Experimenty americké vlády s počasím (HAARP, DEW)

Experimenty americké vlády s počasím (HAARP, DEW)

Víte o tom, že poprvé došlo k manipulaci s počasím již v roce 1916? Ano, před více než 100 lety! Od té doby se samozřejmě přišlo na nové – a modernější – metody manipulace s počasím.

Pokud by tak chtěli globalisté lidem vnutit jejich lživou agendu, založenou na tvrzení, že člověkem produkovaný CO2 zničí planetu, nebylo by nic jednoduššího než občas zmanipulovat počasí tak, aby se to hodilo do prosazovaného narativu.

A lidé, kteří vůbec nemají ponětí, co vše se již v rámci manipulace s počasím zkoušelo, by zřejmě opět uvěřili.

Na to se ostatně zřejmě IPCC spoléhá, neboť vliv geoinženýringu na klima ve svých prognózách (tak jako bezpočet jiných faktorů) vůbec nebere do úvahy.

Nehodí se to totiž do mainstreamového narativu o lidmi produkovaném škodlivém CO2…

Dva z dodavatelů zbraní, kteří dominují na trhu se zbraněmi s řízenou energií („DEW“) – Raytheon a BAE – se také zabývají technikami modifikace životního prostředí.

Jedním z takových projektů na úpravu životního prostředí byl HAARP na Aljašce a oba dodavatelé „obrany“ v něm byli partnery.

„Dejte si pozor na experimenty americké armády s klimatickou válkou,“ varuje profesor Michel Chossudovsky.

Podle zprávy Report Linker z března 2023 představovaly DEW v roce 2022 prosperující obchod v hodnotě 5,3 miliardy dolarů a do roku 2027 by měly tržby vzrůst na 12,9 miliardy dolarů.

DEW je zbraň na dálku, která poškozuje svůj cíl vysoce soustředěnou energií, včetně laseru, mikrovln a částicových paprsků. Klíčovým hnacím motorem růstu globálního trhu s DEW je podle shrnutí zprávy obrana chemických, biologických, radiologických a jaderných materiálů.

Zařízení DEW, jako jsou lasery, detektory záření a biosenzory, se používají k obraně proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným (“CBRN”) mimořádným událostem.

Řízený trh energetických zbraní podle technologie, platformy, aplikace, produktu, rozsahu a regionu – Globální předpověď do roku 2027 , Report Linker, březen 2023

Tomuto ziskově orientovanému vojensko-průmyslovému trhu dominuje šest „obranných dodavatelů“, včetně Raytheon Technologies Corporation (USA), Northrup Grunman Corporation (USA), Lockheed Martin Corporation (USA), Thales Group (Francie) a BAE Systems (UK).

V roce 2021 udělilo ministerstvo obrany Spojeného království („MO“) tři smlouvy v hodnotě přibližně 72,5 milionu liber britskému průmyslu na výrobu pokročilých laserových a radiofrekvenčních demonstrátorů v rámci programu nových zbraní („NWP“), známého souhrnně jako DEWs. 

Vývoj těchto zbraňových systémů pro MO vedou Thales a Raytheon UK.

Raytheon a BAE Systems nejsou pouze dvě ze společností, které dominují na trhu DEW, tyto dvě společnosti se také zabývají technologiemi  modifikace životního prostředí (“ENMOD”) jménem amerického letectva.

Techniky ENMOD byly zakázány Organizací spojených národů v úmluvě ENMOD, která byla schválena v roce 1976 v reakci na mezinárodní znepokojení nad používáním vojenských taktik, které by mohly manipulovat a poškozovat životní prostředí:

Každý smluvní stát této Úmluvy se zavazuje, že se nezapojí do vojenského nebo jakéhokoli jiného nepřátelského použití technik modifikace životního prostředí, které mají rozsáhlé, dlouhodobé nebo vážné účinky jako prostředek zničení, poškození nebo zranění jakéhokoli jiného smluvního státu.

Pojem „techniky modifikace životního prostředí“ se týká jakékoli techniky pro změnu – prostřednictvím záměrné manipulace s přírodními procesy – dynamiky, složení nebo struktury Země, včetně její bioty, litosféry, hydrosféry a atmosféry nebo vnějšího prostoru.

Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoli jiného nepřátelského použití technik modifikace životního prostředí („Úmluva ENMOD“), Organizace spojených národů, Ženeva: 18. května 1977

Profesor Michel Chossudovsky, autor a zakladatel Centra pro výzkum globalizace, zahájil svůj výzkum ENMOD v roce 2001 se zaměřením na systém antén HAARP v Gokoně na Aljašce. 

„Zařízení HAARP bylo plně funkční od poloviny 90. let s pokročilými schopnostmi. Zatímco HAARP byl v roce 2014 uzavřen, techniky ENMOD se v průběhu posledních deseti let staly stále sofistikovanějšími a přesnějšími. Velká část dokumentace se stala tajnou,“ napsal koncem minulého měsíce.

V roce 2004 publikoval článek nazvaný „Konečná zbraň hromadného ničení: Vlastnictví počasí pro vojenské účely“, ve kterém pojednával o tom, že změny počasí jsou jen zřídka součástí debaty o změně klimatu. 

„Jak USA, tak Rusko vyvinuly schopnosti manipulovat klima pro vojenské použití,“ řekl.

V roce 2007 publikoval článek v The Ecologist s názvem ‚ Weather Warfare ‚, který před několika dny znovu publikoval na své stránce Substack, protože je relevantní pro hodnocení nedávných klimatických katastrof. 

Níže si můžete nyní aktuální článek z roku 2007 připomenout:

Světové počasí, které je v debatě o globální změně klimatu málokdy uznáváno, může být nyní modifikováno jako součást nové generace sofistikovaných elektromagnetických zbraní. Jak USA, tak Rusko vyvinuly schopnosti manipulovat s klimatem pro vojenské účely.

Techniky modifikace prostředí  používá americká armáda již více než půl století. Americký matematik  John von Neumann  ve spojení s americkým ministerstvem obrany zahájil svůj výzkum změn počasí koncem 40. let 20. století na vrcholu studené války a předvídal „formy klimatické války, které byly dosud nepředstavitelné.“ 

Během vietnamské války byly používány techniky nasazování mraků, počínaje rokem 1967 v rámci projektu Popeye, jehož cílem bylo prodloužit monzunové období a zablokovat nepřátelské zásobovací cesty podél Ho Či Minovy ​​stezky.

Americká armáda vyvinula pokročilé schopnosti, které jí umožňují selektivně měnit vzorce počasí. Technologie, která je zdokonalována v rámci programu vysokofrekvenčního aktivního polárního výzkumu („HAARP“), je přílohou Strategické obranné iniciativy – „Hvězdné války.“

(Zařízení HAARP bylo uzavřeno v roce 2014. Od té doby byla vyvinuta mnohem pokročilejší zařízení)

Z vojenského hlediska je HAARP zbraní hromadného ničení, operující z vnější atmosféry a schopnou destabilizovat zemědělské a ekologické systémy po celém světě.

Modifikace počasí podle  dokumentu US Air Force AF 2025 Final Report „nabízí válečným stíhačkám širokou škálu možností, jak porazit nebo přinutit k poslušnosti protivníka.“

Jde o schopnosti, které se rozšiřují na vyvolání záplav, hurikánů, sucha a zemětřesení:

„Modifikace počasí se stane součástí domácí a mezinárodní bezpečnosti a mohla by být prováděna jednostranně… Mohla by mít útočné a obranné aplikace a dokonce být použita pro účely odstrašení. 

Schopnost vytvářet na Zemi srážky, mlhy a bouře nebo upravovat vesmírné počasí… a vytváření umělého počasí, to vše je součástí integrovaného souboru vojenských technologií.“ – Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnit počasí v roce 2025

V roce 1977 byla Valným shromážděním OSN ratifikována mezinárodní úmluva, která zakazovala „vojenské nebo jiné nepřátelské použití technik modifikace životního prostředí s rozsáhlými, dlouhodobými nebo vážnými účinky.“

Techniky modifikace životního prostředí definovala jako „jakékoli techniky pro změnu – prostřednictvím záměrné manipulace s přírodními procesy – dynamiky, složení nebo struktury Země, včetně její bioty, litosféry, hydrosféry a atmosféry nebo vesmíru.“

Zatímco podstata úmluvy z roku 1977 byla znovu potvrzena v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (dále jen „UNFCCC“) podepsané na Summitu Země v roce 1992 v Riu, diskuse o modifikaci počasí pro vojenské účely se stala vědeckým tabu.

Vojenští analytici jsou na toto téma němí. Meteorologové záležitost nezkoumají a ekologové se zaměřují na emise skleníkových plynů podle Kjótského protokolu. 

Ani možnost klimatických či environmentálních manipulací jako součást vojenské a zpravodajské agendy, i když se mlčky uznává, není součástí širší debaty o změně klimatu pod záštitou OSN.

Program HAARP

HAARP, založený v roce 1992, se sídlem v Gokoně na Aljašce, je polem vysoce výkonných antén, které přenášejí prostřednictvím vysokofrekvenčních  rádiových vln obrovské množství energie do ionosféry (horní vrstvy atmosféry).

Jejich výstavba byla financována americkým letectvem, americkým námořnictvem a Agenturou pro pokročilé obranné výzkumné projekty („DARPA“). 

HAARP, provozovaný společně Výzkumnou laboratoří vzdušných sil a Úřadem pro námořní výzkum, představuje systém výkonných antén schopných vytvářet řízené místní modifikace ionosféry.

Podle oficiálních webových stránek  www.haarp.alaska.edu  bude HAARP použit „k vyvolání malé, lokalizované změny ionosférické teploty, aby bylo možné fyzikální reakce studovat jinými přístroji umístěnými buď v místě HAARP nebo v jeho blízkosti.“

HAARP pole antén

Ale  Rosalie Bertell , prezidentka International Institute of Concern for Public Health, říká, že HAARP funguje jako:

Gigantický ohřívač, který může způsobit velké narušení ionosféry a vytvořit nejen díry, ale i dlouhé zářezy v ochranné vrstvě, která brání smrtící radiaci před bombardováním planety.

Fyzik  doktor Bernard Eastlund  to nazval „největším ionosférickým ohřívačem, jaký byl kdy postaven.“

HAARP je americkým letectvem prezentován jako výzkumný program, ale vojenské dokumenty potvrzují, že jeho hlavním cílem je „vyvolat ionosférické modifikace s cílem změnit vzorce počasí a narušit komunikaci a radar.“

Podle zprávy ruské Státní dumy:

„USA plánují provést rozsáhlé experimenty v rámci programu HAARP a vytvořit zbraně schopné přerušit rádiové komunikační linky a zařízení instalované na kosmických lodích a raketách, vyvolat vážné havárie v elektrických sítích a v ropovodech a plynovodech a mít negativní dopad na duševní zdraví celých regionů.“

Analýza prohlášení vycházejících z amerického letectva ukazuje na nemyslitelné:

„Skrytá manipulace s povětrnostními vzory, komunikačními a elektrickými systémy jako zbraň globální války, která umožňuje USA narušit a ovládnout celé regiony.“

Manipulace s počasím je preventivní zbraň par excellence. Může být namířena proti nepřátelským zemím nebo „spřáteleným národům“ bez jejich vědomí, využit k destabilizaci ekonomik, ekosystémů a zemědělství.

Může také vyvolat chaos na finančních a komoditních trzích. Rozvrat v zemědělství vytváří větší závislost na potravinové pomoci a dovozu základních obilnin z USA a dalších západních zemí.

HAARP byl vyvinut jako součást anglo-amerického partnerství mezi Raytheon Corporation, která vlastní patenty HAARP, US Air Force a British Aerospace Systems (BAES).

Projekt HAARP je jedním z několika společných podniků v oblasti pokročilých zbraňových systémů mezi dvěma obrannými giganty. Projekt HAARP byl zahájen v roce 1992 společností Advanced Power Technologies, Inc. (APTI), dceřinou společností Atlantic Richfield Corporation (ARCO). 

APTI (včetně patentů HAARP) prodala společnost ARCO společnosti E-Systems Inc v roce 1994. Společnost E-Systems na základě smlouvy s CIA a ministerstvem obrany USA vybavila „Plán soudného dne“, který umožňuje prezidentovi řídit nukleární válku.

Následně ji získala společnost Raytheon Corporation, která patří mezi největší dodavatele zpravodajských služeb na světě. Společnost BAES se podílela na vývoji pokročilého stupně anténního pole HAARP na základě smlouvy z roku 2004 s Úřadem námořního výzkumu.

Instalaci  132 vysokofrekvenčních vysílačů svěřila společnost BAES – své americké pobočce BAE Systems Inc.  Projekt podle zprávy z července 2007 v Defense News provedla divize Electronic Warfare společnosti BAES. V září 2007 obdržela hlavní cenu DARPA za technický pokrok za návrh, konstrukci a aktivaci pole antén HAARP.

Systém HAARP je plně funkční a v mnoha ohledech převyšuje stávající konvenční a strategické zbraňové systémy. I když neexistují žádné spolehlivé důkazy o jeho použití pro vojenské účely, dokumenty leteckých sil naznačují, že HAARP je nedílnou součástí militarizace vesmíru. 

Dalo by se očekávat, že antény již byly podrobeny rutinnímu testování.

Podle UNFCCC má Mezivládní panel pro změnu klimatu (dále jen „IPCC“) mandát „hodnotit vědecké, technické a socioekonomické informace důležité pro pochopení změny klimatu.“

Tento mandát zahrnuje environmentální válku. 

„Geoinženýrství“ je uznáváno, ale základní vojenské aplikace nejsou předmětem analýzy politik ani vědeckého výzkumu na tisících stránek zpráv a podpůrných dokumentů IPCC, založených na odborných znalostech a vkladech přibližně 2 500 vědců, politiků a ekologů. 

„Klimatická válka“ potenciálně ohrožuje budoucnost lidstva, ale byla z nějakého důvodu vyloučena ze zpráv, za které IPCC obdržel v roce 2007 Nobelovu cenu za mír..

Tolik článek, který – jak připomínám – je z roku 2007, takže dnes je již HAARP zastaralý. Je tedy otázka, kolika katastrofám někdo „pomohl“ a kolik jich bylo skutečně přirozených…

Zajímavé stručné video k HAARP (anglicky):

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Experimenty americké vlády s počasím (HAARP, DEW)

  1. Ano, toť otázka. Ale na druhou stranu, je-li něco technicky možné, je jenom otázkou času, kdy to bude využito v praxi. A protože jde stále jenom o peníze, území a moc, nedělám si iluze, že to bude pro blaho lidstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout