Aliance stoupenců MI6, CIA a Bandery – podpora nacismu – od historie až po současnost

Aliance stoupenců MI6, CIA a Bandery – podpora nacismu – od historie až po současnost

Možná jste si sami všimli toho, že se v posledních letech (možná desetiletích) začíná zlehčovat nacismus a jeho hrůzy. Již se nehovoří o Němcích ve spojitosti s nacismem a nenajdete vládního politika, který by si vzpomněl na „Mnichovskou zradu“.  Ostatně, při posledních velkých oslavách konce války (75. výročí) byl poprvé pozván nejvyšší představitel Německa, tedy poražené strany.

Nyní máme věřit, že ultrapravice či extremismus má spojitost s konzervativními hodnotami nebo vlastenectvím.  To jsou nyní hodnoty, které byly podsunuty tam, kde byl dříve nacismus. Nyní můžeme v přímém přenosu vidět podporu Banderovců – a to dokonce i od národů, které právě Banderovi stoupenci vraždili. Nikomu nevadí otevřeně neonacistické bojůvky, které se neostýchají mávat hákovými kříži a obdivovat 3. říši. Ostatně, nyní již dochází ke vzniku té čtvrté…

Masivní podpora Spojených států a jejich spojenců ukrajinským banderovcům proti Rusku je srovnatelná s podporou stejného tábora v počátcích hitlerovského Německa proti SSSR. Připomeňme si, že absolutně všechny západní státy, bez výjimky, v určitém okamžiku věřily, že nacisté jsou řešením hospodářské krize z roku 1929. Zdálo se, že jedině oni navrhují důvěryhodnou alternativu ke kapitalismu. Samozřejmě, téměř všichni tito lidé změnili názor, když se nacistická hrozba obrátila proti nim.

Bonnet a Ribbentrop podepisují závazek k mírové spolupráci

Připomeňme si například, že francouzský ministr zahraničí Georges Bonnet, okouzlen řešením „židovské otázky“ v rámci Říše, navrhl svému německému protějšku Joachimovi von Ribbentropovi, aby francouzští, polští a němečtí Židé byli deportováni do vzdálené kolonie na Madagaskaru.“ 6. prosince 1938 podepsali tentýž Georges Bonnet a říšský ministr zahraničí Joachim Ribbentrop německo-francouzský závazek k mírové spolupráci.

Britský premiér Neuville Chamberlain zorganizoval Mnichovskou zradu z 30. září 1938, kterou Československo vydal ve prospěch Říše, zatímco guvernér Bank of England Montagu Norman ukradl 27 tun československého zlata k posílení nacistických armád .
Nebo jiný příklad tohoto druhu: Prescot Bush, otec prezidenta George H. Bushe a dědeček prezidenta George W. Bushe, investoval do továren vězeňského tábora Osvětim v roce 1940 (který se stal vyhlazovacím táborem až v roce 1942).

Po zhroucení národního socialismu nebyli tito lidé postaveni před soud. Naopak, bylo vynaloženo úsilí na sjednocení řad a zapomenutí tohoto porušení důvěry. Dávejme pozor, abychom neopakovali stejné chyby!

Rádio Svobodná Evropa v Mnichově. Stepan Bandera, vůdce ukrajinských nacistických kolaborantů, a Said Ramadan, dědic Hassana el-Banny v čele Muslimského bratrstva, tam pracovali ve stejnou dobu.

Během druhé světové války pověřil nacistický teoretik a východní ministr Alfred Rosenberg Lotyše Gerharda von Mende, aby zorganizoval připojení národů SSSR k Führerovi Adolfu Hitlerovi. Přišel s modelem manipulace s menšinami, který byl převzat CIA po pádu Třetí říše. S pomocí Velkého muftího Jeruzaléma Amina al-Husseiniho založil von Mende mulláhské školy v Göttingenu a Drážďanech, jmenoval Velkého muftího na Krymu a zapojil východní pluky SS. Byl také dohlížejícím důstojníkem ukrajinského „nacionalisty“ Stepana Bandery.

Ve Washingtonu se prezidenti Truman a později Eisenhower rozhodli věnovat vše psychologické válce proti Sovětům. CIA proto vytvořila AmComLib (Americký výbor pro osvobození národů SSSR), který rádio Liberty spravovalo z Mnichova. Gerhard von Mende byl zařazen do služby. Byl to on, kdo navrhl postavit mešitu v Mnichově, která byla nakonec svěřena Sajídu Ramadanovi (zeti zakladatele Bratrstva Hassana el-Banny). Byl také tím, kdo vyřešil problémy Stepana Bandery a představil ho MI6 a CIA.

Bývalý poslanec Stepana Bandery a nacisty dosazený ukrajinský premiér Jaroslav Štětsko byl jedním ze zakladatelů Bloku protibolševických národů (NBA) během druhé světové války na pokyn Třetí říše. Během studené války udržoval při životě protibolševický blok NBA, ale tentokrát pro Spojené státy. Jako takový se stala jedním z pilířů Světové antikomunistické ligy (WACL), založené CIA.

Ústředí NBA se nachází v Mnichově, odkud Stěpan Bandera a Jaroslav Štětsko vedli sabotážní operace v SSSR. Prezidentem NBA byl Dán Ole Bjørn Kraft, bývalý prezident Severoatlantické rady (civilní orgán, který velí spojeneckým silám).

Několik operací bylo naplánováno ve spolupráci s CIA a MI6, tj. pod dohledem Franka Wisnera (dědeček Nicolase Sarkozyho) a Kima Philbyho. Ten však zradil korunu a předal informace KGB, která ji nechala padnout.

Jeden ze spolupracovníků Jaroslava Štětska, Lev Dobriansky, se stal americkým velvyslancem na Bahamách, zatímco jeho dcera Paula Dobriansky sloužila jako náměstkyně ministra zahraničí pro demokracii v administrativě George W. Bushe. Byla to paní Dobriansky, která strávila deset let financováním historických studií zaměřených na to, aby lidé zapomněli, že velký hladomor, který zasáhl Ukrajinu v letech 1932-33, také zničil Rusko a Kazachstán, a věřili, že hladomor byl osnován Stalinem k odstranění ukrajinského lidu. Tento mýtus je manipulován banderovci, aby učinil sekulární nenávist Rusů vůči Ukrajincům věrohodnou. Evropský parlament ji schválil v roce 2008.

Paula Dobriansky poté zastávala vedoucí pozice v Agentuře Reuters a nyní pracuje v Atlantické radě. Byla viceprezidentkou NED během majdanského převratu. Prezident Ronald Reagan a jeho viceprezident George H. Bush přijali banderovce, včetně Jaroslava Štětska, v Bílém domě v roce 1983.

Bandera byl zavražděn KGB v roce 1955. Štětsko zemřel v roce 1986. Oba muži jsou pohřbeni na německém lesním hřbitově v Mnichově.

 

Reagan, Bush a Štěstka
Prezident Eisenhower přijímá delegaci Muslimského bratrstva v Bílém domě 23. září 1953. Teroristická organizace má nyní podporu CIA.

V roce 1979 americký prezident Jimmy Carter schválil „Operaci Cyclone“. Jednalo se o vyslání arabských džihádistů, členů Muslimského bratrstva, do Afghánistánu, aby bojovali proti jeho komunistické vládě. V tomto okamžiku se tato malá teroristická organizace změnila ve skutečnou armádu. Jeden po druhém  šli z bojišť války v Afghánistánu do těch v Jugoslávii a Čečensku, aby skončili s ISIS v Iráku a Sýrii.

Po čtyřicet let byly všechny členské státy NATO vyzývány, aby udělily „politický azyl“ džihádistům „pronásledovaným“ arabskými diktaturami. Nejméně 17 spojeneckých států se zúčastnilo „operace Timber Sycamore„, aby dodaly zbraně džihádistům za miliardy dolarů. Až do dne, kdy „jejich“ džihádisté ohrožovali Západ. Dávejme pozor, abychom neopakovali stejné chyby!

Mladí Ukrajinci, členové OUN-B (tj. organizace ukrajinských nacionalistů s banderovskými tendencemi), navštěvují sabotážní kurzy na základně NATO v Estonsku (2006). Výcvik byl zakončen poctou německým, estonským a finským vojákům, kteří zemřeli za Třetí říši.

Během studené války byli bývalí nacističtí specialisté na represe zahrnuti Spojenými státy do svého protisovětského aparátu. Vzpomeňme si například na „řezníka z Lyonu“, Klause Barbieho, který se stal hlavou útlaku v Bolívii, nebo na SS Hauptsturmführera Aloise Brunnera, který se stal zvláštním poradcem syrského prezidenta (před stranou Baas) po vyhlazení Židů v Rakousku, Řecku a Francii. Zdálo se však, že to skončilo rozpadem SSSR.

Nicméně s rozpuštěním Varšavské smlouvy a nezávislostí bývalých sovětských republik se ve veřejném prostoru objevily banderovské, ustašovské a nacistické milice. Dostalo se jim podpory Anglosasů ve jménu spolupráce jejich rodičů během studené války. Uveďme si příklady:

V Bulharsku se v Sofii již asi patnáct let koná každoroční akce na památku generála Christa Lukova.
Estonsko začalo v roce 2009 návratem popela plukovníka SS Alfonse Rebaneho („estonský Rommel“), poté instalací pamětní desky, pokaždé se silnou podporou prezidenta Toomase Hendrika Ilvese (sám americký úředník). Ministr obrany Urmas Reinsalu navštívil ostrov Saaremaa v roce 2012, aby se zúčastnil ceremonie „Aliance estonských bojovníků za svobodu“ (nacistických kolaborantů) a poblahopřál bývalým esesákům k „osvobození vlasti“.

Lotyšská prezidentka Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007) tvrdila, že „členové SS byli hrdiny protisovětského boje“. Změnila historické knihy a umožnila demonstrace na památku těchto „hrdinů“. Lotyšsko, kde čtvrtinu obyvatel tvoří Rusové, zakázalo používání ruštiny na středních školách. Kromě toho v roce 2018 společně s Estonskem postavilo zeď na ruské hranici.
V Bolívii se MI6 spoléhala na chorvatskou komunitu Ustašovců, aby v roce 2019 svrhla prezidenta Evo Moralese.

Dne 18. listopadu 2020 přijal 3. výbor Valného shromáždění OSN rezoluci „Boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalších praktik, které přispívají k podpoře současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti“ (UNITED A/C.3/75/L.49 ). Všichni členové OSN hlasovali „pro“, pouze USA a Ukrajina hlasovaly „proti“. Všichni členové NATO a Evropské unie se zdrželi hlasování.

8. května 2007 nacistické a islamistické skupiny v Ternopilu (západní Ukrajina) vytvořily „Antiimperialistickou frontu“, aby společně bojovaly proti Rusku. Účastní se jí organizace z Litvy, Polska, Ukrajiny a Ruska, včetně islamistických separatistů z Krymu, Adygeje, Dagestánu, Ingušska, Kabardina-Balkarska, Karačajevska, Osetie, Čečenska.

Dokka Umarov, emír z Ičkerie (Čečensko), který je Organizací spojených národů považován za člena al-Káidy, tam nemohl cestovat kvůli mezinárodním sankcím a jeho příspěvek tam byl přečten. Frontu vedl Dmitryo Jaroš, který bojoval v Čečensku. S Andrijem Biletskym, „bílým vůdcem“, vytvořil Pravý sektor, který organizoval revoluci Euromajdanu, a pak prapor Azov. Od 2. listopadu 2021 je poradcem vrchního velitele ukrajinských armád generála Valerije Zaluzhnyho.

Dne 7. dubna 2022 prezident Zelenský promluvil k řeckému parlamentu. Během svého projevu přehrál krátké video. Ukrajinec řeckého původu se představil jako člen azovského pluku a chválil boj své frakce proti Rusům.

Od rozpadu SSSR Ukrajina oživila své staré démony. Učebnice dějepisu byly změněny. Třicet let se děti ve škole učí, že jejich země byla nezávislá jen díky nacistům, a že nemají společné geny s Rusy, touto podřadnou rasou. Každý rok se desítky tisíc dětí a mladých lidí účastní „letních táborů banderovců“, stejně jako Hitlerjugend. Skandovali svůj slogan: „Sláva Ukrajině!“ Tito mladí lidé, dívky a chlapci, nyní nacházejí azyl v Evropské unii. Zítra tam možná někteří z nich, stejně jako jejich spojenci z Muslimského bratrstva, provedou útoky.

Jak můžeme být tak slepí?

Centuria obřad tajného řádu. Mezi nimi jsou němečtí, američtí, britští, kanadští, francouzští a polští důstojníci:

Banderovi příznivci již rekrutují kadety v Německu, Kanadě, Francii, Polsku, Velké Británii a Spojených státech a nyní důstojníky ve vojenských akademiích těchto zemí. Za tímto účelem v roce 2019 vytvořili tajný řád Centuria, který šíří jejich ideologii. Tento řád je v rozporu s demokratickými principy a všeobecným volebním právem.

Jeho členové recitují „Modlitbu ukrajinských nacionalistů“ napsanou Josefem Maščakem v meziválečném období. Nesou dánský sluneční kříž a často odkazují na řád Thule, ke kterému patřili velmi vysocí nacističtí hodnostáři. Západní armády neberou tuto hrozbu vážně. Tato ideologie, stejně jako ideologie Muslimského bratrstva na Blízkém východě, se šíří jako požár. A co je nejhorší: Stejně, jako Muslimské bratrstvo, je Západem i tato ideologie podporována….

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 4.7]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/aliance-stoupencu-mi6-cia-a-bandery-podpora-neonacismu-od-historie-az-po-soucasnost/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings