Nové odhalení dokumentů Pfizer: Takzvaná Covid vakcína využívá technologii nukleosidově modifikované messenger RNA (modRNA), nikoli mRNA

Nové odhalení dokumentů Pfizer: Takzvaná Covid vakcína využívá technologii nukleosidově modifikované messenger RNA (modRNA), nikoli mRNA

Je to již téměř dva roky co musely být soudním nařízením zveřejněny dokumenty Pfizeru, které měly být utajovány dlouhých 75 let. Mezitím se objevilo mnoho alarmujících informací, které ukázaly, že jejich takzvané „vakcíny“ nejsou ani bezpečné a už vůbec ne účinné.

Tedy účinné možná ano, pokud byly ve skutečnosti navrženy pro zajištění depopulace zejména západního světa, kde se zdaleka nejvíc protlačovaly.

Právník Tom Renz nyní odhalil, že takzvané vakcíny proti COVID-19, široce propagované jako vakcíny mRNA (messenger RNA), jsou ve skutečnosti laboratorně vytvořené hybridy známé jako modRNA.

Tom Renz obvinil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Pfizer a další z klamání světa ohledně skutečné povahy vakcín proti COVID-19.

V prohlášení zveřejněném na sociálních médiích Renz tvrdí, že široce uznávaná technologie mRNA, údajně používaná ve vakcínách, není tím, čím se zdá být.

„Tvrdili, že vakcíny proti COVID-19 jsou mRNA a to znamená MESSENGER RNA (která se vyskytuje v všude v přírodě). Nejsou. MRNA je modRNA, což je laboratorně vytvořený hybrid navržený tak, aby vytvářel změny ve vašich genech,“ řekl Renz.

ModRNA (modifikovaná messenger RNA) je syntetizovaná forma mRNA, která byla změněna na konkrétních místech.

ModRNA, jak ji popsal Renz, má potenciál vydržet déle a vytvářet trvalé změny v genech. Varuje také před potenciálními „masivními nezamýšlenými důsledky“ v 3300 miliardách linií genetického kódu, které tvoří lidstvo.

„Proč na tom záleží? Začněme s covidovými „vakcínami.“ Vzhledem k tomu, že mRNA je slabá částice a snadno se rozkládá s relativně nižším rizikem zahrávání si s vaší genetikou než jiné produkty genové terapie (jako modRNA), je to to, o čem se vždy mluví v souvislosti s tím, co je v injekcích. Problém je v tom, že je to lež,“ napsal Renz na svém Substacku.

Pokud jste vyhledali slovo „modRNA“ na označení/informačním listu poskytovatelů zdravotní péče podávajících vakcínu společnosti Pfizer, zobrazí se 21 výsledků.

Podle označení:

Bez ohledu na věková omezení pro použití různých lékových forem a úprav popsaných výše mohou jedinci, kteří mezi dávkami v primárním režimu přejdou z 11 let na 12 let, dostat pro jakoukoli dávku v primárním režimu buď:

(1) vakcínu Pfizer-BioNTech COVID-19 schválenou pro použití u jedinců ve věku 5 až 11 let (každá dávka 0,2 ml obsahuje 10 μg modRNA, dodávané ve vícedávkových injekčních lahvičkách s oranžovými uzávěry); nebo

(2) COMIRNATY (vakcína proti COVID-19, mRNA) nebo vakcína proti COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech registrovaná pro použití u osob ve věku 12 let a starších (každá dávka 0,3 ml obsahuje modRNA 30 μg, dodávaná ve vícedávkových lahvičkách s šedými víčky a vícedávkových lahvičkách s fialovými víčky).

Poskytovatelé očkování, kteří podávají vakcínu COMIRNATY (vakcína proti COVID-19, mRNA), musí dodržovat stejné požadavky na podávání zpráv.

Společnost Pfizer připustila, že během svých klinických studií účastníci ve věku 16 let a starší dostávali 30 mikrogramů nukleosidově modifikované messenger RNA (modRNA).

Jedná se o hlavní účinnou látku vakcíny Pfizer-BioNTech proti COVID-19. Nukleosidově modifikovaná messenger RNA (modRNA) je modifikovaná forma mRNA, která kóduje spike (S) glykoprotein viru SARS-CoV-2, viru, který způsobuje COVID-19.

Vakcína využívá tuto technologii k tomu, aby přiměla imunitní systém těla rozpoznat a bojovat proti viru.

Jedná se o nežádoucí účinky hlášené jednotlivci v klinické studii po podání vakcíny.

 • Bolest v místě vpichu injekce (84,1 %): Nejčastější reakce, hlášená více než 84 % účastníků.
 • Únava (62,9 %): Pocit únavy nebo vyčerpání hlásilo téměř 63 % účastníků.
 • Bolest hlavy (55,1 %): Více než polovina účastníků zaznamenala bolesti hlavy.
 • Bolest svalů (38,3%): Bolest svalů nebo nepohodlí byly hlášeny více než 38% účastníků.
 • Zimnice (31,9 %): Zimnici zaznamenalo necelých 32 % účastníků.
 • Bolest kloubů (23,6%): Jedná se o bolest v kloubech, kterou zažívá téměř 24% účastníků.
 • Horečka (14,2 %): Přibližně 14 % účastníků mělo horečku.
 • Otok v místě vpichu injekce (10,5 %): Jedná se o otok v místě, kde byla vakcína aplikována, hlášený 10,5 % účastníků.
 • Zarudnutí v místě vpichu injekce (9,5%): Jedná se o zarudnutí v místě vpichu, které zažívalo 9,5% účastníků.
 • Nevolnost (1,1 %): O něco více než 1 % účastníků hlásilo nevolnost.
 • Malátnost (0,5%): Jedná se o obecný pocit nepohodlí nebo neklidu, který uvedlo 0,5% účastníků.
 • Lymfadenopatie (0,3%): Jedná se o otok lymfatických uzlin a byl hlášen u 0,3% účastníků.

Klinická studie pro účastníky ve věku 12 až 15 let, kteří dostali vakcínu, která obsahuje 30 mcg nukleosidem modifikované messenger RNA (modRNA).

Jedná se o nežádoucí účinky hlášené jednotlivci v klinické studii po podání vakcíny.

 • Bolest v místě vpichu injekce (90,5 %): Většina účastníků pociťovala bolest v místě, kde byla vakcína aplikována.
 • Únava (77,5 %): Únavu nebo vyčerpání uvedly více než tři čtvrtiny účastníků.
 • Bolest hlavy (75,5%): Běžná reakce, kdy více než 75% účastníků zažívá bolesti hlavy.
 • Zimnice (49,2 %): Téměř polovina účastníků zaznamenala pocit chladu nebo třesu.
 • Bolest svalů (42,2 %): Více než 42 % účastníků hlásilo bolestivost nebo nepohodlí svalů.
 • Horečka (24,3 %): Přibližně čtvrtina účastníků měla zvýšenou tělesnou teplotu.
 • Bolest kloubů (20,2%): Bolest kloubů byla hlášena více než 20% účastníků.
 • Otok v místě vpichu injekce (9,2 %): Menší procento hlásilo otok v místě injekce.
 • Zarudnutí v místě vpichu injekce (8,6 %): Mírná reakce zahrnující zarudnutí v místě vpichu.
 • Lymfadenopatie (0,8%): Otok lymfatických uzlin, vzácná reakce, byla hlášena u 0,8% účastníků.
 • Nauzea (0,4 %): Velmi malé procento (0,4 %)  po podání vakcíny pocítilo nevolnost.

Zkušenosti po autorizaci

Podle společnosti Pfizer zkušenosti a reakce hlášené poté, co byla vakcína schválena pro veřejné použití:

 • Závažné alergické reakce, včetně anafylaxe: Jedná se o intenzivní alergické reakce, které mohou být život ohrožující, i když jsou vzácné. Byly hlášeny po podání vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19.
 • Myokarditida a perikarditida: Tyto termíny se týkají zánětu srdečního svalu (myokarditida) a zánětu výstelky kolem srdce (perikarditida). Oba byly hlášeny u jedinců po podání vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19.
Zdroj: labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14471

Více z dokumentu o označení:

POPIS

Vakcína Pfizer-BioNTech COVID-19 je dodávána jako zmrazená suspenze ve vícedávkových lahvičkách s fialovými víčky; každá injekční lahvička musí být před použitím k vytvoření vakcíny naředěna 1,8 ml sterilní 0,9% injekce chloridu sodného, USP.

Každá 0,3ml dávka vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 dodávaná ve vícedávkových lahvičkách s fialovými víčky obsahuje 30 mikrogramů nukleosidově modifikované messenger RNA (modRNA) kódující glykoprotein virového spike (S) kmene SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1

Vakcína Pfizer-BioNTech COVID-19 neobsahuje konzervační látky. Zátky lahviček nejsou vyrobeny z přírodního latexu.
KLINICKÁ FARMAKOLOGIE

ModRNA ve vakcíně Pfizer-BioNTech COVID-19 je formulována v lipidových částicích, které umožňují dodávku RNA do hostitelských buněk, což umožňuje expresi antigenu SARS-CoV-2 S. Vakcína vyvolává imunitní odpověď na antigen S, který chrání před COVID-19.

Podle autora Epoch Times, Klause Stegera, molekulárního biologa, který se specializuje na genovou regulaci vývoje spermií, se modRNA vytváří v laboratoři. Obě – mRNA a modRNA – jsou zcela odlišné.

Epoch Times napsal:

Jak se RNA modifikuje? Jednoduše řečeno, jedna ze čtyř sloučenin v RNA je modifikována (např. přirozený nukleosiduridový uridin je modifikován tak, aby vznikl syntetický/umělý methyl-pseudouridin). ModRNA je pak:

 • Stabilnější (zůstává déle v těle).
 • Méně imunogenní (vyvolává sníženou stimulaci vrozeného imunitního systému).
 • Účinnější (modRNA produkuje více bílkovin než stejné množství mRNA).

Terapeutická aplikace modRNA u lidí představuje výzvy a nebezpečí.

Alarmující je, že modRNA obsahuje sekvenci virových genů. Po vstupu do buňky převezme modRNA kontrolu nad buněčnou mašinérií a přeprogramuje ji tak, aby produkovala virový protein – například spike protein.

Snad nejvíce udivující je, že při vytváření vakcín proti COVID-19 a přeočkování již vědci věděli, že cílené dodávání modRNA je nemožné, protože modRNA nemůže být zaměřena na konkrétní buňky.

Jako takový napadá dokonale zdravé buňky – dokonce i za přirozenými bariérami, jako je hematoencefalická bariéra.

V porovnání jejich funkcí jsou mRNA a modRNA  zcela odlišné….

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 25 Průměrně: 5]

4 thoughts on “Nové odhalení dokumentů Pfizer: Takzvaná Covid vakcína využívá technologii nukleosidově modifikované messenger RNA (modRNA), nikoli mRNA

 1. Tedros Adhanom je defakto větší rasista než kdy byl Hitler určitě už má ten Černý Zmrd Adhanom vlhké sny až bude do všech bělochu v EU napouštět experimentalni roztoky když už je jisté že v Africe na jeho černých bratrech k tomu nedojde tenhle Černý hajzl je daleko nebezpečnější než kdy byl Adolf Hitler on k tomu nepotřebuje ani žádnou válku pro změnu se černí zase ukazali jako větši rasisti než my

 2. Coronavirus se objevil soucasne v Cine a Iranu. Kdyz pouzijeme mathematickou statistiku, dostaneme zajimane vysledky:
  Na zemi je zhruba 200 statu. Ze v nejakem state vypukne nejaka eidemie ma pravdepodobnosst 1/200=0.005. ze ve dvou statech soucasne vznikne nejaka (stejna) epidemie ma pravdepodobnoast soucinu puvodnich pravdepodobnasti, t.j. 0.005 x 0.005=0.000025. To znamena, ze se maximalne jen z 0.000025% jedna o nejakou nahodu a z minimalne 999975% to byl umysl nejakych darebaku, kteri ten coronavirus vyvinuli (k presnejsimu odhadu by bylo treba zohlednit dalsi podminky, ktere by ale pravdepodobnost umyslu rozsireni coronaviru jen zvysily).

 3. Pro EU EMA schválila Comirnaty (mRNA). V USA se naopak začalo očkovat s Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcínou i když tehdy byla FDA schválena také jen Comirnaty. Aspoň je mi teď jasné, v čem byl rozdíl. Ale i Comirnaty je geneticky upravená vakcína, která programuje lidské buňky k vytváření spiků, i Comirnaty se šíří do celého těla a nezůstává v místě vpichu, i Comirnaty překonává přirozené bariéry a způsobuje záněty či krevní sraženiny např. v mozku či srdci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout