O „hlubokém státu“ a „hluboké církvi“ – arcibiskup Viganò opět v „koronavýboru“

O „hlubokém státu“ a „hluboké církvi“ – arcibiskup Viganò opět v „koronavýboru“

I když se o tom příliš nepíše ani na alternativě, tak i poté, co proběhlo hlavní jednání tzv. „Velké poroty“ pod vedením právníka Reinera Füllmicha, její výbor, který se nazývá „Koronavýbor“, stále pokračuje v jednání a také pomáhá těm, kdo se rozhodli si ve svých zemích došlápnout na zkorumpované loutky globalistů. Nezpochybnitelné důkazy o tom, že zkorumpovaní  vládci jdou proti vlastním občanům posloužily již v několika zemích k zahájení příslušných procesů.

Jednání výboru se již opakovaně účastnil také Carel Maria Viganò, italský arcibiskup, jehož mnoho katolíků považuje za skutečného papeže. Na výboru dne 3.6. debatoval o „hlubokém státě“ a „hluboké církvi“ s Koronavýborem. Kolegyně Reinera Fülmicha, právnička Viviane Fischerová, která je vlastně i původní iniciátorkou Velké poroty, na úvod arcibiskupa představila. Dále pak již Viganó odpovídá na dotazy Koronavýboru…

Viviane Fischerová:
„Máme zde opět slavného hosta, byl s námi již minulý týden ve vyšetřovací komisi a položili jsme mu tři otázky a on na ně odpověděl. Dnes je opět s námi, aby odpověděl na některé otázky, které jsme položili předem.
Jsem ráda, že mohu přivítat arcibiskupa Carla Maria Viganò. Nejen, že je arcibiskupem, je také emeritním diplomatem Vatikánu, pracoval jako apoštolský nuncius ve Spojených státech od 19. října 2011 do 3. dubna 2016 a odhalil dva velké skandály ve Vatikánu. V roce 2012 odhalil finanční korupci ve Vatikánu a v roce 2018 obvinil papeže Františka a další církevní představitele ze zakrývání sexuálních incidentů kolem bývalého kardinála McCarricka.“

Koronavýbor:
„V dopise, který jste poslal tehdejšímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, narážíte nejen na „hluboký stát“ – termín, který je široce používán – ale také na „hlubokou církev“. Co tím myslíte a jak by spolu tyto struktury mohly souviset?“

Arcibiskup Viganò:
„Hluboká církev je pro katolickou církev stejná jako hluboký stát pro stát: jsou zkorumpovanou a zvrácenou verzí instituce, kterou drží jako rukojmí a kterou infiltrovali.

Členové hluboké církve jsou o to více neznámí, čím větší je jejich moc: nejvýznamnější osobnosti jsou téměř vždy loutky, které jsou poslušné těm, kteří tahají za nitky. Biden a Bergoglio jsou průkopníky ideologie, která je spojuje: směs maoistického kolektivismu, zednářského liberalismu a koncilního ekumenismu s ozvěnami politicky korektních otázek genderové a LGBTQ agendy.“

Je však třeba znovu zdůraznit, že hluboký stát a hluboká církev jsou jen dvě deklinace téže podvratné kliky, která si moc přivlastnila tím, že podkopala autoritu a překroutila své cíle. V přirozeném řádu je cílem státu dobrá správa věcí veřejných a společné dobro jeho občanů: zrádci hlubokého státu z něj učinili nepřítele čestných lidí a komplice zločinců. V nadpřirozeném řádu se Církev zaměřuje na vládu věřících a posvěcení duší: zrádci hluboké Církve odsuzují ty, kteří zachovávají víru a morálku, a místo toho veřejně chválí heretiky, sodomity, potratáře, lichváře, vrahy a zločince.“

Koronavýbor:
„Námitka těch, kteří vše odmítají  jako konspirační teorii, byla následující: Jak je možné, že téměř ve všech zemích světa jsou téměř všichni politici zapojeni do této šarády? Kdo by mohl mít takovou moc a vliv, že by mohl poslat polovinu světa do ústraní?“

Arcibiskup Viganò:
„Námitka proti těm, kteří obhajují teorii globálního spiknutí, je legitimní a pochopitelná, protože každý z nás byl právem vychován ke společnému systému hodnot a principů, které stále považujeme za samozřejmé: že syn by měl důvěřovat svému otci; že student může důvěřovat učiteli; že se pacient může spolehnout na lékaře, kterým má být léčen; že osoba, která shledá porušené právo, se může domáhat spravedlnosti u nestranného soudu; že potřební mohou doufat v soucit a pravou lásku druhých; že občan má vládce, kteří jsou jeho strážci a ochránci; aby věřící mohl s důvěrou naslouchat hlasu pastýřů církve, jako by to byl hlas samotného Krista; že čtenář není oklamán strážci informací; že se zákazník nemusí bát, že by ho obchodník podvedl, že se host nemusí bát, že ho hostitelé otráví.
V tomto systému autorita otce, učitele,  soudce a vládce poukazuje na autoritu Boha, který je otcem, mistrem, soudcem a králem. Je zřejmé, že práce na rozpuštění křesťanské společnosti – která je ve svých kořenech stále křesťanská, i když dnes zachovává jen málo stop svého křesťanství – je motivována Satanovou neukojitelnou nenávistí ke Kristu.

Ale co se stane, když nepřítel prostřednictvím úsilí trvajícího více než dvě stě let infiltruje školy, soudy, instituce, semináře, korporace a odbory a postupně dobývá nejvyšší úrovně vedení tím, že přijímá příkazy od stejné mocenské skupiny, která všem dominuje buď vydíráním, nebo odměnou? Vzhledem k důkazům o takovém převratu nesmíme zavírat oči, protože se zdá příliš neuvěřitelné, že jsme si toho předtím nevšimli. Místo toho musíme mít odvahu uznat, že mnozí – příliš mnoho našich tichých lidí – dovolili zkorumpované městské radě, zkaženému pastorovi, nečestnému vojákovi, nevědomému asistentovi, bezohlednému lékaři a línému zaměstnanci, aby se stali poslanci, biskupy, generály, profesory nebo vládními úředníky, čímž se stali zranitelnými vůči vydírání.

Nakonec je jen málo těch, kteří protestují, a mnozí, kteří je poslouchají, tak činí většinou z konformismu nebo proto, aby skryli malé triviality. Ale těchto pár – a víme to z údajů, které sami šíří – má skutečně přemrštěnou moc, která se zvyšuje s každým novým člověkem, kterého jmenují do nejvyšších vedoucích pozic institucí. To není neuvěřitelná situace, naopak: je velmi snadné to pochopit, vzhledem k tomu, kdo vlastní média, kdo financuje politické strany, kdo sponzoruje mezinárodní instituce a kdo připravuje rozvahy a zprávy o spolehlivosti národů. Jsou to vždy ti samí lidé, kteří stojí v čele velmi malého počtu investičních fondů a ještě menšího počtu zástupců lichvářských vysokých financí. Jména jsou vždy stejná a oni vědí, kdo jsou.“

Koronavýbor:
„Před několika lety jste ostře kritizoval papeže Františka za zrušení rozsudků proti bývalému arcibiskupovi z Washingtonu Theodoru McCarrickovi, který je jedním z hlavních obviněných ve skandálu zneužívání katolickou církví ve Spojených státech. Jako vášnivý kritik smířlivého přístupu k tomuto zdánlivě se opakujícímu problému zneužívání dětí, co můžete říci o šíření a významu tohoto krutého jevu v katolické církvi a západní politice?“

Arcibiskup Viganò:
„Po svém odsouzení McCarrickova případu jsem se pokusil ukázat souvislost mezi morální a věroučnou zkažeností tím, že jsem zdůraznil, že krize víry a liturgie, která následovala po Druhém vatikánském koncilu, musí také vést k podkopání morálky mezi věřícími a duchovenstvem.

Pro koncilní Církev zůstává nauka o božství našeho Pána teoreticky platná, ale lze přijmout, že existují lidé, kteří v ni nevěří a předpokládají cestu pomalého obrácení – která obvykle nikdy nenásleduje – která údajně povede k přijetí veškeré katolické nauky. (….)

Je zřejmé, že biskupové museli být emocionálně zkaženi, když je přesvědčili, aby se zřekli integrity katolického magisteria, protože prelát, který vede nemorální život – a je proto často vydíratelný – se neodvažuje požadovat od druhých dodržování přikázání, která sám porušuje. Proto infiltrátoři „hluboké církve“ během několika desetiletí odstranili nebo marginalizovali zdravou část duchovenstva a episkopátu a nahradili je nemorálními, chlípnými, zkaženými a heretickými osobami. Jejich pouhá přítomnost na nejvyšších úrovních hierarchie je nejúčinnějším prostředkem ke zničení Církve zevnitř, stejně jako to udělal hluboký stát v civilní sféře: zkorumpovaný nebo vydíratelný politik bude hlasovat pro zákony, které legitimizují korupci a neřesti, a pokud tak nechce učinit, protože má morální skrupule, udělá to, protože jinak vyjdou najevo jeho osobní skandály.

Zrušení Boha ve společnosti ipso facto učinilo z vládců potenciální tyrany, protože je osvobodilo od jejich morální odpovědnosti před Bohem – jediným Pánem a Králem – a omezilo otázku moci na uspokojení většiny. Totéž se stalo v Církvi, která se raději vyrovnala se světem a přijala jeho profánní mentalitu a věřila, že může přežít tím, že se bude prezentovat jako lidská instituce s humanitárními cíli. (…)

Koronavýbor:
„Samozřejmě, protože nejste lékařský odborník, nemůžete na toto téma poskytnout hodnocení. Protože však současnou krizi neinterpretujete pouze jako lékařskou nebo politickou krizi, ale uznáváte eschatologickou relevanci současných událostí, zajímalo by nás, jak byste z vašeho teologického hlediska klasifikoval injekce mRNA, které hrají rozhodující roli v celé produkci.“

Arcibiskup Viganò:
„Modifikace DNA jedince experimentálním sérem s novou technologií mRNA je možná nejznepokojivějším aspektem tohoto epochálního boje. Pokud existují ekonomické mocnosti, které nemají žádné výčitky svědomí, když se zaměřují na světovou populaci, aby oslabily její imunitní systém, způsobily náhlá úmrtí a způsobily, že jsme všichni chronicky nemocní, abychom prodali své přípravky nebo zdravotnické služby, pak na druhé straně existují lidé, kteří jsou oddáni zlu, a kteří jsou si dobře vědomi, že pracují ve službách pekelného plánu na příchod Antikrista skrze NWO.

Ve snaze geneticky modifikovat člověka vidíme, jak Satanova averze ke stvoření a zvláště k člověku samotnému, který byl vyvolen v ekonomii spásy jako chrám Nejsvětější Trojice, vede k extrémním následkům.“

Korona výbor:
„Ve svém dopise tehdejšímu prezidentovi Donaldu Trumpovi jste hovořil o konfrontaci mezi silami světla a silami temnoty. Jak si nyní v této konfrontaci stojíme? Jaké jsou možné výsledky tohoto boje? Co můžeme dělat my, kteří chceme posilovat světlo?“

Arcibiskup Viganò:
„Duchovní události se protínají s pozemskými událostmi, dějiny se protínají s věčností Boha, lidské události jsou bitevním polem, na kterém děti temnoty bojují proti dětem světla: boj, který začal pro lidstvo pádem Adama, který byl sveden Satanem a představoval si, že by mohl být jako Bůh. Toto pokušení se opakuje po staletí pro každou lidskou bytost. To je boj, který je stále veden i dnes, po staletích vzpoury proti Božímu zákonu a odmítání uznat panství Ježíše Krista. Nakonec se to všechno scvrkává na tento rozdíl, na Pánův výrok: „Kdo není se mnou, je proti mně“ (L 11,14) a na naši svobodnou odpověď na lásku Boha, stvořitele a vykupitele.

Interpretovat tyto epochální události jako prosté lidské spiknutí s cílem chopit se moci by bylo podceněním; Věřit, že všichni zastánci velkého resetu jsou přesvědčeni, že jsou uctívači Satana, by bylo také přehnané. Ale právě kvůli naší slabosti, která je zcela lidská, nejen v dobru, ale i ve zlu, můžeme pána přimět k milosrdenství a přimět ho, aby zmařil plány bezbožných a nedovolil jim uskutečnit jejich úmysly. Dobří hoši jsou nepořádní, rozdělení a hádaví; na druhé straně bezbožní jsou organizovaní a vždy sjednoceni. Ale dobří hoši, pokud pochopí duchovní rozměr tohoto epochálního boje a rozhodnou se postavit na stranu pod prapory Krista, vyhrají s ním vítězství a uvidí své společné nepřátele poražené.

Dovolte mi, abych na závěr tohoto rozhovoru poděkoval vám, pane Füllmichu, za to, že jste mi dal příležitost vyjádřit své myšlenky k těmto důležitým otázkám. Přeji vám všem v Koronavýboru a všem v každém národě, kteří bojují proti globalistickému Leviathanovi, aby dosáhli požadovaných výsledků. A kéž vám Bůh žehná.“


Tolik arcibiskup Viganó, který jen svými slovy řekl totéž, co jsme již mohli slyšet z úst mnoha členů Koronavýboru. Jeho slova by však mohla být srozumitelnější a bližší těm z vás, kdo se řadíte k věřícím. Byť sama bezvěrec, myslím, že v základu má arcibiskup Vigano pravdu, včetně jedné velmi důležité poznámky, která možná v celém jeho proslovu zanikla.

Oni jsou organizovaní a v šíření zla absolutně sjednocení, ale odpůrci „deep state“ jsou vzájemně rozhádaní. Neumí se sjednotit jako ti nahoře. A to je samozřejmě nejspíš základní problém, díky němuž zatím „hluboký stát“ (i hluboká církev) vyhrává…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 9 Průměrně: 4.8]

One thought on “O „hlubokém státu“ a „hluboké církvi“ – arcibiskup Viganò opět v „koronavýboru“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout