Geert Vanden Bossche: „Toto je poslední zoufalá výzva k akci, je 5 minut po dvanácté!“ (video)

Geert Vanden Bossche: „Toto je poslední zoufalá výzva k akci, je 5 minut po dvanácté!“ (video)

Geert Vanden Bosche od samého počátku brojil proti genovým injekcím, které jsou zcela nesprávně nazývány vakcínami. Stále více se ukazuje, že měl téměř ve všem pravdu. Nyní opět varuje: „Je 5 minut po dvanácté!“

Renomovaný odborník na vakcíny Geert Vanden Bossche v nedávné videoprezentaci vysvětluje bezprecedentní zrychlení imunitní odpovědi a imunologického selekčního tlaku na virus, o kterém se vědec domnívá, že je předzvěstí humanitární krize v kontextu hromadného očkování. Níže naleznete výběr nejdůležitějších výroků z jeho prezentace:


Jsem zkušený vakcinolog se zkušenostmi v biologii, imunologii, veterinární medicíně a mikrobiálních onemocněních.

Stalo se pro mě nesnesitelné, jak naši představitelé veřejného zdraví, „experti“ a vlády chtějí, aby lidé věřili, že vakcíny COVID-19 jsou bezpečné a mohou dostat pandemii pod kontrolu. V této prezentaci ukazuji některé powerpointové projekce. Ukážu vám, že jak jsem již řekl v minulosti, že je to neuvěřitelný omyl.

To je urážka vědy! Je úžasné, jak vědci mohou stále podporovat tento typ strategie, když existují drtivé důkazy, že masové očkování a „aktualizované“ omikronové vakcíny situaci jen zhorší.

Už je pozdě zasáhnout a zabránit budoucí humanitární krizi, která má propuknout. Toto je moje poslední zoufalá výzva k akci, protože Omicron nyní způsobuje rychlý a rozsáhlý únik imunity prostřednictvím vakcín. Tento jev se zrychluje.

Nechápu, jak je možné, že výzkumníci, kteří studují tyto mutace a tento mutantní únik viru, nebijí na poplach.

Když je lidstvo na pokraji humanitární krize, musíme shromáždit informace, které mohou s vysokou přesností předvídat, co se stane.

Prostě jim to nejde, protože nevidí dřevo pro stromy. Jednoduše proto, že nerozumí interakci mezi virem a imunitním systémem. Souhlasí s tím, že konvergentní vývoj takzvaných variant obav a výsledný imunitní únik jsou způsobeny imunologickými selekčními tlaky vyvíjenými na virus.

Na druhou stranu se nikdo z těchto výzkumníků neodvažuje zmínit, že tento obrovský imunologický selekční tlak, který zažívají – a který je stále patrnější s rostoucí proočkovaností – může být způsoben masovou vakcinací, a že změny v mutačním prostředí se nyní zintenzivňují.  Pro ně je to velmi jasné.

Nikdo se ale neodváží zmínit, že tento obrovský imunologický selekční tlak souvisí s hromadným očkováním. Nemohu tomu uvěřit! A co je ještě horší:

Tito vědci, kteří vynikají v tom, co je známé jako molekulární otisky prstů, nyní také pracují na vývoji širokospektrálních vakcín a protilátek.

Téměř každý týden se objevují nové varianty, které se šíří rychleji a jsou odolnější vůči neutralizačním protilátkám.

Vysvětlíme si pojem obnovení rovnováhy imunitního systému. Účinek přeostření imunity je ten, že urychluje imunitní únik z vakcín  přesměrováním nové reakce na antigeny, které mají malý potenciál indukovat neutralizační protilátky. Kdy se to děje? K tomu dochází, když imunitní systém narazí na antigen, který již má protilátky proti podobnému, ale ne identickému antigenu.

Je tedy zcela jasné, že již přítomné protilátky nový antigen nerozpoznají. Imunitní systém však narazí na antigen, když jsou již přítomny protilátky, které nejsou namířeny proti novému antigenu, ale proti podobnému typu antigenu, např. wuhanský spike protein ve vakcíně.

Tomuto jevu říkám „skrytý antigenní hřích“. Proč skrytý? Protože nepodporuje stimulaci původních vakcinačních protilátek, i přes reinfekci. Vyvolává však protilátky, které dříve nebyly produkovány vůbec nebo pouze ve velmi nízkých hladinách, protože antigeny, které je vyvolaly, byly ovládány a překonány silnějšími neutralizačními epitopy. Dostáváme se tedy do situace, kdy tyto subdominantní epitopy vyvolávají protilátky s menší neutralizační kapacitou.

Když tyto nové mutace nebo nové varianty znovu infikují lidi, již přítomné protilátky správně nerozpoznají a maskují tento mutovaný epitop. Tím, že jej skrývají, podporují imunogenicitu jiných epitopů, které jsou ještě méně schopné indukovat neutralizační protilátky.

To povede k novým infekcím se zvýšeným podílem slabě neutralizujících protilátek nebo dokonce žádnou neutralizační kapacitou. Tento jev urychlí únik imunitního systému v nebývalé míře.

Chápeme tedy, proč jsou aktualizované tzv. omikronově adaptované vakcíny úplný nesmysl. To je urážka vědy! Jak lze takové neschopnosti dosáhnout? Pouze pokud o tomto mechanismu znovunastolení rovnováhy imunitního systému nic nevíte. Ale nyní existuje mnoho a mnoho studií popisujících proces, při kterém je imunitní odpověď „zatížena“ slabě neutralizujícími nebo neneutralizujícími protilátkami.

Aktualizované vakcíny proti omikronu situaci ještě mnohem víc zhorší – a to z výše uvedených důvodů: Přesměrování imunitního systému.

Aktualizované vakcíny nemají nic společného s vědou. Ani s imunologií. Jak může někdo, i když je profesor, neporozumět imunobiologii viru a vést lidi k přesvědčení, že je odborníkem a že to, co říká, je zcela v souladu s tím, co je publikováno v literatuře?

Jaké jsou tedy důsledky tohoto očkování? Řekl bych „ověřovatelům faktů“, počkejte prosím. Pokud mě chcete pomlouvat nebo zesměšňovat, nevadí. Ale počkejte a uvidíte, co se stane v příštích několika týdnech nebo měsících, protože předpovím, co se stane.

Vanden Bosche dále upozorňuje na to, že postupně bude v nemocnicích mnohem víc očkovaných než neočkovaných (to se již děje) – a budou tam zejména ti, kdo si šli pro „posilovač.“

Dále říká:

To, co uvidíme poté, a to začíná právě teď, je, že uvidíme zvýšenou náchylnost k onemocnění COVID-19, ne k jakékoli jiné nemoci, ale k nemoci COVID-19. Samozřejmě nejprve u starších osob a pak to, co bude následovat, je zvýšená náchylnost těchto očkovaných k těžké nemoci C-19. Prakticky řečeno, očkovaní, kteří se nakazí, dostanou nemoc C-19, ale po reinfekci ti samí očkovaní nyní onemocní těžkou nemocí.

Situace se tedy dramaticky zhorší. A nebude to případ všech očkovaných, protože někteří očkovaní dostali mnohem více injekcí, například starší, než jiní. Některým mohlo být aplikováno placebo (viz různé šarže), kdo ví? U jiných vakcín se mRNA již z velké části degradovala, jiní prostě možná nereagovali a tak dále. Ale určitě to bude velmi jasný trend, a tak říkám, že ve vysoce proočkovaných zemích je pět minut po dvanácté.

Takže, co jsme mohli dělat? Co bychom ještě mohli dělat? Samozřejmě jsem vysvětloval, že se musíme vyhnout tomuto imunitnímu přeostření, protože to jen přihodí další palivo do ohně, protože to bude eskalovat a urychlí to únik imunity směrem, který je opravdu velmi škodlivý, což skončí u zvýšené virulence vysoce infekčního viru.

Nemůžeme tedy podávat nové posilovací dávky, jako jsou posilovací dávky aktualizované na Omicron. Situaci to jen zhorší.

Míru infekce lze samozřejmě snížit pouze chemoprofylaxí pomocí bezpečných a účinných antivirotik, která jsou navíc široce dostupná a cenově dostupná. Takže je mi jedno, která antivirotika, ale musí splňovat tato kritéria.

A víme, že existuje jen velmi, velmi málo léků, které mají tyto vlastnosti, které jsou skutečně bezpečné, zvládnou svou práci, jsou účinné, široce dostupné a cenově dostupné. A říkám vám, myslím, že to bude potřeba udělat profylakticky. Budeme to muset udělat hned teď ve vysoce proočkovaných zemích a začít lidem masivně poskytovat antivirotika.

Samozřejmě pro neočkované je to mnohem jednodušší. Vycvičili si přirozenou imunitu. Pořád říkám, že neočkovaným se bude dařit lépe a lépe, nakonec se stanou odolnými vůči tomuto viru. A lidé, kteří jsou pravděpodobně nejlépe chráněni před Sars-Cov-2 a všemi nadcházejícími variantami, jsou ti, kteří jsou neočkovaní a žijí ve vysoce proočkovaných zemích.

Pamatujte, že pandemii může ukončit pouze stádní imunita. Takže máte na výběr. Tento přenos můžete buď snížit zvýšením virulence u očkovaných osob, k čemuž má virus tendenci. Pokud se virulence viru u očkovaných osob zvýší, ano, pak samozřejmě budete mít spoustu očkovaných, kteří již virus nepřenášejí.

Pokud nezemřou, rozvine se u nich přinejmenším těžké onemocnění, a proto budou hospitalizováni; budou mimo společnost a to dramaticky sníží přenosovou rychlost. Chceme to dopustit vzhledem k vysokému riziku smrti, úmrtnosti nebo vážné nemocnosti? Jedinou alternativou je poskytnout těmto lidem antivirotika, antivirovou chemoprofylaxi.

Jak je to tedy s vedlejšími účinky a úmrtností u očkovaných? Je to otřesné, když vidíte míru a druh vedlejších účinků, druh nárůstu nadměrného úmrtí atd. Nemám slov, abych to popsal; opravdu. Je to strašné, je to nepřijatelné.

Ale přesto, ať už mi věříte nebo ne, vždy říkám: když si dáme všechny tyto vedlejší účinky a všechnu tu nadměrnou úmrtnost dohromady, bude to pořád maličkost ve srovnání s druhem ztrát, kterým budeme čelit. až se virus bude vyvíjet, jak předpovídám, a o čem jsem si na 200% jistý, že se bude vyvíjet tímto způsobem.

A co aktualizovaná vakcína přizpůsobená na Omicron? Řekl jsem vám, že u neočkovaných to umožní přeostření imunity a u očkovaných ji posílí, takže to situaci dramaticky zhorší.

Uteče to. A vítěznou stranou nebudou technokrati, není to, řekněme, megalomanie lidstva, ale je to prostě biologie. A tito odborníci, tito vědci zapomněli na biologii. Jsou zaslepeni technologiemi, ať už je to pro diagnostiku, ať je to pro sledování, ať už je to pro terapeutické účely, ať je to pro preventivní účely. Zapomněli na základy biologie.

A to je také důvod, proč říkám, pokud jde o bitvu COVID-19, země nebo kontinent, který vyhraje, je Afrika. Protože si vybudují stádní imunitu, jinde dojde k humanitární krizi ……. A tak vám všem přeji sílu a odvahu a upřímně doufám, že tuto humanitární krizi přežijeme důstojně, bezúhonně a díky komunitnímu duchu, jak říkal i Robert Malone. Děkuji.

Tolik poněkud zkrácená verze videa, Níže se můžete podívat na celé video (anglicky):

 

 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 18 Průměrně: 4.9]

3 thoughts on “Geert Vanden Bossche: „Toto je poslední zoufalá výzva k akci, je 5 minut po dvanácté!“ (video)

  1. To zni dobre, nyni je potreba proockovat afriku, jizni ameriku a indii.
    Kazdemu tak 4 davky. Snizeni poplace na 1 miliardu pomuze resit spoustu problemu se kterymi si nyni nevime rady.

    1. tak ono pokud nas bude aspon 3 miliardy by to mohlo stačit netřeba se snižit na jejich extrem co chtěji globalisti ale ano proočkovat Afriku, Indii, jižni ameriku a Arabske země by bylo nejlepši u nas v ČR a na Slovensku stejně tak jako v USA tak západ EU stači podavat posilovaco dávky pro ty idioty co už si to pichli to by mohlo stačit ale hlavně Afriku, Indii, Arabske země a jižni ameriku tam to celkem flakaji měli by tam zavest tvrde restrikce a mandatorni očkovani aspon každy měsic chodit na včeličku by měli

  2. je na čase aby už začali umirat poznal jsem několik lidi co podporuji ty 2 koalice a taky jsou očkovani když chcipnou bude to jen dobře šiřijou kolem sebe jen negativitu zlost a přitom to zlo pusobi všem posilovaci dávky budou potřeba kdyby se snižila populace jen v ČR na polovinu bylo by to skvěle a jak je to v ČR 65 % očkovaných ovci voliču koalice SPOLU je celkem 1 493 905 hlasů Piráti a STAN 839 776 hlasů ANO 1 458 140 hlasů počet kriplu co volili tyhle zmrdy je celkem 3791821 ve sněmovnich volbách minuli rok tak už aby to začalo chcipat kdyby vychcipali aspon oni živoz se zlepši a nechaji nam aspon sve volny byty domy chaty to by šlo jako aspon nějaka nahrada za těch 30 let škody na cele zemi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/geert-vanden-bossche-toto-je-posledni-zoufala-vyzva-k-akci-je-5-minut-po-dvanacte-video/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings