Asociace amerických lékařů a chirurgů: Roušky jsou neúčinné proti respiračním virům

Asociace amerických lékařů a chirurgů: Roušky jsou neúčinné proti respiračním virům

Prohlášení, které přichází poněkud „s křížkem po funuse,“ nicméně očividně reaguje na úvahy Bidenovy administrativy nařídit roušky alespoň v uzavřených prostorách a na některé poněkud aktivnější státy či instituce, které již podobná nařízení vydávají.

Vzhledem k tomu, že tytéž hlasy se již ozývají také u nás, by bylo dobré, kdyby si prohlášení přečetli i ti, kdo se chystají podobná nařízení zavést i u nás.

Chápu, že si politici a jejich kamarádíčci potřebují nějak nahrabat – a na prachových respirátorech si podle všeho politická sebranka z celé střední Evropy namastila kapsy skutečně kvalitně -, nicméně nyní by si mohli raději najít jiný zdroj příjmů…

 

Asociace amerických lékařů a chirurgů (AAPS) vydala prohlášení, ve kterém zpochybňuje účinnost a etičnost nařízení nošení roušek pro respirační viry, včetně COVID-19.

AAPS tvrdí, že tyto mandáty jsou nejen neúčinné při zastavení šíření respiračních virů, ale také představují potenciální zdravotní rizika a porušují práva jednotlivců na informovaný lékařský souhlas.

AAPS je nestranické profesní sdružení lékařů ve všech typech praxí a specialit po celé zemi, vytvořené v roce 1943.

„Prohlášení AAPS o svobodách pacientů stanoví, že pacienti mají právo být informováni o rizicích a přínosech jakéhokoli lékařského zákroku a mají právo odmítnout lékařskou péči,“ uvádí tisková zpráva.

„Používání roušek a jiných obličejových krytů, jako opatření v oblasti veřejného zdraví nebo jinak, je typem lékařského zásahu, na který se vztahují výše uvedená práva na informovaný souhlas.“

„Vládní doporučení a nařízení týkající se zakrývání obličeje byla protichůdná, poskytnutá veřejnosti jako směrodatná bez důkazů, jsou v rozporu s dostupnými daty a opomíjejí zmínit jakoukoli potenciální újmu způsobenou používáním krytů nebo roušek,“ dodala asociace.

Při zpochybňování účinnosti roušek při prevenci šíření respiračních virů, jako je COVID-19, AAPS citovala systémový přezkum Cochrane.

Přezkum nenalezl žádné jasné důkazy naznačující, že lékařské nebo chirurgické roušky byly účinné při snižování respiračních virových infekcí mezi zdravotnickými pracovníky.

Prohlášení AAPS se také ponořilo do potenciálních škod, které mohou vyplynout z dlouhodobého používání roušky. Na základě více než 60 studií a zpráv uvedla několik problematických oblastí:

  • Dlouhodobé používání roušky není neutrální událostí a ve skutečnosti může způsobit škodu. „Dlouhodobé používání N95 (respirátory) a chirurgických roušek zdravotnickými pracovníky během COVID-19 způsobilo u většiny dotazovaných nepříznivé účinky, jako jsou bolesti hlavy, vyrážka, akné, rozpad kůže a zhoršené rozpoznávání.“
  • Zjištění naznačují, že nošení respirátoru N95 (obdoba FFP2) po dobu 14 hodin významně negativně ovlivnilo fyziologické, biochemické a percepční parametry.
  • Možnost, že roušky brání učení řeči a jazyka u dětí, existuje. „Celkově dosavadní výzkum ukazuje, že viditelné artikulace, které děti normálně vidí, když ostatní mluví, hrají klíčovou roli při získávání komunikačních dovedností. Výzkum také ukazuje, že děti, které více odečítají ze rtů, mají lepší jazykové dovednosti, když jsou starší. To naznačuje, že roušky pravděpodobně brání dětem osvojit si řeč a jazyk.“
  • Experimentální údaje ukázaly, že „obsah oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu stoupá v průměru na 13 000 až 13 750 ppm bez ohledu na to, zda děti nosí chirurgickou nebo FFP2 roušku. To je daleko za úrovní 2 000 ppm, která je považována za maximální hranici přijatelnosti, a za hranicí 1 000 ppm, které jsou normální pro vzduch v uzavřených místnostech. Tento odhad je spíše podceněný, protože jsme to měřili už po krátké době bez fyzické námahy.“
  • Společnost vyžaduje rozpoznávání obličeje jako nejzákladnější součást interakce a komunikace. Studie u jedinců s věkem podmíněnou makulární degenerací (AMD) ukázaly, že „špatné vnímání obličeje u AMD je důležitou doménou přispívající k narušení sociálních interakcí a kvality života.“ Nařizování roušek bez zisku přispívá k odcizení společnosti.

Asociace uzavírá prohlášením, že jednotlivci by měli být oprávněni činit vlastní rozhodnutí o zdraví, včetně volby nosit roušku nebo ne, na základě dostupných důkazů a vlastního posouzení rizik.

„Vzhledem k tomu, že nařízení o rouškách je v rozporu se základním lékařským principem informovaného souhlasu, musí být všechna v současné době zavedená nařízení o rouškách zrušena a neměla by být uložena žádná budoucí nařízení,“ uzavírá asociace.

„Kromě toho, vzhledem k tomu, že roušky pro virová onemocnění neposkytují žádné jasné výhody a zároveň vytvářejí potenciál pro poškození, jednotlivci by měli mít možnost rozhodnout se, že nebudou dodržovat taková nařízení, která buď v současné době existují, nebo která mohou být uložena v budoucnu,“ dodal.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 15 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Asociace amerických lékařů a chirurgů: Roušky jsou neúčinné proti respiračním virům

  1. Nařízení případně ignorovat a chování neslušné opětovat ignorací hloupých, s rozumným se dá domluvit, ovce nechat na pokoji, ať si kazí zdraví jak nejlépe umí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout