Depopulační agenda: 4. část

Depopulační agenda: 4. část

Tento díl s menším odstupem navazuje na tři předcházející články k depopulační agendě.

Jde tak poslední ze čtyřdílné série, která sleduje historii kontroly populace až po současnou depopulační „aspiraci“. 1. díl si můžete přečíst zde, 2. díl zde a 3. díl zde . Dnešní článek pojednává o běžných přísadách do potravin a vody, které jsou spojovány s neplodností, ale stále se používají.

S klesající porodností na celém světě je důležité prozkoumat, do jaké míry naše jídlo, vzduch a voda obsahují látky „proti plodnosti.“ Vědecký časopis  Integrative Medicine  například uvedl:

„Výzkum zcela jasně ukázal, že kovy a chemikálie ve vzduchu, vodě, potravinách a pomůckách pro zdraví a krásu mnoha způsoby poškozují plodnostTyto toxické látky způsobují, že muži zažívají neúprosně klesající počet a funkčnost spermií, zatímco ženy trpí progresivně horší anovulací (problémy spojené s menstruačním cyklem), narušenou implantací a ztrátou životaschopnosti plodu.‘

Existují čtyři způsoby, jak mohou toxiny v životním prostředí způsobit neplodnost:

· Endokrinní narušení

· Poškození ženského reprodukčního systému

· Poškození mužského reprodukčního systému

· Zhoršená životaschopnost plodu

Jedna z nejběžnějších látek přidávaných do potravin, zvýrazňovač chuti glutamát sodný (MSG), je v tomto ohledu považována za rozvíjející se problém. Článek v International  Journal of Pharmacology  naznačuje, že může hrát důležitou roli při dysfunkci spermatogeneze vedoucí k mužské neplodnosti.  

Další látkou běžně používanou v potravinách, o níž je v toxikologických studiích známo, že způsobuje problémy s plodností, je konzervační látka benzoát sodný. Benzoát sodný se ve skutečnosti úspěšně používá jako složka spermicidu, jak je diskutováno v této podrobné aktualizované zprávě „Insights of Spermicidal Research.“ 

To není jediný důkaz. Studie na potkanech ukázala, že benzoát sodný významně  snižuje počet spermií  a pohyblivost spermií. Snížil také počet hormonů nezbytných pro produkci spermií. Další studie ukázala, že podávání benzoátu sodného březím myším vedlo k   malformacím plodu, jako je krvácení, defekty končetin, kraniofaciální defekty, deformace páteře a defekty neurální trubice.

Vzhledem k takovým důkazům o škodlivých účincích na plodnost spojených s benzoátem sodným je otázkou, proč je zařazován do našich potravin. Důvodem je jeho hodnota jako konzervačního prostředku, který zvyšuje trvanlivost tím, že brání růstu bakterií, kvasinek a plísní. 

Glyfosát je běžně používaný prostředek na hubení plevele. Strmý pokles hladiny testosteronu začal hned po zavedení geneticky modifikovaných (GM) plodin v roce 1994, což je inovace, která přišla se zvýšeným používáním glyfosátových herbicidů na GM plodiny.

Článek  Science and Society  odkazující na výzkum z roku 2010 tvrdí, že „strmý pokles počtu lidských mužských spermií doprovázený nárůstem rakoviny zárodečných buněk varlat, vrozenými malformacemi mužského reprodukčního traktu a poklesem hladiny testosteronu v séru ukazuje na zvýšenou expozici glyfosátovým herbicidům během posledních desetiletí.“

V roce 2018 bylo zjištěno, že společnost Monsanto, výrobce herbicidu Roundup, nedostatečně varovala před potenciálním nebezpečím rakoviny ze svých produktů. Dokonce i mnoho vakcín je kontaminováno glyfosátem.

A co pitná voda? Někteří akademici tvrdí, že fluoridace veřejného vodovodu způsobuje neplodnost. Studie z roku 2005  uvedla, že „vystavení vysoké koncentraci fluoridu v pitné vodě ovlivnila spermatogenezi a steroidogenezi u samců albínských potkanů.“

Studie  z roku 2006  na spermatu potkanů ​​zjistila, že přiměřeně nízké hladiny fluoridu sodného mohou snížit pohyblivost spermií. Další studie  ukázala, že fluorid může způsobit strukturální poškození reprodukčních orgánů králíků. Metaanalýza,  která zkoumala korelaci mezi roční mírou plodnosti a fluoridem v pitné vodě, potvrdila, že oblasti, které měly fluoridovanou vodu, snížily míru plodnosti. 

Další studie  provedená na potkanech spojila expozici fluoridu se strukturálním poškozením vaječníků a dělohy, což mohlo významně snížit jejich plodnost. Další zpráva  zjistila, že  ženy pracující s fluoridovými sloučeninami mají vyšší riziko spontánního potratu.

Absence jakéhokoli oficiálního a veřejného zájmu o kumulativní dopad přidaných chemikálií do našich potravin a vody na plodnost, natož o oficiální vyšetřování, by měla být předmětem velkého znepokojení. Ale  není.

Proč je to tedy ignorováno, vzhledem k možnému spojení s dramaticky klesající mírou porodnosti? Je to proto, že „velmoci“ považují klesající porodnost a menší počet obyvatel za dobrou věc? 

Nebo je to jednoduše jen další z mnoha způsobů dlouho plánované postupné depopulace??

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 9 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Depopulační agenda: 4. část

  1. Dotyčná osoba, která věří, že Země je přelidněná, chce ZACHRÁNIT TVŮJ ŽIVOT VAKCÍNOU. To má logiku pětiletého dítěte, a takoví blázni vedou svět …….

    1. Idiotu je na světě plno bude jen dobře když se mezi sebou vyhladijou ale bojím se že nás co ještě uvažujeme normálně vezmou sebou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *