OSN vyzývá k potlačení informací, které se týkají kritiky a nesouhlasu s Agendou 2030

OSN vyzývá k potlačení informací, které se týkají kritiky a nesouhlasu s Agendou 2030

Stále více lidí si uvědomuje, že Agenda 2030, která je nástupkyní Agendy 21, není žádným neškodným dokumentem či dokonce bohulibou agendou.

Plány, které se zde nastolují, mají za cíl výrazně snížit životní úroveň většiny lidí – a v podstatě by se otrockým plněním dospělo velmi rychle do světa lokálních konfliktů, teroru, občanských válek, hladomoru – a celkové depopulace.

V plánu je i výměna obyvatel (Agenda 2030 počítá s přestěhováním asi miliardy lidí do roku 2030), zavádění chytrých a 15minutových měst, likvidace zemědělství, přechod od konzumace skutečného masa k hmyzu a masu umělému, ukončení využívání fosilních paliv a mnoho dalšího.

Celou touto globalistickou agendou, která je jakousi osnovou Velkého resetu, se nese slovo „udržitelnost,“ „udržitelná společnost.“

Vzorem udržitelné společnosti byla donedávna Srí Lanka, kterou právě vyhlášený přechod na první plně udržitelnou zemi zcela zničil. Pokud tedy chcete vědět, jaké jsou cíle Agendy 2030, pak se podívejte na tuto zemi.

Agenda 2030 byla schválena v roce 2015 všemi zeměmi světa. Každá země pak implementovala Agendu 2030 do zákonů, u nás k tomu došlo již v roce 2018, což tedy znamená, že od té doby tyto cíle plníme.

Ovšem stále více lidí po celém světě zjišťuje, jak ničivá tato agenda je a začínají se proti ní bouřit. Nikdo nechce jít stejnou cestou jako Srí Lanka.

Jen proto, aby se lidé nedozvěděli, co za touto agendou stojí, nyní OSN – původce celé agendy – vyzvala k tomu, aby byly všechny negativní informace o Agendě 2030 a všech jejích cílech po celém světě cenzurovány.

Organizace spojených národů vybízí online platformy a vlády, aby potlačily narativy, které mohou ohrozit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje, neboli Agendě 2030.

Před nadcházejícím summitem OSN budoucnosti – setkáním typu „ jednou za generaci “ – nikým nevolený globalistický orgán zveřejnil 11 politických informací pro svou společnou agendu.

Na frontě digitálních informací dokument OSN nazvaný „Informační integrita na digitálních platformách“ nastiňuje touhu OSN po úplné narativní kontrole nad vědeckým a politickým obsahem týkajícím se klimatu a COVIDu jako věc sebezáchovy s ohledem na dosažení svých 17 cílů udržitelnosti Agendy 2030 do roku 2030.

„Spojené národy po celém světě monitorují, jak dezinformace a nenávistné projevy mohou ohrozit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje. Ukázalo se, že běžet jako obvykle není možné.“

STRUČNÝ PŘEHLED POLITIKY OSN, INTEGRITA INFORMACÍ NA DIGITÁLNÍCH PLATFORMÁCH, ČERVEN 2023

Ještě předtím, než minulý rok na zasedáních Světového ekonomického fóra (WEF) o dopadu na udržitelný rozvoj prohlásila OSN „ My vlastníme vědu,“ OSN manipulovala s výsledky vyhledávání a příběhy o COVIDu a klimatu, takže se ve vyhledávačích Google objevují pouze zprávy schválené OSN.

Jakékoli informace, které jsou v rozporu s OSN, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou považovány za dezinformace.

Prohlášením, že „vlastní vědu“, spoluprací s velkými technologickými společnostmi na manipulací s výsledky vyhledávání za účelem ovlivnění veřejného mínění a naléváním milionů dolarů do médií, nikým nevolení globalisté opět ukazují své pravé barvy:

 

Nyní, v rámci příprav na „Summit budoucnosti“, OSN zavádí „ dobrovolný Kodex chování OSN pro integritu informací na digitálních platformách, “ který je nastíněn v dokumentu o politice Informační integrita na digitálních platformách.

Tento „dobrovolný kodex chování OSN“ je plný politik zaměřených na umlčení nesouhlasných hlasů na digitálních platformách pod rouškou zmírnění dezinformací, které jsou vhodně spojeny s nenávistnými projevy.

Abyste si udělali představu o naprosté velikosti a rozsahu, v jakém si OSN přeje vymýtit vše, co považuje za „dezinformace“, zde je několik doporučení převzatých z části „Směrem ke kodexu chování OSN“ této politiky.

OSN vyzývá nejen členské státy, ale i soukromé skupiny, jako jsou zainteresované strany (tj. neziskovky, podniky, akademická obec atd.), digitální platformy, inzerenty a zpravodajská média, aby plnily nové zásady OSN:

 • Všechny zúčastněné strany by se měly zdržet používání, podpory nebo zesilování dezinformací a nenávistných projevů za jakýmkoli účelem.
 • Všechny zúčastněné strany by měly vyčlenit zdroje na řešení a podávání zpráv o původu, šíření a dopadu dezinformací a nenávistných projevů, a to při respektování norem a standardů v oblasti lidských práv a dále investovat do schopností ověřovat fakta napříč zeměmi a kontexty.
 • Všechny zúčastněné strany by měly podporovat školení a budování kapacit s cílem rozvíjet porozumění tomu, jak se dezinformace a projevy nenávisti projevují, a posilovat strategie prevence.
 • Všechny zúčastněné strany by měly přijmout naléhavá a okamžitá opatření k zajištění bezpečného, ​​odpovědného a ​​etického používání umělé inteligence a řešit důsledky nedávného pokroku v této oblasti pro šíření dezinformací a nenávistných projevů.
 • Členské státy by měly zajistit veřejný přístup k přesným, transparentním a důvěryhodným vládním informacím, zejména k informacím, které slouží veřejnému zájmu, včetně všech aspektů cílů udržitelného rozvoje.
 • Členské státy by měly investovat a podporovat nezávislý výzkum výskytu a dopadu dezinformací a nenávistných projevů napříč zeměmi a jazyky, zejména v nedostatečně obsluhovaných kontextech a v jazycích jiných než angličtina, což občanské společnosti a akademické sféře umožní svobodně a bezpečně fungovat.
 • Digitální platformy a inzerenti by měli zajistit, aby reklamy nebyly umístěny vedle dezinformací nebo nenávistných projevů na internetu a aby nebyla propagována reklama obsahující dezinformace.
 • Digitální platformy by měly zajistit smysluplnou transparentnost, pokud jde o algoritmy, data, moderování obsahu a reklamu.
 • Digitální platformy by měly zveřejňovat dostupné politiky týkající se dezinformací a nenávistných projevů a podávat zprávy o rozšíření koordinovaných dezinformací ve svých službách a účinnosti politik proti takovým operacím.
 • Digitální platformy by měly zajistit plnou účast občanské společnosti na úsilí o řešení dezinformací a nenávistných projevů.
 • Zpravodajská média by měla zajistit, aby veškerá placená reklama a reklamní obsah byl jako takový jasně označen a neobsahoval dezinformace a projevy nenávisti.

Podle vlastních slov se OSN primárně zabývá tím, co považuje za „dezinformace,“ protože nevolený globalistický orgán se obává informací, které mohou ovlivnit „poskytování mandátu OSN a podstatné priority,“ zejména pokud jde o kritiku jejích cílů udržitelného rozvoje. 

Podle Summitu budoucnosti OSN: Souhrn naší společné agendy na téma „Integrita v informacích“:

„Digitální prostor je bezpečnější a inkluzivnější se všemi zúčastněnými stranami chránícími lidská práva a řídí se specializovanou kapacitou v sekretariátu OSN. Musí reagovat na on-line dezinformace a nenávistné projevy ovlivňující plnění mandátu OSN a podstatné priority.“

Organizace spojených národů, Summit budoucnosti: Naše společná agenda, září 2023

Co tedy OSN dělá, aby zajistila, že na velkých technologických platformách budou prosazovány pouze její vlastní příběhy?

Jak již bylo zmíněno dříve, OSN se spojila se společnostmi Google, TikTok a dalšími platformami za účelem manipulace s výsledky vyhledávání a obsahem, který byl v rozporu s narativy nevolených globalistů o COVID a klimatu.

Nyní, rok poté, co řekla WEF: „ Vlastníme vědu a myslíme si, že svět by to měl vědět a samotné platformy to také vědí ,“ stěžuje si náměstkyně generálního tajemníka OSN pro globální komunikaci Melissa Flemingová nad tím, že může Nevolejte někomu na Twitter/X, aby „označil obsah, který je urážlivý“.

„Klimatické dezinformace lze chápat jako nepravdivé nebo zavádějící obsahy, které podkopávají vědecky dohodnutý základ pro existenci člověkem vyvolané změny klimatu, jejích příčin a dopadů“

Stručný přehled politiky OSN, Integrita informací na digitálních platformách, červen 2023

Politický přehled OSN o integritě informací na digitálních platformách , který ani jednou nepoukazuje na jediný, solidní příklad dezinformace, sdílí stejný názor jako Flemingová ve videu výše, přičemž spojuje „dezinformace“ s „nenávistnými projevy“ a uvádí:

„Dopady online dezinformací a nenávistných projevů lze pozorovat po celém světě, včetně oblastí zdraví, opatření v oblasti klimatu, demokracie a voleb, rovnosti pohlaví, bezpečnosti a humanitární reakce.“

Stručný přehled politiky OSN, Integrita informací na digitálních platformách, červen 2023

Generální tajemník OSN Antonio Guterres nedávno ve stejném duchu prohlásil:

„Digitální platformy jsou zneužívány k podvracení vědy a šíření dezinformací a nenávisti k miliardám lidí. Tato jasná a přítomná globální hrozba vyžaduje jasnou a koordinovanou globální akci.“

Antonio Guterres, Organizace spojených národů, září 20

„Mnoho obětí COVID-19 se odmítlo nechat očkovat nebo přijmout základní zdravotní opatření poté, co byly vystaveny dezinformacím na internetu.“

Stručný přehled politiky OSN, Integrita informací na digitálních platformách, červen 2023

Organizace spojených národů je v konečném důsledku proti jakýmkoli informacím, které odporují nebo překážejí lživé propagandě nevolených globalistů o Agendě 2030 a cílech udržitelného rozvoje – a podle všeho jim nejvíc vadí informace týkající se Covidu (injekcí) a klimatu.

„ Dezinformace o klimatické nouzi oddalují naléhavě potřebnou akci k zajištění životaschopné budoucnosti pro planetu“

Stručný přehled politiky OSN, Integrita informací na digitálních platformách, červen 2023

Pokud kritizujete politiku nulového uhlíku, Covidovou diktaturu, očkovací pasy nebo digitální ID, pak šíříte nebezpečné dezinformace, které brzdí agendy Organizace spojených národů a dalších nevolených globalistických subjektů.

Nakonec je jedině dobře, že se tak zoufale starají o to, aby jiné než ty „jejich“ informace nevycházely na světlo světa. Jsou totiž jako ta chcípající kobyla, protože už kolem sebe začínají příliš kopat.

Nyní tedy nezbývá než čekat, až příslovečná „kobyla chcípne,“ tedy až se masy probudí a ničivou globalistickou politiku prohlédnou…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 19 Průměrně: 4.6]

5 thoughts on “OSN vyzývá k potlačení informací, které se týkají kritiky a nesouhlasu s Agendou 2030

 1. Globalčíci ,jste jedinou globální hrozbou ,můžete zkoušet co chcete lidé kteří mají zde zůstat a nejsou roboti, jsou probuzeni ví co mají dělat,vykašlou se na vaše nařízení .Umíme číst mezi řádky ,snažíte se své záměry skrýt mezi vzletné slova ale ten váš slizký jazyk umíme dešifrovat. Nikdo vám nedal žádný mandát na to co děláte a schováváte za dobro pro planetu kterou uspěšně devastujete .To víš že budeme ohrožovat váš blahobyt ,nenažranost a aroganci čistou pravdou které po vašem říkáte dezinformace a neplněním těch vašich hovadin a nařízení. Velmi spávně jste to pochopili , životaschopnost vaší agendy na planetě končí. Ano, mnoho lidí odmítlo být obětmi vašich vražedných látek,teček prokouklo vaš záměr a odmítlo být vašimi pokusnými králíky .Zaměříme se teď na svůj blahobyt a svou svobodu.
  Tohle jste schválili a přijali v roce 1948- Deklaraci lidských práv a svobod ,máte Alzhaimera všichni v OSN ,nebo stařeckou demenci ? Bod 19 „Právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“
  https://www.amnesty.cz/hnuti/zakladni-dokumenty-k-lidskym-pravum/vseobecna-deklarace-lidskych-prav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout