jediné kreditní karty, která slouží jednomu měnovému systému, a pak nebudou musí s sebou nosit všechny ty plasty.

DOHLED, IMPLANTACE A TELEVIZE, KTERÉ VÁS SLEDUJÍ

Takže dalším krokem by byla jediná karta a dalším krokem by bylo nahrazení jediné karty podkožním  implantátem. Karta by mohla být ztracena nebo odcizena, což by mohlo vést k problémům; mohly být vyměněny s někým jiným, aby došlo ke zmatení identifikace.

Kožní implantát by na druhé straně nemohl být ztracený nebo padělaný nebo přenosný na jinou osobu, takže vy a vaše účty by byly identifikovány bez jakékoli možnosti omylu. A kožní implantáty by musely být umístěny na nějaké místo, které by kůži vyhovovalo; například na pravou ruku nebo čelo.

Řečník pokračoval: „Někteří z vás, kteří čtete Bibli, tomu přisuzujete význam Bible,“ ale dále odmítl vysvětlit jakýkoli biblický význam.

Krátce poté, co jsem se s tím seznámil a význam toho, co řekl, byl skutečně zarážející. Nikdy na to nezapomenu.

Byla tam také zmínka o implantátech, které by se mohly hodit ke sledování poskytováním rádiových signálů. Mohlo by to být pod kůží nebo zubní implantát vložený jako výplň, aby mohli být občané identifikováni na určité frekvenci z jejich osobního vysílače a mohli být kdykoli a kdekoli lokalizováni jakýmkoli úřadem, který by je chtěl najít.

To by bylo zvláště užitečné u někoho, kdo utekl z vězení.

Více se diskutovalo o osobním sledování. Ještě jedna věc byla řečena: „Budete sledovat televizi a někdo vás bude sledovat ve stejnou dobu na centrální monitorovací stanici.“

Televizory by měly zařízení, které by to umožňovalo. Aby to fungovalo, nemusel by být zapnutý televizor. Televizor lze také použít ke sledování toho, co sledujete a jak reagujete.

A při sledování televize byste nevěděli, že vás někdo sleduje.

Jak bychom přiměli lidi, aby tyto věci přijali do svých domovů? No, lidé by si je koupili, když by si koupili vlastní televizi. Zpočátku nebudou vědět, že tam jsou. To bylo popsáno tak, že to, co nyní známe jako kabelová televize, nahrazuje anténní televizi.

Když si koupíte televizor, tento monitor by byl pouze součástí sady a většina lidí by neměla dostatek znalostí, aby věděli, že tam byl na začátku. A pak by kabel byl prostředkem k přenášení sledovací zprávy na monitor.

V době, kdy lidé zjistí, že tento monitoring probíhá, budou také v řadě věcí velmi závislí na televizi. Přesně tak, jak jsou dnes lidé závislí na telefonu.

Jedna věc, na kterou by televize sloužila, by byly nákupy. Kvůli nákupu byste nemuseli opustit svůj domov. Stačí zapnout televizi a existuje způsob interakce s vaším televizním kanálem v obchodě, který jste si chtěli koupit.

A můžete přepnout přepínač z místa na místo a vybrat si ledničku nebo oblečení. To by bylo pohodlné, ale také by vás to učinilo závislými na vaší televizi, takže vestavěný monitor by byl něčím, bez čeho byste se neobešli.

Diskutovalo se  také o audio monitorech, pro případ, že by úřady chtěly slyšet, co se děje v jiných místnostech, než kde byl televizní monitor, a v souvislosti s tím bylo učiněno prohlášení:

„Jakýkoli drát, který by šel do vašeho domu, například váš telefonní drát, lze použít tímto způsobem.“

Pamatuji si to zvláště proto, že se blížil konec prezentace, a když jsme odcházeli z místa setkání, řekl jsem jednomu ze svých kolegů něco o tom, že půjdu domů a vytáhnu všechny dráty z mého domu… kromě toho, že jsem věděl, že bez telefonu bych se neobešel.

A kolega, se kterým jsem mluvil, se zdál být otupělý. Dodnes si myslím, že si ani nepamatuje, o čem jsme mluvili nebo co jsme tenkrát slyšeli, protože jsem se ho zeptal. Ale v tu chvíli vypadal ohromeně.

Než proběhnou všechny tyto změny s elektronickým monitorováním, bylo zmíněno, že  všude budou servisní vozy, které budou pracovat na drátech a zavádět nové kabely. Takto by lidé, kteří budou uvnitř, věděli, jak se věci vyvíjejí.

VLASTNICTVÍ DOMŮ VĚC MINULOSTI

Bydlení v osobním vlastnictví by se stalo minulostí. Náklady na bydlení a financování bydlení by se postupně vyšplhaly tak vysoko, že by si to většina lidí nemohla dovolit.

Lidé, kteří již budou své domy vlastnit, by si je mohli ponechat, ale s přibývajícími roky by bylo pro mladé lidi stále obtížnější dům koupit. Mladí lidé by se stále více stávali nájemníky, zejména v bytech nebo kondominiích.

Stále více neprodaných domů by zůstalo prázdných. Lidé by si je prostě nemohli koupit. Náklady na bydlení ale neklesnou. Možná si říkáte, že by byl dům dlouho prázdný, jeho cena by klesla a lidé by si ho pak koupili.

Ale bylo by tam nějaké prohlášení v tom smyslu, že cena bude držena vysoko, i když jich bude k dispozici mnoho, takže volný trh nebude fungovat.

Lidé by si nemohli žádnou nemovitost koupit a postupně by stále více obyvatel bylo nuceno stěhovat do malých bytů.  Malých bytů, které by nepojaly příliš mnoho dětí. Poté, co se počet skutečných majitelů domů zmenší, stali by se menšinou .

Většina, která by bydlela v bytech, by pro ně neměla žádné sympatie a tyto domy by pak mohly být odebrány zvýšenými daněmi nebo jinými regulacemi, které by poškodily vlastnictví domů a byly by přijatelné pro většinu.

Nakonec by lidem bylo přiděleno místo, kde by žili, a bylo by běžné, že by s vámi bydleli nerodinní příslušníci, šlo by tedy o sdílené byty. To vše by bylo pod kontrolou ústředního bytového úřadu.

PŘÍCHOD TOTALITNÍHO GLOBÁLNÍHO SYSTÉMU

Až nový systém převezme vládu, od lidí se bude očekávat, že mu podepíší věrnost, čímž naznačí, že nemají žádné výhrady nebo se zdržují starého systému.

„Prostě tam nebude žádný prostor,“ řekl, „pro lidi, kteří se systémem nepůjdou. Nemůžeme nechat takové lidi zaneřádit místo. Takoví lidé budou odvezeni na zvláštní místa.“ 

A tady si nepamatuji přesná slova, ale vyvodil jsem závěr, že na těchto zvláštních místech, kam by byli odvedeni, pak nebudou žít dlouho. Možná řekl něco jako „lidsky se zbavit,“ ale nepamatuji si to přesně…

Měl jsem jen dojem, že je systém nepodpoří, když nebudou se systémem souhlasit. To by znamenalo smrt jako jedinou alternativu.

Někde v tomto duchu řekl, že nebudou žádní mučedníci. Když jsem to poprvé slyšel, myslel jsem si, že to znamená, že lidé nebudou zabiti, ale jak se prezentace vyvíjela, co měl na mysli, bylo, že nebudou zabiti takovým způsobem nebo se nebudou likvidovat takovým způsobem, aby mohli sloužit jako inspirace pro ostatní lidi, jako to dělají mučedníci. 

Spíše řekl něco takového jako: „Lidé prostě zmizí.“

K zavedení nového systému, řekl, pravděpodobně dojde o víkendu v zimě. Všechno se vypne v pátek večer a v pondělí ráno, když se všichni probudí, bude oznámeno, že je zaveden Nový systém.

Během procesu přípravy Spojených států na tyto změny by byli všichni zaneprázdněnější, měli by méně volného času a méně příležitostí skutečně se rozhlížet a vidět, co se kolem nich děje.

Bylo by také více změn a bylo by obtížnější udržet krok s investicemi. Investiční nástroje by se změnily. Úrokové sazby by se měnily, takže udržet krok s tím, co jste již vydělali, by bylo obtížné.

Zajímavé je, co řekl o automobilech; vypadalo by to, jako by existovalo mnoho druhů automobilů, ale když se podíváte velmi zblízka, došlo by k velké duplicitě. S chromem a kryty kol a podobnými věcmi by vypadaly jinak, ale při bližším pohledu by člověk viděl, že stejný automobil vyrobilo více než jeden výrobce.

Spěchám, protože jsem těsně před koncem kazety.

Dovolte mi to zde jen shrnout tím, že řeknu, že všechny tyto věci, které řekl jeden jedinec v jeden čas na jednom místě, a které se týkají tolika různých lidských snah, a pak se podívám a uvidíme, kolik z nich skutečně vzniklo…

To jsou změny provedené mezi tím a nyní (mezi lety 1969 a 1988) a věci, které se plánují do budoucna, myslím, že nelze popřít, že je to řízeno a skutečně existuje spiknutí.

Otázkou pak je, co dělat. Nejprve si myslím, že musíme vložit svou víru v Boha a modlit se a prosit o jeho vedení. A za druhé udělat, co je v našich silách, abychom co nejvíce informovali ostatní jednotlivce, pokud by je to mohlo zajímat.

Některým lidem je to prostě jedno, protože jsou zaujatí tím, aby spolu vycházeli ve svých vlastních osobních snahách. Ale přesto si myslím, že bychom se měli snažit informovat ostatní lidi, kteří by o to mohli mít zájem, a znovu vložit svou víru a důvěru v Boha a neustále se modlit za jeho vedení a za odvahu přijmout to, čemu můžeme čelit v blízké budoucnosti.

Spíše než přijmout mír a spravedlnost, které teď tolik slyšíme… je to klišé. Trvejte na svobodě a spravedlnosti pro všechny.

Konec 2. pásky…

Ve 3. díle si budete moci přečíst rozhovor s dr. Duneganem, který obě pásky natočil a všechny předpovědi zveřejnil.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 14 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Předpovědi Dr. Richarda Daye z roku 1969 – 2. část: Je třeba zpomalit populační růst, aby byl dostatek potravin

  1. Prdečky naší babičky. Je dokázáno, že Země uživí 40 miliard lidí, ale k tomu nikdy nedojde. Naopak potraviny se vyhazují. Dále je dokázáno, že přelidnění nehrozí. Článek blábolí o ničem. Nikdo neumí předpovídat budoucnost, jinak jsou to šarlatáni a podvodníci, kteří se snaží ovládat svět.

    1. už ani přelidněni nehrozí mnoho lidi na světě je očkovano proti covidu je tedy otázkou času než vakcíny zaberou 💀 nemluvě o migrujicich muslimech a negrech do Evropy s toho časem bude válka nikdy to soužit s němí nebude fungovat takže další depopulace + si sečteme podpora deviaci LGBT, Genderová ideologie a singl život k tomu na západě pomuže i chudoba a nic nevlastněni kdo by chtěl rodinu dnes když sotva uživí sebe bude to jen samá depopulace pokud se nezmění system co ve světě vládne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout