Další studie varuje před nebezpečnými toxiny v respirátorech FFP2

Další studie varuje před nebezpečnými toxiny v respirátorech FFP2

Možná si ještě pamatujete, že jsme byli nejprve nabádáni k nošení jakýchkoli roušek, třeba těch pratelných, látkových. Byly samozřejmě k ničemu, ale v té době byly součástí celé „hry.“

Jenže z těch nejsou kšefty, takže ve většině evropských zemí se rozjel byznys, na němž si v nouzových stavech namastili kapsy zejména politici, distributoři a výrobci.

V některých zemích tak byly náhle povoleny jedině jednorázové výrobky – někde chirurgické roušky s alternativní možností nošení respirátorů FFP2, jinde byla pravidla ještě tvrdší.

Konkrétně v Německu se jako povinné stanovily prachové respirátory FFP2, aniž by někoho zajímalo, že nejde o zdravotní pomůcku. Bylo jasné, že – stejně jako vše ostatní – dřív či později toto nařízení převezmeme od Německa.

A tak se také stalo, takže jsme byli spolu s Německem, Rakouskem a částmi Itálie jedinými zeměmi Evropy, které pomůcky proti prachu stanovily jako povinné.

Později se ukázalo, že v korupčních kauzách kolem respirátorů byli zapleteni jak někteří členové německé, tak rakouské vlády. Lze předpokládat, že i u nás si na prachových pomůckách někdo řádně namastil kapsy, ale dnes se zdá, že už nikdo nemá zájem věc prošetřovat.

Každopádně byly respirátory povinné – a to aniž by měly jakýkoli přínos. Tedy pokud nebylo cílem poškodit masám lidí zdraví.

Mezitím se z jednotlivých balení respirátorů odstranilo varování, že se mohou nosit jen omezeně a po 40 minutách nošení se musí sundat a je třeba se prodýchat.

Nicméně mnoho lidí se  v respirátorech dusilo dlouhé hodiny, aniž by je sundali. To může mít v budoucnu dalekosáhlé důsledky, jak potvrdila nová korejská studie.

Protože se covidové šílenství začíná naplno rozbíhat v USA, je jen otázkou času, než se dostane i do Evropy.

A právě tato a některé další podobné studie – jako například zde,  zde nebo zde – jsou vhodným argumentem proti celodennímu nošení ochrany proti prachu…

Daily Mail aktuálně informuje o studii z Jižní Koreje, která ukázala nebezpečně vysoké hladiny škodlivin v respirátorech FFP2. Toxické sloučeniny mohou mít někdy karcinogenní účinek.

Již v minulosti jiné studie potvrdily, že neustálé nošení roušek může vést k syndromu vyčerpání s poruchami koncentrace, myšlení a řeči, přičemž na vnitřní straně se také koncentrují různé škodliviny.

Studie také naznačují, že nositelé roušek mohou vdechovat mikroplastová vlákna a částice, které pak mohou být detekovány v plicích.

Studie z Jižní Koreje zveřejněná v dubnu se také zabývala tzv. toxickými těkavými organickými sloučeninami (TVOCs), které byly nalezeny ve zkoumaných jednorázových respirátorech (přibližně odpovídající standardu FFP2) v míře, která v některých případech daleko překračuje doporučené bezpečnostní limity.

Vdechování těchto toxických sloučenin může způsobit nejen krátkodobé problémy, jako jsou bolesti hlavy a závratě, ale také dlouhodobé poškození orgánů nebo vyvolat rakovinu.

Vědci porovnali koncentrace různých TVOC v látkových rouškách a jednorázových rouškách typu FFP2 a našli v nich až 14krát vyšší koncentrace toxických sloučenin. Dále byly zjištěny známé škodliviny, které ve vyšších koncentracích způsobují vážné poškození zdraví:

Patnáct typů VOC zjištěných ve vzorcích roušek bylo v souladu s nebezpečnými chemikáliemi běžně se vyskytujícími v pracovním prostředí, jak bylo identifikováno americkým Národním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) (Barsan, 2007, tabulka 5).

Z těchto 15 nebezpečných chemikálií je známo, že DMAc a DMF potenciálně způsobují jaterní a reprodukční toxicitu a aromatické sloučeniny jako toluen a xylen jsou toxické pro nervový systém (Gong a kol., 2016, Niaz a kol., 2015, Saito a kol. al., 2011, Wegner et al., 2021). 

Acetonitril je také škodlivá látka, která může způsobit záněty kůže a očí a neurologické poruchy (Ahmed et al., 1992, Hashimoto, 1991, Joshi a Adhikari, 2019). n-Hexane dráždí pokožku a při vdechnutí může způsobit bolesti hlavy a plicní edém. Současná expozice n-hexanu a 2-butanonu může způsobit závažnou neurotoxicitu (Todd a Melia, 2019).

Ryu & Kim, 2023

Přestože u těchto zvláště nebezpečných látek nebyly dosaženy doporučené expoziční limity, skutečnost, že byly zjištěny v rouškách, by měla vést k zamyšlení.

Autoři doporučují nechat jednorázové roušky po vyjmutí z obalu vyvětrat při pokojové teplotě po dobu 30 minut, aby se mohly odpařit těkavé toxické sloučeniny – jinak jsou koncentrace TVOC ve zkoumaných maskách KF94 (FFP2) příliš vysoké.

Vědci se domnívají, že je v této oblasti zapotřebí více výzkumu, zejména proto, že zkoumali pouze malý vzorek roušek se zaměřením na typy roušek, které jsou běžné v Jižní Koreji.

Newyorský lékař poznamenal pro Daily Mail, že platnost studie je omezená, ale že téměř vše v medicíně je spojeno s vedlejšími účinky.  Problém roušek je ale v tom, že tyto vedlejší účinky nejsou kompenzovány žádným prokazatelným přínosem

Lékař uznal, že extrémní strach ze smrtelnosti Covid-19 mohl vést ke „kontraproduktivním“ rozhodnutím.

Toto uvědomění si samozřejmě ještě nenašlo cestu všude: roušky již byly znovu předepisovány v prvních vzdělávacích institucích a klinikách v USA – a požadavek na roušky si také nachází cestu zpět do vždy politicky korektního Hollywoodu (konkrétně na „Lionsgate“ studio).

Je však otázka, zda se lidé budou i tentokrát podřizovat nejen neúčinným, ale dokonce i škodlivým nařízením nebo se konečně postaví na odpor…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 29 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Další studie varuje před nebezpečnými toxiny v respirátorech FFP2

  1. Lidská hloupost je bezesporu nekonečnější vesmíru. Když si očichám jakýkoliv plastový výrobek, tak voní novotou. Takhle motoristům voní spalovací motory. Takhle voní ovcovitost a smrdinká korupcička. Tak šup náhubek na uniformovaný gezicht, vždyť je jistě možné chytat slona mucholapkou…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout