Modifikované půdní mikroby Bayeru by mohly vyvolat konec světa prostřednictvím genetického inženýrství

Modifikované půdní mikroby Bayeru by mohly vyvolat konec světa prostřednictvím genetického inženýrství

Na úvod připomínám, že firma Bayer před několika lety koupila nechvalně známé – značně zprofanované – Monsanto, jde tak v podstatě o tutéž firmu, jen pod jiným názvem.

Nechvalně známá německá firma má ovšem stejně špatnou pověst jako Monsanto s jeho jedovatými pesticidy. Bayer má totiž poměrně bohatou historii výroby biologických zbraní – a to již od dob 3. říše, kdy byl platnou oporou Hitlerova režimu.

Zdá se, že ve své podstatě se firma nikdy nezměnila. Její kroky totiž vždy významně podporovaly depopulaci. A ten poslední možná víc než kterékoli jiné předtím…

Modifikované půdní mikroby od Bayeru by mohly prostřednictvím genetického inženýrství ohlašovat konec zemědělství

To chce Bayer? Pokud se vám nelíbí toxické znečištění způsobené syntetickými dusíkatými hnojivy a pesticidy v průmyslovém zemědělství, společnost Bayer a její partner Ginkgo Bioworks pro vás mají řešení.

Chtějí vyměnit část starých agrochemikálií na bázi fosilních paliv za geneticky modifikované mikroby. Ovšem nebylo by to ještě něco horšího než pesticidy?

Nekontrolované šíření geneticky modifikovaných mikrobů by mohlo kontaminovat půdu do takové míry, že by to mohlo znamenat konec zemědělství!

Tyto závěry uvádí firma Ginkgo ve zprávě pro Komisi pro cenné papíry. Je to jako zápletka z katastrofického filmu:

„Uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo materiálů do nekontrolovaného prostředí by mohlo mít nezamýšlené důsledky…

Geneticky modifikované organismy a materiály, které vyvíjíme, mohou mít výrazně změněné vlastnosti ve srovnání s organismy a materiály nalezenými v přírodě a úplné účinky použití nebo uvolnění těchto geneticky modifikovaných organismů a materiálů v nekontrolovaném prostředí mohou být neznámé.

Zejména takové použití nebo uvolnění, včetně neoprávněného uvolnění, by mohlo nepříznivě ovlivnit životní prostředí nebo komunitu obecně nebo zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, zaměstnanců našich zákazníků a spotřebitelů produktů našich zákazníků.

Navíc v případě významného porušení biologické bezpečnosti nebo neoprávněného uvolnění biologického činitele v našem odvětví by naši zákazníci a potenciální zákazníci mohli ztratit důvěru v bezpečnost laboratorního prostředí, ve kterém vyrábíme geneticky modifikované organismy a materiály, i když nejsme přímo ovlivněni.

Jakýkoli nepříznivý účinek vyplývající z takového uvolnění námi nebo jinými by mohl velmi nepříznivě ovlivnit veřejné přijetí produktů odvozených z geneticky modifikovaných buněk a tím i naši obchodní a finanční situaci…

Mohli bychom syntetizovat sekvence DNA nebo se zapojit do jiných činností, které porušují požadavky na biologickou bezpečnost nebo by regulační orgány mohly uložit rozsáhlejší požadavky na biologickou bezpečnost, které naše standardní obchodní postupy nemohou splnit, což by mohlo mít za následek značnou právní odpovědnost, mohlo by to bránit našim operacím a poškodit naši pověst.

Federal Select Agent Program (FSAP) zahrnuje předpisy spravované Centers for Disease Control and Prevention a Inspekční službou pro zdraví zvířat a rostlin, které regulují držení, používání a přenos biologických vybraných činidel a toxinů [eufemismus pro biologické zbraně] předpisy, které mají potenciál představovat vážnou hrozbu pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo pro živočišné nebo rostlinné produkty…

Mohli bychom se dopustit chyb při dodržování požadavků programu shody, které by mohly vést k tomu, že nedodržíme FSAP nebo jiné předpisy pro biologickou bezpečnost…

Třetí strany by mohly používat naše upravené buněčné materiály a organismy a související výrobní procesy způsobem, který by mohl poškodit naši pověst.

…I když jsme zavedli program biologické bezpečnosti, abychom zajistili, že třetí strany nezískají naše geneticky modifikované buňky nebo jiné biomateriály pro škodlivé účely, nemůžeme zaručit, že tato preventivní opatření sníží riziko vnitrostátních a globálních příležitostí ke zneužití.

Nedbalé použití vylučuje nebo snižuje naše geneticky modifikované buňky, materiály, organismy a výrobní procesy…“

Zpráva SEC společnosti Ginkgo zdůrazňuje, jak může mít vypouštění Frankenmikrobů do životního prostředí ničivé následky.

O tomtéž vypovídá i tento děsivý příběh od Dr.  Elaine Inghamové.

Dr. Inghamová byla docentkou na Oregonské státní univerzitě a vedla studii geneticky upravené půdní bakterie, která změnila směr její kariéry – a ohrožovala veškerý rostlinný život na Zemi.

V 90. letech se jedna biotechnologická společnost (údajně to byla německá společnost, jako Bayer a BASF) připravovala na komercializaci geneticky modifikované půdní bakterie zvané Klebsiella planticola

Ve své přirozené formě K. planticola pomáhá rozkládat rostlinný materiál.

Geneticky modifikovaná verze měla přeměnit rostlinný odpad na alkohol, který by mohl být použit jako hnojivo nebo palivo. 

Tým dr. Inghamové se však rozhodl otestovat bakterie produkující alkohol a zjistil, že nejen zabily všechny testované rostliny, ale také měly potenciál zabít všechny suchozemské rostliny.

Jejich zjištění nakonec zabránila komercializaci geneticky modifikovaných bakterií, ale také vedla k ukončení její spolupráce s Oregonskou státní univerzitou, institucí financovanou biotechnologickým průmyslem.

Dr. Inghamová tak přišla o univerzitní práci při záchraně světa před GMO mikrobem, který mohl zabít každou rostlinu na planetě. Nyní vypovídá  vše o záměrech biotechnologických gigantů, jako je Bayer.

Podle Přátel Země :

„Bayer shromáždil sbírku nejméně 125 000 divokých mikrobiálních kmenů a v roce 2019 založil zastřešující pobočku pro odpovídající produkty s názvem Biologicals by Bayer. Společnost rychle rozšířila své aktivity v této oblasti prostřednictvím akvizic.

V letech 2012 až 2014 Bayer koupil tři biologické společnosti a v roce 2022 uzavřel strategické partnerství s Ginkgo Bioworks, startupem, který získal investici 15 miliard dolarů na vývoj platformy umožňující genetickou modifikaci biologických látek Tisíce mikrobů lze automatizovat na jednou. Bayer také získává a prodává jednotlivé mikrobiální produkty od jiných společností.

Nejvýznamnějšími mikrobiálními produkty, které společnost dosud uvedla na trh, jsou bakteriální fungicidy a některé produkty podporující růst rostlin.“

Bayer se zavázal snížit dopad ochrany plodin na životní prostředí o 30 procent do roku 2030, aniž by to ovlivnilo výnos a zdraví plodin.“ 

Pravdou je, že Bayer neplánuje snižovat prodej přípravků na ochranu rostlin. Spíše chce společnost vyvinout další produkty, které přidá k již prodaným.

Bayer spolupracuje se společností Pivot Bio podporovanou Billem Gatesem na geneticky modifikovaných bakteriích fixujících dusík. Očekává se, že to sníží používání syntetických hnojiv, ale neexistují o tom žádné důkazy. Pivot nemá svá tvrzení ověřená nezávislými vědci.

Podobně je tomu u Poncho/VOTiVO, hybridního chemicko-biologického insekticidu původně vyvinutého společností Bayer a nyní prodávaného společností BASF. 

Namísto marketingu geneticky modifikovaných Bt bakterií VOTiVO jako alternativy k neonikotinoidnímu insekticidu Poncho (který zabíjí včely), jsou prodávány společně – a pouze společně – jako jeden produkt. 

Firmy tak mohou farmářům nabídnout vyšší ceny, a pokud produkt nefunguje tak, jak je inzerováno, nikdo neví, kdo za to může.

Podvod s půdními mikroby je jen další z dlouhé řady prázdných slibů o potenciálních přínosech genetického inženýrství pro potraviny a zemědělství: byli jsme krmeni tolika nepravdami o GMO.

GMO měly „nakrmit svět,“ ale společnost Monsanto (která se v roce 2018 spojila s Bayerem a upustila od svého nechvalně známého jména) nikdy nevyvinula geneticky modifikované vlastnosti, které by zvýšily výnosy.

Jednoduše skoupili kontrolu nad všemi vysoce výnosnými odrůdami – všechny byly vyšlechtěny konvenčně.

GMO měly za cíl „snížit používání pesticidů,“ ale není žádný důvod geneticky upravovat plodiny, aby byly odolné vůči pesticidům, kromě prodeje více pesticidů – a to je přesně to, co společnost Monsanto udělala.

GMO byly prezentovány jako „bezpečné,“ ale nikdy nebyly testovány na bezpečnost. Monsanto obešlo nařízení Food & Drug Administration tím, že GMO prohlásilo za bezpečné (GRAS).

GMO měly „koexistovat“ s ekologickým zemědělstvím, ale Monsanto zajistilo, že farmáři, kteří GMO nepěstují, se museli chránit před genetickým znečištěním a úletem pesticidů. 

Když byla semena farmářů kontaminována, společnost Monsanto úspěšně tvrdila, že farmáři kradli její vlastnosti GMO.

GMO měly učinit zemědělství odolnějším vůči klimatickým změnám, ale kukuřice Monsanto „odolná vůči suchu“ selhala. Bayer tvrdí, že se stará o opylovače, ale vynalezl neonikotinoidní insekticidy otravující opylovače, které zabíjejí ptáky a včely – a odmítá je přestat prodávat!

Bayer tvrdí, že se stará o farmáře, ale 11 000 pěstitelů rýže bylo nuceno žalovat společnost, když Bayer kontaminoval semena rýže neschválenými GMO rysy, což vedlo ke ztrátě 1,2 miliardy dolarů. Bayer nakonec zaplatil 750 milionů dolarů

Farmáři stále nemohou pěstovat tuto rýži.

Podle vyšetřování Greenpeace postihla kontaminace – která ovlivnila tři různé odrůdy GMO – semena rýže a 30 procent zásilek rýže, včetně rýže vyvážené do 30 zemí.

Kontaminace byla objevena v roce 2006, ale od roku 2001 se tato rýže nepěstuje. Nepovolená GMO rýže byla ještě v roce 2010 nalezena v mexických supermarketech! Je těžké uvěřit, že to byla nehoda, zvláště s ohledem na nechvalně známou historii společnosti Bayer.

Bayer používal vězně pro experimenty v Buchenwaldu a Osvětimi. Osvětim byla během 2. světové války průmyslovou výrobní centrálou Bayeru a její mateřské společnosti IG Farben, postavená za použití otrocké práce zakoupené od nacistů. 

Bayer byla divize IG Farben, která prodávala Cyklon B. Během války šel téměř veškerý prodej nacistům na genocidu v plynových komorách.

Monsanto, jako dodavatel Pentagonu, provádělo radiační experimenty na nevědomých, neinformovaných občanech USA, od vlastních zaměstnanců až po obyvatele celých obytných komunit. 

Společnost provozovala chemickou stránku projektu Manhattan a udržovala americké zařízení na výrobu jaderných zbraní známé jako Mound Laboratories.

Když válka skončila, po holocaustu a výrobě atomových bomb k zabíjení japonských civilistů, obě společnosti šly rovnou k fúzi, kterou nazvali MoBay. Výsledkem této spolupráce byl jed Agent Orange, který USA použily ve válce ve Vietnamu.

Bayer je zlo. Od Zyklonu B přes Agent Orange až po herbicidy na bázi glyfosátu jako Roundup a Neonics, které otravují opylovače, společnost neudělala nic jiného, ​​než že se nás pokusila zabít a zničit naši schopnost se živit!

A proč? Chtějí vydělat peníze na přechodu ze zemědělství, jak ho známe, do světa, kde jsou novými zpracovanými potravinami uměle vypěstované a syntetické „bílkoviny.“

Musíme zastavit jejich nejnovější plán na zničení našeho potravinového systému.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 18 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout