Ve Švédsku má nejvíce zločinců oba rodiče narozené v zahraničí

Ve Švédsku má nejvíce zločinců oba rodiče narozené v zahraničí

Nová zpráva vyvolala ve Švédsku docela velký poprask, ale zároveň je varováním pro ty, kdo s radostí přijímají celé muslimské rodiny tak, jako k tomu před lety přistoupilo Švédsko. Média se rozplývají nad chudinkami ženami v burkách a hidžábech, často těhotnými, či jejich malými dětičkami. Ovšem nikoho nenapadá, že tyto děti jednou vyrostou a ženy porodí další a další děti. Přesně tak, jako tomu bylo ve všech zemích, kde se právě slučováním rodin podařilo islamizovat celé oblasti.

Jak ukazuje zcela nová zpráva Bra, která zkoumala rozdíly v páchání kriminality u osob od 15 let výše, je jasné, že nejvíc inklinuje ke kriminalitě druhá generace, tedy ti, kdo se již ve Švédsku narodili nešvédským rodičům. Vyrostli ovšem ve svých ghettech a jejich výchova se příliš nelišila od výchovy, jakou by tyto děti dostaly v Sýrii, Afghánistánu, Iráku nebo Somálsku. Rozdílné je sice vnější prostředí, ale to v ghettech nemá až tak velký vliv.

Na druhém místě v páchání trestné činnosti jsou pak pachatelé, kteří se narodili v zahraničí. Jde tak zřejmě zejména o nově příchozí, kteří se chovají „jako doma“. Podle zprávy je pak kriminalita těch pachatelů, jejichž rodiče jsou „domorodci“, výrazně menší, než u obou předchozích skupin. Je tedy zcela jasné, že kriminalitě velmi výrazně dominují cizinci a především pak jejich potomci, kteří se v zemi narodili, ale Švédska si coby rodné země zpravidla nijak neváží.

Nutno podotknout, že tato zpráva byla vydána pro roky 2007 – 2018, tedy nejsou v ní zahrnuty poslední tři roky, kdy byla země obohacována možná ještě víc, než předtím. Každopádně zpráva způsobila v zemi poprask a politici těch stran, které dlouhodobě multikulturalismus podporují, se proti ní vymezují a tvrdí, že je rasistická. Na druhou stranu může být zpráva vodou na mlýn protimigračním Švédským demokratům, kterým už poslední průzkumy předpovídaly vedení, i když poměrně těsné. A volby jsou ve Švédsku už příští rok.

Nakonec by to ještě chtělo ujasnit, kolik z pachatelů je muslimů, ale zřejmě by se došlo na totéž číslo, jako ve stávajícím průzkumu, kde vyšlo, že lidé, narození ve Švédsku rodičům – cizincům, páchají 3x častěji trestnou činnost, než ti, kdo se narodili rodičům švédského původu. A politici by pak podobný průzkum zřejmě nazvali islamofobním….

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Ve Švédsku má nejvíce zločinců oba rodiče narozené v zahraničí

  1. Švédská vláda to jistě ví a tak je nasnadě, že záměrně zvyšuje kriminalitu v zemi a pomocí chaosu chce upevňovat svou moc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout