Studie ukazuje, že polovina očkovaných nikdy nepřestane produkovat spike protein

Studie ukazuje, že polovina očkovaných nikdy nepřestane produkovat spike protein

Další takzvaná „konspirační teorie,“ která dlouho podléhala cenzuře, se ukázala být pravdou.

Vzpomeňte si, jak nám bylo řečeno, že „vakcína zůstává v paži,“ a že neškodný spike protein se vyrábí jen několik dní. Řekli, že si tím jsou jistí, ačkoli neexistovala žádná data, která by jejich tvrzení potvrdila.

No, bohužel se ukázalo, že nám – jako téměř ve všem – lhali .

Data jsou nyní k dispozici a dokazují, že tato tvrzení jsou nepravdivá!

Chytrá vědecká studie od Brogna et al., která byla právě zveřejněna, prokázala přítomnost spike proteinu u jedinců očkovaných COVID šest měsíců po očkování – a vyloučila možnost křížové kontaminace experimentálních dat s divoce cirkulujícími infekcemi COVID.

Co vědci dokázali

Autoři studie použili citlivý test nazvaný hmotnostní spektrometrie k detekci specifické aminokyselinové sekvence jedinečné pro spike protein vyvolaný vakcínou .

Připomínáme, že vakcíny mRNA COVID obsahují genetický kód k vytvoření něčeho, co se nazývá „spike protein“, což je součást viru SARS-CoV-2, která umožňuje viru proniknout do lidských buněk a infikovat je.

Během penetračního procesu, nazývaného „fúze“, virový spike protein mění tvar a stává se jakýmsi kopím, které proniká buněčným povrchem.

Jedinou změnou, kterou provedly společnosti Pfizer i Moderna, byla „prefuzní stabilizace“ spike proteinu kódovaného vakcínou, aby se zabránilo změně jeho tvaru a jeho větší stabilitě v lidském těle. (Více si o tom můžete přečíst zde).

Vědci se rozhodli pátrat po této specifické, geneticky modifikované bílkovinné složce.

Experimentální uspořádání: Pomocí hmotnostní spektrometrie analýzy biologických vzorků byla prokázána přítomnost specifických fragmentů rekombinantního spike proteinu u subjektů, které dostaly vakcíny na bázi mRNA.

Nahrazení dvěma prolinovými aminokyselinami autoři studie nazývají „PP“ (PP znamená prolin-prolin). V anglické literatuře je to většinou označováno jako „2P“.

Autoři studie se zaměřují na proteinovou složku spike, která se nachází pouze ve vakcíně COVID a NE v přirozeně se vyskytujícím viru Sars-Cov-2 .

Aby se ujistili, že jejich výsledky nebyly špatné, vědci zahrnuli kontrolní skupinu lidí, kteří nikdy nebyli očkováni proti COVIDu:

Studijní skupinu z jižní Itálie tvořilo 40 lidí, z nichž 20 bylo očkováno celým cyklem vakcíny mRNA od dubna 2022 a patřilo do zdravotnického sektoru, a 20 neočkovaných lidí , kteří byli negativní na COVID-19 v nasofaryngeálním testu a neměli titr protilátek. Přibylo také dalších 20 neočkovaných lidí, kteří byli pozitivně testováni na COVID-19 .

Byly zkoumány tři skupiny.

Ukázalo se, že pouze jedinci z očkované podskupiny byli nosiči spike proteinu pocházejícího z vakcíny. Ještě horší je, že protein z vakcíny byl nalezen i později než šest měsíců po poslední dávce!

Specifický fragment PP spike byl nalezen v 50 % zkoumaných biologických vzorků (obrázky 1C-E a 2). Tato přítomnost byla nezávislá na titru protilátky IgG proti SARS-CoV-2. Titry protilátek měly geometrický průměr 629,86 BAU/ml (obrázek 1E).

Minimální časový bod pro detekci nárůstu PP byl 69 dnů po vakcinaci, zatímco maximální časový bod byl 187 dnů. Všechny kontrolní vzorky (vzorky od neočkovaných jedinců) byly negativní. Kontrolní skupina (20 neočkovaných jedinců) byla také testována po infekci COVID-19 a byla negativní na PP spike.

Nikde ve studii se neříká, že produkce spike proteinu končí po 187 dnech – horní hranice doby po očkování byla artefaktem návrhu studie.

Je zřejmé, že u poloviny očkovaných docházelo k produkci spike proteinu i po uvedené době (zatím není jasné za jak dlouho nebo zda se vůbec produkce spike proteinů někdy zastaví).

Tento obrázek vysvětluje design studie a ukazuje polohu aminokyselinové sekvence „stabilizovaného spike proteinu 2P“:

Autoři vysvětlují pravděpodobný mechanismus trvalé produkce spike proteinů:

Všimněte si hrozivé možnosti, že „mRNA může být integrována nebo retranskribována.“ Co to znamená?

Stane se vakcína Covid součástí lidské DNA?

Pozoruhodná je věta výše:

Je možné, že mRNA je v některých buňkách integrována nebo transkribována.“

Reverzní transkripce, která znamená, že mRNA takzvané vakcíny se stává součástí genomu lidské DNA v některých postižených buňkách, byla původně odmítnuta takzvanou „vědou o COVID“ bez důkazů, dokud nebyla prokázána v experimentech in vitro:

Pokud tomu tak je, existuje alarmující možnost, že produkce COVID spike proteinu nikdy neskončí. Pro ilustraci, virus HIV, který způsobuje AIDS, se zapisuje zpět do lidské DNA a integruje ji, takže přeprogramované buňky postižených produkují nekonečné kopie HIV.

Z tohoto důvodu nelze HIV vyléčit, lze jej pouze potlačit léky.

Podobně mohou lidské buňky transkribované genetickým kódem vakcíny COVID produkovat spike protein u postižených po celý život.

Vysvětluje to imunitní toleranci IgG4?

Důvodem, proč jsou očkovaní lidé náchylnější k častým reinfekcím a pomalejšímu odbourávání virů, by mohla být takzvaná imunitní tolerance, tedy tendence organismu ignorovat patogeny místo projevu rázné imunitní reakce.

Imunitní tolerance je naprosto přijatelná pro alergeny, dráždivé látky, které se nemnoží a jsou perzistentní. Tím, že ignorujete alergeny místo toho, abyste trpěli otravnou sennou rýmou, je imunitní tolerance dobrou reakcí na dráždivé látky z prostředí, jako je pyl nebo prach.

Imunitní tolerance je však smrtelná, pokud jde o odolnost vůči živým, replikujícím se patogenům!

Imunitně tolerantní organismus je srovnatelný s tolerantní obětí loupeže, která nečinně přihlíží, když je její domov vypleněn, aniž by se bránila. Lupiči možná uniknou s malou kořistí, ale vrátí se.  A později znovu.

Výše uvedený příspěvek vysvětluje imunitní toleranci, proč je pro Covid-19 špatná a jak funguje.

Ve výše uvedeném příspěvku nebylo plně prozkoumáno, proč očkování vyvolává imunitní toleranci.

Studie Brogna et al. nám ukazuje mechanismus, proč se vyvíjí imunitní tolerance vůči spike proteinu. Je to proto, že spike protein, který je produkován bez konce, vypadá pro očkovaný organismus spíše jako environmentální stimul, než aby byl vnímán jako nebezpečný vetřelec.

Měli to otestovat před zavedením těchto „vakcín“

Je třeba ocenit pečlivou a obtížnou práci Brogny a jeho spoluautorů, pečlivé zkoumání přítomnosti spike proteinu u očkovaných jedinců, řádné využívání kontrolních subjektů k vyloučení COVID-19 jako alternativní příčiny a tak dále.

Nelze si však vážit takzvané „vědy o COVIDu“, která lhala o tom, že vakcíny proti COVIDu jsou „bezpečné a účinné.“

Nyní, když údajně vstupujeme do deváté vlny Covidu a očkovaní lidé jsou znovu a znovu infikováni, se vakcíny ukázaly jako neúčinné. Horší je, že se také ukázaly jako nebezpečné, jak ukazuje tato a mnoho dalších studií.

Bohužel, u vakcín proti COVIDu neexistuje žádný spínač, který by je mohl vypnout – a neexistuje způsob, jak zastavit tuto trvalou produkci spike proteinů.

Naděje pro očkované lidi

Nicméně je tu i dobrá zpráva pro očkované. Studie zjistila, že pouze  polovina očkovaných trpí neustálou přítomností očkovacího proteinu v krvi. Druhá polovina je naštěstí v pořádku (zřejmě jde o neškodné šarže).

Každý, kdo byl očkován, proto může doufat, že nepatří mezi lidi, kteří touto nepřetržitou produkcí spike proteinů trpí. Je tu naděje pro všechny, kteří byli očkováni.

Je zvláštní, že jen asi polovina očkovaných si vyvine imunitní toleranci, stejně jako jen polovina očkovaných pokračuje v pozitivním testu na výkyvy šest měsíců po očkování. Jeden proces může jít ruku v ruce s druhým!

Tedy i zde lze zkonstatovat, že takzvané „očkování“ byla jen ruská ruleta…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 19 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Studie ukazuje, že polovina očkovaných nikdy nepřestane produkovat spike protein

  1. Můj názor který nikomu nenutím! Vyhubení starobních důchodců a starší populace se v zásadě nepovedla a proto je zapotřebí další očkování na které jede reklama plnou párou!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout